Praha 3

Pamětní deska Bohumil Kožíšek

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 130/702, Žižkov
Nápis:
BOHUMIL KOŽÍŠEK
* 17. I. 1894
PADL ZA REVOLUČNÍCH BOJŮ
V PRAZE XI, DNE 7. 5. 1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-38308
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Franišek Vítěz

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 140/601, Žižkov
Nápis:
ZDE PADL 5. 5. 1945
FRANTIŠEK VÍTĚZ
ČEST JEHO PAMÁTCE !

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20851
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 142/1603, Žižkov
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH BYLI PŘI KVĚTNOVÉM POVSTÁNÍ
PRAŽSKÉHO LIDU ZA OSVOBOZENÍ NAŠÍ ZLATÉ MATIČKY PRAHY
ODLOUČENI OD SVÝCH DRAHÝCH A ZÁKEŘNĚ POSTŘÍLENI
NACISTICKÝMI VRAHY BEZBRANÍ NAŠI SPOLUOBČANÉ .
ZACHOVEJTE TĚMTO I VŠEM KTEŘÍ OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
NA OLTÁŘ VLASTI VĚČNOU A NEHYNOUCÍ PAMÁTKU .

PRAHA V KVĚTNU 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Antonín Litera

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 172/1736, Žižkov
Nápis:
ZDE PADL DNE 6. V. 1945
ANT. LITERA
ZE ZÁBĚHLIC
VE VĚKU 27. ROKŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20866
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska František Sys

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2016
Umístění: Praha 3, Koněvova 2894/37, Rezidence Vítkov
Nápis:
ZDE 7.V.1945 PADL ZA VLAST
FRANTIŠEK SYS
LEGIONÁŘ
ČEST JEHO PAMÁTCE.
Poznámka:

- původní dům byl zbořen, deska na čas odstraněna
- v roce 2016 vrácena developerem zpět na své místo
- další foto v příloze - vzhled původní desky

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015):

František Sýs (Sys, Süss, Süs), nar. 23.12.1891, bydliště: Praha XI, Žižkovo nám. 290, padl v květnu 1945 v Praze


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20827
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František a Marie Slavíkovi

Autor: Josef Kareš, 23.05.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 1884/169
Nápis:
FRANTIŠEK SLAVÍK
MANŽELKA MARIE
ČLEN ODBOJOVÉ SKUPINY
"KAPITÁN NEMO"
BOJEM NÁRODA
K LEPŠÍMU MÍRU LIDSTVA
1914 - 1918
NAROZEN 17/ VII.1892
POPRAVEN 30/VI.1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-38304
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 30.08.2007
Umístění: Praha 3, Koněvova 156/1880
Nápis:
VĚČNÁ VZPOMÍNKA NA SPOLUPRACOVNÍKY
FIRMY OLDŘICH ŠTANCL, POPRAVENÉ A
UMUČENÉ V LÉTECH 1939 - 1945
NECHŤ ZŮSTANE V SRDCI NÁS VŠECH
ŽILI, BOJOVALI A ZEMŘELI ZA PRAVDU,
SVOBODU A VLAST.

OLDŘICH ŠTANCL
ING. BOŽENA ŠTANCLOVÁ
EMIL KOBRLE
MIROSLAV KOBRLE
MAŠEK JIŘÍ
SEKERKA JAROSLAV
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE:
LISTOPAD 1947.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Vlastimil Macháček

Autor: Vladimír Štrupl, 08.06.2005
Umístění: Praha 3, Korunní 806/91
Nápis:
Z TOHOTO DOMU ODEŠEL
ROKU 1939 DO ZAHRANIČÍ
ČSL LETEC VLASTIMIL MACHÁČEK
BOJOVAL A PADL ZA SVOU VLAST
VE VĚKU 34 LET V ANGLII 24.IV.1942
ČEST JEHO JMÉNU, PRÁCI I PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-38307
Souřadnice: N50°4'31.6'' E14°27'10.8''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Hezina

Autor: Milan Lašťovka, 04.03.2015
Umístění: Praha 3, Korunní 973/123
Nápis:
ZDE PADL JOSEF HEZINA
ZEMŘEL 16.5.1945
PO ZRANĚNÍ PŘI OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI
VE VĚKU 44 LET.
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20873
Souřadnice: N50°04'32.1'' E14°27'30.7''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Milan Lašťovka

Kameny zmizelých - Alfred Hertzka

Autor: Josef Kareš, 09.10.2011
Umístění: Praha 3, Korunní 1961/109
Nápis:
ZDE BYDLEL
DR. ALFRED HERTZKA
NAR. 1884
DEPORTOVÁN 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN 1942
V LODŽI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš