Přerov

Bartošova, Brabansko, Čechova, Dvořákova, Gen. Štefánika, Husova, Kabelíkova, Komenského, Malá Dlážka, nábřeží Dr. Edvarda Beneše, náměstí Františka Rasche, náměstí Na Marku, Palackého, Smetanova, třída Generála Janouška, U hřbitova, Želatovská, nezařazeno

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ervín Silný, 06.06.2006
Umístění: Přerov, Husova, nádraží při východu z podchodu po pravé straně
Nápis:
Památce padlých hrdinů na věčné časy
věnuje
Revoluční železniční Národní výbor v Přerově

Bednařík Frant. strojvůdce zastřelen
Blaťák Ladislav pom. zam. zastřelen
Blažej Rudolf insp. čsd. umučen
Breitschneider H. vrchní insp. čsd. umučen
Bryška Josef zámečník zastřelen
Čech Jaroslav skladník zastřelen
Dokládal Jar. strojvůdce zastřelen
Frgál Josef posunovač uhořel
Fryštacký Jar. vozmistr zastřelen
Hájek Jan strojvůdce zastřelen
Harna Frant. strojv. čekatel zastřelen
Hovůrka Jan sml. dělník zastřelen
Hrabálek Adolf sml. dělník zastřelen
Hrabovský Jos. zapisovač vozů umučen
Hrbek Vojtěch skladník zabit
Kaděra Ant. stan. pomocník umučen
Keprt Frant. výhybkář umučen
Klusal Josef zámečník zabit
Knop Jiří dělník zastřelen
Kobr Rudolf sml. dělník oběšen
Koplík Rudolf vozdozorce umučen
Kreml Max strojvůdce uhořel
Kuzič Josef sml. dělník umučen
Kužela Vilém prův. vlaků zastřelen
Lakomý Leo sml. dělník umučen
Masařík Jan top. pomocník zastřelen
Malanik Leo vlakvedoucí zastřelen
Mader Frant. vozdozorce sťat
Rosenberger E. vozdozorce umučen
Palička Ondřej vlakvedoucí umučen
Němec Jan dílenský umučen
Ondráček Teodor skladník zastřelen
Ostrčil Antonín topič v. v. zastřelen
Panák Karel nádražní umučen
Pliska Antonín sml. dělník zastřelen
Rypl Hynek topič umučen
Říha František posunovač umučen
Smělík Karel vlakmistr umučen
Spáčil Rudolf dílenský umučen
Šišák Vladimír sml. dělník oběšen
Šťastný Antonín návěst. mistr umučen
Topolánek Frant. prův. vlaků umučen
Zahradníček Jos. posunovač zastřelen
Zmeškal Václav sml. dělník zastřelen
Paleček Ondřej vlakvedoucí umučen

Vaše prolitá krev bude nám posilou do budoucna
15.VII.1945

1939 - 1945
Poznámka:

text ověřen a doplněn s využitím snímku na portále CEVH MO ČR


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07372
Pomník přidal: Ervín Silný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Hynek Kokojan

Autor: CEVH MO ČR, 01.01.1111
Umístění: Přerov, Husova 667/19, na fasádě směrem k Bečvě, První Chodská s.r.o.
Nápis:
SPOLUPRACOVNÍK

PPLK HYNEK KOKOJAN
NAROZEN 25.V.1895 V HORNÍCH LOUČKÁCH
ZASTŘELEN 3.V.1945 V LAZCÍCH U OLOMOUCE

ON
PRO REPUBLIKU ZEMŘEL
MY
PRO NI PRACUJEME!
ČEST
JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-33000
Souřadnice: N49°26'58.57'' E17°26'30.08''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 13.10.2013
Umístění: Přerov, Kabelíkova 1, před vchodem do Meopta Přerov
Nápis:
ZEMŘELI, ABYCHOM MY ŽILI.

BEZSLEZINA JOSEF, CRHÁK ANTONÍN, DLOUHÝ STAN., DRTIL FRANTIŠEK, FIALA OTAKAR, CHLÁDEK LADISLAV
CHROMJÁK JOSEF, ING. KOVAŘÍK JAR., KREJČÍ ŠTĚPÁN, KUBÍČEK JINDŘICH, MAZAL VLADIMÍR
NAJMAN JOSEF, NAVARA FRANTIŠEK, NAVRÁTIL FRANT., SKOCOVSKÝ JOS., SMOLKA HYNEK, ŠIŠKA FRANTIŠEK

1939 1945
Poznámka:

Autor ak. sochař Josef Baják, rok 1946 (zdroj CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-39355
Souřadnice: N49°27'15.61'' E17°28'20.2''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 23.02.2010
Umístění: Přerov, Komenského 800/29, v budově Gymnázia Jakuba Škody
Nápis:
1939 1945

PROFESOŘI ÚSTAVU - ŘEDITELÉ IN MEMORIAM:
JAN MACHOVEC, HELENA REISSOVÁ, FR. SKOUMAL

ABITURIENTI ÚSTAVU:
DR. ZDENĚK CALÁBEK, DR. ALFRED DONATH, RUT GARTNEROVÁ, DR. KAREL GERLICH, DR. ALFRÉD GOLDNER, ELA HERMANOVÁ, DR. ING. OSKAR HORNER, FRANTIŠEK CHMELAŘ, LADISLAV JAROŠ, DR. FRANTIŠEK JUŘICA, ANTONÍN KAMELANDER, DR. JOSEF KOCMAN, ING. JAROSLAV KOVAŘÍK, BŘETISLAV LUDÍK, OTTO DONATH, DR. JAN MAREK, DR. OTTO PARKUS, DR. OSVALD SVOBODA, DR. JOSEF TOMČÍK
JULIUS MANDL, DR. PAVEL MAYER, BERNARD POLÁK, DR. MAX. RYŠÁNEK, DR. JULIUS SALZER, HUBERT SEKERA, ARNOŠT SMOLINSKÝ, LEO STEINER, BRUNO STEINHARDT, KAREL ŠENK, LIDMILA ŠULCOVÁ, VALERIE TAUSKÁ, DR. JOSEF ZAPLETAL, DR. EMIL ZAVADIL, FRANTIŠEK FISCHER, ERICH MAYER, DR. IGNÁC RÜBENSTEIN, JAROSLAV ŠMÍD, BEDŘICH WEINSTEIN

NAŠE SVOBODA VYROSTLA Z VAŠEHO UTRPENÍ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-32954
Souřadnice: N49°27'3.86'' E17°27'1.02''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Karel Axman

Autor: Ervín Silný, 28.07.2007
Umístění: Přerov, Malá Dlážka
Nápis:
ZDE HRDINNĚ POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT
PRO VLAST 1.V.1945

KAREL AXMAN
REVOLUČNÍ BOJOVNÍK

BUDOUCÍM NA VĚČNOU PAMĚŤ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07408
Pomník přidal: Ervín Silný

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: vets.cz, 01.01.1111
Umístění: Přerov, nábřeží Dr. Edvarda Beneše 3, administrativní budova ČEZ, PD umístěny v interiéru
Nápis:
(nápis na pamětních deskách neznámý, fotografie nejsou pořízeny
Portál CEVH MO ČR uvádí tyto oběti:
Karel Brada, František Čudovský, Libor Dohnal, Marie Dřevojánková, Zdeněk Hagen, Bedřich Helštýn, Ing. Eduard Hermann, Alois Janů, Bohuslav Jurečka, Ladislav Klíma, Vincenc Kotek, Zdeněk Král, Adolf Krejčí, Josef Kubala, Jan Labaj, Karel Melichárek, Antonín Měsíc, Josef Pietras, Alois Pliska, Jan Polách, Rudolf Randa, Alois Růžička, Antonín Smejkal, Jan Studenský, Antonín Zahradníček, Jaroslav Zajíc)
Poznámka:

Na mramorové stěně jsou umístěny dvě desky se jmény obětí 2. sv. války. Mezi deskami na podstavci z mramoru stojí bronzová plastika "přísahajícího nad obětí" autora ak. sochaře Josefa Bajáka. Realizace provedena v r. 1945. Text: Pravá láska chrání, přináší oběti... Nezapomínejme 1939-1945
(zdroj CEVH MO ČR)
Karel Brada 26.2.1916 1.5.1945 Přerov, Mostní ulice, padl v povstání
František Čudovský 29.10.1903 30.9.1941 Brno, Kounicovy koleje, popraven
Libor Dohnal 22.8.1905 4.4.1943, ?, umučen
Marie Dřevojánková 21.12.1894 1.6.1942, Brno, Kounicovy koleje, popravena
Zdeněk Hagen 1.1.1921 5.11.1942, ?, popraven
Bedřich Helštýn 12.7.1902 10.2.1943, Mauthausen, umučen
Eduard Hermann, Ing. 7.1.1892, ?, popraven
Alois Janů 22.4.1922 12.2.1945 Drážďany, zahynul ve věznici
Bohuslav Jurečka 26.10.1887 10.7.1942, Mauthausen, umučen
Ladislav Klíma 24.2.1898 7.4.1943, ?, umučen
Vincenc Kotek 11.12.1911 9.4.1945, Mauthausen, umučen
Zdeněk Král 9.12.1901 5.3.1942, ?, umučen
Adolf Krejčí 18.4.1912 25.3.1945, Zwickau, umučen
Josef Kubala 27.9.1903 21.2.1945, Flossenbürg, umučen
Jan Labaj 14.4.1917 4.11.1944, Brno, Kounicovy koleje, popraven
Karel Melichárek 30.9.1913 8.12.1942, ?, umučen
Antonín Měsíc 2.3.1917 5.10.1943, Rajnochovice, popraven
Josef Pietras 4.2.1903 14.4.1942, Mauthausen, umučen
Alois Pliska 16.6.1910 1.6.1942, Brno, Kounicovy koleje, popraven
Jan Polách 22.5.1895 25.10.1941, Brno, Kounicovy koleje, popraven
Rudolf Randa 19.5.1899 29.8.1944, ?, zahynul
Alois Růžička 28.7.1895 23.3.1945, ?, zahynul
Antonín Smejkal 14.12.1881 11.2.1942, Osvětim, umučen
Jan Studenský 12.5.1893 8.5.1945, ?, zastřelen
Antonín Zahradníček 6.6.1917 25.6.1942, Brno, Kounicovy koleje, popraven
Jaroslav Zajíc 5.5.1907 8.5.1945, ?, umučen


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-33665
Souřadnice: N49°27'8.9'' E17°26'27.02''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník František Rasch

Autor: Ervín Silný, 06.06.2006
Umístění: Přerov, náměstí Františka Rasche
Nápis:
BOJOVAL JSEM ZA IDEU A TATO IDEA
SE JMENUJE MÍR A ZA NI UMŘU.

FRANTIŠEK
RASCH

NAROZEN 9.12.1889 V PŘEROVĚ
POPRAVEN 11.2.1918 V KOTORU

(na boku)
Vedoucí organizátor a vůdce vzpoury
námořníků Rakousko-Uherského válečného loďstva
v Boce Kotorské 1. února 1918.
Poznámka:

- více např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzpoura_v_boce_Kotorské


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07400
Pomník přidal: Ervín Silný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Jan Gayer

Autor: Radim Kapavík, 03.04.2006
Umístění: Přerov, náměstí Na Marku, na místě rodného domu
Nápis:
(pomník)
ZDE NARODIL SE
19./VI.1885
PODPL. RUSKÝCH LEGIÍ
JAN GAYER
KTERÝ V BOJI ZA SVOBODU
NÁRODA BYL V BITVĚ U LIPJAG
V RUSKU V ČELE 4. PLUKU PRO-
KOPA VELIKÉHO TĚŽCE RANĚN
A DNE 7./VI.1918
PODLEHL RANÁM
V TAMAŘE, KDE
JEST POHŘBEN

(původní pomník)
ZDE NARODIL SE
19./VII.1885
PODPL. RUSKÝCH LEGIÍ
JAN GAYER
KTERÝ V BOJI ZA SVOBODU
NÁRODA BYL V BITVĚ U LIPJAG
V RUSKU V ČELE 4. PLUKU PRO-
KOPA VELIKÉHO TĚŽCE RANĚN
A DNE 7.VI/.1918
PODLEHL RANÁM
V TAMAŘE, KDE
JEST POHŘBEN
Poznámka:

původní pomník je v muzeu v Přerově, nový je na náměstí Na Marku (s rozdílným datem narození, na novém pomníku je správně)
Gayer Jan, nar. 19.6.1885, Přerov, domovská obec Brazílie, Jižní Amerika. V RU armádě sloužil u 20. pěšího pluku jako nadporučík. Zajat 3.7.1915, Clecszyn. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Korobojaku, Voroněž. Zařazen 13.6.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Zemřel po zranění v boji u Lipjag 7.6.1918 jako poručík 4. střeleckého pluku, pohřben v Samaře.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07166
Pomník přidal: Radim Kapavík
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Oldřich Ondrášek

Autor: Ervín Silný, 06.06.2006
Umístění: Přerov, Palackého, směrem od mostu Míru ke gymnaziu, na domě vpravo
Nápis:
ZDE HRDINNĚ POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT
PRO VLAST 1.V.45
OLDŘICH ONDRÁŠEK
REVOLUČNÍ BOJOVNÍK
BUDOUCÍM NA VĚČNOU PAMĚŤ.
Poznámka:

pamětní deska je na památku Přerovského povstání 1.5.1945


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07404
Pomník přidal: Ervín Silný

Pamětní deska Obětem 2. světové války a vojákům Rudé armády

Autor: Ervín Silný, 06.06.2006
Umístění: Přerov, Palackého, směrem od mostu Míru ke gymnaziu, na domě vpravo
Nápis:
1.5.1945 8.5.1945

NA VĚČNOU PAMĚŤ PŘEROVSKÉHO
POVSTÁNÍ A OSVOBOZENÍ MĚSTA
RUDOU ARMÁDOU
Poznámka:

více např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Přerovské_povstání


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07333
Pomník přidal: Ervín Silný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička