Praha 3

Kameny zmizelých - Arnošt Eckstein

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Korunní 1172/81, nalevo od vchodu, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽIL
MUDR. ARNOŠT
ECKSTEIN
NAR. 1893
DEPORTOVÁN
1944 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kameny zmizelých - Berta Marie Albrechtová

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Korunní 117/1773, nalevo od vchodu, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
BERTA MARIE
ALBRECHTOVÁ
NAR. 1898
DEPORTOVÁNA 1943
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Jaroslav Pužman

Autor: Josef Kareš, 25.05.2011
Umístění: Praha 3, Kouřimská 2371/26
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
JAROSLAV PUŽMAN
*21.II.1887 POPRAVEN 15.VI.1942
MÍSTOPŘED. ČOT VE VRŠOVICÍCH
ČLEN ODBOJ. SKUP. "BÍLÁ RŮŽE"
PADL, ABYCHOM ŽILI
VĚNUJE ČS. OBEC TURISTICKÁ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-38309
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Jaroslav Dudek

Autor: Vladimír Štrupl, 31.08.2007
Umístění: Praha 3, Kouřimská 2368/4
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME

JAROSLAV DUDEK Z PRAHY XI
32. LETÝ 5.V.1945
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji:
Jaroslav Dudek, nar. 17.7.1913, policejní strážmistr, bydliště: Praha XI, Kněžská Luka 176, padl 5.5.1945 u Rozhlasu (jinde na Lobkovicově nám.)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-38486
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska František Halas

Autor: Vladimír Štrupl, 21.04.2018
Umístění: Praha 3, Kouřimská 14/2352
Nápis:
PAMĚTNÍ DESKA PŘIPOMÍNÁ
ŽIVOT A DÍLO BÁSNÍKA
FRANTIŠKA HALASE
KTERÝ ŽIL V TOMTO DOMĚ
V LETECH 1936-1945
Poznámka:

František Halas, *3.10.1901 v Brně, +27.10.1949 v Praze.
Narodil se do rodiny často vězněného dělnického funkcionáře, který prošel rakouskými a posléze prvorepublikovými věznicemi. Roku 1909 básníkovi zemřela matka, což pro něj bylo velice tragickým zážitkem.
Smrt byla v Halasově rodině přítomná velice často. Zemřeli mu tři sourozenci hned po narození, což se otisklo do jeho pozdější básnické tvorby. Po ukončení základní školy se vyučil knihkupcem v Píšově knihkupectví v Brně mezi lety 1916–1919. Do roku 1921 pracoval u knihkupce Stanislava Kočího.
V roce 1921 začal pracovat v Komunistickém svazu mládeže, publikoval politické i kulturní články a recenze v brněnském periodiku Rovnost. Vztah k dělnickému hnutí považoval Halas jako povinnost ke svému otci, na kterého byl pyšný.
Mezi lety 1923–1925 byl na vojně.
V letech 1924–1926 redigoval Pásmo, což byla platforma brněnského Devětsilu. V roce 1926 anonymně redigoval komunistický satirický časopis nazvaný Šlehy. Poté Halas Brno opouští a pracuje v Praze, kde získal úřednické místo v nakladatelství Orbis.
První verše mu vyšly v časopise Sršatec v roce 1923 a jednalo se zejména o politické satirické verše, které byly zaměřeny proti fašismu. Za okupace se účastnil odboje v Národním revolučním výboru spisovatelů. Publikoval v odbojových domácích i zahraničních periodikách jako Rudé právo, Hlasy domova nebo V boj.
Po válce Halas pracoval v publikačním odboru na ministerstvu financí a také předsedal Syndikátu českých spisovatelů. Jeden rok byl také poslancem Prozatímního Národního shromáždění za komunisty. Poté cestoval po SSSR a Polsku. Po návratu cítil z nového režimu zklamání. Halas zemřel v roce 1949 v Praze na srdeční chorobu, pohřben je v Kunštátě na Moravě.
(zdroj: https://www.aktualne.cz/wiki/kultura/frantisek-halas/r~05d4ebd478c011e48477002590604f2e/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kameny zmizelých - Evženie Bondy - Grimová a Anna Heitlerová

Autor: Josef Kareš, 14.10.2011
Umístění: Praha 3, Kouřimská 2185/09
Nápis:
ZDE BYDLELA
EVŽENIE
BONDY - GRIMMOVÁ
NAR. 1876
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V SOBIBORU

ZDE BYDLELA
ANNA HEITLEROVÁ
NAR. 1876
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TREBLINCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Milena Jesenská

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Kouřimská 6/2326, napravo od vchodu, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
MILENA JESENSKÁ
NAR. 1896
ZATČENA 1939
ZAVRAŽDĚNA 17.5.1944
V RAVENSBRÜCKU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Toyen a Jindřich Heisler

Autor: Jiří Padevět, 18.01.2022
Umístění: Praha 3, Krásova 1834/2
Nápis:
na tomto místě
v létech 1940 - 1945
žila
tvořila
a milovala
toyen
marie čermínová
zde také
ukrývala
mladého židovského básníka
jindřicha
heislera
Poznámka:

Jindřich Heisler odmítl nastoupit do transportu do Ghetta Terezín a až do konce nacistické okupace žil v ilegalitě.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Heisler )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'55.42'' E14°26'52.46''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Gisela Mosauerová, Adele, Gustav, Inge a Hansi Fischlovi

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Krásova 33/447, napravo od vchodu do obchodu Seifertova 53/447, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
GISELA MOSAUEROVÁ
NAR. 1876
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO TREBLINKY
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
ADELE FISCHLOVÁ
NAR. 1899
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RIGY
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
GUSTAV FISCHL
NAR. 1892
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RIGY
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
INGE FISCHLOVÁ
NAR. 1929
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RIGY
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
HANSI FISCHLOVÁ
NAR. 1932
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RIGY
ZAVRAŽDĚNA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Jiří Schams

Autor: Martin Brynych, 21.09.2021
Umístění: Praha 3, Kubelíkova 1598/10
Nápis:
štábní praporčík in memoriam
JIŘÍ SCHAMS
narozen 22.9.1972 Praha
zraněn 17.3.2008 Gerešk (Afghánistán)
úmrtí 7.1.2015 Praha

starší instruktor
Útvaru speciálních operací (SOG)
přísl. Vojenské policie a
Armády České republiky

Nikdy nezapomeneme!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Martin Brynych