Bratislava

Hrob Anton Petrák

Autor: Ladislav Barabás, 28.09.2014
Umístění: Bratislava, Pútnická, v pravej časti cintorína, vľavo od chodníka
Nápis:
TU ODPOČÍVAJÚ
ANTON
PETRÁK
*14.XI.1877 †4.IV.1945

ODPOČÍVAJTE
Poznámka:

jeho meno je na pomníku v Záhorskej Bystrici (Námestie sv. Petra a Pavla)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°14'29.0'' E17°02'49.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ján Urdovič

Autor: Ladislav Barabás, 28.09.2014
Umístění: Bratislava, Pútnická, v strede cintorína, vpravo od kaplnky
Nápis:
Ve svetovej válke zomrel
JAN URDOVIČ
*1872. †1917.
Poznámka:

jeho meno je aj na pomníku v Záhorskej Bystrici (Námestie sv. Petra a Pavla)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°14'30.2'' E17°02'49.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník sovietskej armáde

Autor: Ladislav Barabás, 01.12.2013
Umístění: Bratislava, Račianska 188, pred budovou na Račianskej ulici č. 188
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA
HRDINSKÝM
GARDOVÝM ODDIELOM
SOVIETSKEJ ARMÁDY,
KTORÉ SA 3. APRÍLA 1945
PREBOJOVALI
NA SEVERNÉ OKRAJE
BRATISLAVY
A NASLEDUJÚCEHO DŇA
JU OSLOBODILI
OD HITLEROVSKÝCH
OKUPANTOV

ЧЕСТЬ И СЛАВА
ГЕРОИЧЕСКИМ
ГВАРДЕИСКИМ ЧАСТЯМ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ
КОТОРЫЕ 3 АПРЕЛЯ 1945 Г.
ПРОБИЛИСЬ
К СЕВЕРНЫМ ОКРАИНАМ
БРАТИСЛАВЫ
И НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
ОСВОБОДИЛИ
ЕЕ ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ
ОККУПАНТОВ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°11'58.4'' E17°08'52.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Mirko Nešpor

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 10.09.2011
Umístění: Bratislava, Radlinského 11, areál Slovenské technické univerzity, vestibul stavební fakulty, vchod z ulice Imricha Karvaša
Nápis:
Mirko NEŠPOR
1924-1944
Ing. in memoriam

Študent Stavebnej fakulty SVŠT, ktorý položil svoj
mladý život v protifašistickom hnutí.

Čest jeho pamiatke

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'7.2'' E17°6'55.4''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pomník Anton Srholec

Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2019
Umístění: Bratislava, Radničné námestie, parčík oproti kostolu
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Anton Srholec (12.6.1929 Skalica – 7.1.2016 Bratislava) bol slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ a charitatívny pracovník, filantrop. Pre pokus o útek do cudziny bol odsúdený na 12 rokov väzenia, ktoré si odsedel prevažne v uránových baniach.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Slovenského národného povstania

Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2019
Umístění: Bratislava, Radničné námestie, parčík oproti kostolu
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pomník bol odhalený v roku 1964. Jeho autorom je akad. sochár Ladislav Pollák. Nápis a ďalšie kovové časti zničili vandali.
(zdroj: https://pam.epocha.sk/pamaetniky-bratislava/ruzinov-vrakuna-pod-biskupice/snp-radnicne-namestie )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem holocaustu

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.05.2006
Umístění: Bratislava, Rudnayovo námestie 1, pod Dómom svätého Martina neďaleko Nového mostu
Nápis:
PAMÄTAJ!

(vedľa to isté v hebrejčine)
Poznámka:

sign. M. LUKÁČ
1996


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka
Doplnění informací: Ladislav Barabás

Pamětní deska Anton Petrák

Autor: Feďo Vrábel, 10.08.2012
Umístění: Bratislava, Rybia brána, okres Bratislava I. – Staré Mesto, budova Café Mayer
Nápis:
VENOVANÉ PAMIATKE
GENERÁLA
ANTONA PETRÁKA
1912 – 2009
PRÍSLUŠNÍKA
ČESKOSLOVENSKEJ ZAHRANIČNEJ ARMÁDY NA ZÁPADE,
NOSITEĽA NAJVYŠŠÍCH VOJENSKÝCH A ŠTÁTNYCH VYZNAMENANÍ
ČESKOSLOVENSKA, VEĽKEJ BRITÁNIE A FRANCÚZSKA,
PRENASLEDOVANÉHO A VÄZNENÉHO KOMUNISTICKÝM REŽIMOM.

DEDICATED TO THE MEMORY OF
GENERAL
ANTON PETRÁK
MEMBER OF
THE CZECHOSLOVAK FOREIGN ARMY IN THE WEST
RECIPIENT OF THE HIGHEST MILITARY AND STATE AWARDS OF
CZECHOSLOVAKIA, GREAT BRITAIN AND FRANCE,
PERSECUTED AND IMPRISONED BY THE COMMUNIST REGIME.

Á LA MEMOIRE DU
GÉNÉRAL
ANTON PETRÁK
MEMBRE DE L´ARMÉE TCHÉCOSLOVAQUE ÉTRANGÈRE
OCCIDENTALE,
TITULAIRE DES PLUS HAUTES DISTINCTIONS MILITAIRES ET
ÉTATIQUES DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE, DE LA GRANDE
BRETAGNE ET DE LA FRANCE,
ANCIEN PRISONNIER ET PERSÉCUTÉ DU RÉGIME COMMUNISTE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Busta Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 03.11.2018
Umístění: Bratislava, Sládkovičova 1, obytný dom, busta je z ulice Palisády
Nápis:
PETŐFI
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Železné opony

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 10.09.2011
Umístění: Bratislava, Slovanské nábrežie, soutok Dunaje a Moravy pod Děvínem
Nápis:
levá deska:
THE FARTHER BACKWARD YOU CAN LOOK
THE FARTHER FORWARD YOU CAN SEE
ČÍM ĎALEJ UVIDÍTE SPÄT DO MINULOSTI
TÍM JASNEJŠIE UVIDÍTE SVOJU BUDUCNOSŤ

FROM STETTIN IN THE BALTIC TO TRIESTE
IN THE ADRIATIC, AN IRON CURTAIN
HAS DESCENDED ACROSS THE CONTINENT.
OD ŠTETÍNA PRI BALTE AŽ PO TRIEST
PRI STREDOZEMNOM MORI,
ŽELEZNÁ OPONA ROZDELILA KONTINENT.

WINSTON CHURCHILL

pravá deska:
This Monument was unveiled
by her Majesty Quenn Ellizabeth II
on an official State Visit
to the Slovak Republic on 23 October 2008
Tento pamëtník odhalilo
její Veličenstvo královna Alžbeta II,
počas štátnej návštěvy
Slovenskej republiky dňa 23. Októbra 2009
Poznámka:

Autorem pomníku je Milan Lukáč, jedná se o svařovanou železnou konstrukci, pokrytou rezavou patinou, se dvěma měděnými deskami s textem.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°10'29.5'' E16°58'34.4''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.