á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Ladislav Barabás

Dr. Vavro Šrobár

* 9.8.1867 (Lisková)
† 6.12.1950 (Olomouc)

Študoval na Lekárskej fakulte v Prahe, pre svoje aktivity bol väznený v Ružomberku (1906), Segedíne (1907-08) a internovaný v Cegléde (1918). Už koncom 19. storočia udržiaval kontakty s T. G. Masarykom. V dňoch prevratu 1918 bol v Prahe, stal sa členom predsedníctva Nár. výboru čs. i rev. NZ, neskôr sa stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska. Počas druhej svetovej vojny sa okolo neho sformovala odbojová skupina. Bol v styku s londýnskou exilovou vládou a nadviazal kontakt s dôstojníkmi slov. armády, nezískal však podporu vojenskej zložky odboja. V čase ústupu povstalcov ho hôr sa dostal do ZSSR a 30.1.1945 prišiel do Košíc ako člen delegácie SNR pre oslobodené územie, ako člen tejto delegácie sa zúčastnil v marci 1945 politických rokovaní v Moskve. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad republiky in memoriam (1969)

Zdroje (mimo informací z desek):
Slovenský biografický slovník V. Martin 1992

VPM:
hrob - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Donovaly, stát Slovenská republika
pamětní deska - Lisková, stát Slovenská republika
pamětní deska - Trenčianske Teplice, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.