Praha 2

Pomník Karel IV.

Autor: Jiří Padevět, 28.12.2021
Umístění: Praha 2, Boženy Němcové, v parku Na Karlově před Muzeem Policie ČR
Nápis:
na kapličce:
Karel Čtvrtý Otec Čechů
na desce:
CAROLUS IV.
UNIVERSITATIS FUNDATOR
THERMARUM INVENTOR
CIVIUM PATRONUS
ERECTUM DIE XXII SEPTEMBRIS
MDCCCXXXVII.
Poznámka:

Karel IV. vládl Českým zemím od roku 1346 do roku 1378. Socha pochází z roku 1867.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV. , https://umenipromesto.eu/katalog/detail/1362?v=tisk )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'8.16'' E14°25'42.91''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Josef Škalda

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 05.04.2008
Umístění: Praha 2, Budečská 1026/14
Nápis:
ZDE V BŘEZNU R. 1939
JOSEF ŠKALDA
S NĚKOLIKA SPOLUPRACOVNÍKY
ZALOŽIL ILLEGÁLNÍ ČASOPIS
V BOJ
DRUŽSTVO V PRVNÍM SLEDU
SVOJI PRÁCI PRO VLAST
ZAPLATIL ŽIVOTEM
BYL SŤAT V BERLINĚ PLÖTZENSEE
23. LEDNA 1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18093
Souřadnice: N50°04'27.17'' E14°26'31.83''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

Autor: Josef Kareš, 09.10.2011
Umístění: Praha 2, Budečská 944/09, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽILA
ANNA FÄRBEROVÁ
NAR. 1902
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V LUBLINU

ZDE ŽILA
MARIE BAUMOVÁ
NAR. 1874
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V TREBLINCE

ZDE BYDLEL
ALFRED DUB
NAR. 1885
DEPORTOVÁN 26.10.1841
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN

ZDE BYDLEL
KAREL BAUM
NAR. 1903
DEPORTOVÁN 24.41942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 27.8.1942
V MAJDANKU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Kamila a Emil Bondyovi

Autor: Josef Kareš, 09.10.2011
Umístění: Praha 2, Budečská 2/1020, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLELA
KAMILA BONDYOVÁ
NAR. 1890
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
BOHUMIL BONDY
NAR. 1869
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Otakar Batlička

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 06.05.2007
Umístění: Praha 2, Čiklova 7/642
Nápis:
ZDE ŽIL
OTAKAR BATLIČKA
ÚŘEDNÍK, SPISOVATEL
RADIOTELEGRAFISTA PODZEMNÍ ORGANISACE
OBRANA NÁRODA
NAR. R. 1895, POPRAVEN V MAUTHAUSENU 1942
VYZNAMENÁN VÁLEČNÝM KŘÍŽEM 1939 IM.
ČEST HRDINNÉMU VLASTENCI!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18109
Souřadnice: N50°03'50.65'' E14°25'33.05''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Alois Novotný

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 06.05.2007
Umístění: Praha 2, Čiklova 7/642
Nápis:
NÁŠ MILÝ SOUSED
PAN ALOIS NOVOTNÝ
POLICEJNÍ PRAPORČÍK STÁTNÍ JÍZDNÍ POLICIE
NAR. 28. ZÁŘÍ 1897, PADL 7. KVĚTNA 1945
BYL ČLOVĚK RYZÍHO SRDCE I CHARAKTERU,
VE VŠEM VZORNÝ KAMARÁD A PROTO NEZAPOMENEM.
BUĎ MU NEJSVĚTLEJŠÍ PAMĚŤ MEZI NÁMI!
ČEST HRDINOVI!
SOUSEDÉ TOHOTO DOMU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18115
Souřadnice: N50°03'50.65'' E14°25'33.05''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Alois Eliáš

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 05.04.2008
Umístění: Praha 2, Francouzská 36/436, roh ulic Francouzská a Jana Masaryka
Nápis:
ZDE SE NARODIL
ARMÁDNÍ GENERÁL
ING. ALOIS ELIÁŠ
BOJOVNÍK ZA SVOBODU NÁRODA
POPRAVENÝ NACISTY
19.6.1942
POLITIČTÍ VĚZNI A LEGIONÁŘI PRAHA XII

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18110
Souřadnice: N50°04'22.67'' E14°26'39.32''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Anna Hekšová

Autor: Jiří Padevět, 09.11.2021
Umístění: Praha 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
ANNA HEKŠOVÁ
NAR. 1915
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Anna Hekšová byla do Ghetta Terezín deportována 24.10.1942 transportem Ca. Do Auschwitz Birkenau byla deportována 26.10.1942 transportem By.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/92728-anna-heksova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'19.84'' E14°25'48.73''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Lengsfeldova

Autor: Jiří Padevět, 04.08.2021
Umístění: Praha 2, Gorazdova 333/18, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
JOSEF LENGSFELD
NAR.1998
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN V ŘÍJNU 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
MARKÉTA LENGSFELDOVÁ
ROZ.WEISSLOVIČOVÁ
NAR.1901
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA V ŘÍJNU 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

JUDr. Josef Lengsfeld a jeho manželka Markéta Lengsfeldová byli deportováni do Ghetta Terezín transportem Di č. 138 13.7.1943, vypraveným z Prahy. Do Auschwitz Birkenau byl Josef Lengsfeld deportován transportem Ev č. 723 28.10.1944, Markéta Lengsfeldová transportem Et č. 664 dne 23.10.1944. V Auschwitz Birkenau oba zahynuli.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/105373-josef-lengsfeld/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/105380-marketa-lengsfeldova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°4'29.67'' E14°24'54.07''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodiny Voglova a Estreicherova

Autor: Jiří Padevět, 04.08.2021
Umístění: Praha 2, Gorazdova 1971/8, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
ANNA VOGLOVÁ
ROZ. ESTREICHEROVÁ
NAR.1911
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 10.7.1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
HANA MÍŠA
VOGLOVÁ
NAR.1939
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 10.7.1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
BENNO VOGL
NAR.1911
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 1944
V SCHWARZHEIDE

ZDE ŽIL
JÁCHYM IZÁK
ESTREICHER
NAR.1887
ZATČEN 15.9.1939
DEPORTOVÁN 1939
DO SOSNOVCE
ZAVRAŽDĚN 1940

ZDE ŽILA
ANTONIE
ESTREICHEROVÁ
NAR.1888
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO RIGY
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Anna Voglová byla deportována z Prahy do Ghetta Terezín transportem Cc č. 95 dne 20.11.1942. Do Auschwitz Birkenau, kde byla zavražděna, byla deportována transportem Dr č. 2280 dne 15.12.1943. Stejnými transporty byli deportováni i Hana Míša Voglová a Benno Vogl.
Jáchym Izák Estreicher není v databázi holocaust.cz uveden, jednalo se o polského Žida, zatčeného bezprostředně po okupaci a deportovaného do Ghetta Sosnowiec, kde byl zavražděn.
Antonie Estreicherová byla deportována transport AAw č. 288 dne 3.8.1942 do Ghetta Terezín, odtud transportem Bb č. 508 dne 20.8.1942 do Rigy, kde byla zavražděna. Z tohoto transportu z 1001 deportovaných nepřežil nikdo.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/131094-anna-voglova/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/131116-hana-voglova/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/131100-benno-vogl/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/82850-antonie-estreicherova/ ; https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1146485 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Souřadnice: N50°4'25.93'' E14°24'54.72''
Pomník přidal: Jiří Padevět