Hodonín

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk a vznik ČSR

Autor: Pavel Merfait, 31.07.2017
Umístění: Hodonín, náměstí 17. listopadu, park
Nápis:
T. G. MASARYK

VZDĚLÁNÍ POPŘEJTE KAŽDÉMU,
ODE VŠECH ŽÁDEJTE, ABY BYLI SLUŠNÝMI LIDMI
A BDĚTE.

POMNÍK BYL V LETECH
1940, 1961 A 1977
OPAKOVANĚ STRŽEN
VE SNAZE O JEHO
ÚPLNOU LIKVIDACI
Poznámka:

V roce 1928 byl z iniciativy pomníkového výboru jednoty Československé obce legionářské v Hodoníně na tehdejším náměstí Svobody (dnes Náměstí 17. listopadu) v den 10. výročí trvání naší republiky, tedy 28. října, položen k pomníku T.G.M. základní kámen.
Na pomník byla vypsaná soutěž a z deseti návrhů byl vybrán návrh akad. sochaře Aloise Bučánka z Prahy, s nímž na návrhu spolupracoval arch. Vilém Kvasnička. Bronzové části pomníku byly odlity z dělových hlavní, tyto práce provedla pražská firma Fr. Anýž, žulové části pomníku, vyrobené z bílé slezské žuly a z tmavší orlické žuly, byly svěřeny sochaři A. Polívkovi z Holešova. Město Hodonín postavilo pod pomník betonovou plotnu a upravilo okolí. Na zadní straně pomníku byly do zdiva zasazeny kameny, které darovala města Užhorod, Bratislava s Brezovou a Brno. Město Praha žádosti o pamětní kámen opomnělo vyhovět. První slavnostní odhalení pomníku se konalo v neděli na Sv. Václava 28. září 1931.
Již o necelých devět let později, za německé okupace, došlo k jeho prvnímu odstranění. Nejprve byly 28. června 1940 odstraněny tři prostřední reliéfy, za měsíc nato, 24. července 1940, musely být z pomníku odstraněny dva zbylé bronzové reliéfy i nadživotní socha prezidenta. Z podstavce byl odsekán nápis „T. G. Masaryk" a z místa pod reliéfy i Masarykovo heslo: „Vzdělání popřejte každému, buďte slušnými lidmi a bděte!" Zbylý kámen základů byl rozebrán a na místě pomníku byla zřízena skalka. Na telefonický rozkaz okresního úřadu dne 19.9.1940 obec Hodonín zaslala všechny tyto masarykovské památky do Prahy na adresu Národní galerie, Smíchov, skladiště bývalé sklárny firmy Inwald. V zásilce, která vážila 1570 kg, byla bronzová socha Masarykova i s pěti bronzovými reliéfy z pomníku, také Pelikánova busta z rodného domu i Kopřivův obraz Masaryka z radnice.
Dne 14. září 1945 si republika připomínala osmé výročí úmrtí T.G.Masaryka. V tento den se konala První národní pouť do Hodonína a při ní byl nově postavený pomník znovu odhalen. V deset hodin se vydal průvod od sokolského stadionu k místu Masarykova rodného domku a odtud k tehdejšímu náměstí Svobody, kde se ke znovuodhalení pomníku sešlo na pět tisíc lidí. Původní součást pomníku, bronzový reliéf Národní osvobození, byl za války zničen, proto byla v roce 1945 odhalena pouze socha, reliéfy byly přidány až po jejich novém odlití v roce 1951.
V roce 1961 byl však pomník znovu stržen, aby se změnou poměrů v republice bylo v roce 1968 přikročeno k opětovnému pokusu o jeho postavení. Shodou náhod k tomu došlo krátce po 21. srpnu 1968, a to v říjnu toho roku. Po třech letech, v roce 1971, se situace s odstraněním pomníku opakovala, tentokrát bylo záminkou absurdní rozšíření Dvořákovy ulice a vytvoření „dálnice odnikud nikam", čtyřproudé silnice od Galerie k budově policie. Pomník byl tedy odstraněn a byla provedena i demolice části domu, stojícího za pomníkem.
Po změně režimu byl 7. března 1990 opět pomník T.G.Masaryk slavnostně odhalen za účasti tehdejšího prezidenta Václava Havla, tehdy ještě bez reliéfů, které už byly zničeny. Akad. sochař J. Jurčák později vytvořil podle původního návrhu A. Bučánka fragment reliéfu, který byl k pomníku přidán a odhalen 27. října 2008 při shromáždění k 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
(zdroje: http://hodoninsky.denik.cz/ , ww.hodonin.eu/index.asp )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina