Martin

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, 29. augusta, před budovou Slovenské spořitelny
Nápis:
žádný

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'52.33'' E18°55'17.75''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války - SNP

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Bernolákova, fasáda bývalé továrny Tatra nábytok
Nápis:
1944
POČAS SLOVENSKÉHO NÁR. POVSTANIA
PADLI V BOJOCH ZA SLOBODU VLASTI
Jozef Šťastny
Leopold Schulz
Július Libutka
Alexander Bača
A. Ferjančíková
ZAMESTNANCI TOVÁRNE TATRA NÁBYTOK
VEČNÁ IM PAMÄŤ
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°03'43.71'' E18°54'59.82''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Kamil Pánik, 23.10.2007
Umístění: Martin, Bernolákova 2, obchodná akadémia, vľavo od vchodu
Nápis:
V ČASE SLOV. NÁR. POVSTANIA
BOLI V TEJTO BUDOVE UBYTOVANÍ
ČESKOSLOVENSKÍ, SOVIETSKI,
FRANCÚZSKI A INÍ PARTIZÁNI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Janko Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Daxnerova 2, bývalý župný dom
Nápis:
V TOMTO BÝVALOM
ŽUPNOM DOME
PRACOVAL V ROKOCH
1858 - 1859
JANKO KRÁĽ
ŠTÚROVSKÝ BÁSNIK
REVOLUCIONÁR
MATICA SLOVENSKÁ 1972
Poznámka:

Janko Kráľ (24.4.1822 Liptovský Mikuláš - 23.5.1876 Zlaté Moravce) často označovaný ako básnik-burlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 po prvých impulzoch revolúcie burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom. Ľudové povstanie, ktoré vyvolal bolo potlačené v marci 1848, po jeho chytení a mučení ho spolu s J. Rotaridesom odviedli do väzenia v Šahách, neskôr až do januára 1849 v Pešti, kde ho odsúdili na smrť. Údajne na zásah bána J. Jelačiča ho po 10 mesiacoch väzenia prepustili na slobodu. V marci 1849 bol v Liptovskom Mikuláši, kde velil dobrovoľníkom a národnej garde. V septembri 1849 sa znovu zúčastnil revolučných bojov v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. Po skončení revolúcie pôsobil v štátnej službe na rôznych miestach, naposledy v Zlatých Moravciach, kde i zomrel v chudobe.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Jána Bohdana Hroboňa, budova Matice Slovenskej
Nápis:
NA VEČNÚ PAMÄŤ
48 MARTÝROM
SLOVENSKÉHO NÁR. POVSTANIA
UMUČENÝM V TURČ. SV. MARTINE
3. OKTÓBRA 1944
JOZEF BELIČKA, JÁN BOBČEK, JÁN BOBČEK
JOZEF BOBČEK, ANDREJ BRNA, JURAJ BRNA
RUDOLF FACUNA, JÁN KOLLÁR, JOZ. KUČERA
JOZ. KUČMA, JOZ. KOVÁČ, JÁN A MILOŠ MAJER
MICHAL A JURAJ MAJERČÍK, JOZEF PETRÁŠ
MIL. SAMČÍK, VLADIMÍR SAMČÍK, JÁN TURČEK
ZO SKLABINE
JÁN FILIP, KAROL HYNEK, OSKAR HORSKÝ
LADISLAV PULEC, JÁN ŠTRBÁŇ, JOZEF WELLICH
Z MARTINA
FR. DOSTÁL, JOZ. DOUBEK, FR. MAJER Z VRÚTOK
FR. A LAD. KERAČIK Z VRÍCKA, PETER ACHYM
Z VALČE, JÁN ŠARKAN Z TURIAN N. VÁHOM
FRIDRICH BRÁZDA, OTOMAR HUCULÁK Z BRA-
TISLAVY, JOZ. DURATNÝ Z BÁNOVEJ, ANTON
ČELKO Z POV. BYSTRICE, IMRICH JURÍČEK
Z DOMANIŽE, BARTOL. BARKÓCZY Z KUKLO-
VA, OTTO HERTZ Z KOŠIC, METOD. KŘENEK
Z N. HROZENKOVA, FRANT. TARANZA Z DOL.
LIESKOVA, GUSTAV KRÁĽ Z MALACIEK, ALOJZ
HANUŠAK ZO ZÁKOPČIA, AMBRÓZ MICHALÍK Z
PREČÍNA, JÁN BAKA, JOZEF BOZÍN, ANDREJ
DZURIÁN, AMBRÓZ HAJČI Z NEZNÁMYCH OBCÍ
VENOVALI
SLOVÁCI Z CHICAGA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°4'6.79'' E18°55'16.73''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války - SNP

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Jilemnického, proti objektu bývalého Vyššího dělostřeleckého učiliště
Nápis:
PAMÄTNÝ
OBJEKT SNP

1944

PRAVDA TÝCH ČO MLČIA V SLOVEN-
SKOM PANTEONE PRIKRYTA POKORNE
LEN LISTIM LIPOVYM TA PRIŠLA ODRA-
ZU Z MARTINSKEJ TICHEJ TONE
(dále nečitelné)

V SEPTEMBRI ROKU 1944,
HRDINA SSSR A. S. JEGOROV
Z TOHOTO MIESTA RIADIL BOJOVÉ
OPERÁCIE SO SVOJOU BRIGÁDOU A KRYL
ÚSTUP POVSTALECKÝCH JEDNOTIEK PRED
PRESILOU FAŠISTOV.

TU STAL DOM Č. 1798

VEČNÁ PAMÄŤ BOJOVNÍ-
KOM V SLOVENSKOM
NÁRODNOM POVSTANÍ
A NAŠIM OSLOBODITEĽOM
KTO PADOL ZA NÁROD,
NEUMIERA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°4'34'' E18°55'37''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Memorandu národa Slovenského

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Memorandové námestie, fasáda domu proti kostelu
Nápis:
Na tomto námestí sa 6. a 7. júna 1861 konalo slovenské národné zhromaždenie, ktoré v zastúpení všetkých Slovákov prijalo
MEMORANDUM
NÁRODA SLOVENSKÉHO
adresované vysokému snemu krajiny uhorskej s vyjadrením vôle Slovákov uplatniť národnú svojbytnosť a slobodný rozvoj slovenského národného života.
VĎAČNÍ SLOVÁCI 1991.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°4'3.95'' E18°55'20.57''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jozef Bučko

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Memorandové námestie, levý bok budovy Evanjelický sborový dom
Nápis:
HORLIVÉMU KŇAZOVI, VERNÉMU SVEDKOVI BIŽIEMU
BUDOVATEĽOVI TOHOTO BOŽEJ SLUŽBE POSVÄTENÉHO SBOROVEHO DOMU
V KTOROM ZANECHAL SVOJEJ CÍRKVI VZACNU PAMIATKU,
MARTÝROVI, KTORÝ SA OBETOVAL ZA SLOBODU VLASTI
A ZAHYNUL JAKO VÁZEŇ V ABENSEE,
JOZEFOVI BUČKOVI
1907 – 1945
VĎAČNÝ EV. A. V. CIRKEVNY SBOR V TURČIANSKOM SVÄTOM MARTINE.
„…LEN KRISTA OSLÁVIM NA SVOJOM TELE,
UŽ ČI V ŽIVOTE A ČI V SMRTI.“
FILIP I. 20 B

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°4'4'' E18°55'21''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Deklarace Slovenského národa

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Milana Rastislava Štefanika, kraj čela budovy Slovenské spořitelny
Nápis:
V TEJTO BUDOVE
PRIJALA SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA
TRIDSIATEHO OKTÓBRA ROKU 1918
DEKLARÁCIU
SLOVENSKÉHO NÁRODA
KTOROU
SLOVÁCI VYJADRILI SÚHLAS S VYTVO-
RENÍM ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

EUROPA NOSTRA
PAN-EUROPEAN FEDERATION FOR HERITAGE
HERITAGE AWARD
FOR THE COMPREHENSIVE ARCHITECTURAL RESTORATION AND RECREATION OF THE SPIRIT
OF AN IMPORTANT PLACE IN SLOVAK NATIONAL CULTURAL AND POLITICAL HISTORY
UDELUJE CENU
ZA KOMPLEXNÚ ARCHITEKTONICKÚ REKONŠTRUKCIU OBJEKTU A OBNOVU VÝZNAMNÉHO
MIESTA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ, KULTÚRNEJ A POLITICKEJ HISTÓRIE.
ZREKONŠTRUOVALA SLOVENSKÁ SPORITELŇA, A. S. - MÁJ 1998 – OKTÓBER 1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'51.29'' E18°55'17.79''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Milan Rastislav Štefánik

Autor: David Kosina, 25.06.2017
Umístění: Martin, Milana Rastislava Štefanika 1001/9, roh budovy Slovenské spořitelny
Nápis:
ULICA
M. R. ŠTEFÁNIKA
(1880 - 1919)
ASTRONÓM, POLITIK
A GENERÁL FRANCÚZSKEJ ARMÁDY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina