Praha 2

Kameny zmizelých - Anna Spieglová

Autor: Jiří Padevět, 24.08.2021
Umístění: Praha 2, Londýnská 596/28, vlevo od vchodu u zídky předzahrádky
Nápis:
ZDE ŽILA
ANNA SPIEGLOVÁ
NAR.1894
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Anna Spieglová byla do Ghetta Terezín deportována transportem Cc č. 118, vypraveným z Prahy 20.11.1942. Do Auschwitz Birkenau byla deportována transportem Cs č. 115 zde 26.1.1943 a nejspíše zavražděna bezprostředně po příjezdu. Z 1000 lidí tohoto transportu přežilo 41.
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/124981-anna-spieglova/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'22.81'' E14°26'5.15''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Karel Šrámek

Autor: Vladimír Štrupl, 14.10.2018
Umístění: Praha 2, Lumírova 525/1
Nápis:
ZDE ŽIL A ŽIJE DÁL
ARCH. KAREL ŠRÁMEK
NAROZEN 22.II.1904 V REVOLUCI PADL ZA VLAST 7. KVĚTNA 1945
RUKOU NĚM. FAŠISTICKÝCH VRAHŮ V PRAZE
NEZAPOMENEME ČEST HRDINOVI
VĚRNÍ TOHOTO DOMU
Poznámka:

v roce 2018 - deska chybí


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18116
Souřadnice: N50°3'53.58'' E14°25'27.41''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 06.05.2007
Umístění: Praha 2, Lumírova 601/11
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽILI:
JOSEFA A JINDŘICH BAUCOVI,
KTEŘÍ BYLI PRO ILLEG. ČINNOST ZATČENI
SE SVÝMI SPOLUPRACOVNÍKY DNE 21.VI.1942.
MIROSLAVA A KAREL DUBOVI
MARIE A ADOLF BRADÁČOVI
POPRAVENI V MAUTHAUSENU DNE 24.X.1942.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
DAR DOBR. SESTER ČS.Č.K. V NUSLÍCH.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18117
Souřadnice: N50°03'50.88'' E14°25'24.4''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Hedvika, Karel a Věra Pickovi

Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2018
Umístění: Praha 2, Lumírova 525/1
Nápis:
ZDE ŽILA
HEDVIKA PICKOVÁ
NAR. 1901
DEPORTOVÁNA 1944
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
KAREL PICK
NAR. 1895
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
VĚRA PICKOVÁ
NAR. 1938
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 05.04.2008
Umístění: Praha 2, Lužická 1892/7
Nápis:
ZDE ŽILI
PHDR. JAN FRČEK A ING. BOHUMIL TICHOTA
KTEŘÍ BYLI V ČERVNU 1942
V PRAZE – KOBYLISÍCH
NACISTY POPRAVENI.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18111
Souřadnice: N50°04'25.34'' E14°26'34.75''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Rudolf a Olga Krafftovi, rodina Soykova a Pavla Segerová

Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2018
Umístění: Praha 2, Lužická 1637/33
Nápis:
ZDE ŽIL
RUDOLF KRAFFT
NAR. 1869
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO TREBLINKY
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
OLGA KRAFFTOVÁ
NAR. 1877
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO TREBLINKY
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
QUIDO SOYKA
NAR. 1868
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
HERMÍNA SOYKOVÁ
NAR. 1876
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 14.8.1943
TAMTÉŽ

ZDE ŽILA
PAVLA SEGEROVÁ
NAR. 1879
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 4.8.1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽILA
BERTA SOYKOVÁ
NAR. 1864
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 27.12.1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
PAVEL SOYKA
NAR. 1907
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽIL
PETR SOYKA
NAR. 1938
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽILA
MARTA SOYKOVÁ
NAR. 1908
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V MALÉM TROSTINCI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 9 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Petr Zlenko

  • + o skupině VPM (Poslední adresa)
    • Projekt Ústav pro studium totalitních režimů - "Poslední adresa" připomíná osudy lidí, kteří se stali obětí represí komunistického režimu. Na zdech domů, kde tito lidé žili v době svého zatčení, jsou umístěny pamětní tabulky velikosti dlaně nesoucí základní údaje o člověku, který se po zatčení na místo svého bydliště už nikdy nevrátil. Každá pamětní tabulka je věnována jednomu konkrétnímu člověku, má stejnou podobu a obsahuje stejné informace (jméno, povolání, rok narození, datum zatčení a úmrtí). Cílem projektu je vyzdvihnout osudy jednotlivých lidí, proto je jeho mottem: „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“. Tyto stejné nevelké tabulky tvoří dohromady společný neohraničený památník.

      Webové stránky projektu - http://www.posledniadresa.cz
    • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Topič, 06.05.2021
Umístění: Praha 2, Lužická 1701/38
Nápis:
ZDE ŽIL
PETR ZLENKO
PRACOVNÍK SLOVANSKÉ KNIHOVNY
NAROZEN 6.6.1891
ZATČEN SOVĚTSKOU KONTRAROZVĚDKOU 6.7.1945
ZEMŘEL V GULAGU 1.10.1954
Poznámka:

- narozen 6. června 1891 na ukrajinské Volyni
- během 1. světové války mladší důstojník carské armády
- po převzetí moci bolševiky v roce 1917 vstoupil do armády Ukrajinské lidové republiky, kde zůstal po dobu trvání občanské války
- v roce 1920 emigroval do Polska, profesor matematiky na soukromém gymnáziu v Brestu nad Bugem. Následně odchod do Československa.
- 1937 se v Praze oženil a získal československé občanství
- správce knihovny v Drahomanovově ústavu a ve Slovanské knihovně ministerstva zahraničí
- aktivně psal do ukrajinských exilových časopisů, podílel se na vzniku mnoha významných ukrajinských publikací, politických i vědeckých kompilátů, publikoval v českých i slovenských odborných knihovnických periodikách
- 6. července 1945 zatčen příslušníky sovětské vojenské kontrarozvědky Smerš a odvlečen do Kyjeva
- 3. prosince 1945 odsouzen za protisovětskou činnost k deseti letům v nápravně pracovním táboře, odvolání zamítnuto
- 1. října 1954 zemřel na celkové vyčerpání organismu, několik měsíců před vypršením trestu
(zdroj: http://www.posledniadresa.cz/)

deska odhalena 6.5.2021


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivan Brezina

Pamětní deska Antonín Matějíček

Autor: Vladimír Štrupl, 26.04.2006
Umístění: Praha 2, Mánesova 712/14
Nápis:
Z TOHOTO DOMU
PADL NA BARIKÁDĚ
8.V.1945
VE VĚKU 62 ROKŮ
ANTONÍN MATĚJÍČEK
MISTR MALÍŘSKÝ
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0002-18104
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Dušan Havelka

Autor: Vladimír Štrupl, 20.02.2010
Umístění: Praha 2, Mánesova 1641/68
Nápis:
Z TOHOTO DOMU
PADL V KVĚTNOVÉ REVOLUCI
MLADÝ HRDINA
DUŠAN HAVELKA
21. ROKŮ STÁR

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18105
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Dobroslav Charvát

Autor: Vladimír Štrupl, 20.02.2010
Umístění: Praha 2, Mánesova 1723/70
Nápis:
Z TOHOTO DOMU PADL
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
20 LETÝ HRDINA
DOBROSLAV CHARVÁT

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18106
Pomník přidal: Vladimír Štrupl