Bratislava

Hrob Rudolf Macášek

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník 2, hrob č.16
Nápis:
RUDOLF MACÁŠEK
1901 - 1974
Poznámka:

Rudolf Macášek (7.4.1901 Kysucké Nové Mesto – 7.9.1974 Bratislava) dopravný odborník. Od roku 1938 viedol ilegálnu odbojovú činnosť skupiny Turksib. Zapojil sa do príprav SNP, príslušník 1. čsl. partizánskej brigády M. R. Štefánika, účastník bojov pri Hričove, Žiline, Strečne, v okolí Martina, Čremošného a Banskej Bystrice. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Eugen Mešťan

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I. chodník G, hrob č. 175
Nápis:
EUGEN MEŠŤAN
ZASLÚŽILÝ ČLEN STRANY
1909 - 1977
Poznámka:

Eugen Mešťan (19.8.1909 Trenčianske Mitice-Rožňove Mitice – 11.4.1977 Bratislava) úradník, účastník protifašistického odboja. Po rozpade ČSR v marci 1939 emigroval, zúčastnil sa čsl. zahraničného odboja, 1942 príslušník čsl. vojska na Strednom východe, 1942 ranený. Po vyliečení sa zúčastnil na príprave a realizácii čsl. vysielania rozhlasu v Bejrúte, pripravoval najmä politické komentáre určené pre Slovensko, 1945 pracovník tlačového oddelenia čsl. konzulátu v Bejrúte. Vyznamenanie: Rad SNP I. triedy, Čsl. vojnový kríž 1939.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Šagát

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník E, hrob č. 144
Nápis:
ING ANTON ŠAGÁT
18.VI.1920 - 11.IX.1977
Poznámka:

Anton Šagát (18.6.1920 Chynorany – 11.9.1977 Bratislava) partizánsky veliteľ, hospodársky pracovník. Ako vojak slovenskej armády bol v roku 1942 odvelený na východný front, kde vo februári 1943 pri Donecku prešiel k Červenej armáde, v októbri 1943 bol odoslaný do školy v Krasnogorsku pri Moskve, od februára 1944 príslušník 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR. V marci 1944 odoslaný partizánskej školy Ukrajinského štábu partizánskeho hnutia vo Sviatošine, 8.8.1944 vysadený ako člen 8-člennej organizátorskej partizánskej skupiny M. Sečanského na základňu sov. partizánskeho veliteľa P. A. Veličku na Latiborskej holi, neskôr politický komisár partizánskej brigády kpt. Jána Nálepku. Po roku 1945 funkcionár Zväzu slovenských partizánov.
Vyznamenanie: Rad SNP I. triedy, sov. Rad Veľkej vlasteneckej vojny I. stupňa, Partizán Veľkej vlasteneckej vojny I. stupňa, medaila Za pobedu nad Germanijej, čsl. medaila Za zásluhy I. stupňa, Za chrabrosť, 1948 Čsl. rad bieleho leva Za víťazstvo, poľ. vojnový kríž Na polu chvaly, 1954 franc. Kríž Za zásluhy, 1960 Rad červenej hviezdy, Čestný občan partizánskych obcí Kľak, Ostrý Grúň, Hrabičov, Župkov a Hronec.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Arnold Petráš

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 3, chodník 2, hrob č. 23
Nápis:
ARNOLD PETRÁŠ
1887 - 1971
Poznámka:

Arnold Petráš (pôv. Preis) (11.12.1887 Borský Jur – 3.2.1971 Bratislava) červenoarmejec, úradník. Ako dôstojník rak.-uh. armády padol do ruského zajatia, kde sa zoznámil s ruským revolučným hnutím, po víťazstve ruskej revolúcie vstúpil do Červenej gardy, 1918 člen VKS (b). V apríli 1918 účastník zjazdu bývalých zajatcov interbrigadistov v Moskve. Na jar 1918 zorganizoval v rámci ČA oddiel čsl. zajatcov interbrigadistov, ktorý bojoval proti čsl. légiám pri Semipalatinsku, Barnaule a Novosibirsku. Pri jednej z bojových akcií padol do zajatia čsl. legionárov, z ktorého koncom roku 1918 ušiel, vstúpil do partizánskeho oddielu a naďalej bojoval proti kontrarevolúcii. Po oslobodení Sibíri ČA intendančný dôstojník jej 16. streleckej divízie v Barnaule, v roku 1922 sa s rodinou vrátil do ČSR, do roku 1925 žil pod policajným dozorom. Vyznamenaný 1958 Radom červenej hviezdy, 1967 Za zásluhy o obranu vlasti a sov. Radom červenej hviezdy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ondrej Mačička

Autor: Ladislav Barabás, 23.10.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník 2, hrob č. 15
Nápis:
MVDr. ONDREJ
MAČIČKA CSc.
1917 - 1976
Poznámka:

Ondrej Mačička (19.7.1917 Dolný Kubín-Veľký Bysterec - 2.10.1976 Bratilava) parazitológ, veterinárny lekár. Účastník protifašistického odboja a SNP. Člen prepadovej vojenskej jednotky Blesk-Signál.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Kubač

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník D, hrob č. 95
Nápis:
JÁN KUBAČ
*15.6.1911 +16.4.1978
Poznámka:

Ján Kubač (15.6.1911 Sereď – 16.4.1978 Bratislava) funkcionár KSČ, robotník. Za pôsobenie v štruktúrach KSČ a protifašistické postoje bol v roku 1942 väznený V Ilave a Bratislave, v rokoch 1942-45 žil v poloilegalite. V roku 1945 predseda Revolučného národného výboru v Seredi. V roku 1946 vyznamenaný Radom SNP II. Triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Novák

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 15, hrob č. 169
Nápis:
pplk. JOZEF NOVÁK
*5.2.1925 +31.1.1984

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Daniel Šeďo

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník C, hrob č. 70
Nápis:
RODINA
ŠEĎOVÁ
Poznámka:

Daniel Šeďo (12.11.1921 Važec – 26.1.1981 Bratislava) ekonóm. Účastník SNP, člen partizánskeho oddielu Vysoké Tatry, neskôr príslušník Čsl. armádneho zboru, zúčastnil sa na oslobodzovaní Ćeskoslovenska.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vojtech Horváth

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník E, hrob č. 125
Nápis:
VOJTECH HORVÁTH
23.11.1899 - 12.1.1973
Poznámka:

Vojtech Horváth (23.11.1899 Užhorod, Ukrajina – 12.1.1973 Bratislava) funkcionár KSČ a revolučných odborov, robotník. Po návrate z 1. svetovej vojny člen vedenia soc. dem. mládeže a odborov, Rady robotníkov a vojakov a veliteľ oddielu rob. stráže. Účastník zakladajúceho zjazdu KS Maďarska. Príslušník maď. Červenej armády, účastník vyhlásenia Slov. republiky rád a bojov na čsl. a rum. fronte. Po páde Maďarskej republiky rád väznený v Budapešti a koncentračnom tábore v Maglóde, odkiaľ utiekol do ČSR. Zakladajúci člen KSČ. Po rozpade republiky člen ilegálneho a oblastného vedenia KSS v Prešove, organizátor protifašistického a národnooslobodzovacieho boja, pomáhal part. oddielom na vých. Slovensku. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudovít Bakoš

Autor: Ladislav Barabás, 23.03.2010
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník 2, hrob č. 16 B
Nápis:
PROF. DR.
ĽUDOVÍT BAKOŠ, CSc.
1919 – 1974
Poznámka:

Ľudovít Bakoš (9.10.1919 Pukanec – 15.2.1974 Bratislava) pedagóg, verejný činiteľ. Účastník ilegálneho protifašistického hnutia. Po vypuknutí SNP spoluzakladateľ a tajomník RNV v Pukanci, neskôr pracovník Povereníctva školstva a Tlačovej agentúry Slovenska v Banskej Bystrici.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás