Přerov

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: vets.cz, archiv
Umístění: Přerov, nábřeží Dr. Edvarda Beneše 3, administrativní budova ČEZ, PD umístěny v interiéru
Nápis:
(nápis na pamětních deskách neznámý, fotografie nejsou pořízeny
Portál CEVH MO ČR uvádí tyto oběti:
Karel Brada, František Čudovský, Libor Dohnal, Marie Dřevojánková, Zdeněk Hagen, Bedřich Helštýn, Ing. Eduard Hermann, Alois Janů, Bohuslav Jurečka, Ladislav Klíma, Vincenc Kotek, Zdeněk Král, Adolf Krejčí, Josef Kubala, Jan Labaj, Karel Melichárek, Antonín Měsíc, Josef Pietras, Alois Pliska, Jan Polách, Rudolf Randa, Alois Růžička, Antonín Smejkal, Jan Studenský, Antonín Zahradníček, Jaroslav Zajíc)
Poznámka:

Na mramorové stěně jsou umístěny dvě desky se jmény obětí 2. sv. války. Mezi deskami na podstavci z mramoru stojí bronzová plastika "přísahajícího nad obětí" autora ak. sochaře Josefa Bajáka. Realizace provedena v r. 1945. Text: Pravá láska chrání, přináší oběti... Nezapomínejme 1939-1945
(zdroj CEVH MO ČR)
Karel Brada 26.2.1916 1.5.1945 Přerov, Mostní ulice, padl v povstání
František Čudovský 29.10.1903 30.9.1941 Brno, Kounicovy koleje, popraven
Libor Dohnal 22.8.1905 4.4.1943, ?, umučen
Marie Dřevojánková 21.12.1894 1.6.1942, Brno, Kounicovy koleje, popravena
Zdeněk Hagen 1.1.1921 5.11.1942, ?, popraven
Bedřich Helštýn 12.7.1902 10.2.1943, Mauthausen, umučen
Eduard Hermann, Ing. 7.1.1892, ?, popraven
Alois Janů 22.4.1922 12.2.1945 Drážďany, zahynul ve věznici
Bohuslav Jurečka 26.10.1887 10.7.1942, Mauthausen, umučen
Ladislav Klíma 24.2.1898 7.4.1943, ?, umučen
Vincenc Kotek 11.12.1911 9.4.1945, Mauthausen, umučen
Zdeněk Král 9.12.1901 5.3.1942, ?, umučen
Adolf Krejčí 18.4.1912 25.3.1945, Zwickau, umučen
Josef Kubala 27.9.1903 21.2.1945, Flossenbürg, umučen
Jan Labaj 14.4.1917 4.11.1944, Brno, Kounicovy koleje, popraven
Karel Melichárek 30.9.1913 8.12.1942, ?, umučen
Antonín Měsíc 2.3.1917 5.10.1943, Rajnochovice, popraven
Josef Pietras 4.2.1903 14.4.1942, Mauthausen, umučen
Alois Pliska 16.6.1910 1.6.1942, Brno, Kounicovy koleje, popraven
Jan Polách 22.5.1895 25.10.1941, Brno, Kounicovy koleje, popraven
Rudolf Randa 19.5.1899 29.8.1944, ?, zahynul
Alois Růžička 28.7.1895 23.3.1945, ?, zahynul
Antonín Smejkal 14.12.1881 11.2.1942, Osvětim, umučen
Jan Studenský 12.5.1893 8.5.1945, ?, zastřelen
Antonín Zahradníček 6.6.1917 25.6.1942, Brno, Kounicovy koleje, popraven
Jaroslav Zajíc 5.5.1907 8.5.1945, ?, umučen


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-33665
Souřadnice: N49°27'8.9'' E17°26'27.02''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Emanuel Zahradníček

Autor: Pavlína Koncošová, 05.07.2021
Umístění: Přerov, nám. Svobody 1874/13
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ZEMŘEL
EMANUEL ZAHRADNÍČEK
*19.XII.1908 +14.IV.1933
PRVNÍ OBĚŤ FAŠISMU
V ČESKOSLOVENSKU
Poznámka:

Emanuel Zahradníček se spolu s dalšími levicovými studenty zúčastnil schůze českých fašistů na Slovanském ostrově v Praze. Místo diskuze obou stran se strhla bitka a Zahradníček byl vážně zraněn. O několik dní později zranění podlehl.
(zdroj: Wikkipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-7412
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní deska Obětem komunistického režimu

Autor: Pavlína Koncošová, 29.05.2021
Umístění: Přerov, nám. T. G. Masaryka 81/2
Nápis:
ODPOR OBČANŮ PROTI ZLOČINNÉMU
KOMUNISTICKÉMU REŽIMU BYL LEGITIMNÍ,
SPRAVEDLIVÝ A HODNÝ ÚCTY.
OBDIV VŠEM, KTEŘÍ NEZTRATILI TVÁŘ ...
PAMÁTCE OBĚTÍ V LETECH 1948 - 1989
PŘEROV, 17. LISTOPADU 2004

Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní deska Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Pavlína Koncošová, 29.05.2021
Umístění: Přerov, nám. T. G. Masaryka 81/2
Nápis:
TOMÁŠ GARRIGUE
MASARYK

Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pomník František Rasch

Autor: Ervín Silný, 06.06.2006
Umístění: Přerov, náměstí Františka Rasche
Nápis:
BOJOVAL JSEM ZA IDEU A TATO IDEA
SE JMENUJE MÍR A ZA NI UMŘU.

FRANTIŠEK
RASCH

NAROZEN 9.12.1889 V PŘEROVĚ
POPRAVEN 11.2.1918 V KOTORU

(na boku)
Vedoucí organizátor a vůdce vzpoury
námořníků Rakousko-Uherského válečného loďstva
v Boce Kotorské 1. února 1918.
Poznámka:

- více např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzpoura_v_boce_Kotorské


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07400
Pomník přidal: Ervín Silný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Jan Gayer

Autor: Radim Kapavík, 03.04.2006
Umístění: Přerov, náměstí Na Marku, na místě rodného domu
Nápis:
(pomník)
ZDE NARODIL SE
19./VI.1885
PODPL. RUSKÝCH LEGIÍ
JAN GAYER
KTERÝ V BOJI ZA SVOBODU
NÁRODA BYL V BITVĚ U LIPJAG
V RUSKU V ČELE 4. PLUKU PRO-
KOPA VELIKÉHO TĚŽCE RANĚN
A DNE 7./VI.1918
PODLEHL RANÁM
V TAMAŘE, KDE
JEST POHŘBEN

(původní pomník)
ZDE NARODIL SE
19./VII.1885
PODPL. RUSKÝCH LEGIÍ
JAN GAYER
KTERÝ V BOJI ZA SVOBODU
NÁRODA BYL V BITVĚ U LIPJAG
V RUSKU V ČELE 4. PLUKU PRO-
KOPA VELIKÉHO TĚŽCE RANĚN
A DNE 7.VI/.1918
PODLEHL RANÁM
V TAMAŘE, KDE
JEST POHŘBEN
Poznámka:

původní pomník je v muzeu v Přerově, nový je na náměstí Na Marku (s rozdílným datem narození, na novém pomníku je správně)
Gayer Jan, nar. 19.6.1885, Přerov, domovská obec Brazílie, Jižní Amerika. V RU armádě sloužil u 20. pěšího pluku jako nadporučík. Zajat 3.7.1915, Clecszyn. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Korobojaku, Voroněž. Zařazen 13.6.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Zemřel po zranění v boji u Lipjag 7.6.1918 jako poručík 4. střeleckého pluku, pohřben v Samaře.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07166
Pomník přidal: Radim Kapavík
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Oldřich Ondrášek

Autor: Ervín Silný, 06.06.2006
Umístění: Přerov, Palackého, směrem od mostu Míru ke gymnaziu, na domě vpravo
Nápis:
ZDE HRDINNĚ POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT
PRO VLAST 1.V.45
OLDŘICH ONDRÁŠEK
REVOLUČNÍ BOJOVNÍK
BUDOUCÍM NA VĚČNOU PAMĚŤ.
Poznámka:

pamětní deska je na památku Přerovského povstání 1.5.1945


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07404
Pomník přidal: Ervín Silný

Pamětní deska Obětem 2. světové války a vojákům Rudé armády

Autor: Ervín Silný, 06.06.2006
Umístění: Přerov, Palackého, směrem od mostu Míru ke gymnaziu, na domě vpravo
Nápis:
1.5.1945 8.5.1945

NA VĚČNOU PAMĚŤ PŘEROVSKÉHO
POVSTÁNÍ A OSVOBOZENÍ MĚSTA
RUDOU ARMÁDOU
Poznámka:

více např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Přerovské_povstání


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07333
Pomník přidal: Ervín Silný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Čestmír Sobola

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Přerov, Smetanova, ve vchodu do budovy Magistrátu města Přerova (bývalá budova ONV)
Nápis:
JUDR. ČESTMÍR SOBOLA
VĚZNĚN 1941-44 A ZASTŘELEN 2.5.1945
PADLÉMU ČEST A VDĚK!
ONV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-32973
Souřadnice: N49°27'2.3'' E17°27'4.17''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ervín Silný, 11.06.2006
Umístění: Přerov, třída Generála Janouška, park
Nápis:
IN MEMORIAM

W/O 311. SQ R. NĚMEČEK KYSELOVICE +1944
Sgt 311. SQ F. ZAPLETAL JEZERNICE +1940
Sgt 310. SQ J. ZAVADIL PŘEROV +1941
P/O 1. SQ F. BĚHAL ŽELÁTOVICE +1941
Sgt 311. SQ J. LANČÍK PŘEROV +1941
Sgt 311. SQ J. TOMÁNEK PŘEROV +1942
F/O 311. SQ Z. SKOŘEPA MILOTICE +1942
Sgt 311. SQ M. ZAUF BRODEK +1942
W/Cdr 6. MU J. OCELKA DFC N. DVORY +1942
Sgt 311. SQ J. NERADIL H. MOŠTĚNICE +1942
F/Lt 311. SQ B. BABŠ LIPNÍK +1943
S/L 313. SQ J. HIMR VĚROVANY +1943
Sgt 311. SQ R. BARVÍŘ HRANICE +1944
W/O 311. SQ O. BUREŠ SKALIČKA +1945

ČEST JEJICH PAMÁTCE

LETCŮM VÁLEČNÉHO NEBE 1939-45 Z OKR. PŘEROV,
KTERÝM SE KŘÍDLA ZLOMILA A NEDOLETĚLI
K 75. VÝROČÍ ČS. VOJ. LETECTVA,
VĚNUJÍ OBČANÉ PŘEROVSKA, SVAZ LETCŮ, ČSBS.
14.5.1993

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07335
Pomník přidal: Ervín Silný