á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

generál Mirko Vesel

* 23.5.1903 (Zvolen)
† 6.6.1976 (Weil der Stadt, Nemecko)

Po štúdiu na vojenských školách od r. 1923 dôstojník čs., resp. slov. armády (1923 poručík, 1946 brigádny generál). V r. 1944-45 spoluorganizátor a účastník SNP. V r. 1947 po rozporoch s prezidentom E. Benešom bol prinútený odísť do dôchodku. Po februári 1948 ako odporca komunistického režimu emigroval do záp. Nemecka, kde pracoval ako robotník. Účastník ilegálneho protifašistického hnutia, od r. 1943 jeden zo štyroch vedúcich činiteľov vojenskej odbojovej skupiny. Počas SNP prednosta politickej správy Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku. Bol v delegácii povstaleckej SNR na rokovaniach s E. Benešom v Londýne, odkiaľ odletel na rokovania do Moskvy. Po r. 1945 sa zúčastnil na budovaní novej čs. armády, 1950 zbavený voj. hodnosti, 1991 mu bola vrátená in memoriam. Vyznamenania: 1945 Rad SNP 1. tr., Čs. vojnový kríž 1939, Čs. vojenská medaila Za zásluhy 1. stupňa a iné.

Zdroje (mimo informací z desek):
Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994

VPM:
hrob - Banská Bystrica, stát Slovenská republika
pamětní deska - Banská Bystrica, stát Slovenská republika
pamětní deska - Donovaly, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.