Kladno

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lubomír Mach, 05.02.2007
Umístění: Kladno, Školská, parčík
Nápis:
NAŠIM PADLÝM
VE VÁLCE SVĚTOVÉ

1914 - 1918

na dolním podstavci ještě zcela zašlý nápis:

OBĚTEM ?? SVĚTOVÉ VÁLKY
Poznámka:

seznam padlých:
Václav Kotchera střelec 23.10.1918 u Vouziers
Jar. Kubla desátník 21.10.1918 u Terronu
Josef Lhoták střelec 4.7.1918 u Vagaje
František Rott střelec 2.8.1918 u Nikolajevky
Otakar Strnad svobodník 2.7.1917 u Zborova

další fota v příloze - původní stav pomníku
zdroj: http://www.kladnominule.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03348
Pomník přidal: Lubomír Mach
Doplnění informací: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lubomír Mach, 05.02.2007
Umístění: Kladno, Školská
Nápis:
UMUČENÝM, POPRAVENÝM
A PO NÁVRATU ZEMŘELÝM

Emil Beneš, Josef Cinert, Josef Dražil, Jar. Frey, Ant. Hamouz, Boh. Hasman, Fr. Hellebrand, Ant. Jungmann, Lad. Keller, Václ. Krejčí, Josef Korych, Boh. Kouba, Josef Lacina, Josef Lébr, Josef Modr, Otak. Munk, Jar. Novák, Rud. Novotný, Václ. Pajskr, Anna Petříková, Fr. Richter, Josef Sklenář, Václ. Somr, Karel Svojítka, Josef Špalek, Fr. Šulc, Rud. Tesárek, Ant. Vacek, Jindř. Velc, Josef Vinš, Josef Vodrážka, Josef Žalud, Frant. Zahradníček

SVAZ OSVOBOZENÝCH POL. VĚZŇŮ.
9.5.1947

1939 - 1945

(na kamenech před pomníkem)
LIDICE 10/6 1942, PANKRÁC, OSVĚČIM, FLOSENBURG, PLOTZENZO, ORANIENBURG, MATHAUSEN, BRANDENBURG, HAMBURG, TEREZÍN
Poznámka:

Emil Beneš byl hutníkem z Kročehlav, který se narodil 15. května 1904 v kladně a stal se obětí německého fašismu.
Josef Cinert se narodil 5. prosince 1910 a zahynul jako oběť druhé světové války v koncentračním táboře 12. května 1942.
Jaroslav Frey se narodil 13. října 1883 v Kladně. Bydlel v Kročehlavech a pracoval jako dílovedoucí. Stal se obětí německého násilí a zvůle za druhé světové války v koncentračním táboře Mauthausen 10. listopadu 1941. Jeho jméno nese ulice v nových Kročehlavech.
Antonín Hamouz se narodil 12. srpna 1900 a zemřel 16. dubna 1945 v koncentračním táboře Terezín.
František Helebrand se narodil 27. října 1899. Zahynul v koncentračním táboře Terezín 16. března 1945.
Antonín Jungmann se narodil 13. června 1904 v Kladně Pracoval jako zámečník. Za okupace byl členem ilegálního okresního výboru Komunistické strany Československa. V roce 1940 byl zatčen gestapem a stal se obětí německého fašismu.
Václav Krejčí se narodil 16. srpna 1925 v Kladně. Bydlel v Kročehlavech a zaměstnán byl jako svářeč. Za protiněmecký odboj byl 5. dubna 1945 zatčen a odvezen do koncentračního tábora v Terezíně. Odtud se po osvobození vrátil do Kladna, ale již 15. června 1945 zemřel.
Josef Korych se narodil 2. prosince 1898 v Cukmantlu. Bydlel v Kročehlavech, čp. 455 a pracoval jako hutník. Patří mezi četné oběti německé zvůle a násilí. Jeho jméno nese ulice v nových Kročehlavech.
Bohuslav Kouba se narodil 7. července 1911 v Újezdě pod Kladnem. Byl to odbojový pracovník, který po výsadku 28. dubna 1942 u obce Požáry v křivoklátských lesích měl za úkol provádět sabotáže na železnici. Při zatýkání se 3. května 1942 v Kutné Hoře otrávil.
Josef Lacina se narodil 10. ledna 1908 v Krásné Hoře. Později bydlel v Kročehlavech, v Šulcově ulici čp. 1100 a pracoval jako dělník. Zahynul v koncentračním táboře Mauthausen 11. února 1942.
Josef Lébr se narodil 12. března 1898 v Kladně. Bydlel v Kročehlavech a pracoval jako úředník. Byl jednou z mnoha obětí druhé světové války.
Josef Modr bydlel v Kročehlavech a byl zaměstnancem Pražské železářské společnosti. Stal se obětí německého fašismu.
Jaroslav Novák byl také zaměstnancem Pražské železářské společnosti a stal se obětí za Protektorátu Čechy a Morava.
Rudolf Novotný se narodil 24. listopadu 1901 v Hýskově. Byl hutníkem a bydlel v Kročehlavech v čp. 1546. Zahynul jako oběť německého nacismu a fašismu v koncentračním táboře Mauthausen 12. února 1942. Po válce byla ulice, ve které bydlel, označena jeho jménem.
Václav Paiskr se narodil 19. prosince 1899. V Seznamu odbojářů z let 1945-1995 je jmenován jako Pajskr. Žil na Nové Dříni. Vyučil se zámečníkem a v roce 1921 vstoupil do Komunistické strany Československa. Řemeslo dlouho nedělal, protože onemocněl a musel se podrobit operaci. Po absolvování kurzů se stal skladníkem spotřebního družstva Včela. Byl také členem Dynama Kročehlavy. Za okupace se plně angažoval v protifašistickém odboji. V únoru 1944 byl zatčen gestapem. Následovala Pankrác, Terezín, soud v Berlíně, káznice Brandenburg. Tady byl 26. února 1945 popraven.
Anna Petříková se narodila 26. července 1889 v Kročehlavech,. Byla dělnicí a bydlela v Kročehlavech čp. 428. I ona patří mezi oběti německého fašismu.
Josef Sklenář se narodil 30. října 1894 v Kročehlaech. Byl policejním praporčíkem. Za okupace se stal politickým vězněm a zahynul 5. května 1945 v koncentračním táboře Terezín.
Václav Somr byl členem závodního výboru Poldiny huti. V roce 1936 vystoupil proti zbytečné práci přesčas. Druhého dne nebyl vpuštěn do závodu a vedení mu oznámilo, že až do definitivního rozhodnutí závodní správy je z práce vysazen. Důvod, pro který by se toto rozhodnutí mohlo stát trvalým se však nenašel a tak správa závodu tedy alespoň využila své moci k tomu, aby Václava Somra přeložila do jiného oddělení na horší práci s pohrůžkou, že tak činí naposledy. Za války se zapojil do odboje a stal se obětí německého fašismu.
Josef Pavel Špalek se narodil 1. srpna 1915 v Kročehlavech. Byl úředníkem a bydlel v Dubí, v čp. 374. Také on patří mezi oběti německého fašismu, když byl pro „velezradu“ popraven 8. září 1943 v Plotzensö. Je po něm pojmenována ulice v Dubí.
František Šulc se narodil 13. prosince 1884 v Kročehlavech, kde také v dnešní Šulcově ulici bydlel v čp. 958. Pracoval jako skladník. Zemřel jako oběť německého fašismu v koncentračním táboře Mauthausenu 6. ledna 1942.
Rudolf Tesárek se narodil 17. října 1909 v Kročehlavech. Byl rotmistrem a pilotním instruktorem v Anglii za druhé světové války. Zahynul při letecké nehodě na cvičném letounu Tiger Moth II, R 5062 u Lochdale. Pohřben je na vojenském hřbitově Watchfield Berkshire, hrob č. 7.
Antonín Vacek se narodil 7. června 1904. Za okupace pracoval v protiněmeckém odboji v ilegální skupině „Zimní brigáda“ pod vedením Josefa Houdy.
Josef Vinš se narodil 19. listopadu 1907. Byl zámečníkem a bydlel v Kročehlavech čp. 399. Stal se obětí německého fašismu. Od mládí byl činný v Komsomolu, ve Federaci proletářské tělovýchovy a v divadelní skupině Svítání. Po rozpuštění Komunistické strany Československa v roce 1938 se zapojil do ilegálního hnutí. Byl jedním z pořadatelů jednání funkcionářů KSČ roku 1938 v hostinci „U Choců“ na Štěpánce. Stal se členem ilegálního okresního výboru KSČ. 10. května 1940 byl zatčen gestapem a 7. května 1945 zemřel v koncentračním táboře Flossenburg.
Josef Žalud. O něm vím jenom to, že byl zaměstnancem Pražské železářské společnosti.
František Zahradníček se narodil 20. února 1882. Zatčen byl pro protiněmecký odboj 8. června 1939 a 2. září téhož roku zahynul v koncentračním táboře Dachau.
© Jaroslav Vykouk ml., 2008


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03329
Pomník přidal: Lubomír Mach
Doplnění informací: Jaroslav Vykouk

Lípa republiky

Autor: David Kosina, 01.02.2019
Umístění: Kladno, Školská, okraj parčíku u budovy ZŠ
Nápis:
Statutární město Kladno a ZŠ Maltézských rytířů Kladno
zasadily lípu, český národní strom, u příležitosti 100. výročí
od založení samostatné Československé republiky.

Říjen 2018

100 LET
1918-2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Obětem 1. světové války - legionářům - místo je zrušené

Autor: Stanislav Pítr, 17.01.2010
Umístění: Kladno, Školská 322, Kročehlavy, budova školy
Nápis:
PAMÁTCE LEGIONÁŘŮ – ŽÁKŮ TÉTO ŠKOLY
HRDINNĚ PADLI, ABY NÁROD
SVOBODNĚ ŽIL

OTAKAR STRNAD, SVOBODNÍK 1. PL.
RUSKÝCH LEGIÍ U ZBOROVA 2. ČERVENCE 1917
JOSEF LHOTÁK, STŘELEC 6. PL.
RUSKÝCH LEGIÍ U VAGAJE 4. ČERVENCE 1918
FRANT. ROTT, STŘELEC 4. PL. RUSKÝCH
LEGIÍ U NIKOLAJEVKY 2. SRPNA 1918
JAR. KUBLA, DESÁTNÍK 21. PL. FRANC.
LEGIÍ U TERRONU 21. ŘÍJNA 1918
VÁCLAV KOTCHERA, STŘELEC
21. PL. FRANC. LEGIÍ U VOUZIERS 23. ŘÍJNA 1918

PÉČÍ ČSL. OBCE LEGIONÁŘSKÉ JEDNOTY V KLADNĚ.
Poznámka:

Na jaře roku 1999 byla deska neznámým pachatelem odcizena.
Strnad Otakar, nar. 11.8.1890, Kladno, domovská obec Zaječov. V RU armádě sloužil u 88. pěšího pluku, zajat 7.2.1915, Karpaty. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Taškentu. Zařazen 24.6.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Padl 19.6.1917 jako svobodník.
Lhoták Josef, nar. 8.9.1896, Kročehlavy. V RU armádě sloužil u 88. pěšího pluku jako vojín. Zajat 7.9.1915, Tarnopol. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Berezovce. Zařazen 18.8.1917 jako vojín k 6. střeleckému pluku. Padl 4.7.1918.
Rott František, nar. 4.5.1890, Kročehlavy. V RU armádě sloužil u 28. Pěšího pluku jako desátník. Zajat 10.12.1914, Sobolov. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 7.8.1917, Išim. Zařazen 8.10.1917 jako vojín k 4. střeleckému pluku. Padl 2.8.1918.
Kubla Jaroslav, nar. 5.5.1889, Kročehlavy. V RU armádě sloužil u 28. pěšího pluku jako vojín. Zajat 27.11.1914, Lzřajsk. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Bobrujsku, zařazen 30.7.1917 k 1. záložnímu pluku; do ČS legií ve Francii zažazen 14.11.1917 jako vojín. Padl 21.10.1918.
Kotchera Václav, nar. 25.1.1888, Hředle, domovská obec Kladno. V RU armádě sloužil u 7. zeměbraneckého pěšího pluku jako desátník. Zajat 19.11.1914, Lazarevac. Do ČS legií ve Francii se přihlásil v Montmorot, zařazen 5.4.1918 jako vojín k 21. pěšímu pluku. Padl 23.10.1918 jako vojín 22. pěšího pluku.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Ing. Jiří Porteš

Pamětní deska samostatné Československé republiky a Památné lípy

Autor: David Kosina, 14.10.2016
Umístění: Kladno, Školská, parčík před budovou základní a mateřské školy
Nápis:
TYTO LÍPY BYLY
SLAVNOSTNĚ ZASAZENY
DNE 28. ŘÍJNA 1919
U PŘÍLEŽITOSTI PRVNÍHO ROKU
EXISTENCE ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Poznámka:

Pamětní deska realizována Magistrátem města Kladna.
Na MMK vedena v evidenci od 15.10.2008 jako umělecký předmět.
(zdroj: databáze pamětních desek MMK k datu 10.10.2016)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Stanislav Pítr, 17.01.2010
Umístění: Kladno, T. G. Masaryka, na sokolovně
Nápis:
NEZAPOMÍNEJME TĚCH,
KTEŘÍ V BOJI ZA SVOBODU
V LÉTECH 1940-45
PROŠLI V TÉTO BUDOVĚ
UTRPENÍM
KONCENTRAČNÍHO TÁBORA
13. ČERVENCE 1947
S.O.P.V.P. KRAJ KLADNO
Poznámka:

Kladenská sokolovna za druhé světové války sloužila Němcům jako koncentrační tábor. Proto zde byla v roce 1947 odhalena bronzová deska. © Jaroslav Vykouk ml., 2008


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-31433
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Doplnění informací: Jaroslav Vykouk
Příprava dat: Ing. Jiří Porteš

Pamětní deska František Kleiner

Autor: Jiří Suchomel, 13.05.2016
Umístění: Kladno, T. G. Masaryka 1391, budova sokolovny
Nápis:
FRANTIŠEK KLEINER
*7.12.1886 +5.5.1942
POLICE NAD METUJÍ AUSCHWITZ BIRKENAU
ČS. LEGIONÁŘ V RUSKU
V LETECH 1924 - 1941 STAROSTA
SOKOLSKÉ ŽUPY BUDEČSKÉ
PROFESOR A OD ROKU 1934 ŘEDITEL
UČITELSKÉHO ÚSTAVU V KLADNĚ
V LETECH 1941 -1942
VĚZNĚN V AUSCHWITZ BIRKENAU
Poznámka:

Kleiner František: *7.12.1886 Police nad Metují. RU armáda: Lt., IR. Nr. 98. Zajetí: 8.9.1914, Ruská Rava. Přihlášení do legií: Bobrov na Donu. Zařazení do legie: 14.3.1918. Legie: Čs. legie v Rusku. Útvar v legiích: 5.stř.pl. První hodnost v legiích: vojín, poslední: poručík. Konec v legiích: 16.8.1920.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43249
Souřadnice: N50°8'43.06'' E14°5'47.1''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Lípa republiky

Autor: David Kosina, 24.05.2019
Umístění: Kladno, U Hvězdy, parčík před budovou SOU Kladno
Nápis:
Statutární město Kladno
a Střední škola designu a řemesel Kladno, p.o.
zasadily lípu, český národní strom, u příležitosti 100. výročí
od založení samostatné Československé republiky.

Říjen 2018

100 let
1918-2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Antonín Janoušek

Autor: David Kosina, 29.08.2017
Umístění: Kladno, Unhošťská 213, bytový dům, na zdi nad vchodovými dveřmi
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
V LÉTECH I. SVĚTOVÉ VÁLKY
ANTONÍN
JANOUŠEK
REVOLUCIONÁŘ - PŘEDSEDA
SLOVENSKÉ REPUBLIKY RAD
*22.8.1877 +30.3.1941
Poznámka:

Antonín Janoušek: *22.8.1877 v Nymburku, +30.3.1941 v Moskvě
český novinář a komunistický politik. Od roku 1918 žil v Budapešti, kde pracoval jako dopisovatel kladenských novin Svoboda. Koncem téhož roku se zapojil do událostí během komunistického převratu v Maďarsku. V roce následujícím vedl českou a slovenskou sekci v ústředním výboru Maďarské komunistické strany.
Po vpádu revolučních maďarských jednotek na Slovensko vyhlásil dne 20. června 1919 v Prešově Slovenskou republiku rad a sám se stal členem jejího Revolučního výkonného výboru a předsedou Revoluční vládní rady. Dne 7. července 1919 československé jednotky vytlačily maďarská vojska z území Československa a SRR zanikla. V roce 1922 se A. Janoušek přestěhoval do Sovětského svazu a stal se zmocněncem Mezinárodní dělnické pomoci. Žil v ruské republice Čuvašsko, v jejím hlavním městě Čeboksary, kde založil sirotčinec a kde je po něm pojmenována ulice. Zemřel koncem března 1941 přirozenou smrtí.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník padlým a zahynulým Němcům

Autor: Jiří Padevět, 15.01.2022
Umístění: Kladno, Václava Černého, za západní zdí hřbitova v místní části Vrapice
Nápis:
"...KDO VĚŘÍ VE MNE, NEUMŘE NAVĚKY."
JAN 11,26

WER AN MICH GLAUBT,
WIRD IN EWIGKEIT NICHT STERBEN."
JOHANES 11,26
Poznámka:

Pomník byl zřízen v roce 1993 Gertrudou Laresovou z Hoffu jako připomínka jejícho otce Friedricha Kellnera, který zemřel v prosinci 1945 v internačním táboře pro Němce na Kladně. Ve společném hrobě bylo pohřbeno v letech 1945 a 1946 více než 200 Němců, vojáků i civilistů, zemřelých, nebo zavražděných. V roce 2001 zde Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. exhumoval 204 těl.
(zdroj: http://www.omk.cz/index.html?url=http://www.omk.cz/dyn/doc?id=147272 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'53.64'' E14°10'4.91''
Pomník přidal: Jiří Padevět