Kladno

Pamětní deska Lidickým ženám a dětem

Autor: David Kosina, 14.10.2016
Umístění: Kladno, náměstí Edvarda Beneše 1573, budova Gymnázia Kladno - po levé straně od hlavního vchodu
Nápis:
GYMNÁZIUM KLADNO
REÁLKA POSTAVENA V LETECH 1904 - 1905
PODLE PROJEKTU ARCHITEKTA ALOISE DRYÁKA,
VÝZDOBU FASÁDY NAVRHL ALOIS BOUDA.
V ČERVNU R. 1942 BYLY V MÍSTNÍ TĚLOCVIČNĚ
DEPORTOVANÝM LIDICKÝM ŽENÁM
ODEBRÁNY JEJICH DĚTI.

VÝZNAMNÁ PAMÁTKA
MĚSTA
Poznámka:

Pamětní deska instalována Magistrátem města Kladna v rámci projektu mapování významných městských budov, míst a památek. V evidenci města vedena jako drobný dlouhodobý hmotný majetek od 21.5.2010.
(zdroj: databáze MMK - seznam doposud realizovaných pamětních desek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'34.07'' E14°5'53.88'' (budova gymnázia)
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Stanislav Pítr, 17.01.2010
Umístění: Kladno, náměstí Starosty Pavla 42, pilíř u vchodu do obchodu s potravinami
Nápis:
NA VĚČNOU PAMÁTKU PRACOVNÍKŮM
VČELY A BRATRSTVÍ
KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
V BOJI PROTI FAŠISTICKÉ OKUPACI
1939 1945

BERÁNEK VÁCLAV, BEJČEK JOSEF, KOUBA BOHUMIL, KREJZA ROBERT, KUNA LUDVÍK, MAŘÍKOVÁ MILADA, PAJSKR VÁCLAV, PODRÁDZKÝ VLADIMÍR, SOUKUP JINDŘICH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03330
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Příprava dat: Ing. Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem holocaustu

Autor: David Kosina, 23.11.2015
Umístění: Kladno, náměstí Starosty Pavla 44, budova Magistrátu města Kladna, v mezipatře na schodišti
Nápis:
NA PAMÁTKU 1623 OSOB
ŽIDOVSKÉHO PŮVODU
Z NAŠEHO REGIONU,
KTERÉ BYLY Z TOHOTO MÍSTA
ODVEZENY VE DNECH
22. ÚNORA A 26. ÚNORA 1942
VE DVOU TRANSPORTECH
OZNAČENÝCH "Y" A "Z".
Z NICH ZAHYNULO 1502,
PŘEŽILO 120 A OSUD JEDNÉ OSOBY
NEBYL ZJIŠTĚN.

ÚNOR 2004 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO

TATO DESKA JE UMÍSTĚNA
NA BUDOVĚ ČP. 1545
V CTIBOROVĚ ULICI V KLADNĚ,
KDE BYLO SEŘADIŠTĚ K TRANSPORTŮM
Poznámka:

Pamětní deska se stejným textem byla v roce 2004 instalována na budovu tzv. Učitelského ústavu Marie Egemové v Kladně.
Při výstavbě obchodního střediska Central Kladno bylo zástupci Magistrátu města Kladna ve spolupráci se společností zajišťující výstavbu tohoto obchodního domu hledáno řešení jak pamětní desku zachovat.
Dne 5.10.2012 byla deska sejmuta a uložena po dobu výstavby KCC Kladno v objektu Pražské židovské obce.
Znovu odhalení pamětní desky se uskutečnilo 24.3.2015
(zdroj:www.mestokladno.cz , databáze CEVH MO)

http://www.vets.cz/vpm/15513-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky-holokaustu/#15513-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky-holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Jaroslav Selner

Autor: David Kosina, 17.10.2016
Umístění: Kladno, náměstí Starosty Pavla 44, budova Magistrátu města Kladna, mezi 1. a 2. patrem na středovém schodišti
Nápis:
V MĚSTĚ KLADNĚ SE NARODIL A ŽIL
DŮSTOJNÍK, PŘÍSLUŠNÍK NAŠICH JEDNOTEK NA STŘEDNÍM
VÝCHODĚ, VELITEL 3. ČESKOSLOVENSKÉ SAMOSTATNÉ BRIGÁDY V SOVĚTSKÉM SVAZU, DRŽITEL ŘÁDU BRITSKÉHO
IMPÉRIA, ŘÁDU BÍLÉHO LVA A ŘADY DALŠÍCH VYSOKÝCH NAŠICH A SPOJENECKÝCH ŘÁDŮ A VYZNAMENÁNÍ.
ČESTNÝ OBČAN KLADNA IN MEMORIAM Z ROKU 2009
GENERÁLPORUČÍK
JAROSLAV SELNER
NARODIL SE 5. 5. 1906 V KROČEHLAVECH,
V ROCE 1939 SE ZAPOJIL DO PROTINACISTICKÉHO ODBOJE
VE VOJENSKÉ ORGANIZACI OBRANA NÁRODA, PO OPUŠTĚNÍ
VLASTI SE STAL PŘISLUŠNÍKEM ČESKOSLOVENSKÉHO PRAPORU POD VEDENÍM PLUKOVNÍKA KARLA KLAPÁLKA,
BOJOVAL V TOBRUKU, JAKO ZPRAVODAJEC SPOLUPRACOVAL
V ANGLII S PLUKOVNÍKEM FRANTIŠKEM MORAVCEM, POTÉ BYL PŘEVELEN NA VÝCHODNÍ FRONTU, V BOJÍCH
O OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI VELEL 3. ČS. BRIGÁDĚ,
PO ÚNORU 1948 PERZEKVOVÁN KOMUNISTICKÝM REŽIMEM,
ZEMŘEL 11. 1. 1973
ČEST JEHO PAMÁTCE

VÝZNAMNÁ OSOBNOST
MĚSTA
Poznámka:

V seznamu pamětních desek realizovaných Magistrátem města Kladna je tato pamětní deska vedena jako drobný dlouhodobý hmotný majetek od 26.7.2016.
(zdroj: databáze pamětních desek MMK - stav ke dni 10.10.2016)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Jan Vella

Autor: David Kosina, 17.10.2016
Umístění: Kladno, náměstí Starosty Pavla 44, budova Magistrátu města Kladna, mezi 1. a 2. patrem na středovém schodišti
Nápis:
V MĚSTĚ KLADNĚ SE NARODIL A ŽIL
STROJVŮDCE, VOJÁK, ODBOJÁŘ,
VÁLEČNÝ PILOT, NOSITEL MNOHA
VOJENSKÝCH VYZNAMENÁNÍ,
ČESTNÝ OBČAN KLADNA
IN MEMORIAM Z ROKU 2006
JAN VELLA
NARODIL SE 10.5.1906,
V ROCE 1939 ODEŠEL DO ZAHRANIČÍ
BOJOVAT PROTI NACISTŮM.
JAKO VÁLEČNÝ PILOT PŮSOBIL
VE VELKÉ BRITÁNII
U 311. ČS. BOMBARDOVACÍ PERUTĚ
V RÁMCI ROYAL AIR FORCE,
ZEMŘEL 10.1.1945
V OBLASTI HORY BEINN Á BHÙIRD
V POHOŘÍ CAIRNGORM VE SKOTSKU
ČEST JEHO PAMÁTCE

VÝZNAMNÁ OSOBNOST
MĚSTA
Poznámka:

V evidenci pamětních desek Magistrátu města Kladna je tato pamětní deska vedena jako drobný dlouhodobý hmotný majetek od 31.12.2014.
(zdroj: databáze pamětních desek MMK k datu 10.10.2016)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska František Kloz

Autor: David Kosina, 28.02.2018
Umístění: Kladno, náměstí Starosty Pavla 44, budova magistrátu, 2. patro
Nápis:
Bojoval a trpěl za národ i Kladno

František Kloz
*19.5.1905 Mlékosrby, †13.6.1945 Louny
Fotbalový útočník, nejslavnější kladenský fotbalista historie,
reprezentant, člen Klubu ligových kanonýrů.
Fotbal začal hrát na Novobydžovsku, působil v menších klubech,
hrál i za Slavii a Spartu, nejvíce se však proslavil v SK Kladno.
V letech 1928-1940 odehrál za jeho první mužstvo 478 zápasů, skóroval 592x.
V nejvyšší národní soutěží vsítil 178 gólů.
Československo reprezentoval 9x, vstřelil 6 branek. V květnu 1945
se dobrovně zapojil do bojů proti nacistům. U Hříškova byl postřelen
do nohy, po několika týdnech na následy zranění zemřel.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Jaroslav Selner

Autor: David Kosina, 28.02.2018
Umístění: Kladno, náměstí Starosty Pavla 44, budova magistrátu, 2. patro
Nápis:
Bojoval a trpěl za národ i Kladno

Jaroslav Selner
*5.5.1906 Kročehlavy, †11.1.1973 Praha
Důstojník, bojovník proti nacismu, držitel Řádu britského impéria, Řádu Bílého lva
a dalších vysokých našich a spojeneckých řádů a vyznamenání.
Po absolvování reálného gymnázia v Kladně a Pěchotního učiliště
v Hranicích na Moravě zastával řadu velitelských a štábních funkcí
v prvorepublikové armádě. Po okupaci Československa se ve vojenské
organizaci Obrana národa zapojil do odboje, poté uprchl přes Slovensko
a Jugoslávii na Střední Východ. Jako příslušník československého praporu
bojoval v obleženém Tobruku, následně v Anglii pracoval jako zpravodajec.
Na konci roku 1944 se na vlastní žádost přesunul na východní frontu, stal
se náčelníkem štábu 3. československé samostatné brigády, po bojích na Dukle
převzal její velení a následně se vyznamenal v bojích o Liptovský Mikuláš,
druhém největším válečném střetu na území Československa.
Tři roky po převzetí moci komunisty byl propuštěn z armády, perzekvován
a nucen vykonávat dělnické profese. Fáral v Ostravě, pracoval v kladenských
ocelárnách, jako posunovač na dráze. Později se stal učitelem, zástupcem
ředitele učňovské školy a tajemníkem na Filosofické fakultě Karlovy
univerzity. Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968
strávil zbytek života v ústraní. V roce 1991 jej prezident republiky
povýšil do hodnosti generálporučíka.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Jan Vella

Autor: David Kosina, 28.02.2018
Umístění: Kladno, náměstí Starosty Pavla 44, budova magistrátu, 2. patro
Nápis:
Bojoval a trpěl za národ i Kladno

Jan Vella
*10.5.1906 Kladno, †10.1.1945 Velká Británie - Skotsko
Vojenský pilot, strojvůdce, bojovník proti nacismu.
Po vyučení elektromechanikem absolvoval Vojenské letecké učiliště
v Chebu a letecký kurz v Praze, v roce 1927 tak získal kvalifikaci polní
pilot - stíhač se specializací na noční létání. Krátký čas působil
u stíhacího pluku ve slovenských Vajnorech, po odchodu z armády
z důvodu snižování stavu vojsk se stal strojvůdcem, řídil i rychlíky
Modrý šíp a Slovenská strela. Po okupaci Československa nacisty se zapojil
v organizaci Obrana národa do odboje, v roce 1939 musel
ilegálně opustit protektorát. Po putování přes Slovensko, Maďarsko,
Rumunsko a Bejrút zakotvil u letecké skupiny ve francouzském Bordeaux,
následně odešel před nacisty do Velké Británie. 2. srpna 1940 byl přijat
do Royal Air Force. Po základním výcviku krátce létal u 312. čs. stíhací perutě,
dále jako zkušební pilot. Počátkem roku 1943 přešel na vlastní žádost
ke Coastal Command, po přeškolení působil jako velitel letounu
u 311. čs. bombardovací perutě, kde odlétal 71 operačních letů a 817 operačních
hodin. Byl hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších čs. pilotů.
V lednu 1945 při cestě na řádnou dovolenou spolu s dalšími 4 českými letci
zahynul při havárii letounu v oblasti hory Beinn a´ Bhúird v pohoří
Cairngorm ve Skotsku.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Josef Lesák

Autor: David Kosina, 28.02.2018
Umístění: Kladno, náměstí Starosty Pavla 44, budova magistrátu, 2. patro
Nápis:
Léčil a uzdravoval Kladno

Josef Lesák
*21.10.1920 Červené Janovice, †28.7.2009 Pelhřimov
Politik, představitel studentů, horník.
V roce 1946 nejmladší poslanec Národního shromáždění za národní
socialisty. 23. února 1948 organizoval studentskou demonstraci a pochod
na Hrad na podporu demokracie a prezidenta Edvarda Beneše, který jím
vedenou delegaci přijal. Po převzetí moci komunisty byl perzekvován,
vězněn a odsouzen k nuceným pracím v kladenských dolech.
Na Kladně pak zůstává po zbytek života.
V roce 2008 získal od prezidenta
republiky Řád T.G. Masaryka za vynikající zásluhy
o rozvoj demokracie a lidská práva.
Poznámka:

Ing. Josef Lesák byl český a československý studentský vůdce, politik Československé strany národně socialistické, poválečný poslanec Ústavodárného Národního shromáždění. Po roce 1948 pronásledován a vězněn, po roce 1989 se krátce vrátil do politiky jako poslanec České národní rady.
Původním povoláním učitel. V období let 1945–1948 studoval na Vysoké škole politické a sociální v Praze. Byl předákem mládežnické organizace národních socialistů.
V parlamentních volbách roku 1946 se stal poslancem Ústavodárného Národního shromáždění za národní socialisty. V parlamentu zasedal formálně do voleb do Národního shromáždění v roce 1948.
Před rokem 1948 a během komunistického převratu v roce 1948 se angažoval ve studentských organizacích a aktivně vystupoval proti KSČ. 23. února 1948 byl organizátorem studentské demonstrace a pochodu na Pražský hrad žádajícího prezidenta Beneše, aby neustupoval požadavkům komunistů. Prezidentem Edvardem Benešem byl na Pražském hradě kladně přijat. SNB však průvod, podporující prezidenta Beneše brutálně rozehnala. Poté byl vyloučen z poslaneckého klubu, vyhozen ze studií na Vysoké škole politické a sociální a stal se prvním poslancem uvězněným komunistickým režimem. Těžce byla postižena i jeho rodina. V červnu 1949 by odeslán do tábora nucených prací na kladenském dole Zápotocký.
V roce 1988 založil ilegální Klub Milady Horákové a navázal styky s exilovou národně socialistickou stranou. V únoru 1990 se v rámci výměny složení zastupitelských sborů po sametové revoluci stal poslancem České národní rady za Československou stranu socialistickou. Mandát zastával do voleb do České národní rady v červnu 1990.
28.10. 2008 byl vyznamenán prezidentem Václavem Klausem za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva Řádem Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy.
(zdroj: Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lubomír Mach, 05.02.2007
Umístění: Kladno, náměstí Svobody
Nápis:
OBĚTEM
SVĚTOVÉ VÁLKY
V LETECH
1914 - 1918
Z KLADNA

ABRAHÁM S., ABRAHÁM S., ABRAHÁM V., ANTROPIUS J., APPELT A., BENEŠ F., BERAN V., BERÁNEK F., BERÁNEK K., BÍBRDLÍK O., BÍLEK V., BIRNBAUM J., BLÁHA E., BLÁHA J., BLAŽEK R., BÖHM K., BRADÁČ V., BRÁZDA A., BRDA V., BROUK A., BROŽ J., BROŽ V, BRYCHTA K., BRYCHTA O., BRYCHTA V., BUČEK F., BUDKA J., CIBULKA J., CÍFKA K., CIPRIÁN V., CÍREK V., ČAMPULKA, ČEJKA J., ČERMÁK A., ČERNÝ J., ČTRNÁCTÝ F., ČUBA F., DANIHELKA J., DAVID A., DLOUHÝ J., DOKSANSKÝ, DOUBEK J., DOUBEK S., DOUCHA F., DUCHAČ V., DVOŘÁK A., DVOŘÁK K., EGER A., EISENHAMMER V.,ELZNIC A., ENDRŠT O., ENDRŠT V., FABIÁN F., FEIGL A., FESEL E., FIALA K., FIKAR J., FIKAR V., FLEISLER V., FORMÁNEK A., FREIBURG A., FREIBURG V., FREUND O., FRIČ V., FRÖHLICH V., FRONĚK F., FRONĚK K., FÜRST J., GRÜMICH V., HÁJEK F., HÁJEK J., HAMOUZ A., HANZLÍK, HANZLÍK J., HARZEL B., HAVLÍK O., HEITLER J., HEJDUK F., HERING F., HERINK E.,HIRŠL A., HLAVÁČEK V., HLINKA A., HLINOMAZ J., HLÍZA J., HNÁT Č., HNĚTKOVSKÝ J., HNÍZDIL J., HNYK A., HODEK J., HOFMAN F., HOFMAN J., HOLMAN V., HOLUB S., HOLÝ J., HORÁČEK J., HORÁK A., HORÁK K., HORNÝ A., HORT J., HRABA V., HRABÁNEK K., HRÁDEK F., HRÁCH V., HRDINA J., HRUDKA J., HŘEBENÁŘ V., HUBER A.,HUMMEL R., HUNĚK K., HURT F., HYKEŠ J., HYLMAR F., CHALOUPKA ?, CHOT A., JÁGR J.,JAKOUŠ J., JANDERKA J., JANOUŠEK J., JAROŠ R., JAVŮREK B., JAVŮREK J., JELÍNEK V., JILMA J., JÍNA J., JINDRA L., JIRÁSEK F., JIRAVA K., JIROTKA V., JÍRŮ F., KAISER J., KALA K., KAMEŠ A., KARPÍŠEK J., KASÍK A., KEBERT J., KEJŘ F., KINDL O., KLEINER V., KLÍMA F., KLÍMA J., KOBYLKA J., KOHL R., KOHOUT A., KOHOUT A., KOLÁŘ J., KOLSKÝ J., KOTYZA V., KÖNIG V., KOŠAŘ K., KOUBA J., KOZEL Č., KRÁKORA J., KRATOCHVÍL A, KRATOCHVÍL A., KRAUS V., KREJČÍ K., KREJČÍ O., KŘEČAN F., KŘEČAN G., KŠÍR F., KŮBR V., KUČERA R., KŮNA F., KUNZ J., KYMLIČKA A., LABOUTKA V., LANG A., LANGENBERGER J., LANSDORF F., LANSDORF K., LEFLER V., LEFLER J., LEOPOLD J., LEV K., LEVÝ J., LINHART J., LINHART J., LIPPERT A., LIPPERT K., LISÝ V., LIŠKA V., LOCHOVSKÝ K., MACH J., MACHULA M., MAJER B., MAJER J., MAŠEK P., MATĚJKA A., MENCL K., MENCL V., MIKEŠ J., MIKOVEC V., MLÍČKO J., MUDRA J., MÜHLSTEIN K., NÁHLOVSKÝ A., NAJMAN V., NÁPRAVNÍK F., NEKOLNÝ J., NELIBA A., NELIBA V., NEUMANN A., NEVŠÍMAL K, NOVÁK J., NOVÁK K., NOVOTNÝ A., NOVOTNÝ B., NOVÝ J., NOVÝ V., NYKL J., OKTÁBEC J., OKTÁVEC F., OLIČ J., OVESNÝ J., PACOVSKÝ F., PANENKA A., PAVLÍK V., PECH A., PEJŠA J., PEK J., PEKERT F., PEŠEK J., PETRLÍČEK K., PÍČ J., PINKAS V., PINKNER A., PLEŠINGER V., PLOCH A., PLOCH J., POKORNÝ J., POKORNÝ J., POLÁČEK F., POLÁNEK J., POLÁNEK V., POSNER L., POSPÍŠIL R., POSPÍŠIL R., POŠMOURNÝ A., POŠMOURNÝ V., POVOLNÝ A., PROCHÁZKA K., PROCHÁZKA S., PROCHÁZKA V., PROKOP L., PROVAZNÍK K., PRŮŠA J., PŘIBÁŇ J., PŘÍHODA V., PTÁČEK F., RABAS J., RAIS J., REUTTER B., ROSENKRANZ B., RŮŽIČKA A., RYS J., ŘÍHA A., ŘÍPA F., SALAČ M., SEGMÜLLER Š., SHRBENÝ E., SCHAFFER F., SCHÖTTNER A., SCHRANK E., SKÁLA J., SKLENIČKA J., SKLENIČKA K., SKOCH V., SKOŘEPA J., SOJKA A., SOJKA J., SOUKUP J., SOUKUP V., SRP Č., STÁDNÍK V., STEIN, STIESS A., STŘÍBRNÝ B., STŘÍBRNÝ J., STŘÍBRNÝ J., SUCHÝ F., SUCHÝ J., SVOBODA A., SVOBODA Č., SVOBODA F., SÝKORA F., ŠANTORA J., ŠILHA B., ŠILHAVÝ V., ŠIMR A., ŠÍP F., ŠKRDLANT V., ŠKVÁRA V., ŠNÁBL V., ŠNAJBERK K., ŠOUSTEK K., ŠPIRIT V., ŠTĚPNIČKA J., ŠTER J., ŠTROSS J., ŠTURC V., ŠVEHLA B., ŠVEHLA K., TAUBER J., TAUŠ V., TEJČEK V., TEPLÝ F., TESÁREK J., TOŠNA J., TRACHTA A., TROJAN V., TŮMA E., UNTRMAN J., VÁCHAL R., VAIT E., VALENTA O., VARHANÍK B., VEINER J., VEJRAŽKA A., VESELÝ A., VESELÝ J., VESELÝ J., VĚTROVEC A., VEVERKA J., VILLIMEK K., VIMR K., VÍTEJČEK J., VLČEK V., VOKROUHLÍK F., VOKURKA B., VORÁČEK B., VORÁČEK J., VOSTÁREK F., VOSTRÁCKÝ F., VOTRUBA J., VYDRA B., VYŠÍN F., VYŠÍN J., ZÁZVORKA F., ZEISL A., ZOULA B., ŽALUD F.
Poznámka:

text doplněn s využitím seznamu obětí války dle portálu CEVH MO ČR


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03336
Pomník přidal: Lubomír Mach