á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

plk. Milan Vesel

* 23.5.1903 (Zvolen)
† 26.9.1984 (Zvolen)

Bol vojenský veliteľ a účastník protifašistického odboja. Po štúdiu na vojenských školách od r. 1923 dôstojník čs., resp. slov. armády (1923 poručík, 1947 plukovník). V r. 1939 účastník ťaženia proti Poľsku, účastník SNP. Za komunistického režimu prenasledovaný, väznený, obvinený z vyzvedačstva a velezrady, r. 1951 odsúdený v Bratislave na 16 rokov, po odvolaní odsúdený Najvyšším súdom v Prahe na 22 rokov. V roku 1956 právne a občiansky rehabilitovaný. Počas SNP príslušník 1. čs. armády na Slovensku, po ústupe do hôr príslušník part. skupiny mjr. Volkova, od marca 1945 príslušník 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, s ktorým sa zúčastnil oslobodzovania Slovenska. R. 1946 vyznamenaný Radom SNP 1. tr., Čs. vojnovým krížom 1939, 1947 Čs. vojenskou medailou Za zásluhy 1. stupňa, 1948 sov. medailou Za pobedu nad Germanijej, 1969 Radom červenej hviezdy.

Zdroje (mimo informací z desek):
Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994

VPM:
hrob - Banská Bystrica, stát Slovenská republika
pamětní deska - Donovaly, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.