Praha 2

Hrob Josef Mánek

Autor: Vladimír Štrupl, 28.09.2015
Umístění: Praha 2, Štulcova, hřbitov Vyšehrad
Nápis:
DIV. GENERÁL
JOSEF MÁNEK
1886-1972
Poznámka:

*17.9.1886 v Horní Sytové, +19.3.1972 v Praze,
více informací: https://forum.valka.cz/topic/view/60750/Manek-Josef


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Karel Němec

Autor: Vladimír Štrupl, 28.09.2015
Umístění: Praha 2, Štulcova, hřbitov Vyšehrad
Nápis:
KAREL NĚMEC
ZAHYNUL TRAGICKY
*7.11.1952 +24.8.1968
Poznámka:

Učeň, spolu s Karlem Pariškem byl zastřelen neznámými sovětskými vojáky u podolské vodárny, kteří bezdůvodně zahájili palbu na vůz, v němž se oba chlapci vraceli domů z centra Prahy. Karel Němec zemřel na průstřel srdce a hrudníku.
(Zdroj: Ústav pro studium totalitních režimů)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Josef Paldus

Autor: Vladimír Štrupl, 28.09.2015
Umístění: Praha 2, Štulcova, hřbitov Vyšehrad
Nápis:
PLUKOVNÍK
JOSEF PALDUS
*22.III.1863. +10.X.1937.
ANIMAM EIUS DEO – COR PATRIAE.
Poznámka:

Paldus Josef: *22.3.1863 v Jablonci nad Nisou, +10.10.1937 tamtéž. Plukovník archivní služby, autor soupisu bohemik ve státních archivech ve Vídni. Autor článku Kartografie za dob napoleonských ve Vojenských rozhledech roč. 1923.
(zdroj: https://vojenskerozhledy.cz , https://knihovna.ntm.cz/authority )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Václav Suchý

Autor: Vladimír Štrupl, 28.09.2015
Umístění: Praha 2, Štulcova, hřbitov Vyšehrad
Nápis:
GENERÁL ŠEF INT.
DR. VÁCLAV
SUCHÝ
*1.1.1881
+27.5.1966
Poznámka:

Více informací: https://forum.valka.cz/topic/view/105685#377760


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Karel Šrámek

Autor: Vladimír Štrupl, 28.09.2015
Umístění: Praha 2, Štulcova, hřbitov Vyšehrad
Nápis:
ARCH. KAREL ŠRÁMEK
*22.II.1904 +7.V.1945
PADL V BOJI ZA OSVOBOZENÍ VLASTI.
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji: *22.2.1904, architekt, bydliště: Praha XIV Nusle, Lumírova 1/525, padl 7. (jinde 6.) 5. 1945 na Pankráci


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Jan Tischer

Autor: Vladimír Štrupl, 28.09.2015
Umístění: Praha 2, Štulcova, hřbitov Vyšehrad
Nápis:
GENERÁL JUST. SL. V. V.
JAN TISCHER
EM. VICEPRESIDENT NEJV. VOJ. SOUDU V PRAZE
*14.6.1870 + 25.8.1939.
Poznámka:

Více informací na: https://forum.valka.cz/topic/view/108474#384927


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Eduard Ureš

Autor: Vladimír Štrupl, 28.09.2015
Umístění: Praha 2, Štulcova, hřbitov Vyšehrad
Nápis:
GENERÁLMAJOR
ING. EDUARD UREŠ
ZEMSKÝ NÁČELNÍK JUNÁKA NA MORAVĚ
*9.10.1904 +2.1.1992
Poznámka:

Eduard Ureš – Ulbricht (skautskou přezdívkou Ataman nebo Matalufa, později označován i jako Studánkový dědeček; 9. října 1904 Brno – 2. ledna 1992) byl český důstojník a skaut, který se též proslavil hledáním a obnovováním studánek a pramenů.
Již od útlého věku se věnoval cvičení v Sokole. Vystudoval reálné gymnázium, kde také odmaturoval, a následně v letech 1923-1925 (či 1926) studoval na Vojenské akademii v Hranicích. Dále pokračoval v letech 1935–1938 na Vysoké škole válečné v Praze. Vojensky činný byl až do roku 1960, 1. dubna 1954 byl povýšen do hodnosti generálmajora. Během života vedl různé sokolské i skautské oddíly a tábory, vedení se věnoval až do roku 1970. Během poválečné obnovy Junáka byl až do opětovného zákazu skautingu v roce 1949 moravským zemským náčelníkem. Za komunistického režimu pokračoval v práci s mládeží i jako vedoucí pionýrských táborů.
1. března 1968 poslal generálmajor Ureš poslal Alexandru Dubčekovi oficiální žádost o obnovení skautské organizace, k čemuž následně opravdu došlo. V letech 1968–1970 zastával funkci III. místonáčelníka Junáka a byl vyznamenán Řádem stříbrného vlka. V této době také působil také jako instruktor Jesenické lesní školy[ a byl předsedou skupiny branné výchovy Junáka. V roce 1970 patřil k ustavujícím členům Svojsíkova oddílu.
Po třetím zákazu skautingu intenzivně navázal na svůj dosavadní koníček – hledání pramenů a studánek. Hledal je zejména v okolí Brna, následně i ve Slezsku, na severní Moravě a ve středních Čechách a Praze. Celkem se mu podařilo vypátrat přes tisíc studánek. Sepsal množství rukopisů – ať se skautskou, tělovýchovnou či vojenskou tematikou, zkušenosti z hledání a obnovy studánek shromáždil v rukopise Studánky, kniha však nesměla kvůli jeho skautským aktivitám vyjít tiskem. Na jeho počest je pojmenována Urešova studánka v Kunratickém lese a ulice Urešova v pražských Kunraticích.
(zdroj: Wikipedia.org )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob František a Rudolf Voráček

Autor: Vladimír Štrupl, 28.09.2015
Umístění: Praha 2, Štulcova, hřbitov Vyšehrad
Nápis:
Synové
FRANTIŠEK
*18 17./11.1 91 +19 14./3. 18.
RUDOLF
*18 12./12. 92 +19 8./9. 15.
Padli na italském bojišti a zde pohřbeni 25./5.1925.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob František Křečan

Autor: Petr Kudláček, archiv
Umístění: Praha 2, Štulcova, Vyšehradský hřbitov, oddělení 9, hrob č. 10
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pilot npor. František Křečan a pozorovatel por. Jaroslav Vondrášek zahynuli dne 18.7.1924 při letecké nehodě u Hrdějovic. Havarovali při nouzovém přistání pro poruchu nebo požár motoru a vše shořelo. Pomník na místě je na https://www.vets.cz/vpm/22535-pomnik-frantisek-krecan-a-jaroslav-vondrasek/#22535-pomnik-frantisek-krecan-a-jaroslav-vondrasek
František Křečan byl 22.7.1924 pohřben v Praze na Vyšehradském hřbitově do hrobu č. 10 v oddělení 9. Jeho náhrobek však byl již zrušen, a do téhož hrobu byl v roce 1946 pohřben spisovatel Eduard Bass.

Více o nehodě na stránkách Letecké badatelny: http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/588/
další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Miloslav Lintner

Autor: Jiří Porteš, 22.02.2020
Umístění: Praha 2, Štulcova, hřbitov Vyšehrad
Nápis:
MILOSLAV LINTNER
PODPORUČÍK ČSL. ARMÁDY
1917 - 1945
PADL V BOJI ZA VLAST
Poznámka:

Miloslav Lintner
*29.1.1917
+10.5.1945
technický úředník
Praha XVI., Jarolímova č.p. 391
smrtelně zraněn 5.5. 1945 v Praze
(zdroj: MAREK, Jindřich, Ivo PEJČOCH, Jiří PLACHÝ a Tomáš JAKL. Padli na barikádách: padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2015. ISBN 978-80-7278-652-7.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš