Partizánske

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 21.10.2013
Umístění: Partizánske, Hlavná, pri odbočke ku kaštieľu v časti Malé Bielice
Nápis:
DVONČ RUDOLF 21.9.1912, HORNIŠ RUDOLF 5.12.1906, JAKUBIS ŠTEFAN 14.12.1897, KOŠÍK JÁN 8.10.1922, MICHALÍK JOZEF 23.3.1923, PETRÍK VENDELÍN 12.11.1914, ŠMATLÁK JOZEF 7.5.1915

PADLÍ V SLOVENSKOM NÁRODNOM
POVSTANÍ Z OBCE MALÉ BIELICE

„ČESŤ ICH PAMIATKE!“

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°37'45.1'' E18°20'15.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás