Partizánske

Pomník Obetiam SNP a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 28.03.2014
Umístění: Partizánske, Za riekou Nitrou, krátkou cestičkou hore nad predajňou Stavivá
Nápis:
NA TOMTO MIESTE FAŠISTI V ROKU 1944 ZVERSKÝM SPÔSOBOM POVRAŽ
DILI 35 NEZNÁMYCH HRDINOV NEZNÁMYCH BOJOVNÍKOV ZA NAŠU SLOBODU.
MEDZI NIMI BOL AJ SOVIETSKY PARAŠUTISTA V HODNOST KAPITÁN, KTO-
RÉHO FAŠISTI PRED POPRAVOU PREVIEDLI ZVIAZANÉHO A POLOVYZLEČENÉHO
CELÝM MESTOM AKO VÝSTRAHU.
SOVIETSKI ĽUDIA ĎALEKO OD SVOJEJ RODNEJ ZEME HRDINSKY ZOMIERALI
ZA NÁS. JEDINE VĎAKA SOVIETSKEMU SVÄZU SME NAKONIEC POD VEDENÍM
KSČ NAD FAŠIZMOM ZVÍŤAZILI. NAVEKY SA UPEVNILO PRIATEĽSTVO NAŠICH
NÁRODOV S NÁRODMI SOVIETSKEHO SVÄZU.

ČESŤ A SLÁVA PAMIATKE VŠETKÝM,
KTORÍ POPOŽILI SVOJE ŽIVOTY V BOJI ZA NAŠU SLOBODU !

VENUJÚ OBČANIA MESTA PARTIZÁNSKE V ROKU 1960.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°37'16.3'' E18°22'58.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás