Prostějov

Barákova, Brněnská, Filipcovo náměstí, Fügnerova, Husovo náměstí, Hybešova, Janáčkova, Kollárova, Komenského, Letecká, nám. Spojenců, náměstí Edmunda Husserla, náměstí Padlých hrdinů, náměstí Spojenců, náměstí T.G. Masaryka, Palackého, Sádky, Sladkovského, Svatoplukova, Vrahovická, Žižkovo náměstí

Pomník Ernst von Frankenberger-Proschlitz

Autor: Ivo Rozehnal, 08.10.2014
Umístění: Prostějov, Svatoplukova, severovýchodní okraj historického centra města, v parčíku u kláštera Milosrdných bratří
Nápis:
Fern vom theuren.
Vaterlande und der geliebten
Seinen ruthier
Herr
ERNST
v. FRANCKENBERG
Profchlitz,
kongl. Preus. Lieutenant
Poznámka:

Ernst von Frankenberger - Proschlitz se narodil v Kalingradě (vých. Prusko). R. 1866 sloužil jako poručík a plukovní adjuntant. Dne 27. 6. 1866 se účastnil bitvy u Trutnova, 3. 7. 1866 u Hradce Králové a 15. 7. 1866 u Tovačova. Záhy onemocněl tyfem a zemřel 27. 8. 1866 v klášteře Milosrdných bratří v Prostějově. Zde byl pohřben a náhrobek zhotovil jeho pluk. V průběhu let byl hřbitov zrušen a náhrobek ztracen. Objeven byl r. 2011 u soukromého sběratele. Po jednání s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 byl získán, opraven a umístěn v parčíku před klášterem.
Slavnostní odhalení proběhlo 4. 10. 2014.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-40547
Souřadnice: N49°28'24.19'' E17°6'59.75''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Hroby Obětí války 1866

Autor: Ivo Rozehnal, 06.10.2005
Umístění: Prostějov, Svatoplukova, kaple v areálu kláštera Milosrdných Bratří
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

V prostoru bývalého městského špitálu, za zahradami klášterního areálu stojí barokní hřbitovní kaple. V jejím prostoru v podzemní kryptě a v bývalých zaniklých okolních hrobech jsou uloženy ostatky většího množství rakouských a pruských vojáků z války v roce 1866. Místo je veřejnosti nepřístupné. V literatuře je např. zmínka v knize Drobné sakrální stavby na Moravě, kaple a kapličky na Prostějovsku - B.Outrata.
Další informace např. zde:
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/na-vojackove-namesti-pribude-nahrobek-pruskeho-vojaka-20140321.html


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Rozehnal Ivo, 09.03.2008
Umístění: Prostějov, Vrahovická, bývalá vrátnice „U kolejí“ bývalého podniku Agrostroj Prostějov
Nápis:
Z VAŠÍ KRVE, NAŠE SKUTEČNOST

Josef Winkler + 22.1.1942 , Antonín Kroupa + 21.3.1942, Jan Zlámal + 26.5.1942, Alois Studený + 3.5. 1942, Jan Patka + 26.12.1942, Jindřich Kartůsek + 23.1.1943, Alois Bubeník + 22.3.1943, Jan Knotek + 10.4.1943, František Hrabal + 24.5.1945, Jan Jeřábek + 1.6.1945.
Poznámka:

Pravděpodobně se jedná o bývalé zaměstnance firmy Wikov, předchůdce firmy Agrostroj, kteří nějakým hrdinným způsobem zemřeli v období 2.sv.války. Památníku hrozí pravděpodobně zničení z důvodu plánované demolice objektu, kvůli vedení silničního obchvatu městem.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-07529
Souřadnice: N49°28'31.21'' E17°07'44.83''
Pomník přidal: Rozehnal Ivo

Pamětní deska Josef Bukáček

Autor: Ivo Rozehnal, 08.05.2012
Umístění: Prostějov, Vrahovická, chodba v budově plynárny
Nápis:
NA PAMÁTKU
ING.JOS.BUKÁČKA
TECHN.RADY PLYNÁRNY
A VODÁRNY - UMUČENÉHO
1942 V OSVĚTIMI
VĚNUJÍ ZAMĚSTNANCI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-07461
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Pamětní deska František Doležel

Autor: Ivo Rozehnal, 30.06.2019
Umístění: Prostějov, Žižkovo náměstí 7
Nápis:
V TOMTO DOMĚ SE NARODIL A ŽIL

FRANTIŠEK DOLEŽEL
5.8.1900-10.9.1972

SOUDCE A STÁTNÍ ZÁSTUPCE.
V ROCE 1947 BYL POVĚŘEN VYŠETŘOVÁNÍM KAUZY
ZNÁMÉ JAKO KRČMAŇSKÁ AFÉRA.
PO ÚNORU 1948 BYL PERZEKUOVÁN A VĚZNĚN
KOMUNISTICKOU MOCÍ.

S ÚCTOU K JEHO STATEČNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Poznámka:

Pamětní deska byla slavnostně odhalena 27.6.2019. Krčmaňská aféra či krabičkový atentát byl skandál z roku 1947. Šlo o neúspěšný pokus o atentát na ministry vlády Petra Zenkla, Jana Masaryka a Prokopa Drtinu. Iniciátory byli členové KSČ, pod vedením ministra vnitra Noska. Krabice vyrobil Jan Kopka z Krčmaně u Olomouce na příkaz krajského sekretariátu KSČ v Olomouci. Výbušniny pak aktivoval poslanec Jaroslav Jura Sosnar. V průběhu vyšetřování byly nalezeny i tři sklady munice a zbraní. Veřejné přelíčení mělo proběhnout v březnu 1948, ale pro Vítězný únor byla celá aféra zrušena a přepracována na spiknutí národních socialistů. Zatčeni byli mimo soudce Doležela např. i Zdeněk Marjanko, František Kolava a další.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Rozehnal