á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Fedor Zorkócy

* 30.11.1902 (Sklabiňa)
† 21.10.1997 (Martin)

Od roku 1939 sa zapojil do odbojovej činnosti, organizoval v Martine vlastnú odbojovú skupinu, ktorá nadviazala kontakty s ďalšími skupinami občianskeho odboja, pomáhala prenasledovaným osobám a organizovala sabotáže. V roku 1944 sa zapojil do SNP, bol členom revolučného ONV a stal sa vojenským veliteľom mesta. Po prechode povstania do dôr v hodnosti kapitána velil pešiemu práporu s krycím menom Jabloň, neskôr žil v ilegalite. Po vojne člen Demokratickej strany, po roku 1948 Strany slovenskej obrody. Poslanec SNR, neskôr Národného zhromaždenia. Vyznamenanie: Rad SNP I. triedy, Za chrabrosť a iné.

Zdroje (mimo informací z desek):
Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine. Martin 2007

VPM:
hrob - Martin, stát Slovenská republika
pamětní deska - Martin, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.