Partizánske

1. mája, Agátová, Cintorínska, Hlavná, Hrnčírikova, Mostová, Námestie SNP, Nitrianska, R. Jašíka, Šimonovianska, Za riekou Nitrou

Pamätná tabuľa Rudolf Jašík

Autor: Ladislav Barabás, 07.06.2010
Umístění: Partizánske, R. Jašíka 161, bytovka
Nápis:
V TOMTO DOME
ŽIL A PRACOVAL
KOMUNISTA
SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ
RUDOLF JAŠÍK
CELÝ SVOJ ŽIVOT
A DIELO
VENOVAL VÝSTAVBE
SOCIALISTICKEJ VLASTI

1919
1960
Poznámka:

Rudolf Jašík (2.12.1919 Turzovka - 30.7.1960 Bratislava, pochovaný v Partizánskom) spisovateľ. Za ilegálne šírenie letákov bol v Trenčíne v januári väznený 6 mesiacov. Po prepustení narukoval k delostreleckému pluku v Ružomberku a v rámci Rýchlej divízie bojoval na Ukrajine a Kryme. Za sabotáž bol odsúdený na smrť, neskôr amnestovaný. Po odchode z armády sa pridal k partizánom. Bol príslušníkom partizánskej skupiny A. Grznára, po vypuknutí SNP politický komisár 5. oddielu Druhej partizánskej brigády M. R. Štefánika, začiatkom roku 1945 príslušník Slov. nár. partizánskej brigády mjr. Popova. Vyznamenania: Rad SNP II. tr., Rad práce
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, Wikipédia)

Autorkou busty je sochárka Alina Ferdinandy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 28.03.2014
Umístění: Partizánske, Šimonovianska 30, na budove pošty
Nápis:
V ČASE OD 27.8.1944 PRACOVAL V TEJTO BUDOVE
REVOLUČNÝ NÁRODNÝ VÝBOR KTORÝ POD VEDENÍM KOMUNISTOV
PRIPRAVOVAL A ORGANIZOVAL VYZBROJOVANIE
PRVÝCH PARTIZÁNSKYCH SKUPÍN DO BOJA PROTI FAŠISTOM
V TOMTO ČASE VYKONÁVAL TU SVOJU ČINNOSŤ
AJ VELITEĽSKÝ ŠTÁB HORNONITRIANSKEJ PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY

OBČANIA MESTA
PARTIZÁNSKE
V PARTIZÁNSKOM 9.5.1962

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°37'48'' E18°23'30.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 28.03.2014
Umístění: Partizánske, Za riekou Nitrou, krátkou cestičkou hore nad predajňou Stavivá
Nápis:
NA TOMTO MIESTE FAŠISTI V ROKU 1944 ZVERSKÝM SPÔSOBOM POVRAŽ
DILI 35 NEZNÁMYCH HRDINOV NEZNÁMYCH BOJOVNÍKOV ZA NAŠU SLOBODU.
MEDZI NIMI BOL AJ SOVIETSKY PARAŠUTISTA V HODNOST KAPITÁN, KTO-
RÉHO FAŠISTI PRED POPRAVOU PREVIEDLI ZVIAZANÉHO A POLOVYZLEČENÉHO
CELÝM MESTOM AKO VÝSTRAHU.
SOVIETSKI ĽUDIA ĎALEKO OD SVOJEJ RODNEJ ZEME HRDINSKY ZOMIERALI
ZA NÁS. JEDINE VĎAKA SOVIETSKEMU SVÄZU SME NAKONIEC POD VEDENÍM
KSČ NAD FAŠIZMOM ZVÍŤAZILI. NAVEKY SA UPEVNILO PRIATEĽSTVO NAŠICH
NÁRODOV S NÁRODMI SOVIETSKEHO SVÄZU.

ČESŤ A SLÁVA PAMIATKE VŠETKÝM,
KTORÍ POPOŽILI SVOJE ŽIVOTY V BOJI ZA NAŠU SLOBODU !

VENUJÚ OBČANIA MESTA PARTIZÁNSKE V ROKU 1960.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°37'16.3'' E18°22'58.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás