Olomouc

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Pavlína Koncošová, 09.05.2021
Umístění: Olomouc, Švabinského
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
SLAVNÉ RUDÉ ARMÁDĚ,
KTERÁ PO VELKÝCH BOJÍCH
VSTOUPILA TUDY DO OLOMOUCE
DNE 8. KVĚTNA 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-54240
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Kameny zmizelých - rodina Schulhofova

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Lenka Šimčíková, 26.09.2014
Umístění: Olomouc, Švermova 1036/7, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
ERICH SCHULHOF
NAR. 1909
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
IDA SCHULHOFOVÁ
NAR. 1885
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska János Bolyai

Autor: Petr Vacek, 27.10.2009
Umístění: Olomouc, třída 1. máje, budova KVV Olomouc
Nápis:
V OLOMOUCI SLOUŽIL JAKO KAPITÁN
OD 10. ČERVENCE 1832 DO 15. ČERVNA 1833
MAĎARSKÝ MATEMATIK
ZAKLADATEL NAUKY O NEEUKLIDOVSKÉ
GEOMETRII
BOLYAI JÁNOS
(1802-1860)
OLMÜTZBEN SZOLGÁLT MÉRNÖK-SZÁZADOSKÉNT
1832. JÚLIUS 10 – TÖL 1833. JÚNIUS 15-IG
A NAGY MAGYAR MATEMATIKUS AKI
MEGALKOTTA A NEMEUKLIDESZI GEOMETRIÁT.

ODHALENO V ROCE VSTUPU DO EU
ÁLLÍTOTTÁK AZ EU CSATLAKOZÁS ÉVÉBEN
2004
VYSOKÁ VOJENSKÁ ŠKOLA
POZEMNÍHO VOJSKA
VE VYŠKOVĚ
Z
RÍNYI MIKLÓS
NEMZETVÉDELMI EGYETEM
BUDAPEST

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Lenka Šimčíková, 21.09.2014
Umístění: Olomouc, třída 1. máje 28, v blízkosti zastávky U Dómu, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLELA
IDA REDLICHOVÁ
NAR. 1878
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V TREBLINCE

ZDE BYDLEL
VÍTĚZSLAV REDLICH
NAR. 1910
DEPORTOVÁN 1942
DO TREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V TREBLINCE

ZDE BYDLEL
MAX REDLICH
NAR. 1900
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V BARANOVIČI

ZDE BYDLELA
BERTA REDLICHOVÁ
NAR. 1899
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V BARANOVIČI

ZDE BYDLELA
ELIŠKA STOBEROVÁ
NAR. 1905
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE BYDLELA
PAVLA REDLICHOVÁ
NAR. 1939
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V BARANOVIČI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 6 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Kameny zmizelých - Helena Deutchová

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Lenka Šimčíková, 23.09.2014
Umístění: Olomouc, třída 1. máje 8, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLELA
HELENA DEUTSCHOVÁ
NAR. 1882
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V BARANOVIČI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník letcům

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ - PILOTŮM LETCŮM
ČLENŮM AEROKLUBU
V OLOMOUCI
KTEŘÍ PADLI NA POLI CTI A SLÁVY
NA VŠECH BOJIŠTÍCH DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 - 1945
BUREŠ OLDŘICH + 1945
BĚHAL FRANTIŠEK + 1941
BABIČEK ZDENĚK + 1941
CIGLER MILOSLAV + 1942
DOSTÁL FRANTIŠEK + 1943
FIALA OLDŘICH + 1941
HELMA OLDŘICH + 1941
HORSKÝ VLADIMÍR + 1940
HRADIL BOHUSLAV + 1942
HRADIL FRANTIŠEK + 1940
CHLUP JAROSLAV + 1943
KAMÍNEK ANTONÍN + 1945
LYSICKÝ VOJTĚCH + 1944
LANG KAREL + 1940
MRTVÝ ARNOŠT + 1944
MALÝ SVATOPLUK + 1943
NASWETTER ALBÍN + 1941
RYCHNOVSKÝ KAREL + 1942
TOMÁNEK JOSEF + 1941
VACULÍK FRANTIŠEK + 1944

ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE.

(na desce pod pomníkem)
LEOŠ KLUSAL
ŠÉFPILOT A UČITEL LÉTÁNÍ
HANÁCKÉHO AEROKLUBU
*1903 +1994


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7107-41610
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
Horní deska:
1914 – 1918

783
MOSES SCHAJER, Infanterist
aus DORNA WATRA, gest. 5./6. 1916.
784
BERNHARD KESTNERBAUM, Reservist
aus PODGORCE, gest. 10./1.1915.
785
JAKOB DERMEL, Infanterist
aus STAROSYNEK, gest. 18./12.1914.
786
SALOMON BIRKENBAUM, Infanterist
aus LIMANOVA, gest. 2./10.1914.
787
DAWID ADLER, Infanterist
aus OLMÜTZ, gest. 11./4./1915.
788
HERMANN HESRCH, Gefreiter
aus OLMÜTZ, gest. 8./5.1918.
789
HERMANN BALDINGER, Infanterist
aus PALESZNIK, gest. 15./4.1915.
790
HEINRICH BARDACH, Inj. Freiwillig
aus LEMBERG, gest. 9./5.1915.
791
OTTO FLAMM, Leutnant
aus OLMÜTZ, gest. 28./10.1914.
792
FERDINAND ROTH, Oberleutnant
aus OLMÜTZ, gest. 21./2.1916.
793
JAKOB REIS, Feuerwerker
aus PROSSNITZ, gest. 15./2. 1916.
794
PETER LANGSAM, Infanterist
aus LISKO, gest. 17./8.1915.
795
JULIUS FRAENKEL, Leutnant
aus WIEN, gest. 16./3.1916.
796
PINKAS BRUNNER, Accesist
aus TARNOPOL, gest. 9./.9.1916.
797
RUDLOF BEER, Kanonier
aus OLMÜTZ, gest. 31./10.1916.
798
OTTO SPITZ, Einj. Freiwilliger
aus OLMÜTZ, gest. 9./8.1917.

Spodní deska:
VZDÁLENI SVÝCH DOMOVŮ
ODPOČÍVAJÍ:
FERN VON DER HEIMAT RUHEN:
HANS BEER Leutnant
GEFALLEN 18.6.1918.
NATHAN BETTER Landst. Kan.
GESTORBEN 6.11.1918.
FRITZ BUCHNER Kanonier.
GESTORBEN 29.8.1918.
JULIUS DIAMANT Kad. Asp.
GEFALLEN 8.12.1916.
DR. OSKAR DONATH Oberleut.
GEFALLEN 6.6.1916.
OTTO FRIED Einj. Freiw.
GEFALLEN 5.12.1914.
KARL HAAS Oberleut.
GEFALLEN 18.6.1916.
LEO HERSCH Kad. Asp.
GEFALLEN 4.6.1916.
HEINRICH KAFKA Infanterist
GEFALLEN 12.9.1915.
LEOPOLD KOHN Landst. Infant.
GEFALLEN 22.12.1914.
OSKAR KÜRSCHNER Landst.-Jäger
GEFALLEN 24.6.1915

ERNST MAYER Einj. Freiw. Korp.
GEFALLEN 28.8.1914.
JULIUS MEITNER Leutnant
GEFALLEN 7.9.1915.
Dr. OSKAR ROGER Oberleut.
GEFALLEN 3.9.1916.
FRITZ SEIDLER Kadett
GEFALLEN 15.6.1915.
Dr. FRITZ SONNENSCHEIN Kad. Asp.
GEFALLEN 7.8.1916.
RICHARD SPITZ Leutnant
GEFALLEN 13.10.1914.
KARL SPITZER Kadett
GEFALLEN 12.6.1915.
LUDWIG ZEISEL Infanterist
VERMISST 1915.
RICHARD ZEISEL Infanterist
GESTORBEN
KARL ZIFFER Kad. Asp.
GEFALLEN 15.6.1916.
ROBERT ZWEIG Leutnant
GEFALLEN 2.11.1914.

OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY VĚNOVÁNO ŽIDOVSKOU OBCÍ
V OLOMOUCI
Poznámka:

Pomník je skromně zdobený válečnickými atributy. Na horní desce je uvedeno 16 jmen vojáků židovského vyznání zesnulých za války v Olomouci, dole je uvedeno 22 jmen příslušníků Židovské obce olomoucké, kteří jsou pohřbeni kdesi v cizině.
(Zdroj: Bláha J. a další - Olomoucké hřbitovy a kolumbária, Memoria, 2001)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-39325
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
Nápis na čelní straně pomníku pod křížem:
KRIEGER-UNTST. VEREIN „OLOMUCIA“
DEN GEFALLENEN 1914 − 1918

Nápis na desce na čelní straně pod křížem:
PADLÍ: GEFALLENE:
AMBROS GUIDO ENJ. FREIW. KORPL 16./5.1915.
AXMANN HERMANN OBERLEUT. 21./6.1915.
BÁRTEK ADALRICH DŮST. ČEK. 1./9.1915.
BEZOUŠKA JAROSL. NÁHR. ZÁL. 20./5.1915.
BISCHOF ADOLF ZUGSF. 20./11.1914.
BITTNER KARL ZUGSF. 24./12.1914.
BOŠŇJAK ALFRED KADETT 2./7.1916.
CHLEBUS KAREL M. DŮST. ČEK. 10./7.1915.
CZARKA HANS LEUT. 28./10.1917.
DWORZAK RICH. V. KULMBURG LEUT. 18./5.1918.
FRIEDRICH WILHELM FELDW. 14./10.1914.
FRIEDRICH AUGUST INFTR. 15./4.1916.
FRÖMEL FRANZ EINJ. FREIW. KORPL. 23./8.1914.
FÖRSTER KARL INFTR. 21./11.1914.
GAFEL CAMILLO EINJ. FREIW. GEFTR. 3./8.1916.
GROSSE KURT LEUTN. 19./.8.1917.
GROHS EDUARD INFTR. 3./.5.1915.
HALMA EDUARD EINJ. FREIW. 24./11.1914.
HANAK STEFAN INFTR. 7./5.1916.
HEJDUK ERVIN INFTR. 26./5.1915.

HOLLAUS FELIX KADETT 6./7.1915.
HONISCH EMIL K. FRW. INFT. 20./10.1915.
HRDLIČKA RUDOLF KAD. ASP. 16./7.1918.
JELINEK KARL EINJ. FREIW. KORPL. 24./8.1914.
JOHN BRUNO KADETT 24./9.1914.
JURENDA THOMAS INFTR. 16./8.1915.
KANICKÝ EMIL FELDW. 21./12.1914.
KLEIN JOHANN GEFTR. 16./10.1917
KOBERG WILHELM EINJ. FREIW. KORPL. 1./5.1916
KOTZUREK HUBERT INFTR. 312./7.1916.
KLIMEŠ FRANT. ŠIKOVATEL 2./2.1916.
KRESS MAX LEUTN. 14./5.1916.
KREUTZ KARL LEUTN. 27./11.1914.
KROULIK FRANZ KANONIER 19./5.1915.
KUBITSCHEK RUDOLF INFTR. 18./5.1915.
LANGER ANTON INFTR. 30./11.1914.
LANGER ROBERT FELDW. 7./9.1914.
LAMPAR ADOLF DŮST. ČEK. 12./9.1915.
LAKOMY EDUARD INFTR. 22./6.1915.
LÄUFER MORITZ OBERLEUTN. 23./2.1915.

FICHTNER ARTUR E.V. FICHTENHORST OBRLT. 4./11.1914.
PRZIZA OSKAR Dr. ING. OBRLT. JUC. SADÍLEK FRANTIŠEK JEDN. DOBR. 28./4.1916.

Nápis na boční desce:
PADLÍ: GEFALLENE:
LEITER IGNAZ ZUGSF. 18./6.1915.
LEITER RUDOLF KORPL. 7./9.1915
MAYER RICHARD STABSFELDW. 7./10.1915.
MENDLÍK ANTONÍN PORUČÍK 23./5.1915.
MORGENSTERN ALOIS JÄGER 29./5.1915.
MÜHL JOHANN ZUGSF. 24./11.1914.
NATHER KARL EINJ. FRW. ZUGSF. 23./7.1917.
NEMETZ HUGO INFTR. 27./6.1915.
NOWAK WALTER EINJ. FRW. ZUGSF. 22./5.1915.
OCHMANN LUDWIG INFTR. 23./12.1914.
OHNER KAREL ČETAŘ 22./10.1914.
PIETRON ALOIS FÄHNRICH 28./6.1916.
POHLNER JOH. VIKT. GEFRT. 4./9.1914.
POLER JAN DŮST. ČEK. 5./6.1916.
PRÁŠIL KAREL PĚŠÁK 24./11.1914.
PREIS OSKAR LEUTN. 14./9.1915.
REICHERT ALFRED KADETT 4./6.1916.
ŘIMSKÝ JOSEF ZUGSF. 15./7.1918.
HOFMANN BRŮNO INFTR. 16./12.1917.
GAŽAR JOSEF DRAG. 13./8.1915.
WALACH GUSTAW KORPRL. 2./8.1918.

SEIDL ANTON INFTR. 2./11.1916.
SMOHL JOHANN STABSFELDW. 2./6.1915.
SROVNAL BARTOLOM. PĚŠ. 19./6.1917.
SWATOSCH AUGUST LEUT. 17./11.1914.
ŠIMBERA PEREGRIN HAUPTM. 14./10.1914.
ŠORM JOSEF DŮST. ČEK. 15./9.1915.
SCHIEBEL JOHANN FÄHNRICH 13./2.1915.
SCHNERCH ROBERT INFTR. 17./9.1918.
SKOPAL MAURITZ GEFTR. 4./9.1915.
SPITTLER MAX ZUGSF. 22./10.1914.
THIM ERNST KAD. ASP. 3./9.1915.
TOBIAS ALFRED GEFTR. 19./11.1914.
TÖGEL JOSEF KANONIER 1./11.1917.
UNGAR HANS KADETT 26./8.1914.
WIELAND AUGUST KAD. ASP.
WISTAL GUSTAV INFTR. 12./5.1915.
WODIČKA JULIUS KORPL. 17./11.1914.
HOFMANN ARNOLD KORPRL. 4./11.1917.
WASCHEK WILHELM INFTR. 19./6.1915.
KLIMEŠ ANT. NADP. LEGIONÁŘ 9./9.1918
MARSCHOVSKÝ KARL EINJ. FRW. 1916.

Nápis na boční desce:
ZEMŘELI: GESTORBENE:
AMBROS JOSEF KORPL. 3./2.1916.
BINA JOSEF KORPL. 16./12.1916.
BRZOSTOWSKI FRANZ ? 2?./5.1915.
CHLEBUS ALEXIUS ? 24./?.1915.
DWORZAK FRANZ INFTR. 9./12.1914.
FÖHNER ROBERT HAUPTM. ??D 19./2.1917.
FIEDLER BRUNO KORPL. 26./2.1916.
GRÄTZER FRANZ INFTR. 7./5.1917.
GRETZER HEINRICH KORPL. 15./4.1920.
KARGER REIMUND UNT. JÄG. 9./11.1915.
KANOVSKÝ ANTONÍN PĚŠÁK 1./11.1914.
KASPAR ADOLF LEGIONÁŘ 10./8.1920.
KIRCHNER ALOIS KORPL. 7./12.1917.
KŘÍŽ RUDOLF DĚLOSTŘ. 26./12.1919.
KVASNIČKA JOSEF PĚŠÁK 21./5.1916.
LANGER FRANZ INFTR.
MACKU ALFONS FELDW. 9./8.1919.
MIKSCH JOSEF KORPL. 24./4.1917.
PAWELLEK KARL INFTR. 18./9.1917.
PITTNER BRUNO ZUGSF. 3./12.1918.
SIKORSKI ADOLF INFTR.
STARUSTKA RUDOLF FELDW. 12./11.1914.
VALENTA VLADIMÍR
EINJ. FREIW. 30./12.1916
ZHÁNĚL KARL KORPL. 29./4.1917.
POPP JOSEF UNFTR. 28./6.1915

Nápis na boční desce:
NEZVĚSTNÍ: VERMISSTE:
COENEGRACHTS JOSEF BELG. SOLD. 8./8.1915.
DLABAL ANTONÍN PĚŠÁK
DOKOUPIL KARL INFTR.
FRIEDRICH FERDINAND INFTR. 17./4.1917.
GÖDEL RUDOLF ZUGSF. 8./9.1914.
KUBELKA ERWIN EINJ. FRW. KORPL. 26./8.1914.
MALACHOVSKÝ BOHUSLAV SVOBODNIK 1./6.1916.
MACHACZEK KARL INFTR. 7./12.1914.
MISERA KARL INFTR. 22./4.1915.
MISERA RUDOLF INFTR. 2./3.1915.
NEPLECH FRANT. DESÁTNÍK 9./9.1914.
OLBRECHT FRIEDRICH UNT. JÄG. 1916.
PAVLÍK VINZENZ FELDW. 8./9.1914.
RAUER OTTO KADETT 9./6.1916.
RÖDER JOHANN INFTR. 16./7.1916.
RIEDL FRANZ INFTR. 9./11.1914.
SVAČINA RUDOLF LEUTN. 13./9.1914.
ŠIMEČEK ALBIN FELDW. 12. 1914.
STOUDEK KARL KOPRL. 21./5.1917.
ZIEGELHEIM JAROSLAV 18./8.1916.
ŽABKA JAN PĚŠÁK ?./12.1914.
STIASTNY GOTTFRIED 22./11.1914.
??? 1918

Poznámka:

Mohutný černý žulový kříž sahající do výšky 7 metrů na mohyle navršené z velkých balvanů nese čtxyři kamenné desky s (neúplným)seznamem 131 na válečných frontách padlých, zemřelých a navždy nezvěstných občanů Olomouce. Památník zbudoval brzy po skončení války Podpůrný spolek vojenských vysloužilců "Olomucia". Byl to vždy prorakousky a monarchisticky smýšlející spole, přesto je dedikační nápis vyveden také v češtině a jména mrtvých vojáků české národnosti (vč. legionářů!) jsou doplněna česky znějícími hodnostmi.
(Zdroj: Bláha J. a další - Olomoucké hřbitovy a kolumbária, Memoria, 2001)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7107-26292
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
Na dvou deskách:
OBĚTEM ODBOJE
1914 – 1918
1939 – 1945

Nápis na položené desce:
PADLI JSTE, VĚČNÍ JSTE,
ŽIVÍ JSTE V NÁS
R. TĚSNOHLÍDEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-54266
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem holocaustu

Autor: Petr Novák, 11.04.2007
Umístění: Olomouc, Třída Míru, hřbitov Neředín
Nápis:
NEOPLAKÁVEJTE MRTVÝCH A NELITUJTE JICH,
PLAČTE VŠAK A OPLAKÁVEJTE TĚCH,
KTEŘÍ ODEŠLI ABY SE VÍCE NEVRÁTILI
A KTEŘÍ JIŽ NEUZŘÍ SVOJI VLAST.

MRTVÝM SOUVĚRCŮM
KTEŘÍ ODPOČÍVAJÍ PO HROZNÉM UTRPENÍ
NA NEZNÁMÉM MÍSTĚ.

OLOMOUC 1520
HRANICE 214
LIPNÍK 198
PŘEROV 190
ŠUMPERK 120
LOŠTICE 65
ŠTERNBERK 22
POPEL NEZNÁMÉHO VĚZNĚ Z MATHAUSENU

TEREZÍN FLOSENBURG VRATISLAVA BUCHENWALD OSVĚTIM DACHAU BERGEN BELSSEN BERLIN PLOTZENSEE

1. deska nalevo od pomníku:
OBĚTI HOLOCAUSTU 1939 – 1945
ABEL HERBERT, ABELOVÁ GERTA, IRENA, LINA, ABRAHAMOVICZ JAKUB, ADLER BERTOLD, ADLEROVÁ CHARLOTTA, ARBEITSMANNOVÁ HELENA, ARELY VÍTĚZSLAV MUDR., AURELY ARTUR MUDR., BACK ARNOLD, RUDOLF, BACKOVÁ ELIŠKA, MARIE, SABINA, BADERLE ALFRÉD, ARTUR, BADERLOVÁ ALICA, BACHNEROVÁ TEREZA, BACHRACH PAVEL ING., BACHRACHOVÁ ERNA, LUIZA, BANDLER LEV, BANDLEROVÁ EDITA, FRANTIŠKA, BASS ERVÍN DR., BATSCHA JAKUB, BATSCHOVÁ ELIŠKA, BAUEROVÁ ALICA, BECK EDUARD, LEOPOLD, MAX, OSKAR, VILÉM, VÍTĚZSLAV, BEEROVÁ JOSEFA, LEONTINA, BELLAKOVÁ IRENA, OLGA, ŽOFIE, BERGEL FELIX, BERGER ALFRÉD, KBERGEROVÁ DAGMAR, EVELYNA, BERGEROVÁ – EHRENREICHOVÁ JOSEFA, BERGMANN ALBERT, BRUNO , VOJTĚCH, BERGMANNOVÁ IRMA, BERLOVÁ ANDĚLA, RENATA, BESSERBLICK NATAN, BESSERBLICKOVÁ HELENA, BITNER ZIKMUND, BITNEROVÁ IDA, BLUMOVÁ ILZA, LIZELOTA , MALVÍNA, BOCK EMIL, JAKUB, ARNOLD, BÖHMEROVÁ ELIŠKA, HANA, BÖHMOVÁ ARNOŠTKA, BEDŘIŠKA, HILDA, BRAND EMANUEL, BRANDOVÁ REGINA, BRAUN JULIUS, SALOMON, BRAUNOVÁ IDA, JOSEFA, BREITENFELDOVÁ KAMILA, BRENNER LUDVÍK, BRIEF OTO DR., FELIX, BRIEFOVÁ MARIE, VĚRA, BRIESS ALFRÉD, PAVEL, VÍTĚZSLAV, BRIESSOVÁ HEDVIKA, PAVLA, BRODER EMIL, BRODEROVÁ ANNA, BROCH BEDŘICH DR., BERTOLD, FELIX, PAVEL, VÍTĚZSLAV, BROCHOVÁ BEDŘIŠKA, BRÖSSLER KAREL, BRÖSSLEROVÁ MALVÍNA, BRUCKMANN FRANTIŠEK DR., BRUCKNER ARON, BRUCKNEROVÁ KLÁRA, BRÜCK MARKUS, MAX, BRÜCKOVÁ ESTER, BŘESTANOVÁ LUIZA, BUNZLOVÁ – FEDERNOVÁ EDITA, BURIANOVÁ KATEŘINA, BUTSCHOVITZ EGON, LEV, PAVEL, BUTSCHOVITZOVÁ ARNOŠTKA, IDA, VALERIE, CIMLICHMANN MOJŽÍŠ, CZUČKA KAREL, DAVIDOVITZ KAREL, DAVIDOVITZOVÁ JANA, DAWIDOWITZ ERVÍN, DAWIDOWITZOVÁ DORA, DEUTSCH LEV, ŠIMON, DEUTSCHOVÁ ADÉLA, ANNALISA, HELENA, MARIANA, VILEMÍNA, DIAMANT BEDŘICH, MAX, DIAMANTOVÁ JANA, JEANETTA, DONATH ALFRED DR., OTTO, DONATHOVÁ MARKÉTA, DONNEBAUM BEDŘICH, DRUCKER MAX, DRUCKEROVÁ RUTH, ŽOFIE, DUBSKÁ MARTA, DUBSKÝ KAREL, RUDOLF ING., ECKSTEIN HYNEK, OTO, ECKSTEINOVÁ KAMILA, EHRENFESTOVÁ EDITA, REGINA, EHRLICH JAKUB, EICHNER MOŘIC, EICHNEROVÁ GIZELA, EISENMANN KAREL, MAREK, EISENMANNOVÁ FRANTIŠKA, EISINGER DOMINIK DR., EISINGEROVÁ HEDVIKA, EISLEROVÁ OLGA, ENGEL HANUŠ, JULIUS ING., ENGELMANN BEDŘICH, ERICH, ENGELMANNOVÁ ANNA, ARNOŠTKA, BERTA, JEANETTA, MARKÉTA, NELLY, OLGA, EPSTEINOVÁ KAROLÍNA, FEITIS HUGO, FEITISOVÁ ADOLFÍNA, FESTOVÁ HERTA, PAVLA, FEUERMANN BERTOLD, FEUERMANNOVÁ ELFRIDA, FINK ADOLF, FINKOVÁ GABRIELA, FISCHELOVÁ BERTA, FISCHER BEDŘICH, JAN, JIŘÍ DR., KAREL, LEOPOLD DR., LUDVÍK, MAX DR., ZDENKO, FISCHEROVÁ ANNA, BEDŘIŠKA, GRÉTA, HEDVIKA, IDA, MARKÉTA, MARTA, RŮŽENA, FISCHL EDVARD, FISCHLOVÁ ANTONIE, BEDŘIŠKA, BERTA, FIŠER KAREL, FIŠEROVÁ EMILIE, FLAMMOVÁ FRANTIŠKA, FLEISCHER JINDŘICH, MOŘIC, FLEISCHEROVÁ ADÉLA, MARKÉTA, RŮŽENA, VALERIE, FLEISCHMANN KURT, FLEISCHMANNOVÁ ERNA, FRANTIŠKA, IDA, JULIE, FLEISCHNER HANUŠ, FLEISCHNEROVÁ EVA, KAROLÍNA, FÖRSTEROVÁ GRÉTA, MARKÉTA, TEREZIE, FRAŇKOVÁ ANNA, HANA, ZDEŇKA, FRÄNKEL MAX, FRÄNKELOVÁ IRMA, PAVLA, RŮŽENA, FREUND ALFRÉD, JINDŘICH, VALTR DR., FREUNDOVÁ HANIČKA, MARIE, TRUDA, VĚRA, FRIED ERVÍN, PAVEL, ROBERT, FRIEDMANNOVÁ BERTA, FRIEDOVÁ AUGUSTA, TEREZA, FRÖHLICHOVÁ HELENA, FROMOWITZ ERVÍN, PAVEL, FROMOWITZOVÁ JOSEFA, MARKÉTA, FRÜHMANNOVÁ BERTA, FÜRTHOVÁ FLORA, MARIE, GALUS JOSEF, GALLUSOVÁ JULIA, MARKÉTA, TEREZA, GALUSOVÁ OLGA, GANSEL ISIDOR, OSKAR, GANSELOVÁ ELIŠKA, GIZELA, GARTNER ARNOŠT, ARTUR, RICHARD, GARTNEROVÁ BERTA, ELIŠKA, RŮŽENA, GÄRTNER VÍTĚZSLAV DR., GÄRTNEROVÁ FILIPINA, GIZELA, NELA, GELB PAVEL, GELBOVÁ KATEŘINA, GESCHMAI JINDŘICH, JOSEF, PAVEL, GESCHMAIOVÁ MARIE, GESSLER JINDŘICH, GESSLEROVÁ BLANKA, MELANIE, GLASER ARTUR, HANUŠ, JAN, GLASEROVÁ ANNA, HILDA, ZDEŇKA, GLASSOVÁ RUDOLFÍNA, GOLD LEOPOLD, GOLDBERGER JINDŘICH, PETR, ROBERT, GOLDERBERGROVÁ ALŽBĚTA, EVA, GOLDOVÁ ELIŠKA, GOLD?CHMIDTOVÁ MATYLDA, GOLDSTEIN BOHUMIL, MICHAEL, GOLDSTEINOVÁ EVA, VILMA, GORGE MOŘIC, GORGEOVÁ HILDA, GOTTLIEBOVÁ BERTA, ZITA,
(JOB 16:18) Ó ZEMĚ, NEPŘIKRÝVEJ KRVE MÉ

2. deska nalevo od pomníku:
OBĚTI HOLOCAUSTU 1939 – 1945
GÖTZLINGER FELIX, PAVEL, GÖTZLINGEROVÁ ANNA, ELIŠKA, IRMA, GRAUS ALFRÉD, VALTR ING., GRAUSOVÁ ARNOŠTKA, GRÄTZER HUGO, JINDŘICH, LEOPOLD, OTTO, VÍTĚZSLAV, GRÄTZEROVÁ BERTA, HERTA, KAMILA, GRIMM EMIL, GRIMMOVÁ AMÁLIE, GROÁK HUGO, GROÁKOVÁ ELIŠKA, GROSS FRANTIŠEK, LEV ING., GROSSOVÁ ELIŠKA, JANA, GRÜNBAUMOVÁ DOROTEA, RENATA, GRÜNBERG ARNOLD DR., GRÜNBERGER BRUNO, GRÜNBERGEROVÁ LAURA, MALVÍNA, RUDOLFINA, GRÜNBERGOVÁ MELÁNIE, GRÜNSTEIN BERNARD, GRÜNWALD NATAN, GRÜNWALDOVÁ JOSEFA, RŮŽENA, GUTMANN ARTUR, MAX, GUTMANNOVÁ BOHDANA, ELIŠKA, TEODORA, GUTTMANNOVÁ AUGUSTA, ŽOFIE, GÜNSTLIGOVÁ OLGA, HAAS ANASTASIUS, ARNOŠT, EDVARD, ERICH, ERVÍN, HANUŠ, JIŘÍ, JOSEF, KAREL, LEOPOLD, MOŘIC, RICHARD, TEODOR, VIKTOR, ZIKMUND, HAASOVÁ ANNA, ARNOŠTKA, GERTRUDA, GIZELA, HELENA, MARIE, MARKÉTA, MARKÉTA, OLGA, HACZEK EMIL, HACZEGOVÁ VALERIE, HAHN ARNOLD DR., HAMBURGER LUDVÍK, HAMBURGEROVÁ RUDOLFÍNA, HANDL KAREL, HANDLOVÁ IDA, HAUSER LEV, HAUSNER FRANTIŠEK, HECHT JULIUS, HEIKORN BEDŘICH, HEIKORNOVÁ GERTRUDA, VILMA, HEIM HANUŠ, HUGO, HEIMOVÁ BERTA, RŮŽENA, HEINISCHOVÁ ELIŠKA, HELLER BEDŘICH, HELLEROVÁ ALICA, JOSEFA, KATEŘINA, MALVÍNA, MARTA, RŮŽENA, HERLICHOVÁ MALVÍNA, HERRLICH ALFRÉD, HUGO, VOJTĚCH, JÁCHYM, HERRMANN OTO, HERRMANNOVÁ OLGA, HERSCH BERTOLD, JAKUB, LEV, PETR, RICHARD, HERSCHOVÁ ANNA, BERTA, ERNA, EVŽENIE, HELENA, REGINA, RUTH, RŮŽENA, HERSKOVITSOVÁ RŮŽENA, HERZ JOSEF, HERZOG GUSTAV, HERZOGOVÁ ELIŠKA, HERZOVÁ FLORA, HICKL MAX, OTTO, HICKLOVÁ JULIE, HIKL ERICH, HIKLOVÁ MARTA, HILLEL HEŘMAN, HILLELOVÁ KATEŘINA, HIRSCH ALBERT, EDUARD, JULIUS DR., OTOKAR, VALTR, VOJTĚCH, HIRSCHOVÁ CECILIE, GERTRUDA, IRMA, KATEŘINA, HOFFMANN ARNOLD, KAPPEL, KAREL, KAREL, HOFFMANNOVÁ EDITA, FRANTIŠKA, MARKÉTA, PAVLA, HOCHFELDER KAREL, HOCHWALD HEŘMAN, HOCHWALDOVÁ ELIŠKA, HOLZ ARTUR, GÜNTER, HOLZOVÁ JUDITA, HÖNIG MAX, VILÉM, HÖNIGOVÁ IRENA, RUTH, ŠTĚPÁNKA, HUPPERT PETR, HUPPERTOVÁ GRÉTA, MARKÉTA, HUSCHAKOVÁ ELIŠKA, NETTY, HUTH ALFRÉD, HUTHOVÁ MARKÉTA, HÜTTNER HANUŠ ING., JOSEF, KURT, MILAN, HÜTTNEROVÁ BEDŘIŠKA, LOTA HERMÍNA, MARKÉTA, RUDOLFINA, JANOWITZ ROBERT, JANOWITZOVÁ FLORA, JAROLIM JOSEF, JAROLIMOVÁ GIZELA, KAMILA, MARKÉTA, JELINKOVÁ ANTONIA, OLGA, RUDOLFINA, JOSEFOVITS BENJAMIN, HANUŠ, JOSEFOVITSOVÁ REGINA, ŠARLOTA, KAFKA BELA, HUGO, JOSEF, KAREL, VILÉM, KAFKOVÁ BELA, ELIŠKA, GITA, JULIE, MARKÉTA, VALERIA, KARDOS OSKAR, KARDOSOVÁ EDITA, ERIKA, KARPELES JOSEF, OTTO, KARPELESOVÁ JETTY, KARPFEN ADOLF, HUGO, OTTO, KARTER ARNOŠT, KARTEROVÁ HANA, KAUDEROVÁ GIZELA, KAUFMANNOVÁ BEDŘIŠKA, HERTA, KÄUFLEROVÁ ELIŠKA, JOSEFA, KELLNER JAKUB, KELLNEROVÁ LINA, KENDEOVÁ EMA, KIRSCHNEROVÁ EMA, KLEBINDEROVÁ IDA, KLEIN ARTUR, HEŘMAN, KLEINMANN ŠALOMON, KLEINMANNOVÁ GERTA, KLEINOVÁ ANTONIE, ARNOŠTKA, ARNOŠTKA, IDA, RŮŽENA, ŠTĚPÁNKA, KLESTILOVÁ IDA, KLETTER JAKUB, KLETTEROVÁ ANTONIA, FRANTIŠKA, KLINGER BENJAMIN, KNÖDLOVÁ CECILIA, KNÖPFLMACHER ARNOLD, ARNOŠT, JOSEF, OTTO, KNÖPFLMACHEROVÁ IRMA, VALESKA, KOBLITZ HANUŠ, HEŘMAN, KAREL, KOBLITZOVÁ EMA, EVA, MARKÉTA, KOHN ALBERT, ARNOŠT, EMIL, ERVÍN, EVŽEN, LEOPOLD, ROBERT, VIKTOR, VOJTĚCH ING., ZIKMUND, KOHNER ALFRÉD, KOHNEROVÁ ILZA, KOHNOVÁ ADÉLA, ALŽBĚTA, ANNA, BEDŘIŠKA, ELA, ELIŠKA, ELIŠKA, FRANTIŠKA, HELENA, IDA, JOSEFA, JULIE, MALVÍNA, OLGA, ŠTĚPÁNKA, KOCH MACH, KOCHOVÁ RŮŽENA, TEREZA, KOLÁROVÁ KAMILA, KOLLEK KAREL, LUDVÍK, KOLLEKOVÁ BLANKA, HILDA, KONSTANDT ARNOŠT ING., EMANUEL, HANUŠ, HEŘMAN, PAVEL, KONSTANDTOVÁ ADÉLA, ELIŠKA, KOPPER ARTUR, KOPPEROVÁ BERTA, ZDENKA, KORNBLÜH ARNOLD, BEDŘICH, ZIKMUND, KORNBLÜHOVÁ HERMÍNA, KÖNIG GUSTAV, HUGO, KÖNIGOVÁ IDA, KÖTTNER ROBERT, KÖTTNEROVÁ ARNOŠTKA, KRAMEROVÁ IDA, KRAUS ARNOŠT, ARNOŠT, EMIL, HELIODOR, OTTO, KRAUSOVÁ ANNA, FLORA, KŘÍŽOVÁ BERTA, KUBALKOVÁ JELA, KULKA BOHUMÍR, DAVID, KULKOVÁ EVŽENIE, GIZELA, MALVÍNA, MARTA LEA, KUPFERSTICH ARNOŠT, MAREK, KUPFERSTICHOVÁ BEDŘIŠKA, LAMM KAREL, MOŘIC, LAMMOVÁ ADOLFINA, FRANTIŠKA, MARKÉTA, LAMPEL ARNOŠT DR., LAMPL OSKAR, LANGER JIŘÍ, PAVEL DR., VILÉM, LANGEROVÁ ANNA, IDA, RUTH, RŮŽENA, LANGOVÁ JULIE, LANGSCHUR VÍTĚZSLAV, ZIKMUND, LANGSCHUROVÁ ARNOŠTKA, LANZER MAX, OSKAR, LANZEROVÁ GIZELA, MALVÍNA, LASZLO LADISLAV DR., LAUER BENJAMIN, LAUEROVÁ ARNOŠTKA, ESTER BINE, LAUFER VALTR,
(JOB 16:18) Ó ZEMĚ, NEPŘIKRÝVEJ KRVE MÉ

1. deska napravo od pomníku:
OBĚTI HOLOCAUSTU 1939 – 1945
LAUFEROVÁ MARTA, LEBOVIČ MENDEL, LEICHTER SAMUEL, LEICHTEROVÁ JETTY, LERMEROVÁ VILMA, LEWINOVÁ MARTA, LICHTENSTEIN ALFRÉD, FILIP, VOJTĚCH, LICHTENSTEINOVÁ KARLA, MARKÉTA, LICHTESTERN JAKUB, LICHTESTERNOVÁ KAROLÍNA, LICHTMANN MAIER LEIB,LICHTMANNOVÁ KLÁRA, LICHTWITZ ERVÍN, LICHTWITZOVÁ AUGUSTA, OLGA, LINDENBAUM BEDŘICH DR., LEON, MAX DR., LINDNER ARNOŠT, LINDNEROVÁ HERTA, SELMA, LIPSCHÜTZ BRUNO, HANUŠ, LIPSCHÜTZOVÁ JOSEFA, ZUZANA, MARKÉTA, LÖBL FRANTIŠEK, LÖBLOVÁ ANNA, MATYLDA, LÖBLOWITZ JOSEF, LÖBLOWITZOVÁ IDA, LÖSCHNER FRANTIŠEK, OTTO, LÖSCHNEROVÁ ŠTĚPÁNKA, LÖV PAVEL, LÖWENSTEINOVÁ ADÉLA, ANNA, LÖWOVÁ ANNA, EVA, LÖWY ADOLF, KURT DR., ROBERT, LOWYOVÁ HELENA, HELENA, MAČATOVÁ ADÉLA, MAIER HANUŠ, MANABERG ARTUR, MANABERGOVÁ HEDVIKA, ŠTĚPÁNKA, MANDL VILÉM, MANDLOVÁ ANNA, ELIŠKA, HELENA, MANNERBERG ARTUR, MANNERBERGOVÁ HEDVIKA, ŠTĚPÁNKA, MARBURG ERVÍN, BARBURGOVÁ BERTA, MARKUS JOSEF DR., OTTO, MARKUSOVÁ ANNA, EVA, EVELYNA, GERTRUDA, MASSAŘÍK KAREL, MASSAŘÍKOVÁ ELIŠKA, MAUTNER HANUŠ DR., MAUTNEROVÁ ADÉLA, ARNOŠTKA, MAY ALFRÉD, BEDŘICH, WILIAM, MAYER BRUNO, EDVARD, ERICH, HANUŠ, PAVEL, VIKTOR, VILÉM, MAYEROVÁ ANNA, AURELIA, ELIŠKA, ELIŠKA, HANA, HELENA, IDA, JANA, MATYLDA, REGINA, MAYOVÁ BERTA, TEREZA, MEDAKOVÁ BEDŘIŠKA, MEISEL BERTOLD, EMANUEL, JULIUS, LEV, VÍTĚZSLAV, MEISELOVÁ HERMÍNA, IDA, IRMA, JANA, SELMA, MEITNER ALOIS, LEOPOLD DR., MAX, ROBERT, MEITNEROVÁ ANNA, FRANTIŠKA, MELANIE, OLGA, RAFAELA, MENDLOVÁ MARIE, MERTENS VINCENC, MERTENSOVÁ ROMA, MERTOVÁ ALŽBĚTA, LILI, MESTITZOVÁ PAVLA, MOLLER ARTUR, MOLLEROVÁ RŮŽENA, MORGENSTERNOVÁ ELIŠKA, IDA, KAROLÍNA, MORGENSTERN – ŘÍKOVSKÁ EVELÍNA, MARKÉTA, MORGESTERN – ŘÍKOVSKÝ OTTO DR., MUNK AUGUST, JIŘÍ, VILÉM, MUNKOVÁ ERNA, HERMÍNA, MUSIL EMIL, MUSILOVÁ RŮŽENA, MÜLLER LEV, MÜLLEROVÁ BERTA, ETIA, LEA, RŮŽENA, MÜNZER JAKUB, NATZLEROVÁ JANA, HERMINA, NEUMANN AMŠEL, EMIL, JAKUB, MILAN, ROBERT, VALTR, ZDENĚK, NOUMANNOVÁ ARNOŠTKA, BEDŘIŠKA, CECILIA, ELIŠKA, FRANTIŠKA, HELENA, GRÉTA, KAROLÍNA, MARIE, MARKÉTA, NEUWIRTH PAVEL, NEUWRTHOVÁ ELFRIEDA, OBERLÄNDER ADOLF, OPPENHEIM BERTOLD DR., OPPENHEIMOVÁ MARTA, ÖSTERREICHER HUGO, ÖSTERREICHEROVÁ OLGA, PACOVSKÁ HEDVIKA, PATEROVÁ CLOTILDA, PELIKÁNOVÁ BERTA, PICK ARNOŠT, EMANUEL, ZIKMUND, PICKOVÁ EVŽENIE, KAMILA, PIEPESOVÁ SABINA, PLASCHKESOVÁ FRANTIŠKA, PLIMLOVÁ JULIA, POHLOVÁ ELIŠKA, POLAK HANUŠ, POLENZ JOSEF, POLÉNZOVÁ LEOPOLDINA, POLLACHOVÁ MARKÉTA, POLLAK ALFRÉD, ARTUR, BEDŘICH, BERNARD, BERNARD ING., GUSTAV, HANUŠ, HEŘMAN, JOSEF, KAREL, LUDVÍK, OTTO, RICHARD, VALTR DR., VIKTOR, POLLAKOVÁ EMILIE, EVŽENIE, IDA, ILZA, JANA, JEANETTA, JENY, KVĚTOSLAVA, MARKÉTA, MARKÉTA, RUTH, RŮŽENA, RŮŽENA, VLASTIMILA, POPEROVÁ ADOLFINA, PORGESOVÁ RŮŽENA, POUPEROVÁ PAVLA, PRAGEROVÁ EMA, PRESSER ALEXANDR, PRIEF VIKTOR, VILÉM, PRIEFOVÁ ANGELA, BLANKA, RACHELMANN ERICH, RACHELMANOVÁ IRENA, RAPPAPORTOVÁ EMA, JONA, RATH VALTR, RAUCHWERGEROVÁ ZUZANA, REDLICH EGON, HUGO, LEOPOLD, MAX, RAFAEL, RICHARD, ROBERT, VÍTĚZSLAV, REDLICHOVÁ ARNOŠTKA, BERTA, BLANKA, IDA, PAVLA, RUTH, SYLVA, REIF JOSEF, REIFOVÁ HANA, JANA, PAVLA, REICH ARNOŠT DR., JOSEF, VILIAM, REICHOVÁ RECHA, REISS LUDVÍK DR., REISSOVÁ ANNA, PAVLA, VALERIE, REPPER SAUL, RIESENFELDOVÁ OLGA, RIESS MOŘIC ING., VALTR, RIESSOVÁ EMA, HELENA, RISCHAWÁ EMA, RITTERSPORNOVÁ IRENA, VALERIE, ROGGER ALFRÉD, ROSENFELD MAX, ZIKMUND, ROSENTHALOVÁ HELENA, ROSENZWEIG TEWEL, ROSENZWEIGOVÁ GIZELA, MARTA, ROTHLEUTNEROVÁ BERTA, HERTA, ROUBÍČEK JIŘÍ, RICHARD, ROUBÍČKOVÁ KAMILA, RÜBENSTEIN ARNOLD DR., LEOPOLD, PETR, RÜBENSTEINOVÁ ELIŠKA, EMA, OLGA, SACHS LEOPOLD, SAILER VOJTĚCH, SAIDLEROVÁ IDA, SCHALLEROVÁ ŽOFIE, SCHARFF JINDŘICH, SCHARFFOVÁ ANNA, ILZA, SCHECK PINKAS, SCHECK – KÖNIG ABRAHÁM, SCHECKOVÁ RACHEL, SCHEIN ALBERT, HANUŠ DR., VOJTĚCH DR., SCHEINOVÁ HELENA, RŮŽENA, SCHENK ARNOŠT, JULIUS, KAREL, MAX, VÍTĚZSLAV, SCHENKOVÁ ARNOŠTKA, MARIE, OLGA MARIE, OTILIE, SCHICK JAKUB, ZIKMUND, SCHICKOVÁ KAMILA, SCHILD EDGARD, VALTR, SCHILDOVÁ BEATRIX, BLAŽENA, GERTRUDA, SCHILHANOVÁ TEREZA, SCHINDLER PAVEL, SCHINDLEROVÁ ELSA, SCHLESINGER ADOLF, BRUNO, FILIP, MAX, PAVEL ING., SCHLESINGEROVÁ EDITA, EVŽENIA, FRANTIŠKA, HILDA, REGINA, VALERIE, SCHMITZ LEOPOLD, LEV, SCHMITZOVÁ EDITA, EDVINA, MARTA, SCHNABLOVÁ ANNA, IRMA, SCHNEIDER KAREL, RUDOLF, SCHNEIDEROVÁ ALBÍNA, CHARLOTTA, F?????
(JOB 16:18) Ó ZEMĚ, NEPŘIKRÝVEJ KRVE MÉ


2. deska napravo od pomníku:
OBĚTI HOLOCAUSTU 1939 – 1945
SCHNITZLER ERICH, KURT, OSKAR, TEODOR, VALTR, SCHNITZLEROVÁ ANNA, IRMA, VĚRA, SCHÖNFELD BEDŘICH ING., BERNARD, KAREL, MAX, SCHÖNFELDOVÁ JANA, NELLY, RUTH, SCHÖNOVÁ ELA, SCHOSTAL VIKTOR, SCHOSTALOVÁ EVŽENIA, SCHRECKER OTTO, RUDOLF, SCHRECKEROVÁ VALESKA, SCHREIBER OTTO, SCHREIBEROVÁ OLGA, SCHRÖTTEROVÁ BERTA, PAVLA, SCHULHOF ERICH, RUDOLF, SCHULHOFOVÁ EVA, IDA, SCHULZ RUDOLF, SCHULZOVÁ EVA, JOSEFA, JOSEFA, KATEŘINA, SCHWARZ ARPÁD DR., JAKUB, KAREL, SCHWARZOVÁ ANITA, ILONA, IRENA, RŮŽENA, TEREZIE, SCHWONER MAX ING., SCHWONEROVÁ ELIŠKA, SIEGL OTTO, ROBERT, SIEGLOVÁ EMA, GIZELA, OLGA, SILBERMANN ARNOLD DR., SILBERMANNOVÁ FRANTIŠKA, SILBINGEROVÁ EVA, ADA, VALERIA, SILZEROVÁ ISABELLA, SINGER ALFRÉD, KURT, MAX, SINGEROVÁ BEDŘIŠKA, ERIKA, EVŽENIA, MARA, OTILIA, ŠTĚPÁNKA, SKOPAL ARNOLD, SKUTECKÁ ELIŠKA, SMOHLOVÁ ANNA, SONNENMARKOVÁ ELIŠKA, SONNENSCHEIN GUSTAV DR., JAKUB, ZIKMUND, SONNENSCHEINOVÁ ADÉLA, EMA, TEREZA, TRUDA, VALERIE, SPIEGEL RUDOLF, SPIEGELOVÁ FRANTIŠKA, SPIELMANN SAMUEL, SPIELMANNOVÁ IDA, MATYLDA, ŽOFIE, SPIRMANNOVÁ IDA, SPITZ ARNOŠT, BERTOLD, EMANUEL, EMIL, GUSTAV, JIŘÍ, LEOPOLD, LEV, MAX, MAXMILIAN DR., SPITZER EMIL, HANUŠ, HUGO, ZIKMUND, SPITZEROVÁ ALICE, GERTRUDA, GIZELA, MALVÍNA, MARIANA, RŮŽENA, RŮŽENA, SPITZKOPF ADOLF, HYNEK, SPITZKOPFOVÁ AMÁLIE, FRANTIŠKA, SPITZOVÁ EVA, ELIŠKA, IDA, IRMA, JULIA, MARTA, RŮŽENA, SALY, TEKLA, SPRINGER JAKOB, JOSEF, STÁREK JINDŘICH, STEINBACH ARNOŠT, FRANTIŠEK, KAREL, STEINBACHOVÁ ARNOŠTKA, STEINER PAVEL, STEINOVÁ ANNA, STERN OSKAR ING., STIASSNÝ PAVEL ING., STIBITZ VALTR DR., STOBEROVÁ ELIŠKA, STORCH ŠALOMOUN, STORCHOVÁ SÁRA, STÖGER JIŘÍ, NORBERT, STÖGEROVÁ JOSEFA, STÖSSLER ARNOLD, OSKAR, STÖSSLEROVÁ IRMA, MARTA, RŮŽENA, STRAUS KAREL, STUCKHARDTOVÁ MARIA, MARKÉTA, STURMOVÁ IDA, TEREZIE, ŠEVČÍKOVÁ IRENA, ŠILHANOVÁ TEREZA, TAUBER ARNOŠT, BEDŘICH, JINDŘICH, KAREL DR., KAREL, OTTO, VÍTĚZSLAV, TAUBEROVÁ GABRIELA, GIZELA, OLGA, TAUSSIG EMIL DR., JAROSLAV, PETR, TAUSSIGOVÁ ARNOŠTKA, ERNA, HEDVIKA, HELENA, TAUSSIK ARTUR DR., TAUSSIKOVÁ ILKA, TOBIAS ADOLF, TOBIASOVÁ LOLA, TOPIČOVÁ STELLA, TRIEGER ISRAEL, TRIEGEROVÁ FRANTIŠKA, IDA, TRIESCHER JINDŘICH, PAVEL, TRIESCHEROVÁ FRANTIŠKA, TURMAN JAKUB, TÜRKL VIKTOR, TÜRKLOVÁ MARTA, TYRAS ARNOŠT, JAKUB, JOSEF, TYRASOVÁ OLGA, RŮŽENA, UNGER ARNOLD, HANUŠ, JAN, UNGEROVÁ ANNA, URBACHOVÁ HELENA, VOLČOVIČ JOSEF, WACHSMANN BERTOLD, HANUŠ, JOSEF ING., WACHSMANNOVÁ EVA, IDA, REGINA, WAGNER AUGUST, WALDMANN ARTUR, JIŘÍ, MARKUS, WALDMANNOVÁ PAVLA, WALTER GERHARD, WALTEROVÁ TRUDA, MARKÉTA, RUTH, VĚRA, WASSERBERG MARKUS, WASSERBERGOVÁ RŮŽENA, WÄRMER EVŽEN DR., WÄRMEROVÁ ANNA, WECHSBERG HANUŠ, MOŘIC, WECHSBERGOVÁ MARIE, TRUDA, WECHSNER ERVÍN DR., WEIGEL ZIKMUND, WEIGELOVÁ IDA, WEIHS DANIEL, ŠIMON, WEIHSMANN MAX, WEIHSMANNOVÁ ELIŠKA, WEIL ARNOŠT, HANUŠ, JAN, WEILOVÁ EDITA, EVA, IDA, OLGA, WEINBERGER HEŘMAN, ZIKMUND, WEINBERGEROVÁ IDA, ILZA DR., WEINER HEŘMAN, WEINEROVÁ ESTER, HERMÍNA, WEINFELD KAREL, WEINFELDOVÁ HERMÍNA, WEINREBOVÁ KAROLÍNA, WEINSTEIN ARTUR, WEINSTEINOVÁ CECILIE, EDITA, WEISER JOSEF, JOSEF, OTTO, WEISEROVÁ DORA, STELA, WEISS DANIEL, OTTO, RUDOLF, ŠIMON, VILÉM, WEISSENSTEIN MAX DR., WEISSENSTEINOVÁ FRANTIŠKA, WEISSKOPF BEDŘICH, FILIP, JAN, LEOPOLD, RUDOLF, WEISSKOPFOVÁ ELIŠKA, WEISSMANN MAX DR., WEISSMANNOVÁ ELIŠKA, WEISSOVÁ ALICA, ALOISIA, ARNOŠTKA, JULIE, MARKÉTA, REGINA, ROZALIE, WEISZ DAVID, WEISZOVÁ BERTA, WELLISCH KAREL, ROBERT, WELLISCHOVÁ ALICA, IRENA, KLÁRA, WERNER KAREL DR., WERNEROVÁ TRUDA, WESSELÁ ANGELA, HELENA, JANA, WESSELÝ BERNARD, WIEDER MOŘIC, WIEDEROVÁ KAMILA, WIENOVÁ ALŽBĚTA, WIESEN PETR, WIESENOVÁ ANNA, WINARDT ALFRÉD, WINARDTOVÁ LEA, RUTH, VALERIE, WINKLER BERNARD, WINKLEROVÁ HERMÍNA, WINTER BEDŘICH, WINTERNITZ ZDENKO, WINTERNITZOVÁ IDA, WINTEROVÁ ALBERTINA, WITTMANN FRANTIŠEK, WITTMANNOVÁ FRANTIŠKA, WOLF EMIL ING., KURT DR., LEV, OTTO, ROBERT, WOLFOVÁ ERIKA, HEDVIKA, HERMÍNA, HERMÍNA, JANA, KAROLÍNA, WOLLNEROVÁ IDA, ZAITSCHEK BOHDAN, FELIX, KAREL, TEODOR, ZAITSCHEKOVÁ ADÉLA, OLGA, RUTH, MARION, ZEIDLEROVÁ FRANTIŠKA, ZEMÁNKOVÁ EVŽENIE, KLÁRA, ZIEGLEROVÁ ANTONIE, IDA, ZIEMLICH BEDŘICH, FRANTIŠEK, ZIEMLICHOVÁ HELENA, RUTH, ZIFFER ADOLF DR., ZUCKERKANDL EMIL DR., ZUCKERKANDLOVÁ ANNA, ZWEIG FELIX, OTTO, RUDOLF, ZWEIGOVÁ ANNA, ANNA
(JOB 16:18) Ó ZEMĚ, NEPŘIKRÝVEJ KRVE MÉ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Novák
Příprava dat: Aleš Zahradníček a Vladimír Štrupl