Poběžovice

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jiří a Lucie Portešovi, 25.08.2011
Umístění: Poběžovice, Hostouňská, hřbitov
Nápis:
NA PAMÁTKU VĚNOVÁNO POTOMKY ZE ZÁMĚLIČE
1902 – 45 PAMÁTCE NĚMECKÝCH PŘEDKŮ
POHŘBENÝCH ZDE NA POBĚŽOVICKÉM HŘBITOVĚ.
1945/46 VYHNANÝM PŮVODNÍM OBYVATELŮM –
- POCHOVANÝM DALEKO OD SVÉ VLASTI.
1914 – 18 a 1939 – 45 OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK
V EVROPĚ – KTEŘÍ ODPOČÍVAJÍ POD CIZÍ ZEMÍ.
TI VŠICHNI NEJSOU ZAPOMENUTI !
DEJ BŮH ČECHŮM A NĚMCŮM ODVAHU A SÍLU
K ODPUŠTĚNÍ VE VZPOMÍNKÁCH A MODLITBĚ.

ZUR ERINNERUNG GESTIFTET
VON DEN NACHKOMMEN KLEINSEMLOWITZ.
1902 – 45 DEUTSCHEN VORFAHREN
DIE HIER IM FRIEDHOF RONSPERG BEERDIGT.
1945/46 VERTRIEBENEN URSPRÜNGLICHEN
BEWOHNER – FERN DER HEIMAT BESTATTET.
1914 – 18 und 1939 – 45 WELTKRIEGE OPFERTOTEN
IN EUROPA – UNTER FREMDER ERDE RUHEN.
SIE ALLE SIND NICHT VERGESSEN ! GOTT GEBE
DEUTSCHEN UND TSCHECHEN MUT UND KRAFT
ZUR VERSÖHNUNG IM GEDENKEN UND GEBET.

20. 6. 2003 INITIATOR: JOSEF MAURER

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří a Lucie Portešovi
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Martin Milichovský, 02.04.2014
Umístění: Poběžovice, Hostouňská, hřbitov
Nápis:
VDĚČNI VÁM, ŽENY, KTERÉ JSTE V POCHODU SMRTI S DUŠÍ
ČISTOU A VZNEŠENOU ZDE KRÁČELY, VDĚČNI VÁM, MUŽI, KTEŘÍ
JSTE ZDE S ČELEM JASNÝM A VŮLÍ NEPODAJNOU ZA PRAVDU ŽIVOTY
SVÉ KLADLI. VDĚČNI VÁM, CIZINCI, KTEŘÍ NAVŽDY V NAŠICH SRDCÍCH
VLASTNÍMI BRATRY A SESTRAMI ZŮSTANETE A POKOJ VĚČNÝ
VÁM ZA DÍLO NESMRTELNÉ, NEB SLÁVA NAŠE VAŠE JEST A
ŽÍZEŇ PO SVOBODĚ I TEP ŽIVOTA VAŠEHO POSVÁTNÝM
ODKAZEM CO VZOR OBĚTI BUĎ NÁM I NAŠIM DĚTEM

(nápis v hebrejštině)

Zde leží přesně nezjištěný počet
židovských dívek.
Jejich jména zná pouze Bůh.
Dříve než poznaly štěstí lásky
a života, zemřely při pochodu
smrti v roce 1945.
Poznámka:

Hromadný hrob s ostatky na místním hřbitově. Počet osob a údaje o nich nejsou známé. Jedná se o pohřbené židovské ženy z pochodu smrti z KT Ravensbrucku a Helmbrechtsu. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz/
V Poběžovicích na Domažlicku je na místním hřbitově pohřbeno přibližně 57 obětí pochodů smrti z jara 1945 ve třech hromadných hrobech. V prvním se nacházejí vězňové zastřelení strážnými poblíž Vojanova. Ten je opatřen nápisem "Zemřeli za svobodu národů!" Druhý a třetí uchovávají ostatky žen z pochodu smrti ze Svatavy do Nýrska., které byly omylem zabity spojeneckými hloubkovými letci mezi Hostouní a Poběžovicemi. Na jednom z náhrobků je umístěn hebrejský a český nápis. Český tohoto znění: "Zde leží přesně nezjištěný počet židovských dívek. Jejich jména zná pouze Bůh. Dříve než poznaly štěstí lásky a života, zemřely při pochodu smrti v roce 1945." Hebrejský hovoří o počtu 11 obětí. Na posledním náhrobku je pak uvedeno: "Vděčni Vám ženy, které jste v pochodu smrti s duší čistou a vznešenou zde kráčely, vděčni Vám, muži, kteří jste zde s čelem jasným a vůlí nepoddajnou za pravdu životy své kladli, vděčni Vám, cizinci, kteří navždy v našich srdcích vlastními bratry a sestrami zůstanete a pokoj věčný Vám za dílo nesmrtelné, neb sláva naše Vaše jest a žízeň po svobodě i tep života Vašeho posvátným odkazem co vzor obětí buď nám i našim dětem."[
(zdroj: https://zapomnicky.pamatnik-terezin.cz/index.php/hroby/hroby/259-pobezovice )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3202-05811
Souřadnice: N49°31'4.1'' E12°48'21.04'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Ing. Jana Tejnecká

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 03.07.2019
Umístění: Poběžovice, Hostouňská, hřbitov
Nápis:
Zemřeli
za svobodu
národů!
Poznámka:

V Poběžovicích na Domažlicku je na místním hřbitově pohřbeno přibližně 57 obětí pochodů smrti z jara 1945 ve třech hromadných hrobech. V prvním se nacházejí vězňové zastřelení strážnými poblíž Vojanova. Ten je opatřen nápisem "Zemřeli za svobodu národů!" Druhý a třetí uchovávají ostatky žen z pochodu smrti ze Svatavy do Nýrska, které byly omylem zabity spojeneckými hloubkovými letci mezi Hostouní a Poběžovicemi. Na jednom z náhrobků je umístěn hebrejský a český nápis. Český tohoto znění: "Zde leží přesně nezjištěný počet židovských dívek. Jejich jména zná pouze Bůh. Dříve než poznaly štěstí lásky a života, zemřely při pochodu smrti v roce 1945." Hebrejský hovoří o počtu 11 obětí. Na posledním náhrobku je pak uvedeno: "Vděčni Vám ženy, které jste v pochodu smrti s duší čistou a vznešenou zde kráčely, vděčni Vám, muži, kteří jste zde s čelem jasným a vůlí nepoddajnou za pravdu životy své kladli, vděčni Vám, cizinci, kteří navždy v našich srdcích vlastními bratry a sestrami zůstanete a pokoj věčný Vám za dílo nesmrtelné, neb sláva naše Vaše jest a žízeň po svobodě i tep života Vašeho posvátným odkazem co vzor obětí buď nám i našim dětem."[
(zdroj: https://zapomnicky.pamatnik-terezin.cz/index.php/hroby/hroby/259-pobezovice )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 03.07.2019
Umístění: Poběžovice, Hostouňská, hřbitov
Nápis:
Zemřeli
za svobodu
národů!
Poznámka:

V Poběžovicích na Domažlicku je na místním hřbitově pohřbeno přibližně 57 obětí pochodů smrti z jara 1945 ve třech hromadných hrobech. V prvním se nacházejí vězňové zastřelení strážnými poblíž Vojanova.Ten je opatřen nápisem "Zemřeli za svobodu národů!" Druhý a třetí uchovávají ostatky žen z pochodu smrti ze Svatavy do Nýrska., které byly omylem zabity spojeneckými hloubkovými letci mezi Hostouní a Poběžovicemi. Na jednom z náhrobků je umístěn hebrejský a český nápis. Český tohoto znění: "Zde leží přesně nezjištěný počet židovských dívek. Jejich jména zná pouze Bůh. Dříve než poznaly štěstí lásky a života, zemřely při pochodu smrti v roce 1945." Hebrejský hovoří o počtu 11 obětí. Na posledním náhrobku je pak uvedeno: "Vděčni Vám ženy, které jste v pochodu smrti s duší čistou a vznešenou zde kráčely, vděčni Vám, muži, kteří jste zde s čelem jasným a vůlí nepoddajnou za pravdu životy své kladli, vděčni Vám, cizinci, kteří navždy v našich srdcích vlastními bratry a sestrami zůstanete a pokoj věčný Vám za dílo nesmrtelné, neb sláva naše Vaše jest a žízeň po svobodě i tep života Vašeho posvátným odkazem co vzor obětí buď nám i našim dětem."[
(zdroj: https://zapomnicky.pamatnik-terezin.cz/index.php/hroby/hroby/259-pobezovice )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3202-5810
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Michael Prokosch

Autor: Karl W. Schubsky, 18.01.2015
Umístění: Poběžovice, Hostouňská, na místním hřbitově
Nápis:
Michael Prokosch
k.k. L.U. Reg. No.6, 4 Esk
gef. bei. St. Rochus b. Peo
am 19. Juli 1916, im 23. Lebensjahre
Poznámka:

* 1893. V roce 1916 musel odevzdat LUR.Nr.6 ( Landwehr Ulanen Regiment ) své koně dělostřelectvu a nadále bojoval jako pěchota RSR Nr.6 ( Reitendes Schützen Regiment ), je tedy možné, že jmenovaný padl již jako pěšák během Brusilovy ofenzívy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°31'04.44'' E12°48'20.26''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser