Praha 3

Hrob Jan Syrový

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Martin Václavík, 29.12.2016
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hrob VIII-1-19
Nápis:
JAN SYROVÝ
ARM. GENERÁL V.V.
24.1.1888 - 17.10.1970
Poznámka:

Jan Bohumír Syrový (24. ledna 1888 Třebíč – 17. října 1970 Praha) byl československý národní hrdina, příslušník a velitel Československých legií v Rusku.
Předseda československé vlády v období Mnichovské dohody od 22. září do 30. listopadu 1938. Ministr národní obrany (22. září 1938 – 27. duben 1939).
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Syrov%C3%BD)


Souřadnice: N50°5'6.5'' E14°28'12.65'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Martin Václavík

Hrob Vilém Herman

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Marek Skýpala, 09.02.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, část 006, oddělení 6b
Nápis:
VILÉM HERMAN
*5.III.1888 +3.X.1962
Poznámka:

Vilém Herman se narodil v Jindřichově u Hranic, před válkou žil v Hněvicích a v Rimavské Sobotě. Pracoval jako úředník. Zajat byl jako poručík 3. pluku pevnostního dělostřelectva dne 22.3.1915 při pádu pevnosti Přemyšl. Do čs. vojska se přihásil dne 17.9.1918 v Chabarovsku. Sloužil u 2. pluku lehkého dělostřelectva (ruských legií). Do ČSR se vrátil dne 8.7.1920 a byl demobilizován v hodnosti vojína.
Zdroj: Databáze VÚA


Souřadnice: N50°4'42.77'' E14°27'59.59''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jaroslav Untermüller

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Marek Skýpala, 09.02.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, část 006, oddělení 6b
Nápis:
ING. JAROSLAV UNTERMÜLLER
BRIG. GENERÁL ČS. ARMÁDY
*24.5.1889 PADL 9.5.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-39261
Souřadnice: N50°4'42.64'' E14°27'58.24''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Vilém Brodecký

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Marek Skýpala, 09.02.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, část 006, oddělení 6b
Nápis:
VILÉM BRODECKÝ
POSLANEC A SENÁTOR NS
*1.8.1874 +21.1.1950
Poznámka:

Vilém Brodecký za 2. světové války spolupracoval s domácím odbojem a byl v letech 1941 - 1945 vězněn.
(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Brodeck%C3%BD )


Souřadnice: N50°4'42.6'' E14°27'57.66''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Karel Heřman

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Marek Skýpala, 09.02.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, část 006, oddělení 6b
Nápis:
KAREL HEŘMAN
*23.IX.1875 BRIG. GENERÁL V.V. +14.5.1951
Poznámka:

Karel Heřman se narodil ve Villachu (Rakousko). Byl redaktorem časopisu Vojenské rozhledy. V roce 1938 byl velitelem IV. sborové oblasti.
(Zdroj: http://armada.vojenstvi.cz/predvalecna/personalie/5.htm )


Souřadnice: N50°4'42.56'' E14°27'56.8''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Krejčí

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Marek Skýpala, 09.02.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, část 006, oddělení 6b
Nápis:
JOSEF KREJČÍ
PLUKOVNÍK
*7.3.1890 POPRAVEN 30.6.1942
Poznámka:

Josef Krejčí se narodil v dnešním Havlíčkově Brodě. Po gymnáziu pracoval jako učitel. Zajat byl dne 30.7.1915 v hodnosti praporčíka na italské frontě. Do čs. vojska se přihlásil dne 1.8.1917 v Padule. Dne 27.4.1918 byl v hodnosti praporčíka zařazen k 34. pěšímu pluku (italských legií). Dne 31.12.1919 sloužil v legiích v hodnosti podporučíka.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-39260
Souřadnice: N50°4'42.73'' E14°27'56.47''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Stanislav Bergman

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Marek Skýpala, 09.02.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, část 006, oddělení 6b
Nápis:
STANISLAV BERGMAN
PADL HRDINĚ V BOJI ZA VLAST
DNE 8.KVĚTNA 1945 VE VĚKU 41 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-39254
Souřadnice: N50°4'42.79'' E14°27'56.87''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Leitner

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Marek Skýpala, 09.02.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, část 006, oddělení 6b
Nápis:
VÁCLAV LEITNER
NADPORUČÍK
+15.4.1882

Souřadnice: N50°4'42.84'' E14°27'58.02''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Šteinfest

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Marek Skýpala, 09.02.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, část 006, oddělení 6b
Nápis:
TOMÁŠ
ŠTEINFEST
PRAŽSKÝ MĚŠŤAN A MAJ. DOMU
* 25.4.1842 + 24.8.1906.
MAJITEL STŘÍBRNÉ MEDAILE Z ROKU 1866.
Poznámka:

Stříbrná medaile byla pamětní medaile pro pražské měštanské ozbrojené sbory z roku 1866.


Souřadnice: N50°4'42.96'' E14°27'59.18''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Antonín Kalina

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Martin Václavík, 11.02.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, 2. obecní hřbitov, hrob 2ob-31-16uh
Nápis:
ANTONÍN KALINA
17.2.1902 - 26.11.1990
Poznámka:

Vězněný během druhé světové války z politických důvodů v koncentračním táboře Buchenwald.
Tam se mu podařilo různými způsoby zachránit život více než 900 židovských dětí, za což mu byl v roce 2012 in memoriam udělen Izraelem titul Spravedlivý mezi národy. V roce 2014 byl in memoriam vyznamenán medailí Za zásluhy I.stupně.
více na:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Kalina_(1902%E2%80%931990)


Souřadnice: N50°4'58.41'' E14°28'34.57''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Martin Václavík