Praha 6

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 12.11.2005
Umístění: Praha 6, Na Míčánce 1536/38, Dejvice
Nápis:
PAMÁTCE
NEZNÁMÉHO HRDINY
A
NADI FÁBORSKÉ
PADLI ZA VLAST 6.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21190
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Vláďa Kolář

Autor: Vladimír Štrupl, 11.11.2005
Umístění: Praha 6, Na Ořechovce 556/12, Střešovice
Nápis:
ZDE PADL
VLÁĎA KOLÁŘ
8.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21800
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 12.11.2005
Umístění: Praha 6, Na Pískách, Dejvice, park proti domu 942/126
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME

PAMÁTNÍK SETKÁNÍ
BARIKÁDNÍKŮ Z HANSPAULKY S TANKISTY
VÍTĚZNÉ SOVĚTSKÉ ARMÁDY
ZA PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ ROKU 1945

SMRTÍ CHRABRÝCH PADLI:
NAĎA FÁBORSKÁ, ZDENA HAUEROVÁ
OLDŘICH HEŘMÁNEK, LADISLAV VEŘTAT
VOJTĚCH MESTEK, BEDŘICH NĚMEC
KAREL HYPIUS, JAN PECHA, JAN VANIŠ
A TŘI NEZNÁMÍ BOJOVNÍCI
Poznámka:

Zdena Hauerová - špatně uvedené jméno na desce - správně má být Věra, Zdena je její sestra, zemřela v roce 2001


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21193
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Jiří Jukl a Jan Souček

Autor: Vladimír Štrupl, 28.05.2005
Umístění: Praha 6, Na Valech, Hradčany, park Charlotty G. Masarykové, na křižovatce s ulicí K Brusce
Nápis:
ZDE PADL DNE 9.5.1945
JIŘÍ JUKL
NAROZEN 5.8.1920 V BŘEVNOVĚ.
VĚNUJE SVÉMU ZAMĚSTNANCI
ČESKOMORAVSKÁ-KOLBEN-DANĚK
NÁRODNÍ PODNIK VE SLANÉM
ČEST JEHO PAMÁTCE

ZDE PADL 9.5.1945
PŘI OŠETŘOVÁNÍ ZRANĚNÉHO
MUDr. JAN SOUČEK
NAROZEN 8.10.1898
HRDINŮM DOMÁCÍHO ODBOJE – ZAHRANIČNÍ ARMÁDA
A ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA V PRAZE 6
Poznámka:

foto v příloze - původní vzhled pomníku (z roku 1945)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21713, CZE-0006-21714
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Radovan Ernest

Pomník František Burda a Jan Somol

Autor: Vladimír Štrupl, 12.11.2005
Umístění: Praha 6, Na Valech, Hradčany, park Charlotty G. Masarykové, poblíž křižovatky s ulicí Badeniho, naproti domu 290/2
Nápis:
ZDE PADL V BOJI ZA VLAST
5.V.1945
FRANTIŠEK BURDA
*30.XI.1892
HRDINŮM DOMÁCÍHO ODBOJE – ZAHRANIČNÍ ARMÁDA

ZDE PADL V BOJI ZA VLAST
5.V.1945
JAN SOMOL
*14.V.1915
HRDINŮM DOMÁCÍHO ODBOJE – ZAHRANIČNÍ ARMÁDA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21639, CZE-0006-21654
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 15.11.2005
Umístění: Praha 6, Na Valech, Hradčany, západní konec ulice, u vjezdu do objektu MO ČR
Nápis:
PAMÁTCE 17TI HRDINŮ, KTEŘÍ DNE 5.5.1945
POLOŽILI ŽIVOTY ZA SVOBODU SVÉHO LIDU

BENDA JOSEF *1911
BENEŠ FRANTIŠEK *1918
BENETKA LUBOMÍR *1928
BERÁNEK LADISLAV *1927
ČERNÝ JIŘÍ *1922
GRIMM JAN *1924
GUEPNER ALEXEJ *1923
JÍCHA JOSEF *1927
KOSTLIVÝ JIŘÍ *1926
LESKOVEC MILOŠ *1926
MLADÝ IVO *1923
MŰLLER WALTER *1924
PRIMAS JAROSLAV *1893
PROCHÁZK VÁCLAV *1924
ŠŤASTKA JAROSLAV *1913
VÁVRA VÁCLAV *1911
VORÁČEK MIROSLAV *1924

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21663
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jiří Sedmík

Autor: Vladimír Štrupl, 10.04.2006
Umístění: Praha 6, Na Valech 286/10, Hrandčany
Nápis:
V tomto domě žil v letech 1921 - 1940
Jiří Sedmík
legionář, politik a diplomat
narozen 9.4.1893 v Praze.
Byl popraven 18.12.1942 v Berlíně-Plötzensee
za účast v protinacistickém odboji.

Skrze Věčného Ducha Pravdy
Poznámka:

Pamětní deska byla slavnostně odhalena 7.4.2006.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-22007
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Vladimír Clementis

Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2018
Umístění: Praha 6, Na Valech 283/16
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ, NOVINÁR,
ČESKOSLOVENSKÝ POLITIK A ŠTÁTNY TAJOMNÍK (1945-1948),
MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ ČSR (1948-50)
JUDr. VLADIMÍR CLEMENTIS
*20.9.1902 V TISOVCI NA SLOVENSKU
+2.12.1952 V PRAHE

K 100. VÝROČIU NARODENIA – OBEC SLOVÁKOV V ČR
Poznámka:

Vladimír Clementis byl slovenský komunistický politik, publicista a diplomat. V letech 1935–1938 byl poslancem Národního shromáždění. V březnu 1939 emigroval přes Polsko a SSSR z rozhodnutí komunistické strany do Paříže, kde byl ale ze strany pro kritiku uzavření paktu Molotov-Ribbentrop vyloučen. V letech 1941–1945 působil v londýnském rozhlasovém vysílání pro Československo jako žurnalista a hlasatel. V roce 1945 byl opět přijat do KSČ a stal se státním tajemníkem ministerstva zahraničních věcí. Po smrti Jana Masaryka do března 1950 zastával funkci ministra zahraničních věcí. V lednu 1951 byl na základě vykonstruovaného obvinění z pokusu o protistátní spiknutí zatčen a v následujícím roce odsouzen a popraven. V roce 1963 byl rehabilitován a v dubnu 1968 mu bylo in memoriam uděleno vyznamenání Hrdina ČSSR.
(Zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Hermína a Otokar Guthovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 18.10.2018
Umístění: Praha 6, Na Zátorce 673/26, v chodníku, nalevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
HERMÍNA GUTHOVÁ
NAR 1885
DEPORTOVÁNA
1943 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
DR. OTOKAR GUTH
NAR. 1882
DEPORTOVÁN
1943 DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 14.8.1943
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Emilie Zadražilová

Autor: Vladimír Štrupl, 11.11.2005
Umístění: Praha 6, Nad Kajetánkou 82/22, Břevnov
Nápis:
EMILIE ZADRAŽILOVÁ
11.8.1901
PADLA PŘI PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
R. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21828
Pomník přidal: Vladimír Štrupl