á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Ing. Jan Polách

* 22.5.1895 (Drysice, okr. Vyškov)
† 25.10.1941 (Brno, Kounicovy koleje)

Ředitel Středomoravské elektrárny. V RU armádě vojín 13. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat 20.7.1916, Berestečko. Přihlášení do čs. legií v Rusku 28.7.1918, Bijsk. Zařazen 4.1.1919, záložní pluk 1, vojín. Konec v legiích 14.9.1920, týl. int., svobodník. Demobilizován.
Zapojil se do odboje, zejména do zpravodajské sítě vytvořené místostarostou přerovského Sokola Františkem Skopalem. Spolu s účetní Marii Dřevojánkovou měli poměrně rozsáhlé možnosti ke zpravodajské činnosti, protože elektrárny zásobovaly proudem asi třetinu Moravy a díky tomu měli zaměstnanci přístup do řady průmyslových podniků důležitých pro válečnou výrobu. Ing. Jan Polách měl největší zásluhu na postavení dvou vysílaček, které nesly označení „Svobodná Haná“ a „Na zdar“. Vysílačky byly původně určeny k propagačnímu protinacistickému vysílání. Na přelomu let 1939/1940 se přerovští odbojáři pokusili vytvořit podmínky pro navázání rozhlasového spojení se zahraničím. Po Jaroslavovi Lančíkovi, který tehdy prchal do zahraničí, poslali šifrovací kód a seznam vlnových délek svých stanic. Lančík skutečně dne 8.3.1940 předal tyto materiály v Agde na velitelství čs. jednotek, ale radiové spojení se zahraničím zůstalo jen ve fázi příprav, realizace byla nad možnosti přerovského odboje. Spolu s Marií Dřevojánkovou pomáhali opatřovat součástky k opravě vysílačky parašutistovi Karlu Hovůrkovi, vyslanému ze SSSR.
Jako pomocník výsadkových skupin ze Sovětského svazu odsouzen a popraven. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 27.10.1941.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1007
http://www.rosmus.cz/dokumenty/knihy/Prerov_parasutisti.pdf
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
portál CEVH MO ČR

VPM:
památník - Hrabyně, okres Opava
pamětní deska - Přerov, okres Přerov
pamětní deska - Přerov, okres Přerov


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.