Poběžovice

Hostouňská, Mariánská, Náměstí Míru, nezařazeno

Pamětní deska Baltasar Marradas

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 03.07.2019
Umístění: Poběžovice, hrad, na zdi před vstupem do hradu
Nápis:
…General Don Balthaßar Marradas…
(nápis je částečně nečitelný)
Poznámka:

Poběžovice (dříve Ronšperk, německy Ronsperg) - dobytí a vyplenění města i hradu Ronšperk. 18. 10. 2012 uplynulo 392 let od vpádu Marradasova vojska do Ronšperka a následného obléhání (?) a dobytí hradu (Sedláček 1893, str.90; Kuča 2002, str. 266).
Marradasův vpád do Poběžovic připomíná pamětní deska na zdi před vstupem do zámku.
O řádění Marradasova vojska v městě Ronšperku se v Sedláčkově Hradech, zámcích a tvrzích Království českého uvádí následující: „…Když tehdy vniklo vojsko císařské r. 1620 do této strany Čech, obrátilo též pozor svůj k městu Ronšperku, tehda protestantského. Bezpochyby posádka se na zámku bránila, neboť císařští zámek a město útokem vzali. Bavoři, Vlaši, Španělové se tu potom nehezky chovali. Vynesli z kostela kalichy a jiné kostelní zboží, otevřeli hrob Jana Jiří a vzali odtud přilbici jeho, perlami ozdobenou a pěkný štít a potom přehazujíce těla mrtvá poklady hledali, ale našli jediný klénot při mrtvole Erazimově.
(zdroj: https://www.pobezovice.cz/e_download.php?file=data/editor/305cs_3.doc&original=Výročí+vpádu+Marradasových+vojsk.doc )

Baltasar Marradas i Vich (28. listopadu 1560 Valencia – 28. srpna 1638 Praha) byl šlechtic a rytíř Maltézského řádu a císařský polní maršál španělského původu. Svoji vojenskou kariéru započal už na dvoře Rudolfa II., později se zúčastnil boje proti českému odboji třicetileté války, stal se guvernérem Prahy a českých zemí, kde působil také jako význačný mecenáš českého barokního umění.
Na dvůr Rudolfa II. přišel Marradas v roce 1599. Bojoval proti Benátkám ve friulské válce v roce 1617. V roce 1619 a 1620 velel jízdnímu regimentu proti armádě Fridricha Falckého.
Přestože nedosáhl žádných velkých vojenských triumfů, stal se roku 1621 říšským hrabětem s příslušným vlastnictvím půdy. Potom prožil vzestup své vojenské kariéry, když se roku 1626 stal polním maršálem a o rok později generál-lajtnantem. V roce 1630 se v Řezně podílel na jednáních, jejichž výsledkem bylo zbavení Albrechta z Valdštejna vůdčí pozice v císařské armádě a také se stal generálem Prahy a českých zemí, tedy nejvyšším vojenským i civilním velitelem. Ovšem už bez boje opustil svoje působiště již v roce 1631, poté, co k Praze přitáhli Sasové pod velením Jana Jiřího z Arnimu. Poté se dále aktivně podílel na protivaldštejnském spiknutí na dvoře Ferdinanda II., které vedlo v roce 1634 k zavraždění bývalého císařského generalissima v Chebu.
Marradas zemřel v roce 1638 jako tajný rada a místodržitel v Čechách. Umístění jeho hrobu zůstává dodnes bez důkazů. V úvahu přichází krypta karmelitánského kostela Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně nebo kostel sv. Jiljí na Starém Městě pražském, kde proběhl roku 2012 průzkum vytipovaného hrobu, ale také České Budějovice, Vídeň či Valencie.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Marradas )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jiří a Lucie Portešovi, 25.08.2011
Umístění: Poběžovice, Hostouňská, hřbitov
Nápis:
NA PAMÁTKU VĚNOVÁNO POTOMKY ZE ZÁMĚLIČE
1902 – 45 PAMÁTCE NĚMECKÝCH PŘEDKŮ
POHŘBENÝCH ZDE NA POBĚŽOVICKÉM HŘBITOVĚ.
1945/46 VYHNANÝM PŮVODNÍM OBYVATELŮM –
- POCHOVANÝM DALEKO OD SVÉ VLASTI.
1914 – 18 a 1939 – 45 OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK
V EVROPĚ – KTEŘÍ ODPOČÍVAJÍ POD CIZÍ ZEMÍ.
TI VŠICHNI NEJSOU ZAPOMENUTI !
DEJ BŮH ČECHŮM A NĚMCŮM ODVAHU A SÍLU
K ODPUŠTĚNÍ VE VZPOMÍNKÁCH A MODLITBĚ.

ZUR ERINNERUNG GESTIFTET
VON DEN NACHKOMMEN KLEINSEMLOWITZ.
1902 – 45 DEUTSCHEN VORFAHREN
DIE HIER IM FRIEDHOF RONSPERG BEERDIGT.
1945/46 VERTRIEBENEN URSPRÜNGLICHEN
BEWOHNER – FERN DER HEIMAT BESTATTET.
1914 – 18 und 1939 – 45 WELTKRIEGE OPFERTOTEN
IN EUROPA – UNTER FREMDER ERDE RUHEN.
SIE ALLE SIND NICHT VERGESSEN ! GOTT GEBE
DEUTSCHEN UND TSCHECHEN MUT UND KRAFT
ZUR VERSÖHNUNG IM GEDENKEN UND GEBET.

20. 6. 2003 INITIATOR: JOSEF MAURER

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří a Lucie Portešovi
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Martin Milichovský, 02.04.2014
Umístění: Poběžovice, Hostouňská, hřbitov
Nápis:
VDĚČNI VÁM, ŽENY, KTERÉ JSTE V POCHODU SMRTI S DUŠÍ
ČISTOU A VZNEŠENOU ZDE KRÁČELY, VDĚČNI VÁM, MUŽI, KTEŘÍ
JSTE ZDE S ČELEM JASNÝM A VŮLÍ NEPODAJNOU ZA PRAVDU ŽIVOTY
SVÉ KLADLI. VDĚČNI VÁM, CIZINCI, KTEŘÍ NAVŽDY V NAŠICH SRDCÍCH
VLASTNÍMI BRATRY A SESTRAMI ZŮSTANETE A POKOJ VĚČNÝ
VÁM ZA DÍLO NESMRTELNÉ, NEB SLÁVA NAŠE VAŠE JEST A
ŽÍZEŇ PO SVOBODĚ I TEP ŽIVOTA VAŠEHO POSVÁTNÝM
ODKAZEM CO VZOR OBĚTI BUĎ NÁM I NAŠIM DĚTEM

(nápis v hebrejštině)

Zde leží přesně nezjištěný počet
židovských dívek.
Jejich jména zná pouze Bůh.
Dříve než poznaly štěstí lásky
a života, zemřely při pochodu
smrti v roce 1945.
Poznámka:

Hromadný hrob s ostatky na místním hřbitově. Počet osob a údaje o nich nejsou známé. Jedná se o pohřbené židovské ženy z pochodu smrti z KT Ravensbrucku a Helmbrechtsu. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz/
V Poběžovicích na Domažlicku je na místním hřbitově pohřbeno přibližně 57 obětí pochodů smrti z jara 1945 ve třech hromadných hrobech. V prvním se nacházejí vězňové zastřelení strážnými poblíž Vojanova. Ten je opatřen nápisem "Zemřeli za svobodu národů!" Druhý a třetí uchovávají ostatky žen z pochodu smrti ze Svatavy do Nýrska., které byly omylem zabity spojeneckými hloubkovými letci mezi Hostouní a Poběžovicemi. Na jednom z náhrobků je umístěn hebrejský a český nápis. Český tohoto znění: "Zde leží přesně nezjištěný počet židovských dívek. Jejich jména zná pouze Bůh. Dříve než poznaly štěstí lásky a života, zemřely při pochodu smrti v roce 1945." Hebrejský hovoří o počtu 11 obětí. Na posledním náhrobku je pak uvedeno: "Vděčni Vám ženy, které jste v pochodu smrti s duší čistou a vznešenou zde kráčely, vděčni Vám, muži, kteří jste zde s čelem jasným a vůlí nepoddajnou za pravdu životy své kladli, vděčni Vám, cizinci, kteří navždy v našich srdcích vlastními bratry a sestrami zůstanete a pokoj věčný Vám za dílo nesmrtelné, neb sláva naše Vaše jest a žízeň po svobodě i tep života Vašeho posvátným odkazem co vzor obětí buď nám i našim dětem."[
(zdroj: https://zapomnicky.pamatnik-terezin.cz/index.php/hroby/hroby/259-pobezovice )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3202-05811
Souřadnice: N49°31'4.1'' E12°48'21.04'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Ing. Jana Tejnecká

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 03.07.2019
Umístění: Poběžovice, Hostouňská, hřbitov
Nápis:
Zemřeli
za svobodu
národů!
Poznámka:

V Poběžovicích na Domažlicku je na místním hřbitově pohřbeno přibližně 57 obětí pochodů smrti z jara 1945 ve třech hromadných hrobech. V prvním se nacházejí vězňové zastřelení strážnými poblíž Vojanova. Ten je opatřen nápisem "Zemřeli za svobodu národů!" Druhý a třetí uchovávají ostatky žen z pochodu smrti ze Svatavy do Nýrska, které byly omylem zabity spojeneckými hloubkovými letci mezi Hostouní a Poběžovicemi. Na jednom z náhrobků je umístěn hebrejský a český nápis. Český tohoto znění: "Zde leží přesně nezjištěný počet židovských dívek. Jejich jména zná pouze Bůh. Dříve než poznaly štěstí lásky a života, zemřely při pochodu smrti v roce 1945." Hebrejský hovoří o počtu 11 obětí. Na posledním náhrobku je pak uvedeno: "Vděčni Vám ženy, které jste v pochodu smrti s duší čistou a vznešenou zde kráčely, vděčni Vám, muži, kteří jste zde s čelem jasným a vůlí nepoddajnou za pravdu životy své kladli, vděčni Vám, cizinci, kteří navždy v našich srdcích vlastními bratry a sestrami zůstanete a pokoj věčný Vám za dílo nesmrtelné, neb sláva naše Vaše jest a žízeň po svobodě i tep života Vašeho posvátným odkazem co vzor obětí buď nám i našim dětem."[
(zdroj: https://zapomnicky.pamatnik-terezin.cz/index.php/hroby/hroby/259-pobezovice )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 03.07.2019
Umístění: Poběžovice, Hostouňská, hřbitov
Nápis:
Zemřeli
za svobodu
národů!
Poznámka:

V Poběžovicích na Domažlicku je na místním hřbitově pohřbeno přibližně 57 obětí pochodů smrti z jara 1945 ve třech hromadných hrobech. V prvním se nacházejí vězňové zastřelení strážnými poblíž Vojanova.Ten je opatřen nápisem "Zemřeli za svobodu národů!" Druhý a třetí uchovávají ostatky žen z pochodu smrti ze Svatavy do Nýrska., které byly omylem zabity spojeneckými hloubkovými letci mezi Hostouní a Poběžovicemi. Na jednom z náhrobků je umístěn hebrejský a český nápis. Český tohoto znění: "Zde leží přesně nezjištěný počet židovských dívek. Jejich jména zná pouze Bůh. Dříve než poznaly štěstí lásky a života, zemřely při pochodu smrti v roce 1945." Hebrejský hovoří o počtu 11 obětí. Na posledním náhrobku je pak uvedeno: "Vděčni Vám ženy, které jste v pochodu smrti s duší čistou a vznešenou zde kráčely, vděčni Vám, muži, kteří jste zde s čelem jasným a vůlí nepoddajnou za pravdu životy své kladli, vděčni Vám, cizinci, kteří navždy v našich srdcích vlastními bratry a sestrami zůstanete a pokoj věčný Vám za dílo nesmrtelné, neb sláva naše Vaše jest a žízeň po svobodě i tep života Vašeho posvátným odkazem co vzor obětí buď nám i našim dětem."[
(zdroj: https://zapomnicky.pamatnik-terezin.cz/index.php/hroby/hroby/259-pobezovice )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3202-5810
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Michael Prokosch

Autor: Karl W. Schubsky, 18.01.2015
Umístění: Poběžovice, Hostouňská, na místním hřbitově
Nápis:
Michael Prokosch
k.k. L.U. Reg. No.6, 4 Esk
gef. bei. St. Rochus b. Peo
am 19. Juli 1916, im 23. Lebensjahre
Poznámka:

* 1893. V roce 1916 musel odevzdat LUR.Nr.6 ( Landwehr Ulanen Regiment ) své koně dělostřelectvu a nadále bojoval jako pěchota RSR Nr.6 ( Reitendes Schützen Regiment ), je tedy možné, že jmenovaný padl již jako pěšák během Brusilovy ofenzívy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°31'04.44'' E12°48'20.26''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Strom svobody

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 03.07.2019
Umístění: Poběžovice, Mariánská, před domem čp. 77 (bývalé kino)
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Za účasti široké veřejnosti bude slavnostně vysazen „Strom svobody, strom republiky“ – Lípa srdčitá. Tak, jak bývalo v minulosti zvykem, bude možné ostužkovat „Strom svobody“ trikolorní stuhou a ke kořenům vložit vzkaz pro budoucí generace. Za tónů Státní hymny uctíme neopakovatelné výročí naší vlasti.
(zdroj: https://www.stromysvobody.cz/DetailVysadby.aspx?id=117 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Alexej Kokorev, 03.11.2020
Umístění: Poběžovice, Náměstí Míru, pomník před kostelem
Nápis:
VE JMÉNU VŠECH OBĚTÍ
UŽ NIKDY VÁLKU A NÁSILÍ!

IN NAMEN ALLER OPFER
NIE WIEDER KRIEG UND GEWALT!
Poznámka:

- další foto v příloze - původní stav
- jména z původního pomníku:
Gefallen
Anderl, Johann
Anderl, Johann
Bauer, Johann
Benesch, Michael
Chritof, Wenzel
Deschka
Fröhlich, Paul
Füßl, Josef
Füßl, Karl
Gebl, Erasmus
Gröbner, Karl
Guldan, Michael
Hannakam, Georg
Helget, Josef
Herodes, Franz
Jankowetz, Michael
Küttner, Josef
Langshur, Hugo
März, Josef
März, Karl
Martinka
Neid
Neudecker, Matthias
Neumann, Josef
Pechtl, Wenzel
Potschak, Josef
Prix, Johann
Prokosch, Michael
Rieß, Anton
Rothmeier, Franz
Rothmeier, Franz
Rothmeier, Michael
Ruppert, Michael
Schütz, Josef
Schwarz, Franz
Schwarz, Karl
Selig, Michael
Senft, Johann
Simmerling, Josef
Stadik, Josef
Weixelmann, Josef
Winternitz, Siegfried
Wolf, Josef
Wukasinowich, Paul

Vermißt
Domaier, Bertl
Dvoraček, Adalbart
Turba, Franz
Verstorben
Buchauer, Georg
Kraus, Franz
Landkammer, Georg
Mahal, Franz
Mahal, Michael
Pauli, Karl
Pechtl, Franz
Stöbl, Franz
Stoffl, Paul
Nalezena původní socha z pomníku, opravena a dodána na pomník.
Poděkování pohotovému panu Paulovi (letitému promítači poběžovického kina, patriotovi a milovníkovi Poběžovic). V roce 2015, jedno páteční odpoledne - přesně ve 13h - mi zavolal se slovy: "Janino, upaluj se podívat do ulice ke škole. Válí se tam "hlava vojáka", mám dojem, že to je ten od kostela." Hlava se válela kus od trupu, kterému chyběla ruka (jestli si dobře vybavuji).
Tehdejší tajemník mi při zamykání kanceláře doporučil nechat to na příští týden, byl pátek...Zavolala jsem tehdy Jardovi Kukačkovi, který je další osobou, která má podíl na tom, že to tam nezabagrovali a neodvezli to jako jiné střepy někam do pangejtu. Okamžitě sedl do svého kopátka, naložil torzo vojáka, přivezl mi ho k zámku, očistili jsme ho, zabalili jsme ho - OPRAVDU POSVÁTNĚ - do hadrů a dek a později ho převezli do hangáru u parku. Tehdejší starosta Hynek Říha slíbil, že časem by se to mohlo opravit, jsem ráda, že na to došlo, o pár let později.
V pomoci se velmi angažoval Karl Reitmeier (německý novinář, čechofil, pravidelný zpravodajce z Domažlicka v Chammer Zeitung), který okamžitě na místo přijel, nafotil, psali o tom v německém tisku, pomáhal ověřovat jména padlých i žijících členů jejich rodin.
K tomu vojákovi. To není jen návrat jedné sochy. To je zase jeden malý krok k vyrovnání se s historií místa, kde se potkávali dějiny Čechů a Němců, Židů a křesťanů. Dějiny místa, které pomalým tempem činí smířlivé kroky mezi Čechy a Němci a já jsem ráda, že tenhle obrovský krok tentokrát udělali Češi.
Děkuji všem, kteří to dotáhli do konce a uvědomují si hloubku svého rozhodnutí. Pamatuji si totiž, jak padaly úvahy o tom, zda je vhodná doba tyčit památník padlým Němcům.
Jen k tomu dodávám, že socha byla nalezena v místech Němci zničené poběžovické synagogy, kam ji zřejmě vyvezli poté, co ji z poválečné nenávisti ke všemu německému rozbili. Jaký historický paradox!


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°30'38.66'' E12°48'7.74''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Alexej Kokorev