Donovaly

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Kamil Pánik, 12.10.2008
Umístění: Donovaly, na začiatku osady Bully, tretí objekt na pravej strane
Nápis:
V TOMTO DOME NEMECKÍ
FAŠISTICKÍ VOJACI
ZAVRAŽDILI 18 ĽUDÍ
ČESŤ ICH PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník padlým v SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 03.12.2020
Umístění: Donovaly, stred obce, malý park pred Šport Hotelom č. 15, asi 75 m od kostola sv. Antona Paduánskeho smerom na severovýchod
Nápis:
1944 ─ 1945
Poznámka:

Pomník Socha partizána bol postavený v roku 1955, autorom je akademický sochár Jozef Kostka.
(zdroj: https://www.donovaly.sk/obec-1/zaujimave-miesta-pamiatky/pamatne-tabule-a-pamatniky-33sk.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Karolíne Bullovej a Obetiam SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 16.11.2021
Umístění: Donovaly, osada Polianky 1,7 km južne od stredu Donovál, v strede osady vedľa cesty 25 m južne od kaplnky
Nápis:
VĎAKA OBČANOM NA POLIANKE
POČAS SNP ZA POMOC PARTIZÁNOM
V R. 1944-45.
NA PAMIATKU KAROLÍNE BULLOVEJ
ZA ŽIVA UPÁLENEJ VO SVOJOM
DOME PODPÁLENOM NACISTAMI.
PAMIATKA RASOVO PRENA-
SLEDOVANÝM ĽUĎOM
A PADLÝM PARTIZÁNOM
PRI OBRANE POLIANKY.

PAMÄTNÍK REALIZOVANÝ
Z INICIATÍVY RODÁKA A VAJDU
R. 2010

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 03.12.2020
Umístění: Donovaly, stred obce, vľavo od vchodu do Šport Hotela č. 15
Nápis:
V TEJTO BUDOVE PO EVAKUÁCII
BANSKEJ BYSTRICE Z 27 NA 28.X1944
POSLEDNÝ RAZ ZASADALI
PREDSEDNÍCTVO SNR, VEDENIE KSS
VELITEĽSTVO 1.ČS.ARMÁDY A HLAVNÝ
ŠTÁB PARTIZÁNSKEHO HNUTIA
PRED ÚSTUPOM DO HÔR.
Poznámka:

Veliteľ 1. čs. armády na Slovensku gen. Rudolf Viest tu vydal posledný rozkaz pre armádu o prechode na partizánsky spôsob boja. Rozkaz sa už k väčšine jednotiek vôbec nedostal. Ráno 28. októbra 1944 odišli najvyššie politické a vojenské orgány z Donovál do hôr.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Vysokoškolskému strážnemu oddielu

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 03.12.2020
Umístění: Donovaly, stred obce, vľavo od vchodu do Šport Hotela č. 15
Nápis:
V TEJTO BUDOVE BOLA V ČASE
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA - 1944
UMIESTENÁ ŠTÁBNA ROTA
I.ČSA NA SLOVENSKU - VYSOKOŠKOLSKÝ STRÁŽNY ODDIEL

NA PAMÄŤ 25. VÝROČIA SNP
Poznámka:

Vysokoškolský strážny oddiel (VSO) bol štábna jednotka Veliteľstva Prvej československej armády na Slovensku určený ako strážna a ochranná služba Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku. Vytvoril sa v polovici septembra 1944 ako štábna strážna rota s tromi čatami. V októbri 1944 dosiahol početný stav oddielu 205 príslušníkov. Veliteľom bol kpt. Miloš Cambel. Časť oddielu zabezpečovala od 28. októbra 1944 ochranu generálov R. Viesta a J. Goliana pri odchode z Donovál do Nízkych Tatier. Pri Ondreji nad Hronom v lese medzi Sopotnickou a Bukovskou dolinou bol oddiel v dňoch 2. - 3. novembra 1944 rozbitý Nemcami. Časť príslušníkov VSO prešla na partizánsky spôsob boja.
(zdroj: https://www.najkrajsikraj.sk/vysokoskolsky-strazny-oddiel/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 09.05.2021
Umístění: Donovaly, osada Bully 2 km južne od stredu Donovál, v strede osady na dome č. 229
Nápis:
V TOMTO DOME BOLA
ZA SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
OŠETROVŇA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Michail Petrovič Osipov Morskoj

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 16.11.2021
Umístění: Donovaly, osada Bully 2 km južne od stredu Donovál, v strede osady na dvojdome č. 231-232
Nápis:
V tomto dome sídlil
v decembri 1944
pplk. MICHAIL PETROVIČ
OSIPOV MORSKOJ
so svojim štábom
Poznámka:

Michail Petrovič Osipov, krycím menom Morskoj, bol vysadený na územie Slovenska v noci z 28. na 29.8.1944 pri Sklabini. Na začiatku vojny bol námorným dôstojníkom a zúčastnil sa obrany Sevastopoľa na Kryme. Odtiaľ je jeho krycie meno Morskoj. Bol veliteľom osemčlennej spravodajsko-diverznej skupiny UŠPH v Kyjeve. Po presune na Oravu do priestoru Zázrivá sa zo skupiny sformoval samostatný partizánsky oddiel Vpred. Oddiel sa neskôr presunul do Starohorských vrchov v priestore Donovaly, Bully, Kalište, kde vykonával zvláštne spravodajské a diverzné úlohy. V marci 1945 prekročil front a spojil sa s Červenou armádou.
(zdroj: Dejiny Slovenského národného povstania 1944, zv. 5)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 16.11.2021
Umístění: Donovaly, západný okraj obce, na dome č. 76 pod cestou E 77
Nápis:
V NOCI Z 29. NA 30. VIII. 1944 TU SKONCIPOVALI
A PODPÍSALI V PORADÍ DR. VAVRO ŠROBÁR,
PPLK. MIRKO VESEL, PPLK. DR. ING.MILOŠ MARKO,
MJR. MILAN VESEL A DR. LUDVIK NÁBĚLEK
PROKLAMACIU K SLOVENSKÝM VOJAKOM A
PROKLAMACIU K SLOVENSKÉMU NÁRODU KTORE
BOLI 30. VIII. 1944 PRI VYHLÁSENÍ SNP PREČÍTANÉ
V SLOBODNOM SLOVENSKOM VYSIELAČI.
Poznámka:

MUDr. Vavro Šrobár (1867), predvojnový politik Republikánskej strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu, od roku 1939 udržiaval spravodajské kontakty s prezidentom Benešom v Londýne. V roku 1943 vytvoril vlastnú ilegálnu odbojovú skupinu. Po vypuknutí SNP spolupredseda SNR. Na konci SNP odletel ako člen Delegácie SNR pre oslobodené územie do Kyjeva. Od januára 1945 pôsobil na východnom Slovensku, vo februári sa stal povereníkom školstva a osvety SNR. V apríli 1945 sa stal ministrom financií v novej československej vláde.
Pplk. Mirko Vesel (1903), dôstojník československej a slovenskej armády, zapojený do občianskeho odboja v Šrobárovej skupine a spolupracovník Golianovho ilegálneho Vojenského ústredia SNR. Počas SNP prednosta osvetovej správy Veliteľstva 1. ČSA na Slovensku. Člen delegácie SNR, ktorá odletela 7.10.1944 do Londýna na rokovania s prezidentom E. Benešom. Delegácia v novembri 1944 odletela z Londýna do Moskvy, kde sa zúčastnil rokovaní o budúcom usporiadaní v oslobodenej republike.
Pplk. Ing. Miloš Marko (1906), dôstojník československej a slovenskej armády, v rokoch 1939 - 1944 dôstojník Ministerstva obrany v Bratislave na oddelení vojenského priemyslu, v roku 1944 člen Golianovho ilegálneho Vojenského ústredia SNR. Počas SNP prednosta oddelenia vojnového priemyslu Veliteľstva 1. ČSA na Slovensku. Od februára 1945 príslušník 1. ČSAZ.
Mjr. Milan Vesel (1903), dôstojník československej a slovenskej armády, zapojený do ilegálneho odboja. V roku 1944 príslušník štábu divíznej oblasti 1 v Trenčíne. Bol iniciátorom obsadenia budovy Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici 29.8.1944. Počas SNP posádkový veliteľ v Banskej Bystrici. Člen delegácie1. ČSA, ktorá odletela 4.9.1944 do Kyjeva informovať o SNP a dohodnúť pomoc pre SNP. Po ústupe povstalcov do hôr príslušník partizánskeho zväzku Ján Žižka. Od marca 1945 príslušník 1. ČSAZ.
MUDr. Ludvík Nábělek (1896), lekár, pracovník Okresnej nemocenskej poisťovne v Banskej Bystrici. Člen Šrobárovej odbojovej skupiny. V noci z 29. na 30.8. 1944 boli u neho na Donovaloch napísané proklamácie, ktoré vyzvali slovenských vojakov a slovenský národ do boja proti prichádzajúcim nemeckým vojskám. Počas SNP prednosta propagačného oddelenia Veliteľstva 1. ČSA na Slovensku. Po prechode povstalcov do hôr lekár Jegorovovej partizánskej brigády a oddielu Vpred.
(zdroj: Dejiny Slovenského národného povstania 1944, zv. 5)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob Obetí 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 09.05.2021
Umístění: Donovaly, osada Bully 2 km južne od stredu Donovál, na lúke asi 50 m vpravo od cesty na začiatku osady v smere od Donovál
Nápis:
TU ODPOČÍVAJÚ OBETE
ZAVRAŽDENÉ NEMCAMI
DŇA 16. JAN. 1945:

VIKTOR KLEINBERGER NAR. 1907
JOZEFÍNA KLEINBERGEROVÁ " 1912
ĽUDOVIT KOLÁR " 1905
VILMA KOLÁROVÁ " 1909
ROBERT KOLÁR " 1931
ARPÁD GROSS " 1896
ŠAROLTA GROSSOVÁ " 1907
PETER GROSS " 1937
JURAJ GROSS " 1939
GABRIELA GELERTOVÁ " 1879
JUDITA WASSERMANNOVÁ " 1885
RUDOLF LAX " 1876
ESTERA LAXOVÁ " 1880
PIROŠKA GEIRINGEROVÁ " 1915
Poznámka:

Pochované obete boli postrieľane v dome pri ceste, z ktorého sú dnes už len ruiny. Na ruinách je pamätná tabuľa.
(zdroj: https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/7015-donovaly/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob padlých partizánov

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 09.05.2021
Umístění: Donovaly, cintorín v strede obce, v ľavej zadnej časti od bočného vchodu do cintorína, vchod od krytého nadchodu nad cestou č. E 77
Nápis:
ODPOČÍVAJTE V POKOJI
HRDÍ PARTIZÁNI
V SLOVENSKEJ ZEMI
ZA KTORÚ STE ŽIVOT DAROVALI
V SLOV. NÁRODNOM POVSTANÍ

DONOVALSKÍ OBČANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.