Olomouc

Kameny zmizelých - Josef Šanta

Autor: Lenka Šimčíková, 26.09.2014
Umístění: Olomouc, Šantova 4, roh ulic - 17. listopadu x Šantova, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
JOSEF ŠANTA
NAR. 1883
ZATČEN 1944
ZAVRAŽDĚN 8.5.1945
V MALÉ PEVNOSTI
V TEREZÍNĚ

Souřadnice: N49°35'15.9'' E17°15'35.86'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Václav Morávek

Autor: Jan Kincl, 11.11.2018
Umístění: Olomouc, Šemberova 46/2, křížení s ulicí Lafayettova, na domu s penzionem
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
V DOBĚ SVÉ VOJENSKÉ SLUŽBY
HRDINA PROTINACISTICKÉHO ODBOJE
ČLEN SKUPINY TŘI KRÁLOVÉ.
BRIGÁDNÍ GENERÁL I.M.
VÁCLAV MORÁVEK
NAROZEN 8.8.1904 V KOLÍNĚ.
PADL SE ZBRANÍ V RUCE 21.3.1942 V PRAZE
Poznámka:

Vojenský historický ústav v knize Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945, z roku 2005, uvádí následující:
Dne 28.3.1923 byl odveden při dobrovolném odvodu a 1.10.1923 nastoupil voj. prez.službu u p. pl. 42 v Terezíně. Odtud však byl již 5.10.1923 odeslán jako frekventant do VA v Hranicích, z níž byl 14.8.1925 vyřazen v hodnosti por. děl. Druhého dne byl vtělen k děl. pl. 107 v Olomouci, u kterého poté strávil většinu své vojenské kariéry. Již 1.10.1925 byl však vyslán do aplikační školy dělostřelectva při DU v Olomouci, kterou absolvoval s dobrým prospěchem 15.7.1926. Následně se vrátil ke svému kmenovému pluku, kde poté postupně působil jako velitel čety 1. baterie, velitel spřežení 4. baterie, první důstojník 1. baterie, důstojník pátrač 2. baterie a velitel remontního oddělení a současně pobočník velitele náhradního oddílu až do poloviny září 1931. V mezidobí absolvoval v termínu od 1.2. do 30.7.1927 ekvitační školu pro důstojníky dělostřelectva v Olomouci a 1.10.1929 byl povýšen na npor. Dne 15.9.1931 byl povolán jako frekventant do I. ročníku vyššího jezdeckého kursu při VJU v Pardubicích, který úspěšně absolvoval 15.7.1932 a následně nastoupil dnem 1.10.1932 do jezdecké školy tamtéž. Po jejím ukončení se 30.7.1933 vrátil zpět do Olomouce, kde převzal funkci prvního důstojníka 2 baterie, kterou pak vykonával následující dva měsíce. Dne 1.10.1933 byl ustanoven velitelem remontního oddělení 7. polní dělostřelecké brigády v Olomouci a v této funkci poté působil až do okupace, tedy i po jejím přejmenováním na velitele remontní baterie 7 (kmenově zůstával však i nadále zařazen u děl. pl. 107). V mezidobí absolvoval v termínu od 31.1. do 21.5.1938 střelecký kurs dělostřelectva při DU v Olomouci a byl postupně povyšován: 1.10.1935 na kpt. a 1.7.1938 do hodnosti škpt. Za branné pohotovosti státu na podzim 1938 byl od 25.9. do 1.11.1938 velitelem remontní baterie děl. pl. 107.


Souřadnice: N49°35'27.49'' E17°15'8.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jan Kincl

Pomník Arnošt Rypka

Autor: Alena Tománková, 24.11.2014
Umístění: Olomouc, Švabinského, cyklostezka Chválkovice-Samotišky, směrem Svatý Kopeček
Nápis:
KAPITÁN
ARNOŠT RYPKA
KAPITÁN SRB. A FRANC. LEGIE
ZAHYNUL
1. DUBNA 1924
Poznámka:

kapitán Rypka byl důstojníkem olomouckého dělostřeleckého učiliště, který prošel bojišti první světové války nejdřív na rakouské straně v Haliči a po zběhnutí do ruského zajetí také v Srbské legii v Rusku (nasazen na řecké a rumunské frontě), poté u čs. dělostřelectva ve Francii (proto kapitán srbské a francouzské legie, nikoli cizinecké, ale český legionář; po válce se účastnil bojů na Těšínsku (proti Polsku) a na Slovensku (proti Maďarku); poté převelen do Olomouce, manželka s dítětem stále v Praze, pro přiblížení rodiny chtěl zajistit letní byt, kdy 1. dubna 1924 vyrazil motorkou se sajdkárou na Svatý Kopeček, spolujezdec byl kapitán Grausam; když se večer vraceli, havarovali v zatáčce u Prachárny, kapitán Grausam přežil, přivolal sanitu, lékař již jen konstatoval smrt kapitána Rypky; pomník odhalen v roce 2008
(http://kolari.olomouc.com/kptRypka.ht)


Souřadnice: N49°37'20.28'' E17°18'49.67'' (pata pomníku)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Pavlína Koncošová, 09.05.2021
Umístění: Olomouc, Švabinského
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
SLAVNÉ RUDÉ ARMÁDĚ,
KTERÁ PO VELKÝCH BOJÍCH
VSTOUPILA TUDY DO OLOMOUCE
DNE 8. KVĚTNA 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-54240
Souřadnice: N49°36'58'' E17°17'50.21'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Kameny zmizelých - rodina Schulhofova

Autor: Lenka Šimčíková, 26.09.2014
Umístění: Olomouc, Švermova 1036/7, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
ERICH SCHULHOF
NAR. 1909
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
IDA SCHULHOFOVÁ
NAR. 1885
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°35'32.96'' E17°14'51.25'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska János Bolyai

Autor: Petr Vacek, 27.10.2009
Umístění: Olomouc, třída 1. máje, budova KVV Olomouc
Nápis:
V OLOMOUCI SLOUŽIL JAKO KAPITÁN
OD 10. ČERVENCE 1832 DO 15. ČERVNA 1833
MAĎARSKÝ MATEMATIK
ZAKLADATEL NAUKY O NEEUKLIDOVSKÉ
GEOMETRII
BOLYAI JÁNOS
(1802-1860)
OLMÜTZBEN SZOLGÁLT MÉRNÖK-SZÁZADOSKÉNT
1832. JÚLIUS 10 – TÖL 1833. JÚNIUS 15-IG
A NAGY MAGYAR MATEMATIKUS AKI
MEGALKOTTA A NEMEUKLIDESZI GEOMETRIÁT.

ODHALENO V ROCE VSTUPU DO EU
ÁLLÍTOTTÁK AZ EU CSATLAKOZÁS ÉVÉBEN
2004
VYSOKÁ VOJENSKÁ ŠKOLA
POZEMNÍHO VOJSKA
VE VYŠKOVĚ
Z
RÍNYI MIKLÓS
NEMZETVÉDELMI EGYETEM
BUDAPEST

Souřadnice: N49°35'49.06'' E17°15'38.95'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Vacek

Pamětní deska Karel Kryl

Autor: Jiří Padevět, 01.09.2023
Umístění: Olomouc, třída 1. máje 834/20
Nápis:
ZDE V DEX KLUBU
V LETECH 1965 - 1967
ZAČAL HVĚZDNOU CESTU
BÁSNÍK
A PÍSNIČKÁŘ SVOBODY
KAREL KRYL
1944 - 1994
Poznámka:

Karel Kryl byl především jako zaměstnanec rádia Svobodná Evropa účastníkem protikomunistického odboje.
(zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/olomouc-pametni-deska-karlu-krylovi/ )


Souřadnice: N49°35'48.84'' E17°15'35.78''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

Autor: Lenka Šimčíková, 21.09.2014
Umístění: Olomouc, třída 1. máje 28, v blízkosti zastávky U Dómu, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLELA
IDA REDLICHOVÁ
NAR. 1878
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V TREBLINCE

ZDE BYDLEL
VÍTĚZSLAV REDLICH
NAR. 1910
DEPORTOVÁN 1942
DO TREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V TREBLINCE

ZDE BYDLEL
MAX REDLICH
NAR. 1900
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V BARANOVIČI

ZDE BYDLELA
BERTA REDLICHOVÁ
NAR. 1899
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V BARANOVIČI

ZDE BYDLELA
ELIŠKA STOBEROVÁ
NAR. 1905
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE BYDLELA
PAVLA REDLICHOVÁ
NAR. 1939
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V BARANOVIČI

Toto místo je počítáno jako 6 VPM
Souřadnice: N49°35'49.06'' E17°15'38.95'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Kameny zmizelých - Helena Deutchová

Autor: Lenka Šimčíková, 23.09.2014
Umístění: Olomouc, třída 1. máje 8, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLELA
HELENA DEUTSCHOVÁ
NAR. 1882
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V BARANOVIČI

Souřadnice: N49°35'49.06'' E17°15'38.95'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník letcům

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ - PILOTŮM LETCŮM
ČLENŮM AEROKLUBU
V OLOMOUCI
KTEŘÍ PADLI NA POLI CTI A SLÁVY
NA VŠECH BOJIŠTÍCH DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 - 1945
BUREŠ OLDŘICH + 1945
BĚHAL FRANTIŠEK + 1941
BABIČEK ZDENĚK + 1941
CIGLER MILOSLAV + 1942
DOSTÁL FRANTIŠEK + 1943
FIALA OLDŘICH + 1941
HELMA OLDŘICH + 1941
HORSKÝ VLADIMÍR + 1940
HRADIL BOHUSLAV + 1942
HRADIL FRANTIŠEK + 1940
CHLUP JAROSLAV + 1943
KAMÍNEK ANTONÍN + 1945
LYSICKÝ VOJTĚCH + 1944
LANG KAREL + 1940
MRTVÝ ARNOŠT + 1944
MALÝ SVATOPLUK + 1943
NASWETTER ALBÍN + 1941
RYCHNOVSKÝ KAREL + 1942
TOMÁNEK JOSEF + 1941
VACULÍK FRANTIŠEK + 1944

ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE.

(na desce pod pomníkem)
LEOŠ KLUSAL
ŠÉFPILOT A UČITEL LÉTÁNÍ
HANÁCKÉHO AEROKLUBU
*1903 +1994


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7107-41610
Souřadnice: N49°35'42.11'' E17°12'52.78'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička