Partizánske

Pamätná tabuľa Alexander Makarenko

Autor: Ladislav Barabás, 28.03.2014
Umístění: Partizánske, 1. mája, na rohu budovy odborného učilišťa obuvníckeho
Nápis:
ALEXANDER MAKARENKO, NARODENÝ 5.1.1916, VERNÝ SYN
ROBOTNÍCKEJ TRIEDY – KOMUNISTA
VENOVAL CELÝ SVOJ MLADÝ ŽIVOT BOJU
ZA LEPŠÍ ZAJTRAJŠOK PRACUJÚCEHO ĽUDU.
TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI ČLENA STRANY
UPLATŇOVAL NAJMÄ MEDZI MLÁDEŽOU,
ČO SA AJ PREJAVILO V JEJ ÚČASTI NA SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
V BOJI PROTI FAŠIZMU.
V ROKU 1944 BOL SÚDRUH MAKARENKO FAŠISTAMI CHYTENÝ,
V TOMTO DOME MLÁDEŽE VÄZNENÝ A MUČENÝ
A POTOM AJ NA DOTERZ NEZNÁMOM MIESTE GESTAPOM ZAVRAŽDENÝ

ČESŤ JEHO NEHYNÚCEJ PAMIATKE !

JEHO SPOLUBOJOVNÍCI
Z MESTA PARTIZÁNSKE

PARTIZÁNSKE 9.V.1962

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°37'32.5'' E18°22'25.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás