Očová

Pomník príslušníkom 2. čs. paradesantnej brigády a vojakom Červenej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 15.12.2020
Umístění: Očová, Očovské Iviny, les Mačinová (Vaľúšková), nadmorská výška 1060 m, najkratšia cesta je od horárne na Kaľamárke nad Detvou asi 3,3 km smerom na sever, na začiatku po pevnej lesnej ceste, od rázcestia k Boriakovej skale po nespevnenej lesnej ceste, na trase sú smerovníky Pomník lietadlo Li-2, pomník asi 50 m vpravo od lesnej cesty.
Nápis:
(na informačnej tabuli)
NA TOMTO MIESTE ─
V JESENI 1944 V DOBÁCH SNP
ZTROSKOTALO VOJENSKÉ DOPR. LIETADLO Z LVOVA
PATRIACE PARTIZÁNSKEMU FRONTU.
ZAHYNULO 14 NEZNÁMYCH PRÍSL. POSÁDKY.

POCHOVANÍ SÚ V OBCI OĆOVÁ A ŠTYRIA NA MIESTE
KATASTROFY.

ČESŤ PAMIATKE TÝCH, KTORÍ POLOŽILI SVOJE
ŽIVOTY PRI PLNENÍ BOJOVEJ ÚLOHY.

(na pomníku)
”V OKTÓBRI 1944
SA NA TOMTO MIESTE
ZRÚTILO VOJ. LIETADLO
Z ĽVOVA„

TU ZAHYNULO
13 PRÍSLUŠNÍKOV
SOV ARMÁDY

NA VEČNÚ SLÁVU VÁM
ČO SLOBODU STE NIESLI
NA KRÍDLACH
NÁRODOM POROBENÝM
Poznámka:

Na pôvodnej informačnej tabuli bolo uvedené aj: PRI PRÍLEŽITOSTI 45. VÝROČIA SNP venujú PRACOVNÍCI LESNEJ SPRÁVY OČOVÁ. V textoch sú uvádzané rôzne počty a nesprávna štátna príslušnosť obetí havárie.
V noci 7. októbra 1944 havarovalo v západnej časti pohoria Poľana v lese Mačinová, časť Vaľušková, sovietske lietadlo Li-2, ktoré prepravovalo na pomoc SNP 7 príslušníkov 2. batérie protitankového oddielu 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR. Sovietska posádka lietadla mala 6 členov. Bola to prvá havária leteckej pomoci so ZSSR pre SNP na území Slovenska. Pád lietadla prežil jeden príslušník paradesantnej brigády. Na mieste havárie sa našlo 12 mŕtvych pozostatkov ľudských tiel. Koľko osôb v skutočnosti letelo v lietadle, nie je známe. Potvrdené úmrtia sú Andreja Siváka, Štefana Trella a Michala Popoviča. Deväť pozostatkov bolo pochovaných na mieste havárie, traja sú pochovaní na cintoríne v Očovej.

Funkčné zaradenie príslušníkov 2. batérie protitankového oddielu:
veliteľ 45 mm dela čat. Andrej SIVÁK, nar. 1919, kmeň. č. 6.376/M
mierič dela voj. Štefan TRELLA, nar. 1921, kmeň. č. 6.381/M
obsluha dela voj. Michal POPOVIČ, nar. 1919, kmeň. č. 8.122/M
voj. Ivan POPOVIČ, nar. 1910, kmeň. č. 8.506/M
voj. Vasil HORNIČAR, nar. 1908, kmeň. č. 7.303/M
voj. Grigorij BRÁNA, nar. 1918, kmeň. č. 8.411/M
voj. Michal ŠTEC

Haváriu prežil:
Vasil KORNEJČUK

Funkcie členov sovietskej posádky lietadla Li-2:
veliteľ g. lt. Nikolaj Petrovič NESTIN, nar. 1919
2. pilot g. lt. Vasilij Ivanovič KARNOV, nar. 1923
navigátor g. lt. Jakov Vasiľevič LOKTIONOV, nar. 1918
palubný mechanik g. lt. Ivan Jakovlevič NEPLJUJEV, nar. 1909
radista ─ vzdušný strelec g. serž. Alexander Ivanovič ČAGIN, nar. 1926
vzdušný strelec g. st. serž. Jegor Pavlovič SENČUGOV, nar. 1918

(zdroj: Stanislav Bursa: Operácie sovietskeho diaľkového letectva nad Slovenskom v rokoch 1944/45, časť 2, Furmani a http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník partizánom a príslušníkom 2. čs. paradesantnej brigády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 11.01.2022
Umístění: Očová, Očová, horské sedlo Príslopy 956 m n. m., 3 km južne od osady Kyslinky v centre kaldery Poľany po zelenej a žltej turistickej značke, asi 80 m juhovýchodne od smerovníka turistických značiek vo svahu pod lesom
Nápis:
Po tejto ústupovej ceste odchá-
dzali do pohoria Poľany partizánske
jednotky II.partizánskej brigády „Za
slobodu slovanov“ oddiely partizánskej
brigády „Alexander Nevskij“ a oddiely
II.ČS samostatnej brigády bojujúce
na území Zvolenského okresu, v celko-
vom počte asi 5000 mužov. V pohorí
Poľany a Slovenského Rudohoria bojo-
vali až do spojenia sa s postupujú-
cou Sovietskou armádou na jar 1945.
Poznámka:

Masív Poľany bol priestorom sústredenia ustupujúcej III. taktickej skupiny povstaleckej armády a partizánov po obsadení Banskej Bystrice Nemcami 27. októbra 1944. Nemci podnikli malými skupinami útok na Kyslinky už v dňoch 27. a 28. októbra, ale ten povstalci odrazili. Veľkú vyčisťovaciu operáciu v lesoch Poľany začali až 7. novembra a postupne likvidovali povstalecký priestor. Väčšina príslušníkov partizánskych brigád Za slobodu Slovanov a Alexander Nevský a tiež neveľká skupina 2. čs. paradesantnej brigády sa prebila na východ do Slovenského Rudohoria. Šéf pohotovostnej skupiny H bezpečnostnej polície a bezpečnostnej služby v Bratislave dr. Witiska poslal 17. novembra 1944 bleskový ďalekopis veliteľovi bezpečnostnej služby a bezpečnostnej polície v Prahe, v ktorom mu oznamoval predbežné skončenie očisťovacej akcie v priestore Poľany a 1500 zajatcov. Tým bolo SNP definitívne vojensky potlačené.
(zdroj: Vilém Prečan: SNP. Dokumenty. 1965. Dokument č. 548)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.