Praha 2

Pamětní deska Obětem nacismu a komunismu

Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2013
Umístění: Praha 2, Ječná 2, na zdi kostela sv. Ignáce, ze strany Karlova náměstí
Nápis:
MUČEDNÍKŮM TÉTO ZEMĚ
20. STOLETÍ

OD NACISTŮ
260 KNĚŽÍ ŽALÁŘOVÁNO
73 KNĚZÍ UMUČENO
6 ŘEHOLNIC UMUČENO

OD KOMUNISTŮ
829 KNĚŽÍ ŽALÁŘOVÁNO
28 KNĚŽÍ UMUČENO
1440 KNĚŽÍ INTERNOVÁNO
101 ŘEHOLNIC ŽALÁŘOVÁNO
2 ŘEHOLNICE UMUČENY
2750 ŘEHOLNIC INTERNOVÁNO

VĚNOVALI PŘÍLSUŠNÍCI VOJENSKÝCH
TÁBORŮ NUCENÝCH PRACÍ - PETÉPÁCI
- Z LET 1949 - 1955

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Adolf Kajpr

Autor: Vladimír Štrupl, 05.08.2017
Umístění: Praha 2, Ječná 2, v kostele sv. Ignáce
Nápis:
ADOLF
KAREL
KAJPR
SOCIETAS
JESU SVĚDEK
MAXIMÁLNÍHO KŘESŤANSTVÍ
KRISTUS JE STÁLE TÝŽ A JE
S NÁMI VE VĚČNÉM HODIE?
V NEMĚNNÉM
DNEŠKU
VĚČNÉ
PŘÍTOM
NOSTI
Poznámka:

Adolf Kajpr *5. července 1902 Hředle +17. září 1959, Leopoldov
Český katolický kněz, jezuita, novinář a jedna z obětí komunistického pronásledování katolické církve v Československu.
Krátce po narození osiřel, vyučil se obuvníkem a nějaký čas pracoval jako mlynář. Jelikož byl velmi inteligentní a cílevědomý, nedělalo mu potíže mimo tyto práce ještě samostatně studovat. V roce 1926 po složení přijímacích zkoušek nastoupil přímo do kvinty Arcibiskupského gymnázia v Praze-Bubenči.
V roce 1941 byl zatčen za kritiku nacistického režimu a postupně byl vězněn v koncentračních táborech Terezín, Mauthausen a Dachau. Po osvobození se vrátil ke své původní práci a stal se šéfredaktorem týdeníku Katolík, zaměřeného na katolickou inteligenci. Byl ctěn jako novinář, kazatel, zpovědník a exercitátor.
V březnu 1950 byl zatčen a počátkem dubna byl v monstrprocesu s představiteli řádů odsouzen na 12 let těžkého žaláře. Prošel nejkrutějšími komunistickými věznicemi (Mírov, Valdice, Leopoldov). Věznění, mučení a kruté zacházení mu zničilo zdraví.
„Když jsem byl tehdy v tom Dachau a viděl, jak lidé kolem dokola umírají, prosil jsem: Pane Bože, já bych ještě nechtěl umřít, já bych chtěl pro tebe ještě něco vykonat. A víš, člověče, když tak dnes o tom přemejšlím, tak si myslím, že bych vlastně už mohl jít.“ — Adolf Kajpr, půl roku před smrtí.
Zemřel v důsledku kombinace následků těžkého infarktu a neposkytnutí patřičné lékařské péče ve věznici v Leopoldově. Pohřben byl na vězeňském hřbitově, v roce 1968 byly jeho ostatky převezeny do řádové hrobky na Vyšehradě.
V roce 2014 mu byla udělena Cena Václava Bendy (in memoriam).
Zdroj: Wikipedia.org


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Otakar Runa

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 05.04.2008
Umístění: Praha 2, Jenštejnská 1/1966, Hlávkova kolej
Nápis:
ZDE STUDOVAL
KOMUNISTA BOJOVNÍK
DR. ING. OTAKAR RUNA
NAR. 15.7.1915 POPRAVEN 28.11.1941

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18095
Souřadnice: N50°04'30.67'' E14°24'58.48''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jan Opletal

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 05.04.2008
Umístění: Praha 2, Jenštejnská 1/1966, Hlávkova kolej
Nápis:
ZDE ŽIL
STUDENT JAN OPLETAL
* 31.XII.1915 + 11.XI.1939

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18094
Souřadnice: N50°04'30.67'' E14°24'58.48''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Diana Štruplová, 24.02.2019
Umístění: Praha 2, Karlovo náměstí 36/504
Nápis:
V UPOMÍNKU NA SVĚTOVOU VÁLKU 1914-1918

KPL. JOS. SCHWARZKOPF
S. S. WENZEL ČERVENKA
S. S. WENZEL KUNEŠ
S. S. FRANZ KOZEL
S. S. OTTO KROFTA
KARL FABIÁN
KPL. FRANZ MALÝ
S. S. ANTONÍN KUTÁK
S. S. JAROSL. NÁDVORNÍK
S. S. FRANZ KEPKA
S. S. FRANZ NOVOTNÝ
S. S. JOSEF BOUSE
S. S. JOSEF ZOCH
S. S. KARL KREJČÍ
S. S. ANT. SCHWARZ
S. S. FRANZ BRADERL

S. S. EMIL PERGL
GFTR. A ROSENKRANZ
S. S. WENZEL SCHILLER
GFTR. ALOIS PSTROSS
KT. KAREL KORNEGGER
GEFTR. WENZEL VANĚK
ZGSF. RUD. OTT. KOZEL
S. S. JOS. VALENTA
S. S. FRANZ FRÝDL
GFT. GEORG SCHAFFER
KPT. JOS. PTÁČNÍK
S. S. RUDOLF HEINRICH
ZGSF. LUDWIG KOLOFA
KPL. FRANZ MEWALD
ZGSF. JOSEF SAID
S. S. OTTO STRAKATÝ

ZGSF. FRANZ KURZ
S. S. RUDOLF PODRAZKÝ
KPL. JAROSL NĚMEČEK
S. S. WENZEL ZÁMOSTNÝ
S. S. JOHANN SCHMIDT
S. S. ALOIS ŠVEKOVSKÝ
S. S. WENZEL PRAŽÁK
S. S. JOSEF PFLEGER
S. S. WENZEL STÁREK
S. S. LUDVIK CHMELÍK
S. S. ALOIS URBAN
KPL. RICHARD BAUMANN
FELDW. KARL ACER
S. S. JOS. HERMANN
S. S. JOHANN CHLOCA
S. S. NORBERT KOUBA
S. S. JOH. GRYCH
KPL. CELEST. KUBÍNEK
GFT. JOSEF SEIDL
S. S. FRANZ JOS. THAN
S. S. JOSEF HAMM
KPL. JOS. DUNOVSKÝ
S. S. JOHANN FINK
GFT. JOHANN JELÍNEK
S. S. WENZEL NETERDA
GFT. ADOLF VESELÝ
FELDW. GOTTL. MLÍČKO
KPL. ANT. MOSBERGER
S. S. NIKOL. SCHIMON
KPL. JOSEF POKORNÝ
S. S. WENZEL HÁJEK
S. S. JOSEF MLS

ST. KARL PREIS
A. A. ST. DR. A. DVOŘÁK
ST. A. DR. FR. SCHMIDL
A. A. ST. DR. FRANZ VOCEL
FRANR. FRANZ LAUBE
OBLT. JOHANN CHRŽ
KPL. FRANZ BRUNNER
ST. A. DR. ALOIS SMÍŽEK

S. S. N. ZIMMERLEIN
GFTR. JOS. DARMOVZAL
S. S. JOSEF URBAN
ZUGSF. FRANZ MAREŠ
S. S. JOSEF BAMBAS
S. S. FERD. HOUDA
S. S. JOSEF KUČERA
S. S. AD HROMADA
S. S. KARL SLUKA
S. S. JOH. PELIKÁN
S. S. FRANZ VEIRAUCH
S. S. KARL LOUŽECKÝ
OFF. D. TH. VOHLÍDKA
ZGSF. EM. PLOCAR
S. S. SYLVEST. DAVÍDEK
S. S JULIUS WESSELI

KPL. WENZEL BENEŠ
KPL. THEODOR PŘÍHODA
S. S. JAKOB BRABEC
GEFTR. ROBERT ZINCL
S. S. LEOP. ŘEHOŘ
S. S. FRANZ KOLÁŘ
GFTR. JOS. VONDRÁČEK
KPL. PETER PAVLÍK
S. S. FRANZ KUDRNA
FELDW. EDUARD LUKAS
KPL. AUGUSTIN KOUBA
GFTR. ED. SÜNDERHAUF
S. S. FRANZ JOS. BÖHM
S. S. JOHANN DIAK
S. S. GEORG STŘÍBRNÝ
S. S. JOSEF ZÁTKA

S. S. ANTON PARIS
FELDW. LUDWIG NOVÝ
KPL. LEOP. KOHN
KPL. JOSEF LAUŠMANN
S. S. FRANZ VÁPENKA
S. S. M. WALTER BARTH
S. S. ANT. PROCHÁZKA
KPL. JOSEF EICHINGER
FELDW. JOSEF KASL
S. S. KARL ADAMOVSKÝ
S. S. WENZ. SEDLECKÝ
S. S. FRANZ ZEMAN
S. S. JOSEF SLEZA
S. S. LEOP. DRAHOVSKÝ
S. S. KARL JOH. KOCH
S. S. JOSEF HELGERT
Poznámka:

Pomníku „Samaritáni“ umístěn na Karlově nám.36, ve vnitrobloku vedle kostela sv. Ignáce. Pomník byl postaven k poctě vojáků, kteří za 1. sv. války sloužili ve zdravotnické službě na frontě a při záchraně raněných padli.
Další foto v příloze stav - před opravou.
(zdroj CEVH MO CR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0002-37797
Souřadnice: N50°4'29.6'' E14°25'16.3''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Doplnění informací: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem nacistického a komunistického režimu

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 10.02.2011
Umístění: Praha 2, Karlovo náměstí 293/13, Strojní fakulta ČVUT, vestibul vchodu do budovy, u vstupu na hlavní schodiště
Nápis:
1864-1994
FAKULTA STROJNÍ

NA PAMÁTKU OBĚTÍ PERZEKUCE
NACISTICKÉHO A KOMUNISTICKÉHO TOTALITNÍHO REŽIMU.

DESKA BYLA SLAVNOSTNĚ ODHALENA
30.6.1994 U PŘÍLEŽITOSTI 130. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°04'34.6'' E14°25'08.6''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 10.02.2011
Umístění: Praha 2, Karlovo náměstí 293/13, Strojní fakulta ČVUT, vestibul vchodu do budovy, u vstupu na hlavní schodiště
Nápis:
DNE 25. ÚNORA VYŠEL OD TÉTO BUDOVY NĚKOLIKATISÍCOVÝ
PRŮVOD VYSOKOŠKOLÁKŮ NA HRAD VYSLOVIT PODPORU PRESIDENTU
Dr. EDVARDU BENEŠOVI A JEHO SNAZE O ZACHOVÁNÍ DEMOKRACIE.

V NERUDOVĚ ULICI A NA HRADČANSKÉM NÁMĚSTÍ BYL PRŮVOD
BRUTÁLNĚ NAPADEN KOMUNISTICKÝMI OZBROJENCI. V NÁSLEDUJÍCÍCH
ZBĚSILÝCH PERSEKUCÍCH BYLO ZE STUDIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
PROTIPRÁVNĚ VYLOUČENO A DALŠÍCH 40 LET PRONÁSLEDOVÁNO
PŘES DESETTISÍC STUDENTŮ.

PAMĚTNÍ DESKA BYLA SLAVNOSTNĚ ODHALENA K 28.10.2000
PRAŽSKÝ AKADEMICKÝ KLUB 48

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní deska Viktor Felber

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 10.02.2011
Umístění: Praha 2, Karlovo náměstí 293/13, Strojní fakulta ČVUT, vestibul vchodu do budovy, u vstupu na hlavní schodiště
Nápis:
PROF ING DR VIKTOR FELBER
VYNIKAJÍCÍ BADATEL V OBORU MECHANIKY
NAR * 1880 VE SVITAVÁCH – UMUČEN ZA OKUPACE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 06.06.2015
Umístění: Praha 2, Karlovo náměstí 37/500
Nápis:
Není zlých pravd. Ale jsou zlé skutečnosti. Josef Čapek
... a další

PAMÁTCE OBĚTÍ
LETECKÉHO BOMBARDOVÁNÍ PRAHY
V LETECH 1944-1945

VĚNUJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Tato pamětní deska byla vytvořena v roce 2015
ze střepin leteckých pum, shozených na Prahu
Poznámka:

Deska odhalena 2 7.5.2015 jako připomínka obětí leteckého bombardování Prahy v letech 1944–1945.
Autor: ateliér sochaře Petra Císařovského, deska zhotovena z části leteckých pum, které dopadly během 2. světové místo na naše území.
701 křížků na pamětní desce symbolizuje 701 obětí náletu na Prahu 14. února 1945.
(zdroj: http://www.praha2.cz/Mestska-cast-Praha-2-odhalila-pametni-desku-obetem-naletu-za-2-svetove-valky.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Václav Benda

Autor: Marek Lanzendorf, 03.10.2018
Umístění: Praha 2, Karlovo náměstí 287/18
Nápis:
V TOMTO DOMĚ V LETECH
1969 – 1999
ŽIL A BOJOVAL ZA SVOBODU A DEMOKRACII
Dr. VÁCLAV BENDA
DISIDENT A POLITIK
Poznámka:

Václav Benda (1946–1999) byl výraznou postavou českého disentu a představitelem jeho katolického proudu, v letech 1979 a 1984 mluvčím Charty 77. V roce 1978 spoluzaložil Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), který shromažďoval a zveřejňoval informace o politicky perzekvovaných lidech a rodinám odsouzených poskytoval finanční pomoc. V následujícím roce byl spolu s dalšími pěti členy VONS odsouzen ke čtyřem letům vězení. Krátce po vzniku Charty zformuloval svůj koncept „paralelní polis“, v němž se snažil disidentské hnutí směrovat k vytváření nezávislých struktur (vzdělávacích, kulturních či politických). V druhé polovině osmdesátých let vydával samizdatový odborně filozofický časopis PARAF (PARalelní Akta Filozofie) a věnoval se organizování bytových seminářů. V prosinci roku 1989 se podílel na vzniku Křesťansko-demokratické strany a stal jejím předsedou. V letech 1994-1998 vedl Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu.
(zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf