Hodonín

Legionářů, Masarykovo náměstí, náměstí 17. listopadu, Národní třída, Purkyňova, Velkomoravská, Wilsonova, Zámecká, Zámecké náměstí

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Milan Zachodil, 19.09.2021
Umístění: Hodonín, Legionářů 813/1, vpravo od vstupních dveří do budovy gymnázia
Nápis:
NEZAPOMEŇ, PROČ JSME ZEMŘELI!
V TÉTO ŠKOLE PŮSOBILI A V LETECH NÁRODNÍ POROBY
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA VLAST:
JAROSLAV DOBROVOLSKÝ, ODB. UČITEL A OKR. ŠKOL. INSPEKTOR,
UMUČEN 29. 4. 1942 V MAUTHAUSENU.
MILADA DUDOVÁ, UČITELKA DOM. NAUK,
ZAHYNULA PŘI NÁLETU 20. LISTOPADU 1944.
ANTONÍN HEBRON, ODB. UČITEL,
UMUČEN 17. 6. 1942 V MAUTHAUSENU.
FRANTIŠEK HUBAČKA, ODB. UČITEL,
ODSOUZEN K SMRTI, NEZVĚSTNÝ.
JOSEF PŘIVŘEL, ODB. UČITEL,
POPRAVEN 27. 11. 1942 VE VRATISLAVI.
BOHUSLAV ŠŤASTNÝ, ODB. UČITEL,
UMUČEN 8. 11. 1941 V OSVĚTIMI.
JOSEF VÁLEK, ODB. UČITEL, VĚZNĚN A ZAHYNUL
PŘI NÁLETU 20. 11. 1944 V HODONÍNĚ.
ZDENKA VÁLKOVÁ-VAŠKOVÁ, ODB. UČITELKA,
ZAHYNULA PŘI NÁLETU 20. 11. 1944 V HODONÍNĚ.
JOSEF VAŠEK, ŘEDITEL MĚŠT. ŠKOLY,
UMUČEN 5. 3. 1943 V OSVĚTIMI.
BOHUSLAV ŽÁČEK, ŘÍDÍCÍ OBEC. ŠKOLY,
UMUČEN 3. 5. 1944 V MAUTHAUSENU.
Poznámka:

Pamětní deska byla odhalena v říjnu r. 1946.
(zdroj: https://hodoninsky.denik.cz/serialy/hodoninske-gymnazium-casto-menilo-podobu-20120603.html)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°50'58.63'' E17°7'51.53''
Pomník přidal: Milan Zachodil

Pamětní deska Luděk Zeman

Autor: Petr Tichý, 12.01.2005
Umístění: Hodonín, Masarykovo náměstí 1, v budově radnice, u vchodu
Nápis:
LUDĚK ZEMAN
OBČAN HODONÍNA
TRAGICKY ZAHYNUL
PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ V MÍROVÉ
MISI OSN DNE 5. SRPNA 1995
NA ÚZEMÍ BÝVALÉ JUGOSLÁVIE
VE VĚKU 37 LET
Poznámka:

ppor. Luděk Zeman má pomník v Chorvatsku a hrob v civilní části hodonínského hřbitova


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-41958
Souřadnice: N48°50'54.6'' E17°7'42.06'' (vstup na radnici)
Pomník přidal: Petr Tichý

Pamětní deska Jaroslav Dobrovolský

Autor: Petr Tichý, 12.01.2005
Umístění: Hodonín, Masarykovo náměstí 1, v budově radnice, u vchodu
Nápis:
JAROSLAV DOBROVOLSKÝ
STAROSTA MĚSTA 1935 - 39
5.10.1895 29.4.1942
UMUČEN V MAUTHAUSENU
Poznámka:

Jaroslav Dobrovolský má pomník a kenotaf v Lužicích.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-41959
Souřadnice: N48°50'54.6'' E17°7'42.06'' (vchod na radnici)
Pomník přidal: Petr Tichý

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Petr Tichý, 12.01.2005
Umístění: Hodonín, Masarykovo náměstí 1, venku na budově radnice, vpravo od vchodu
Nápis:
OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
ZA FAŠISTICKÉ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA
V LETECH 1939 - 1945 ZAHYNULO
43 OBĚTÍ NA BOJIŠTÍCH, VE VĚZENÍCH
A KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH,
222 ŽIDOVSKÝCH OBĚTÍ HOLOCAUSTU,
164 OBĚTÍ BOMBARDOVÁNÍ DNE 20.11.1944,
39 OBĚTÍ BOJŮ V DUBNU 1945.
ČEST PAMÁTCE NAŠICH SPOLUOBČANŮ
MĚSTO HODONÍN DNE 8.5.1995

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-41963
Souřadnice: N48°50'54.6'' E17°7'42.06'' (vchod na radnici)
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk a vznik ČSR

Autor: Pavel Merfait, 31.07.2017
Umístění: Hodonín, náměstí 17. listopadu, park
Nápis:
T. G. MASARYK

VZDĚLÁNÍ POPŘEJTE KAŽDÉMU,
ODE VŠECH ŽÁDEJTE, ABY BYLI SLUŠNÝMI LIDMI
A BDĚTE.

POMNÍK BYL V LETECH
1940, 1961 A 1977
OPAKOVANĚ STRŽEN
VE SNAZE O JEHO
ÚPLNOU LIKVIDACI
Poznámka:

V roce 1928 byl z iniciativy pomníkového výboru jednoty Československé obce legionářské v Hodoníně na tehdejším náměstí Svobody (dnes Náměstí 17. listopadu) v den 10. výročí trvání naší republiky, tedy 28. října, položen k pomníku T.G.M. základní kámen.
Na pomník byla vypsaná soutěž a z deseti návrhů byl vybrán návrh akad. sochaře Aloise Bučánka z Prahy, s nímž na návrhu spolupracoval arch. Vilém Kvasnička. Bronzové části pomníku byly odlity z dělových hlavní, tyto práce provedla pražská firma Fr. Anýž, žulové části pomníku, vyrobené z bílé slezské žuly a z tmavší orlické žuly, byly svěřeny sochaři A. Polívkovi z Holešova. Město Hodonín postavilo pod pomník betonovou plotnu a upravilo okolí. Na zadní straně pomníku byly do zdiva zasazeny kameny, které darovala města Užhorod, Bratislava s Brezovou a Brno. Město Praha žádosti o pamětní kámen opomnělo vyhovět. První slavnostní odhalení pomníku se konalo v neděli na Sv. Václava 28. září 1931.
Již o necelých devět let později, za německé okupace, došlo k jeho prvnímu odstranění. Nejprve byly 28. června 1940 odstraněny tři prostřední reliéfy, za měsíc nato, 24. července 1940, musely být z pomníku odstraněny dva zbylé bronzové reliéfy i nadživotní socha prezidenta. Z podstavce byl odsekán nápis „T. G. Masaryk" a z místa pod reliéfy i Masarykovo heslo: „Vzdělání popřejte každému, buďte slušnými lidmi a bděte!" Zbylý kámen základů byl rozebrán a na místě pomníku byla zřízena skalka. Na telefonický rozkaz okresního úřadu dne 19.9.1940 obec Hodonín zaslala všechny tyto masarykovské památky do Prahy na adresu Národní galerie, Smíchov, skladiště bývalé sklárny firmy Inwald. V zásilce, která vážila 1570 kg, byla bronzová socha Masarykova i s pěti bronzovými reliéfy z pomníku, také Pelikánova busta z rodného domu i Kopřivův obraz Masaryka z radnice.
Dne 14. září 1945 si republika připomínala osmé výročí úmrtí T.G.Masaryka. V tento den se konala První národní pouť do Hodonína a při ní byl nově postavený pomník znovu odhalen. V deset hodin se vydal průvod od sokolského stadionu k místu Masarykova rodného domku a odtud k tehdejšímu náměstí Svobody, kde se ke znovuodhalení pomníku sešlo na pět tisíc lidí. Původní součást pomníku, bronzový reliéf Národní osvobození, byl za války zničen, proto byla v roce 1945 odhalena pouze socha, reliéfy byly přidány až po jejich novém odlití v roce 1951.
V roce 1961 byl však pomník znovu stržen, aby se změnou poměrů v republice bylo v roce 1968 přikročeno k opětovnému pokusu o jeho postavení. Shodou náhod k tomu došlo krátce po 21. srpnu 1968, a to v říjnu toho roku. Po třech letech, v roce 1971, se situace s odstraněním pomníku opakovala, tentokrát bylo záminkou absurdní rozšíření Dvořákovy ulice a vytvoření „dálnice odnikud nikam", čtyřproudé silnice od Galerie k budově policie. Pomník byl tedy odstraněn a byla provedena i demolice části domu, stojícího za pomníkem.
Po změně režimu byl 7. března 1990 opět pomník T.G.Masaryk slavnostně odhalen za účasti tehdejšího prezidenta Václava Havla, tehdy ještě bez reliéfů, které už byly zničeny. Akad. sochař J. Jurčák později vytvořil podle původního návrhu A. Bučánka fragment reliéfu, který byl k pomníku přidán a odhalen 27. října 2008 při shromáždění k 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
(zdroje: http://hodoninsky.denik.cz/ , ww.hodonin.eu/index.asp )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Rudolf Filip

Autor: Prof. Bohuslav Veverka, 06.09.2007
Umístění: Hodonín, Národní třída 373/25, na budově městkého úřadu u světelné křižovatky
Nápis:
NEOHROŽENÝ BOJOVNÍK ZA PRÁVA DĚLNICKÉ TŘÍDY
RUDOLF FILIP
* 9. IX. 1890
UMUČEN 13. X. 1942 V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°50'53.7'' E17°7'41.5''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Milan Zachodil, 22.02.2019
Umístění: Hodonín, Národní třída 1959/90, na stěně schodiště polikliniky
Nápis:
OBĚTEM NĚMECKÉ HRŮZOVLÁDY Z ŘAD ZAMĚST.N.P. V HODONÍNĚ
1939 1945
ALOIS NOSÁL
*8.VII.1904, ZATČEN 5.V.1942
ZASTŘELEN V KOUNICOVÝCH KOLEJÍCH
V BRNĚ 16.VI.1942

FRANTIŠEK MIKLÍK
*20.X.1904, ZATČEN 1.XI.1939
ZEMŘEL V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
V BUCHENWALDĚ 21.I.1944

VÍT PŘÍKASKÝ
15.VI.1901, ZATČEN 12. VIII.1941 ZEMŘEL V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
V MAUTHAUSENU 1.VII.1942,
VE VDĚČNÉ VZPOMÍNCE KOLEGOVÉ V ČERVENCI 1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-54089
Souřadnice: N48°51'19.58'' E17°7'28.96''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Památník vojákům Rudé armády

Autor: Petr Tichý, 20.04.2003
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, vojenská část
Nápis:
VĚČNÁ SLÁVA
VOJÍNŮM RUDÉ ARMÁDY
PADLÝM V BOJÍCH ZA ČEST
A NEZÁVISLOST SOVĚTSKÉ VLASTI
A ZA OSVOBOZENÍ
SLOVANSKÝCH NÁRODŮ OD FAŠISMU.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ВОИНАМ
КРАСНОЙ АРМИИ, ПОГИБШИМ
В БОЯХ ЗА ЧУСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ, И ОСВОБОЖДЕНИЕ
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
ОТ ФАШИСМА.
Poznámka:

Památník tvoří pomník a po stranách dva hroby se schránkou (tombou) nahoře, v hrobech pravděpodobně uloženy ostatky vojáků exhumovaných delší dobu po válce.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6206-14155
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N48°51'44.64'' E17°9'18.48''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Tichý, 26.09.2006
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, vojenská část
Nápis:
text nečitelný
Poznámka:

pomník poškozen, chybí kříž na jeho vrcholu, pomník stojí na místě vojenského hřbitova, kde byli pohřbeni vojáci, kteří zemřeli během 1. světové války v hodonínské vojenské nemocnici, hrobová pole nejsou zachována, nelze lokalizovat pozici hrobů


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6206-14169, CZE6206-37634
Souřadnice: N48°51'44.64'' E17°9'20.46''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Tichý, 26.09.2006
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, civilní část
Nápis:
BĚLOHLÁVEK JAR., FRÝDEK JAR., EISNER ARNOŠT, HEBRON ANT., DOBROVOLSKÝ JAR., CHALOUPKA JAN, GAJOŠ KAREL, GREGOROVIČ STAN., HOLEK MATOUŠ, CHLÁDEK MATĚJ, KEREČANIN JIŘÍ, KLEČKA ED., KOŠULIČ VÁCLAV, KOHŮT ERICH, KOHŮTOVÁ IRENA, KOHŮT DAVID, FILIP RUDOLF, INDRA KAREL, KOUTNÝ STAN.

V BOJI PROTI FAŠISMU
1939 - 1945
PADLI ZA SVOBODU

KRATOCHVÍL JOS., MATURA JOS., NOVOTNÝ FRANT., MIKLÍK FRANT., ONDRUŠ VIKTOR, SAILER MIL., STRUŽKA KAREL, ŠŤASTNÝ BOH., ŠUFEISEL VIKTOR, NEUER ALOIS, ŠILHÁNEK JOS., VAŠEK JOS., VALOUŠEK MARTIN., ZROTAL LAD., VICHOREC FRANT., POSPÍŠIL RUD., PŘIVŘEL JOS., PŘÍKAZSKÝ VÍT, ŽÁČEK BOH., RŮŽIČKA JOS.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-37627
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N48°51'49.86'' E17°9'19.86''
Pomník přidal: Petr Tichý