á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Ladislav Barabás

Karol Šmidke

* 21.1.1897 (Vítkovice)
† 15.12.1952 (Bratislava)

Karol Šmidke, pôv. Karel Schmidke -slovenský politik a funkcionár komunistickej strany. V rokoch 1944-45 spolupredseda SNR, spolu s Vavrom Šrobárom. Ako 17 ročný dobrovoľne narukoval do I. svetovej vojny a slúžil v námorníctve, kde dosiahol poddôstojnícku hodnosť. V rokoch 1919-38 pôsobil v rôznych odborárskych a straníckych funkciách. Z poverenia KSČ 10.8.1939 emigroval do ZSSR, kde navštevoval Vyššiu leninskú školu. Potom pôsobil v politickom vedení sovietskej armády v Moskve, navštevoval tiež zajatecké tábory vojakov Slovenskej armády. 22.6.1943 bol vyslaný späť na Slovensko. Tu spolu s Husákom a Novomeským založili piate ilegálne vedenie KSS. Bol signatárom Vianočnej dohody, ktorá v decembri 1943 vytvorila ilegálnu SNR. Bol vedúcim delegácie SNR, ktorá 4.8.1944 odletela do ZSSR, aby prerokovala začiatok SNP. 4.9.1944 sa vrátil na povstalecké územie, kde zastával vysoké funkcie v Hlavnom štábe partizánskych oddielov. Po prechode povstania do hôr žil v ilegalite. Po vojne pôsobil v rozličných vysokých funkciách KSS. V roku 1950 bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu a musel sa stiahnuť z politického života. Zomrel v Bratislave za nevyjasnených okolností. Vyznamenanie: Hrdina ČSSR in memoriam, Rad SNP I. triedy, Za pobedu nad Germanijej, poľ. rad Polonia restituta a iné.

Zdroje (mimo informací z desek):
https://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_%C5%A0midke
Slovenský biografický slovník V. Martin 1992

VPM:
hrob - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Ostrava, okres Ostrava
pomník - Bratislava, stát Slovenská republika
pomník - Banská Bystrica, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.