Poběžovice

Hostouňská, Náměstí Míru, nezařazeno

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Martin Milichovský, 02.04.2014
Umístění: Poběžovice, na místním hřbitově
Nápis:
VDĚČNI VÁM, ŽENY, KTERÉ JSTE V POCHODU SMRTI S DUŠÍ
ČISTOU A VZNEŠENOU ZDE KRÁČELY, VDĚČNI VÁM, MUŽI, KTEŘÍ
JSTE ZDE S ČELEM JASNÝM A VŮLÍ NEPODAJNOU ZA PRAVDU ŽIVOTY
SVÉ KLADLI. VDĚČNI VÁM, CIZINCI, KTEŘÍ NAVŽDY V NAŠICH SRDCÍCH
VLASTNÍMI BRATRY A SESTRAMI ZŮSTANETE A POKOJ VĚČNÝ
VÁM ZA DÍLO NESMRTELNÉ, NEB SLÁVA NAŠE VAŠE JEST A
ŽÍZEŇ PO SVOBODĚ I TEP ŽIVOTA VAŠEHO POSVÁTNÝM
ODKAZEM CO VZOR OBĚTI BUĎ NÁM I NAŠIM DĚTEM

(nápis v hebrejštině)

Zde leží přesně nezjištěný počet
židovských dívek.
Jejich jména zná pouze Bůh.
Dříve než poznaly štěstí lásky
a života, zemřely při pochodu
smrti v roce 1945.
Poznámka:

Hromadný hrob s ostatky na místním hřbitově. Počet osob a údaje o nich nejsou známé. Jedná se o pohřbené židovské ženy z pochodu smrti z KT Ravensbrucku a Helmbrechtsu. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3202-05811
Souřadnice: N49°31'04.10'' E12°48'21.04'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jiří a Lucie Portešovi, 25.08.2011
Umístění: Poběžovice, Hostouňská, hřbitov
Nápis:
NA PAMÁTKU VĚNOVÁNO POTOMKY ZE ZÁMĚLIČE
1902 – 45 PAMÁTCE NĚMECKÝCH PŘEDKŮ
POHŘBENÝCH ZDE NA POBĚŽOVICKÉM HŘBITOVĚ.
1945/46 VYHNANÝM PŮVODNÍM OBYVATELŮM –
- POCHOVANÝM DALEKO OD SVÉ VLASTI.
1914 – 18 a 1939 – 45 OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK
V EVROPĚ – KTEŘÍ ODPOČÍVAJÍ POD CIZÍ ZEMÍ.
TI VŠICHNI NEJSOU ZAPOMENUTI !
DEJ BŮH ČECHŮM A NĚMCŮM ODVAHU A SÍLU
K ODPUŠTĚNÍ VE VZPOMÍNKÁCH A MODLITBĚ.

ZUR ERINNERUNG GESTIFTET
VON DEN NACHKOMMEN KLEINSEMLOWITZ.
1902 – 45 DEUTSCHEN VORFAHREN
DIE HIER IM FRIEDHOF RONSPERG BEERDIGT.
1945/46 VERTRIEBENEN URSPRÜNGLICHEN
BEWOHNER – FERN DER HEIMAT BESTATTET.
1914 – 18 und 1939 – 45 WELTKRIEGE OPFERTOTEN
IN EUROPA – UNTER FREMDER ERDE RUHEN.
SIE ALLE SIND NICHT VERGESSEN ! GOTT GEBE
DEUTSCHEN UND TSCHECHEN MUT UND KRAFT
ZUR VERSÖHNUNG IM GEDENKEN UND GEBET.

20. 6. 2003 INITIATOR: JOSEF MAURER

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří a Lucie Portešovi
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Kenotaf Michael Prokosch

Autor: Karl W. Schubsky, 18.01.2015
Umístění: Poběžovice, Hostouňská, na místním hřbitově
Nápis:
Michael Prokosch
k.k. L.U. Reg. No.6, 4 Esk
gef. bei. St. Rochus b. Peo
am 19. Juli 1916, im 23. Lebensjahre
Poznámka:

* 1893. V roce 1916 musel odevzdat LUR.Nr.6 ( Landwehr Ulanen Regiment ) své koně dělostřelectvu a nadále bojoval jako pěchota RSR Nr.6 ( Reitendes Schützen Regiment ), je tedy možné, že jmenovaný padl již jako pěšák během Brusilovy ofenzívy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°31'04.44'' E12°48'20.26''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Karl W. Schubsky, 05.10.2014
Umístění: Poběžovice, Náměstí Míru, pomník před kostelem
Nápis:
VE JMÉNU VŠECH OBĚTÍ
UŽ NIKDY VÁLKU A NÁSILÍ!

IN NAMEN ALLER OPFER
NIE WIEDER KRIEG UND GEWALT!
Poznámka:

- další foto v příloze - původní stav
- jména z původního pomníku:
Gefallen
Anderl, Johann
Anderl, Johann
Bauer, Johann
Benesch, Michael
Chritof, Wenzel
Deschka
Fröhlich, Paul
Füßl, Josef
Füßl, Karl
Gebl, Erasmus
Gröbner, Karl
Guldan, Michael
Hannakam, Georg
Helget, Josef
Herodes, Franz
Jankowetz, Michael
Küttner, Josef
Langshur, Hugo
März, Josef
März, Karl
Martinka
Neid
Neudecker, Matthias
Neumann, Josef
Pechtl, Wenzel
Potschak, Josef
Prix, Johann
Prokosch, Michael
Rieß, Anton
Rothmeier, Franz
Rothmeier, Franz
Rothmeier, Michael
Ruppert, Michael
Schütz, Josef
Schwarz, Franz
Schwarz, Karl
Selig, Michael
Senft, Johann
Simmerling, Josef
Stadik, Josef
Weixelmann, Josef
Winternitz, Siegfried
Wolf, Josef
Wukasinowich, Paul

Vermißt
Domaier, Bertl
Dvoraček, Adalbart
Turba, Franz
Verstorben
Buchauer, Georg
Kraus, Franz
Landkammer, Georg
Mahal, Franz
Mahal, Michael
Pauli, Karl
Pechtl, Franz
Stöbl, Franz
Stoffl, Paul


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°30'38.66'' E12°48'07.74''
Pomník přidal: Milan Lašťovka