Olomouc

Pamětní deska Václav Morávek

Autor: Jan Kincl, 11.11.2018
Umístění: Olomouc, Šemberova 46/2, křížení s ulicí Lafayettova, na domu s penzionem
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
V DOBĚ SVÉ VOJENSKÉ SLUŽBY
HRDINA PROTINACISTICKÉHO ODBOJE
ČLEN SKUPINY TŘI KRÁLOVÉ.
BRIGÁDNÍ GENERÁL I.M.
VÁCLAV MORÁVEK
NAROZEN 8.8.1904 V KOLÍNĚ.
PADL SE ZBRANÍ V RUCE 21.3.1942 V PRAZE
Poznámka:

Vojenský historický ústav v knize Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945, z roku 2005, uvádí následující:
Dne 28.3.1923 byl odveden při dobrovolném odvodu a 1.10.1923 nastoupil voj. prez.službu u p. pl. 42 v Terezíně. Odtud však byl již 5.10.1923 odeslán jako frekventant do VA v Hranicích, z níž byl 14.8.1925 vyřazen v hodnosti por. děl. Druhého dne byl vtělen k děl. pl. 107 v Olomouci, u kterého poté strávil většinu své vojenské kariéry. Již 1.10.1925 byl však vyslán do aplikační školy dělostřelectva při DU v Olomouci, kterou absolvoval s dobrým prospěchem 15.7.1926. Následně se vrátil ke svému kmenovému pluku, kde poté postupně působil jako velitel čety 1. baterie, velitel spřežení 4. baterie, první důstojník 1. baterie, důstojník pátrač 2. baterie a velitel remontního oddělení a současně pobočník velitele náhradního oddílu až do poloviny září 1931. V mezidobí absolvoval v termínu od 1.2. do 30.7.1927 ekvitační školu pro důstojníky dělostřelectva v Olomouci a 1.10.1929 byl povýšen na npor. Dne 15.9.1931 byl povolán jako frekventant do I. ročníku vyššího jezdeckého kursu při VJU v Pardubicích, který úspěšně absolvoval 15.7.1932 a následně nastoupil dnem 1.10.1932 do jezdecké školy tamtéž. Po jejím ukončení se 30.7.1933 vrátil zpět do Olomouce, kde převzal funkci prvního důstojníka 2 baterie, kterou pak vykonával následující dva měsíce. Dne 1.10.1933 byl ustanoven velitelem remontního oddělení 7. polní dělostřelecké brigády v Olomouci a v této funkci poté působil až do okupace, tedy i po jejím přejmenováním na velitele remontní baterie 7 (kmenově zůstával však i nadále zařazen u děl. pl. 107). V mezidobí absolvoval v termínu od 31.1. do 21.5.1938 střelecký kurs dělostřelectva při DU v Olomouci a byl postupně povyšován: 1.10.1935 na kpt. a 1.7.1938 do hodnosti škpt. Za branné pohotovosti státu na podzim 1938 byl od 25.9. do 1.11.1938 velitelem remontní baterie děl. pl. 107.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl

Pomník Arnošt Rypka

Autor: Alena Tománková, 24.11.2014
Umístění: Olomouc, Švabinského, cyklostezka Chválkovice-Samotišky, směrem Svatý Kopeček
Nápis:
KAPITÁN
ARNOŠT RYPKA
KAPITÁN SRB. A FRANC. LEGIE
ZAHYNUL
1. DUBNA 1924
Poznámka:

kapitán Rypka byl důstojníkem olomouckého dělostřeleckého učiliště, který prošel bojišti první světové války nejdřív na rakouské straně v Haliči a po zběhnutí do ruského zajetí také v Srbské legii v Rusku (nasazen na řecké a rumunské frontě), poté u čs. dělostřelectva ve Francii (proto kapitán srbské a francouzské legie, nikoli cizinecké, ale český legionář; po válce se účastnil bojů na Těšínsku (proti Polsku) a na Slovensku (proti Maďarku); poté převelen do Olomouce, manželka s dítětem stále v Praze, pro přiblížení rodiny chtěl zajistit letní byt, kdy 1. dubna 1924 vyrazil motorkou se sajdkárou na Svatý Kopeček, spolujezdec byl kapitán Grausam; když se večer vraceli, havarovali v zatáčce u Prachárny, kapitán Grausam přežil, přivolal sanitu, lékař již jen konstatoval smrt kapitána Rypky; pomník odhalen v roce 2008
(http://kolari.olomouc.com/kptRypka.ht)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°37'20.28'' E17°18'49.67'' (pata pomníku)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Pavlína Koncošová, 09.05.2021
Umístění: Olomouc, Švabinského
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
SLAVNÉ RUDÉ ARMÁDĚ,
KTERÁ PO VELKÝCH BOJÍCH
VSTOUPILA TUDY DO OLOMOUCE
DNE 8. KVĚTNA 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-54240
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Kameny zmizelých - rodina Schulhofova

Autor: Lenka Šimčíková, 26.09.2014
Umístění: Olomouc, Švermova 1036/7, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
ERICH SCHULHOF
NAR. 1909
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
IDA SCHULHOFOVÁ
NAR. 1885
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska János Bolyai

Autor: Petr Vacek, 27.10.2009
Umístění: Olomouc, třída 1. máje, budova KVV Olomouc
Nápis:
V OLOMOUCI SLOUŽIL JAKO KAPITÁN
OD 10. ČERVENCE 1832 DO 15. ČERVNA 1833
MAĎARSKÝ MATEMATIK
ZAKLADATEL NAUKY O NEEUKLIDOVSKÉ
GEOMETRII
BOLYAI JÁNOS
(1802-1860)
OLMÜTZBEN SZOLGÁLT MÉRNÖK-SZÁZADOSKÉNT
1832. JÚLIUS 10 – TÖL 1833. JÚNIUS 15-IG
A NAGY MAGYAR MATEMATIKUS AKI
MEGALKOTTA A NEMEUKLIDESZI GEOMETRIÁT.

ODHALENO V ROCE VSTUPU DO EU
ÁLLÍTOTTÁK AZ EU CSATLAKOZÁS ÉVÉBEN
2004
VYSOKÁ VOJENSKÁ ŠKOLA
POZEMNÍHO VOJSKA
VE VYŠKOVĚ
Z
RÍNYI MIKLÓS
NEMZETVÉDELMI EGYETEM
BUDAPEST

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

Autor: Lenka Šimčíková, 21.09.2014
Umístění: Olomouc, třída 1. máje 28, v blízkosti zastávky U Dómu, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLELA
IDA REDLICHOVÁ
NAR. 1878
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V TREBLINCE

ZDE BYDLEL
VÍTĚZSLAV REDLICH
NAR. 1910
DEPORTOVÁN 1942
DO TREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V TREBLINCE

ZDE BYDLEL
MAX REDLICH
NAR. 1900
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V BARANOVIČI

ZDE BYDLELA
BERTA REDLICHOVÁ
NAR. 1899
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V BARANOVIČI

ZDE BYDLELA
ELIŠKA STOBEROVÁ
NAR. 1905
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE BYDLELA
PAVLA REDLICHOVÁ
NAR. 1939
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V BARANOVIČI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 6 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Kameny zmizelých - Helena Deutchová

Autor: Lenka Šimčíková, 23.09.2014
Umístění: Olomouc, třída 1. máje 8, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLELA
HELENA DEUTSCHOVÁ
NAR. 1882
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V BARANOVIČI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník letcům

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ - PILOTŮM LETCŮM
ČLENŮM AEROKLUBU
V OLOMOUCI
KTEŘÍ PADLI NA POLI CTI A SLÁVY
NA VŠECH BOJIŠTÍCH DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 - 1945
BUREŠ OLDŘICH + 1945
BĚHAL FRANTIŠEK + 1941
BABIČEK ZDENĚK + 1941
CIGLER MILOSLAV + 1942
DOSTÁL FRANTIŠEK + 1943
FIALA OLDŘICH + 1941
HELMA OLDŘICH + 1941
HORSKÝ VLADIMÍR + 1940
HRADIL BOHUSLAV + 1942
HRADIL FRANTIŠEK + 1940
CHLUP JAROSLAV + 1943
KAMÍNEK ANTONÍN + 1945
LYSICKÝ VOJTĚCH + 1944
LANG KAREL + 1940
MRTVÝ ARNOŠT + 1944
MALÝ SVATOPLUK + 1943
NASWETTER ALBÍN + 1941
RYCHNOVSKÝ KAREL + 1942
TOMÁNEK JOSEF + 1941
VACULÍK FRANTIŠEK + 1944

ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE.

(na desce pod pomníkem)
LEOŠ KLUSAL
ŠÉFPILOT A UČITEL LÉTÁNÍ
HANÁCKÉHO AEROKLUBU
*1903 +1994


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7107-41610
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
Horní deska:
1914 – 1918

783
MOSES SCHAJER, Infanterist
aus DORNA WATRA, gest. 5./6. 1916.
784
BERNHARD KESTNERBAUM, Reservist
aus PODGORCE, gest. 10./1.1915.
785
JAKOB DERMEL, Infanterist
aus STAROSYNEK, gest. 18./12.1914.
786
SALOMON BIRKENBAUM, Infanterist
aus LIMANOVA, gest. 2./10.1914.
787
DAWID ADLER, Infanterist
aus OLMÜTZ, gest. 11./4./1915.
788
HERMANN HESRCH, Gefreiter
aus OLMÜTZ, gest. 8./5.1918.
789
HERMANN BALDINGER, Infanterist
aus PALESZNIK, gest. 15./4.1915.
790
HEINRICH BARDACH, Inj. Freiwillig
aus LEMBERG, gest. 9./5.1915.
791
OTTO FLAMM, Leutnant
aus OLMÜTZ, gest. 28./10.1914.
792
FERDINAND ROTH, Oberleutnant
aus OLMÜTZ, gest. 21./2.1916.
793
JAKOB REIS, Feuerwerker
aus PROSSNITZ, gest. 15./2. 1916.
794
PETER LANGSAM, Infanterist
aus LISKO, gest. 17./8.1915.
795
JULIUS FRAENKEL, Leutnant
aus WIEN, gest. 16./3.1916.
796
PINKAS BRUNNER, Accesist
aus TARNOPOL, gest. 9./.9.1916.
797
RUDLOF BEER, Kanonier
aus OLMÜTZ, gest. 31./10.1916.
798
OTTO SPITZ, Einj. Freiwilliger
aus OLMÜTZ, gest. 9./8.1917.

Spodní deska:
VZDÁLENI SVÝCH DOMOVŮ
ODPOČÍVAJÍ:
FERN VON DER HEIMAT RUHEN:
HANS BEER Leutnant
GEFALLEN 18.6.1918.
NATHAN BETTER Landst. Kan.
GESTORBEN 6.11.1918.
FRITZ BUCHNER Kanonier.
GESTORBEN 29.8.1918.
JULIUS DIAMANT Kad. Asp.
GEFALLEN 8.12.1916.
DR. OSKAR DONATH Oberleut.
GEFALLEN 6.6.1916.
OTTO FRIED Einj. Freiw.
GEFALLEN 5.12.1914.
KARL HAAS Oberleut.
GEFALLEN 18.6.1916.
LEO HERSCH Kad. Asp.
GEFALLEN 4.6.1916.
HEINRICH KAFKA Infanterist
GEFALLEN 12.9.1915.
LEOPOLD KOHN Landst. Infant.
GEFALLEN 22.12.1914.
OSKAR KÜRSCHNER Landst.-Jäger
GEFALLEN 24.6.1915

ERNST MAYER Einj. Freiw. Korp.
GEFALLEN 28.8.1914.
JULIUS MEITNER Leutnant
GEFALLEN 7.9.1915.
Dr. OSKAR ROGER Oberleut.
GEFALLEN 3.9.1916.
FRITZ SEIDLER Kadett
GEFALLEN 15.6.1915.
Dr. FRITZ SONNENSCHEIN Kad. Asp.
GEFALLEN 7.8.1916.
RICHARD SPITZ Leutnant
GEFALLEN 13.10.1914.
KARL SPITZER Kadett
GEFALLEN 12.6.1915.
LUDWIG ZEISEL Infanterist
VERMISST 1915.
RICHARD ZEISEL Infanterist
GESTORBEN
KARL ZIFFER Kad. Asp.
GEFALLEN 15.6.1916.
ROBERT ZWEIG Leutnant
GEFALLEN 2.11.1914.

OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY VĚNOVÁNO ŽIDOVSKOU OBCÍ
V OLOMOUCI
Poznámka:

Pomník je skromně zdobený válečnickými atributy. Na horní desce je uvedeno 16 jmen vojáků židovského vyznání zesnulých za války v Olomouci, dole je uvedeno 22 jmen příslušníků Židovské obce olomoucké, kteří jsou pohřbeni kdesi v cizině.
(Zdroj: Bláha J. a další - Olomoucké hřbitovy a kolumbária, Memoria, 2001)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-39325
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
Nápis na čelní straně pomníku pod křížem:
KRIEGER-UNTST. VEREIN „OLOMUCIA“
DEN GEFALLENEN 1914 − 1918

Nápis na desce na čelní straně pod křížem:
PADLÍ: GEFALLENE:
AMBROS GUIDO ENJ. FREIW. KORPL 16./5.1915.
AXMANN HERMANN OBERLEUT. 21./6.1915.
BÁRTEK ADALRICH DŮST. ČEK. 1./9.1915.
BEZOUŠKA JAROSL. NÁHR. ZÁL. 20./5.1915.
BISCHOF ADOLF ZUGSF. 20./11.1914.
BITTNER KARL ZUGSF. 24./12.1914.
BOŠŇJAK ALFRED KADETT 2./7.1916.
CHLEBUS KAREL M. DŮST. ČEK. 10./7.1915.
CZARKA HANS LEUT. 28./10.1917.
DWORZAK RICH. V. KULMBURG LEUT. 18./5.1918.
FRIEDRICH WILHELM FELDW. 14./10.1914.
FRIEDRICH AUGUST INFTR. 15./4.1916.
FRÖMEL FRANZ EINJ. FREIW. KORPL. 23./8.1914.
FÖRSTER KARL INFTR. 21./11.1914.
GAFEL CAMILLO EINJ. FREIW. GEFTR. 3./8.1916.
GROSSE KURT LEUTN. 19./.8.1917.
GROHS EDUARD INFTR. 3./.5.1915.
HALMA EDUARD EINJ. FREIW. 24./11.1914.
HANAK STEFAN INFTR. 7./5.1916.
HEJDUK ERVIN INFTR. 26./5.1915.

HOLLAUS FELIX KADETT 6./7.1915.
HONISCH EMIL K. FRW. INFT. 20./10.1915.
HRDLIČKA RUDOLF KAD. ASP. 16./7.1918.
JELINEK KARL EINJ. FREIW. KORPL. 24./8.1914.
JOHN BRUNO KADETT 24./9.1914.
JURENDA THOMAS INFTR. 16./8.1915.
KANICKÝ EMIL FELDW. 21./12.1914.
KLEIN JOHANN GEFTR. 16./10.1917
KOBERG WILHELM EINJ. FREIW. KORPL. 1./5.1916
KOTZUREK HUBERT INFTR. 312./7.1916.
KLIMEŠ FRANT. ŠIKOVATEL 2./2.1916.
KRESS MAX LEUTN. 14./5.1916.
KREUTZ KARL LEUTN. 27./11.1914.
KROULIK FRANZ KANONIER 19./5.1915.
KUBITSCHEK RUDOLF INFTR. 18./5.1915.
LANGER ANTON INFTR. 30./11.1914.
LANGER ROBERT FELDW. 7./9.1914.
LAMPAR ADOLF DŮST. ČEK. 12./9.1915.
LAKOMY EDUARD INFTR. 22./6.1915.
LÄUFER MORITZ OBERLEUTN. 23./2.1915.

FICHTNER ARTUR E.V. FICHTENHORST OBRLT. 4./11.1914.
PRZIZA OSKAR Dr. ING. OBRLT. JUC. SADÍLEK FRANTIŠEK JEDN. DOBR. 28./4.1916.

Nápis na boční desce:
PADLÍ: GEFALLENE:
LEITER IGNAZ ZUGSF. 18./6.1915.
LEITER RUDOLF KORPL. 7./9.1915
MAYER RICHARD STABSFELDW. 7./10.1915.
MENDLÍK ANTONÍN PORUČÍK 23./5.1915.
MORGENSTERN ALOIS JÄGER 29./5.1915.
MÜHL JOHANN ZUGSF. 24./11.1914.
NATHER KARL EINJ. FRW. ZUGSF. 23./7.1917.
NEMETZ HUGO INFTR. 27./6.1915.
NOWAK WALTER EINJ. FRW. ZUGSF. 22./5.1915.
OCHMANN LUDWIG INFTR. 23./12.1914.
OHNER KAREL ČETAŘ 22./10.1914.
PIETRON ALOIS FÄHNRICH 28./6.1916.
POHLNER JOH. VIKT. GEFRT. 4./9.1914.
POLER JAN DŮST. ČEK. 5./6.1916.
PRÁŠIL KAREL PĚŠÁK 24./11.1914.
PREIS OSKAR LEUTN. 14./9.1915.
REICHERT ALFRED KADETT 4./6.1916.
ŘIMSKÝ JOSEF ZUGSF. 15./7.1918.
HOFMANN BRŮNO INFTR. 16./12.1917.
GAŽAR JOSEF DRAG. 13./8.1915.
WALACH GUSTAW KORPRL. 2./8.1918.

SEIDL ANTON INFTR. 2./11.1916.
SMOHL JOHANN STABSFELDW. 2./6.1915.
SROVNAL BARTOLOM. PĚŠ. 19./6.1917.
SWATOSCH AUGUST LEUT. 17./11.1914.
ŠIMBERA PEREGRIN HAUPTM. 14./10.1914.
ŠORM JOSEF DŮST. ČEK. 15./9.1915.
SCHIEBEL JOHANN FÄHNRICH 13./2.1915.
SCHNERCH ROBERT INFTR. 17./9.1918.
SKOPAL MAURITZ GEFTR. 4./9.1915.
SPITTLER MAX ZUGSF. 22./10.1914.
THIM ERNST KAD. ASP. 3./9.1915.
TOBIAS ALFRED GEFTR. 19./11.1914.
TÖGEL JOSEF KANONIER 1./11.1917.
UNGAR HANS KADETT 26./8.1914.
WIELAND AUGUST KAD. ASP.
WISTAL GUSTAV INFTR. 12./5.1915.
WODIČKA JULIUS KORPL. 17./11.1914.
HOFMANN ARNOLD KORPRL. 4./11.1917.
WASCHEK WILHELM INFTR. 19./6.1915.
KLIMEŠ ANT. NADP. LEGIONÁŘ 9./9.1918
MARSCHOVSKÝ KARL EINJ. FRW. 1916.

Nápis na boční desce:
ZEMŘELI: GESTORBENE:
AMBROS JOSEF KORPL. 3./2.1916.
BINA JOSEF KORPL. 16./12.1916.
BRZOSTOWSKI FRANZ ? 2?./5.1915.
CHLEBUS ALEXIUS ? 24./?.1915.
DWORZAK FRANZ INFTR. 9./12.1914.
FÖHNER ROBERT HAUPTM. ??D 19./2.1917.
FIEDLER BRUNO KORPL. 26./2.1916.
GRÄTZER FRANZ INFTR. 7./5.1917.
GRETZER HEINRICH KORPL. 15./4.1920.
KARGER REIMUND UNT. JÄG. 9./11.1915.
KANOVSKÝ ANTONÍN PĚŠÁK 1./11.1914.
KASPAR ADOLF LEGIONÁŘ 10./8.1920.
KIRCHNER ALOIS KORPL. 7./12.1917.
KŘÍŽ RUDOLF DĚLOSTŘ. 26./12.1919.
KVASNIČKA JOSEF PĚŠÁK 21./5.1916.
LANGER FRANZ INFTR.
MACKU ALFONS FELDW. 9./8.1919.
MIKSCH JOSEF KORPL. 24./4.1917.
PAWELLEK KARL INFTR. 18./9.1917.
PITTNER BRUNO ZUGSF. 3./12.1918.
SIKORSKI ADOLF INFTR.
STARUSTKA RUDOLF FELDW. 12./11.1914.
VALENTA VLADIMÍR
EINJ. FREIW. 30./12.1916
ZHÁNĚL KARL KORPL. 29./4.1917.
POPP JOSEF UNFTR. 28./6.1915

Nápis na boční desce:
NEZVĚSTNÍ: VERMISSTE:
COENEGRACHTS JOSEF BELG. SOLD. 8./8.1915.
DLABAL ANTONÍN PĚŠÁK
DOKOUPIL KARL INFTR.
FRIEDRICH FERDINAND INFTR. 17./4.1917.
GÖDEL RUDOLF ZUGSF. 8./9.1914.
KUBELKA ERWIN EINJ. FRW. KORPL. 26./8.1914.
MALACHOVSKÝ BOHUSLAV SVOBODNIK 1./6.1916.
MACHACZEK KARL INFTR. 7./12.1914.
MISERA KARL INFTR. 22./4.1915.
MISERA RUDOLF INFTR. 2./3.1915.
NEPLECH FRANT. DESÁTNÍK 9./9.1914.
OLBRECHT FRIEDRICH UNT. JÄG. 1916.
PAVLÍK VINZENZ FELDW. 8./9.1914.
RAUER OTTO KADETT 9./6.1916.
RÖDER JOHANN INFTR. 16./7.1916.
RIEDL FRANZ INFTR. 9./11.1914.
SVAČINA RUDOLF LEUTN. 13./9.1914.
ŠIMEČEK ALBIN FELDW. 12. 1914.
STOUDEK KARL KOPRL. 21./5.1917.
ZIEGELHEIM JAROSLAV 18./8.1916.
ŽABKA JAN PĚŠÁK ?./12.1914.
STIASTNY GOTTFRIED 22./11.1914.
??? 1918

Poznámka:

Mohutný černý žulový kříž sahající do výšky 7 metrů na mohyle navršené z velkých balvanů nese čtxyři kamenné desky s (neúplným)seznamem 131 na válečných frontách padlých, zemřelých a navždy nezvěstných občanů Olomouce. Památník zbudoval brzy po skončení války Podpůrný spolek vojenských vysloužilců "Olomucia". Byl to vždy prorakousky a monarchisticky smýšlející spole, přesto je dedikační nápis vyveden také v češtině a jména mrtvých vojáků české národnosti (vč. legionářů!) jsou doplněna česky znějícími hodnostmi.
(Zdroj: Bláha J. a další - Olomoucké hřbitovy a kolumbária, Memoria, 2001)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7107-26292
Pomník přidal: Vladimír Štrupl