Očová

1. mája, Čsl. armády, Jána Ťavodu, SNP, nezařazeno

Pomník príslušníkom 2. čs. paradesantnej brigády a vojakom Červenej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 15.12.2020
Umístění: Očová, Očovské Iviny, les Mačinová (Vaľúšková), nadmorská výška 1060 m, najkratšia cesta je od horárne na Kaľamárke nad Detvou asi 3,3 km smerom na sever, na začiatku po pevnej lesnej ceste, od rázcestia k Boriakovej skale po nespevnenej lesnej ceste, na trase sú smerovníky Pomník lietadlo Li-2, pomník asi 50 m vpravo od lesnej cesty.
Nápis:
(na informačnej tabuli)
NA TOMTO MIESTE ─
V JESENI 1944 V DOBÁCH SNP
ZTROSKOTALO VOJENSKÉ DOPR. LIETADLO Z LVOVA
PATRIACE PARTIZÁNSKEMU FRONTU.
ZAHYNULO 14 NEZNÁMYCH PRÍSL. POSÁDKY.

POCHOVANÍ SÚ V OBCI OĆOVÁ A ŠTYRIA NA MIESTE
KATASTROFY.

ČESŤ PAMIATKE TÝCH, KTORÍ POLOŽILI SVOJE
ŽIVOTY PRI PLNENÍ BOJOVEJ ÚLOHY.

(na pomníku)
”V OKTÓBRI 1944
SA NA TOMTO MIESTE
ZRÚTILO VOJ. LIETADLO
Z ĽVOVA„

TU ZAHYNULO
13 PRÍSLUŠNÍKOV
SOV ARMÁDY

NA VEČNÚ SLÁVU VÁM
ČO SLOBODU STE NIESLI
NA KRÍDLACH
NÁRODOM POROBENÝM
Poznámka:

Na pôvodnej informačnej tabuli bolo uvedené aj: PRI PRÍLEŽITOSTI 45. VÝROČIA SNP venujú PRACOVNÍCI LESNEJ SPRÁVY OČOVÁ. V textoch sú uvádzané rôzne počty a nesprávna štátna príslušnosť obetí havárie.
V noci 7. októbra 1944 havarovalo v západnej časti pohoria Poľana v lese Mačinová, časť Vaľušková, sovietske lietadlo Li-2, ktoré prepravovalo na pomoc SNP 7 príslušníkov 2. batérie protitankového oddielu 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR. Sovietska posádka lietadla mala 6 členov. Bola to prvá havária leteckej pomoci so ZSSR pre SNP na území Slovenska. Pád lietadla prežil jeden príslušník paradesantnej brigády. Na mieste havárie sa našlo 12 mŕtvych pozostatkov ľudských tiel. Koľko osôb v skutočnosti letelo v lietadle, nie je známe. Potvrdené úmrtia sú Andreja Siváka, Štefana Trella a Michala Popoviča. Deväť pozostatkov bolo pochovaných na mieste havárie, traja sú pochovaní na cintoríne v Očovej.

Funkčné zaradenie príslušníkov 2. batérie protitankového oddielu:
veliteľ 45 mm dela čat. Andrej SIVÁK, nar. 1919, kmeň. č. 6.376/M
mierič dela voj. Štefan TRELLA, nar. 1921, kmeň. č. 6.381/M
obsluha dela voj. Michal POPOVIČ, nar. 1919, kmeň. č. 8.122/M
voj. Ivan POPOVIČ, nar. 1910, kmeň. č. 8.506/M
voj. Vasil HORNIČAR, nar. 1908, kmeň. č. 7.303/M
voj. Grigorij BRÁNA, nar. 1918, kmeň. č. 8.411/M
voj. Michal ŠTEC

Haváriu prežil:
Vasil KORNEJČUK

Funkcie členov sovietskej posádky lietadla Li-2:
veliteľ g. lt. Nikolaj Petrovič NESTIN, nar. 1919
2. pilot g. lt. Vasilij Ivanovič KARNOV, nar. 1923
navigátor g. lt. Jakov Vasiľevič LOKTIONOV, nar. 1918
palubný mechanik g. lt. Ivan Jakovlevič NEPLJUJEV, nar. 1909
radista ─ vzdušný strelec g. serž. Alexander Ivanovič ČAGIN, nar. 1926
vzdušný strelec g. st. serž. Jegor Pavlovič SENČUGOV, nar. 1918

(zdroj: Stanislav Bursa: Operácie sovietskeho diaľkového letectva nad Slovenskom v rokoch 1944/45, časť 2, Furmani a http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník partizánom a príslušníkom 2. čs. paradesantnej brigády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 11.01.2022
Umístění: Očová, Očová, horské sedlo Príslopy 956 m n. m., 3 km južne od osady Kyslinky v centre kaldery Poľany po zelenej a žltej turistickej značke, asi 80 m juhovýchodne od smerovníka turistických značiek vo svahu pod lesom
Nápis:
Po tejto ústupovej ceste odchá-
dzali do pohoria Poľany partizánske
jednotky II.partizánskej brigády „Za
slobodu slovanov“ oddiely partizánskej
brigády „Alexander Nevskij“ a oddiely
II.ČS samostatnej brigády bojujúce
na území Zvolenského okresu, v celko-
vom počte asi 5000 mužov. V pohorí
Poľany a Slovenského Rudohoria bojo-
vali až do spojenia sa s postupujú-
cou Sovietskou armádou na jar 1945.
Poznámka:

Masív Poľany bol priestorom sústredenia ustupujúcej III. taktickej skupiny povstaleckej armády a partizánov po obsadení Banskej Bystrice Nemcami 27. októbra 1944. Nemci podnikli malými skupinami útok na Kyslinky už v dňoch 27. a 28. októbra, ale ten povstalci odrazili. Veľkú vyčisťovaciu operáciu v lesoch Poľany začali až 7. novembra a postupne likvidovali povstalecký priestor. Väčšina príslušníkov partizánskych brigád Za slobodu Slovanov a Alexander Nevský a tiež neveľká skupina 2. čs. paradesantnej brigády sa prebila na východ do Slovenského Rudohoria. Šéf pohotovostnej skupiny H bezpečnostnej polície a bezpečnostnej služby v Bratislave dr. Witiska poslal 17. novembra 1944 bleskový ďalekopis veliteľovi bezpečnostnej služby a bezpečnostnej polície v Prahe, v ktorom mu oznamoval predbežné skončenie očisťovacej akcie v priestore Poľany a 1500 zajatcov. Tým bolo SNP definitívne vojensky potlačené.
(zdroj: Vilém Prečan: SNP. Dokumenty. 1965. Dokument č. 548)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2014
Umístění: Očová, 1. mája, v parčíku na spojnici ulíc 1. mája a Komenského
Nápis:
1914 - 1918

PAMIATKE PADLÝCH
VO SVETOVEJ VOJNE 1914 – 1918
Z OČOVEJ

JÁN SEDLIAČIK, TOMÁŠ PAJTÍK, JURAJ SEDLIAČIK, MARTIN MARKO, JÁN ŠKRADA, JÁN CHABADA Kohút, ONDREJ LENÁR, JÁN PRIECHOCKY, JURAJ HOLÍK Valentko, PAVEL SLAČÍK, JÁN KRÁLIK, JÁN ŠPRINGEL, ONDREJ GAŠO, JÁN ŠIROKÝ, MARTIN PIVOLUSKA, MARTIN FILO, ONDREJ ŠKRADA, JÁN HRABUŠICKÝ, JÁN ZAŤKO, JÁN NUOŽKA Škutko, ONDREJ HOLÍK, MARTIN RAČKO, ONDREJ KUDELKA, JÁN HRÚZ, MARTIN IVANIČ, JURAJ ĎURICA, MARTIN POHORELEC, JÁN IVANIČ, JÁN PONIČAN Hlavatý, JURAJ STANKOVIČ, PAVEL IGRINY, ONDREJ HOLÍK Grajciar, TOMÁŠ KRIEK, JURAJ BLAŠKO, JÁN HULINA, ONDREJ MICHEL, JURAJ SENKO, JÁN SENKO, MARTIN ODROBINA, SAMUEL ŠKRADA, JURAJ HOLÍK, PETER ODROBINA, JÁN NUOŽKA Šanta, MARTIN DEBNÁR, JÁN STANKOVIČ, PAVEL ZAŤKO
JURAJ PONIČAN, PAVEL SLOBODNÍK, ONDREJ DRBNÁR, ONDREJ KOVÁČ, PAVEL PONIČAN, MARTIN DOROT, PAVEL ODROBINA, JURAJ ŠIROKÝ, PAVEL DEBNÁR, JÁN DUREČKA, ONDREJ MARKULÍK, JÁN KOVÁČ, MARTIN HULJAK, JURAJ LAUROŠKO, JÁN BABIC, JURAJ NUOŽKA
JPZEF JALOVJAR, ONDREJ UHLJAR, JÁN GAVURÍK, PETER SIČ, JÁN LALÍK, MARTIN BALÁŽ, JURAJ HULINA Štipka, MARTIN SJANDOR, ONDREJ HULINA, MARTIN HULINA, PAVEL RAJČOK
ONDREJ ŠIMJAK, JÁN LUPTÁK, ONDREJ HULJAK, MARTIN GAJDOŠ, ONDREJ IVANIŠ, JÁN RAČKO, JÁN PLAVEC, TOMÁŠ FILKUS, JÁN RAJČOK, JÁN SJANDOR

Boj výborný sme bojovali,
víru sme zachovali,
a hrdinskou smrťou sme dokonali.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'50.4'' E19°17'16.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetí 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 17.09.2012
Umístění: Očová, 1. mája, na bočnej stene Obecného úradu Očová
Nápis:
„VEČNÉ MENO TOHO NECH OVENČÍ SLÁVA
KTO SEBA V OBEŤ ZA SVOJ NÁROD DÁVA“

JOZEF HULIAK 6.12.1898 KOVÁČOVÁ 13.11.1944, JÁN NOŠKA 12.1.1920 KOVÁČOVÁ 13.11.1944, JÁN GAJDOŠ 8.1.1915 POLSKO 13.3.1944, JURAJ STENA 26.8.1924 JÁN. LEHOTA 26.9.1944, JÁN DEBNÁR 17.12.1906 NEMECKO 28.4.1944, JÁN UHLIAR 18.7.1918 NEMECKO 28.4.1944, MARTIN SÁMEĽ 12.10.1919 ŽIAR N. HR. 7.10.1944, JURAJ CHABADA NEMECKO, JÁN SLANČÍK 7.6.1914 ŽIAR N. HR. 5.3.1945, MARTIN GAJDOŠ 21.7.1926 ŽIAR N. HR. 5.3.1945, ONDREJ FILKUS 12.8.1921 DUKLA, ŠTEFAN BALÁŽ 17.8.1913 KOVÁČOVÁ 13.11.1944, ADAM BABIC 6.1.1921 DUKLA, ROZÁLIA BALÁŽOVÁ R. BYSTRIANSKÁ 25.8.1920 KOVÁČOVÁ 13.11.1944

PADLÝM H„RDINOM VENUJÚ OBČANIA
OBCE OČOVEJ Z PRÍLEŽITOSTI 15. VÝROČIA
OSLOBODENIA OBCE SOVIETSKOU ARMÁDOU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'55.5'' E19°17'12.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2014
Umístění: Očová, 1. mája, na budove Obecného úradu Očová
Nápis:
1. MARCA 1945 – 1. MARCA 1955

NA VEČNÚ PAMÄŤ
Z PRÍLEŽITOSTI X. VÝROČIA
OSLOBODENIA OBCE OČOVEJ
HRDINSKOU SOVIETSKOU ARMÁDOU
VENUJE MO. SČSP

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'55.9'' E19°17'12.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 17.09.2012
Umístění: Očová, Čsl. armády 91, na budove Základnej školy Mateja Bela-Funtíka
Nápis:
TU SÍDLIL V ČASE
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
R. 1944 ŠTÁB II. ČSL. PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY
„ZA OSLOBODENIE SLOVANOV“
VELITEĽA KPT. VALJANSKÉHO
VENOVANÉ K 10. VÝROČIU SNP.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Obetí SNP

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2014
Umístění: Očová, Jána Ťavodu, v ľavej zadnej časti cintorína
Nápis:
„NA VEČNÚ PAMIATKU
14 PRÍSLUŠNÍKOM 2. ČSL
PARADESANTNEJ BRIGÁDY
KTORÍ TRAGICKY ZAHYNULI
POČAS SNP DŇA 7. 10. 1944
PRI HAVÁRII LIETADLA
V KATASTRI OBCE OČOVÁ“

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'45.3'' E19°17'27.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Oravec

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2014
Umístění: Očová, Jána Ťavodu, v ľavej zadnej časti cintorína
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
ŠTEFAN ORAVEC
*5.VIII.1923
v boji tragicky zahynul
27.X.1944

Spi sladko !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'45.3'' E19°17'27.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Juraj Miškovský

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2014
Umístění: Očová, Jána Ťavodu, v ľavej zadnej časti cintorína
Nápis:
TU ODPOČÍVAJÚ

JURAJ MIŠKOVSKÝ
*16.VII.1910 †2.III.1945
ZAHYNUL V II. SVET. VOJNE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'45.3'' E19°17'27.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anna Kubišová

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2014
Umístění: Očová, Jána Ťavodu, v ľavej zadnej časti cintorína
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
Anna
Kubišová
rod. VRANKOVÁ
*1914
ZAHYNULA V II. SVETOVEJ VOJNE 28.II.1945

POKOJ JEJ PRACHU !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'45.7'' E19°17'27.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás