Hodonín

Památník vojákům Rudé armády

Autor: Petr Tichý, 20.04.2003
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, vojenská část
Nápis:
VĚČNÁ SLÁVA
VOJÍNŮM RUDÉ ARMÁDY
PADLÝM V BOJÍCH ZA ČEST
A NEZÁVISLOST SOVĚTSKÉ VLASTI
A ZA OSVOBOZENÍ
SLOVANSKÝCH NÁRODŮ OD FAŠISMU.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ВОИНАМ
КРАСНОЙ АРМИИ, ПОГИБШИМ
В БОЯХ ЗА ЧУСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ, И ОСВОБОЖДЕНИЕ
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
ОТ ФАШИСМА.
Poznámka:

Památník tvoří pomník a po stranách dva hroby se schránkou (tombou) nahoře, v hrobech pravděpodobně uloženy ostatky vojáků exhumovaných delší dobu po válce.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6206-14155
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N48°51'44.64'' E17°9'18.48''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Tichý, 26.09.2006
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, vojenská část
Nápis:
text nečitelný
Poznámka:

pomník poškozen, chybí kříž na jeho vrcholu, pomník stojí na místě vojenského hřbitova, kde byli pohřbeni vojáci, kteří zemřeli během 1. světové války v hodonínské vojenské nemocnici, hrobová pole nejsou zachována, nelze lokalizovat pozici hrobů


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6206-14169, CZE6206-37634
Souřadnice: N48°51'44.64'' E17°9'20.46''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Tichý, 26.09.2006
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, civilní část
Nápis:
BĚLOHLÁVEK JAR., FRÝDEK JAR., EISNER ARNOŠT, HEBRON ANT., DOBROVOLSKÝ JAR., CHALOUPKA JAN, GAJOŠ KAREL, GREGOROVIČ STAN., HOLEK MATOUŠ, CHLÁDEK MATĚJ, KEREČANIN JIŘÍ, KLEČKA ED., KOŠULIČ VÁCLAV, KOHŮT ERICH, KOHŮTOVÁ IRENA, KOHŮT DAVID, FILIP RUDOLF, INDRA KAREL, KOUTNÝ STAN.

V BOJI PROTI FAŠISMU
1939 - 1945
PADLI ZA SVOBODU

KRATOCHVÍL JOS., MATURA JOS., NOVOTNÝ FRANT., MIKLÍK FRANT., ONDRUŠ VIKTOR, SAILER MIL., STRUŽKA KAREL, ŠŤASTNÝ BOH., ŠUFEISEL VIKTOR, NEUER ALOIS, ŠILHÁNEK JOS., VAŠEK JOS., VALOUŠEK MARTIN., ZROTAL LAD., VICHOREC FRANT., POSPÍŠIL RUD., PŘIVŘEL JOS., PŘÍKAZSKÝ VÍT, ŽÁČEK BOH., RŮŽIČKA JOS.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-37627
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N48°51'49.86'' E17°9'19.86''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Petr Tichý, 28.06.2003
Umístění: Hodonín, Purkyňova, u hlavní silnice na Rohatec, proti nemocnici a lázeňskému parku
Nápis:
ZDE STANUL
DNE 12. DUBNA 1945
PRVNÍ SOVĚTSKÝ VOJÁK
PŘI OSVOBOZOVÁNÍ
MĚSTA HODONÍNA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-43233
Souřadnice: N48°51'45.3'' E17°8'39.01''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Tichý, 28.06.2003
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, vojenská část
Nápis:
NA PAMĚŤ OBĚTEM
I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-37628
Souřadnice: N48°51'45.78'' E17°9'18.84''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník obětem holokaustu

Autor: Feťour, 12.09.2012
Umístění: Hodonín, Purkyňova, nový židovský hřbitov
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ VÍCE NEŽLI 700 OBĚTÍ
RASISMU Z HODONÍNSKA, KTERÉ ZEMŘELY
MUČEDNICKOU SMRTÍ V NĚMECKÝCH KONC. TÁBORECH
A NA VĚČNOU PAMĚŤ ZDEJŠÍCH ŽID. DOBROVOLNÍKŮ,
KTEŘÍ PADLI NA SVĚTOVÝCH BOJIŠTÍCH
V LETECH HRŮZY A ZKÁZY 1939 - 1945
Poznámka:

pomník postaven v roce 1960.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°51'44.31'' E17°9'16.55'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Rodina Schullerova

Autor: Feťour, 12.09.2012
Umístění: Hodonín, Purkyňova, nový židovský hřbitov
Nápis:
RODINA SCHULLEROVA
UMUČENI V OSVĚTIMI V.R. 1943
JULIE *1895 GERTA *1924 HARRY *1929
KDO BYL MILOVÁN NENÍ ZAPOMENUT.
Poznámka:

Nový židovský hřbitov v Hodoníně byl založen v roce 1939 pod městským křesťanským hřbitovem. Stalo se tak na příkaz německých okupantů. Nachází se asi 2 km severovýchodně od hodonínského Mírového náměstí, při Purkyňově ulici, sousedí s městským křesťanským hřbitovem.
(Zdroj: wikipedia.cz)
Poznámka: Schuller Harry: *29.6.1931, Transport Co, Nr. 368, 27. 01. 1943, Uherský Brod – Terezín. Transport Ct, Nr. 615, 29. 01. 1943, Terezín – Auschwitz.
Schullerová Greta ( na pomníku Gerta ): *29.10.1923 ( na pomníku 1924 ),Transport Co, Nr. 371, 27. 01. 1943, Uherský Brod – Terezín. Transport Ct, Nr. 618, 29. 01. 1943, Terezín - Auschwitz.
Schullerová Julie: *10.11.1895, Transport Co, Nr. 369, 27. 01. 1943, Uherský Brod – Terezín. Transport Ct, Nr. 616, 29. 01. 1943, Terezín – Auschwitz.
(zdroj: holocaust.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°51'44.31'' E17°9'16.55'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník pruským vojákům - válka 1866 - místo je zrušené

Autor: Státní okresní archiv Hodonín, 01.02.2021
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov
Nápis:
ZUR ERINNERUNG
AN DIE IM JAHRE
1866
HIER ZUR EWIGEN
RUHE BESTATTETEN
PREUSSISCHEN
KRIEGER

GEWIDMENT VON CARL REDLICH
UND FRITZ REDLICH
Poznámka:

Překlad: Na památku v roce 1866 zde na věčný odpočinek pohřbených pruských vojáků / Věnováno Karlem Redlichem a Fritzem Redlichem

Boční desky se jmény jsou na fotografiích nečitelné

Pomník byl vybudován pravděpodobně v roce 1906 majitelem cukrovaru a cihelen v Hodoníně a pozdějším starostou města Fritzem Redlichem. V roce 1945 byl zbourán a jeho součásti byly použity pro stavbu dvou památníků rudoarmějcům.
postranní válce z pomníku - https://www.vets.cz/vpm/2054-pamatnik-vojakum-rude-armady/#2054-pamatnik-vojakum-rude-armady
základ pomníku - https://www.vets.cz/vpm/2063-hrob-vojaku-rude-armady/#2063-hrob-vojaku-rude-armady
(zdroj: Byl jednou jeden pomník, Petr Gruber, časopis Malovaný kraj 1/2021, str. 12)

Více ve filmu Mgr. Petra Grubera:
https://www.youtube.com/watch?v=n8E420w4gBM&feature=emb_title&fbclid=IwAR39qWtWLOnr8AvMEZwF3ysBUQ2KM0O53cvgMOMcgZohZCkBi4SPxTMp47M


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°51'51.15'' E17°9'14.7''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pamětní desky vojákům Rudé armády

Autor: Petr Tichý, 26.09.2006
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, vojenská část
Nápis:
КУЗНЕЦОВ В. Г. РОД. 1911 ПОГ. 17.4.1945
ПОЛИЩУК А. Р. РОД. 1922 ПОГ. 11.4.1945
ЛЭОНТЕВ В. М. РОД. 1917 ПОГ. 14.4.1945
ГРИНИШИН Г. И. РОД. 1905 ПОГ. 14.4.1945
ЛИХОДЕЙ А. М. РОД. 1905 ПОГ. 14.4.1945
ЛИСКИН И. А. РОД. 1918 ПОГ. 23.4.1945
БАРАНОВСКИ К. Ш. РОД. ПОГ. 26.4.1945
НЕКРАХА Л. П. РОД. 1925 ПОГ. 15.4.1945
ДРИГА Н. С. РОД. 1926 ПОГ. 14.4.1945
ТИНОВСКИЙ И. П. РОД. 1926 ПОГ. 15.4.1945
РАМОНОВ Д. З. РОД. 1924 ПОГ. 9.4.1945
СЛЮСАР В. Д. РОД 1914 ПОГ. 16.4.1945
СТАЛНИЦКИИ Ю. Д. РОД. 1905 ПОГ. 15.4.1945
БОБЫР П. Д. РОД. 1903 ПОГ. 29.4.1945
ТИМОФЕИЕВ Н. Т. РОД. 1924 ПОГ. 9.4.1945
ВАСАЛАЕВ Е. В. РОД. 1924 ПОГ. 15.4.1945

МАЛЫШЕВ М. С. РОД. 1921 ПОГ. 10.4.1945
БРАЧИЛОВСКИЙ С. Н. РОД. 1925 ПОГ. 9.4.1945
ВИДУТА Г. Н. РОД. 1925 ПОГ. 12.4.1945
КИПЕНКО А. Е. РОД. 1909 ПОГ. 17.4.1945
МУРАВКИН Н. Г. РОД. 1903 ПОГ. 15.4.1945
ГУЖВА А. Д. РОД. 1896 ПОГ. 15.4.1945
ОРЗУЛ С. И. РОД. 1906 ПОГ. 13.4.1945
ДЕГТЯРЕВ В. А. РОД. 1923 ПОГ. 14.4.1945
НИКОЛАЕВ И. С. РОД. 1916 ПОГ. 11.4.1945
ГОРДИЕНКО З. А. РОД. 1899 ПОГ. 20.4.1945
ХАРИТОНОВИЧ И. Н. РОД. 1918 ПОГ. 12.4.1945
ВИСЛОГУЗОВ В. Ф. РОД. 1915 ПОГ. 12.4.1945
МОЛЧАНОВ М. Т. РОД. 1924 ПОГ. 15.4.1945
ЦАПОВ М. А. РОД. 1910 ПОГ. 17.4.1945
СУПРУН Г. И. ПОГ. 9.4.1945
ТИМКАЙЕВ Г. А. РОД. 1926 ПОГ. 23.4.1945

НАЙДА Ф. Г. РОД. 1901 ПОГ. 13.4.1945
ШОСТАК В. Й. РОД 1917 ПОГ. 20.4.1945
ШВЕЦ Н. Ф. РОД. 1906 ПОГ. 15.4.1945
БЛИДЧЕНКО М. П. РОД. 1906 ПОГ. 8.4.1945
ЗАТОЧНИЙ М. Ф. РОД. 1915 ПОГ. 8.4.1945
МУРГАЗАЛИЕВ Д. Б. РОД. 1923 ПОГ. 14.4.1945
МАКАРА М. В. РОД. 1905 ПОГ. 13.4.1945
КУСЫЙ С. А. РОД. 1898 ПОГ. 13.4.1945
ЧЕРЕВАЙКО И. А. РОД. 1905 ПОГ. 14.4.1945
МАЛАХОВ А. В. РОД. 1904 ПОГ. 7.4.1945
ДРУМОВ А. К. РОД. 1907 ПОГ. 14.4.1945
САЙГАНОВ П. Н. РОД. 1912 ПОГ. 10.4.1945
ПАНАСЮК В. О. РОД. 1919 ПОГ. 18.4.1945
КОВАЛЕНКО Д. Т. РОД. 1909 ПОГ. 13.4.1945
СЛОБОДЕНЮК М. И. РОД. 1914 ПОГ. 12.4.1945
РЕМБАЙЛО И. М. РОД. 1913 ПОГ. 18.4.1945
Poznámka:

Jedná se o tři samostatné desky, na první desce bylo v roce 2006 na základě pátrání rodiny a jejich zjištění, že je zde pohřben doplněno jméno Kuzněcov.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6206-14155
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N48°51'44.16'' E17°9'18.84''
Pomník přidal: Petr Tichý

Hrob Antonín Horák

Autor: Petr Tichý, 28.06.2003
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, vojenská část
Nápis:
Zde
v Pánu odpočívá
ANTONÍN HORÁK
nar. 29.5.1901 v Bornicích
zemřel 23.8.1926 po utrpěném
smrtelném zranění jako vojín
jezd. pl. č. 7 při splašení koní.
Spi sladce drahý manželi
Poznámka:

v roce 2006 došlo k poškození náhrobku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-37635
Souřadnice: N48°51'45.54'' E17°9'18.42''
Pomník přidal: Petr Tichý