Bratislava

Hrob Lajos Búcz

Autor: Ladislav Barabás, 21.03.2022
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor 1, hrob č.196
Nápis:
BÚCZ LAJOS
1848/49-és honvéd örnagy
1896 szept. 30. élete 76. évében.
Poznámka:

Lajos Búcz bojoval v revolúcii 1848/49 ako major (maď. örnagy) maďarskej armády.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Lernbecher

Autor: Ladislav Barabás, 23.02.2016
Umístění: Bratislava, Adámiho, cintorín, vľavo od chodnika
Nápis:
FRANTIŠEK LERNBECHER
1879 – 1940

ODPOČÍVAJTE V POKOJI!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'2.5'' E17°3'32.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Rosík

Autor: Ladislav Barabás, 17.03.2022
Umístění: Bratislava, Adámiho, cintorín Karlova Ves
Nápis:
FRANTIŠEK ROSÍK
*23.11.1927 +1.7.2015
Poznámka:

mjr. František Rosík (23.11.1927 Malenovice, ČR – 1.7.2015 Bratislava) dôstojník Pohraničnej stráže, kynológ. V rokoch 1954-55 študoval na Škole pohraničných vojsk v Alma-Ate (Kazachstan, ZSSR) služobnú kynológiu. Venoval sa chovu služobných psov plemena nemecký ovčiak. Šľachtením sa mu podarilo vychovať nové slovenské plemeno československý vlčiak. Vyznamenanie: Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti
(zdroj: http://www.kynologickarevue.sk/lucime-sa-s-tvorcom-slovenskeho-plemena )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Anton Kadnár

Autor: Ladislav Barabás, 23.02.2016
Umístění: Bratislava, Adámiho, cintorín, sektor 2, hrob číslo 60
Nápis:
ANTON KADNÁR
ŽIL 36 ROKOV.
ODIŠIEL VYRVANÝ NEĽÚTOSTNOU RUKOU
OSUDU DOBRÝ MANŽEL A OTEC, VERNÝ SYN
PRACUJÚCEHO ĽUDU SKÔR, NEŽ MOHOL
UZREŤ SLOBODU A SKÔR, NEŽ LÁSKOU
NAPLNIL ŠŤASTIE SVOJEJ RODINY.

ZOMREL, ABY NÁROD ŽIL.
Poznámka:

Anton Kadnár sa narodil v roku 1909 vo Vysokej pri Morave. Na jeseň roku 1942 bol ako člen ilegálnej komunistickej strany a za prechovávanie zbraní a streliva pre partizánov uväznený. Po roku väzenia ho prepustili, no 4. februára 1945 ho opäť uväznili. 31. marca 1945, teda štyri dni pred oslobodením Bratislavy bol posledným transportom väzňov z bratislavskej hlavnej stanice prevezený do Mauthausenu, kde zahynul.
Zdroj: karlovaves.ahoj.sk


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'2.2'' E17°3'31.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Mária Terézia

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2010
Umístění: Bratislava, Banskobystrická, Prezidentská záhrada
Nápis:
MÁRIA TERÉZIA

REKONŠTRUKCIA TORZA JAZDECKÉHO SÚSOŠIA
OD NEZNÁMEHO AUTORA Z 2. POLOVICE 18. STOROČIA
AUTOR REKONŠTRUKCIE – akad. soch. MIROSLAV ČERNÁK
r. 1992 reštaurátor
Poznámka:

Mária Terézia (13.5.1717 Viedeň – 29.11.1780 Viedeň) uhorská a česká kráľovná z rodu Habsburgovcov a rakúska arcivojvodkyňa. Pričinila sa o ekonomické a školské reformy, podporovala obchod a rozvoj poľnohospodárstva, zreorganizovala armádu. Pokračujúci konflikt s Pruským kráľovstvom viedol k sedemročnej vojne, ktorá prebiehala v rokoch 1756-63 a skončila neúspechom habsburskej monarchie.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Emil Vidra

Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Banskobystrická 8, bytový dom
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
JUDr. PhDr. EMIL VIDRA,
KTORÝ V ROKU 1968 ZALOŽIL
SLOVENSKÚ ORGANIZÁCIU
NA OCHRANU PRÁV
ĽUDSKÝCH A NÁRODNÝCH.
Poznámka:

Emil Vidra (23.3.1916 Šurany – 20.1.2002 Bratislava) právnik. V auguste 1958 bol uväznený a na základe vykonštruovaného procesu odsúdený za rozvracanie republiky na sedem rokov. V roku 1960 bol na základe amnestie prepustený. V roku 1968 bývalí politickí väzni založili v Prahe Klub 231. Slovenskí zástupcovia si aj pričinením Dr. Vidru založili v Bratislave Slovenskú organizáciu na ochranu ľudských práv (SONOĽP). Po vstupe okupačných vojsk v roku 1968 pre obavu o svoju bezpečnosť emigroval do Viedne. Po novembri 1989 sa vrátil do vlasti, predstavitelia VPN ho na novembrové tribúny nevpustili.
(zdroj: https://watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1219:pred-20-rokmi-zomrel-uriansky-rodak-dr-emil-vidra&catid=43:default&Itemid=64 https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/politicki-vazni-sa-postavili-na-celo-zapasu-o-dodrziavanie-ludskych-prav )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Štefan Major - místo je zrušené

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2009
Umístění: Bratislava, Banskobystrická 12, pôv. rodinný dom
Nápis:
V TOMTO DOME BÝVAL V ROKOCH 1945-1963
ŠTEFAN MAJOR, ZAKLADAJÚCI ČLEN KSČ,
POPREDNÝ ČINITEĽ ROBOTNÍCKEHO HNUTIA
A DLHOROČNÝ ČLEN ÚV KSS A ÚV KSČ
Poznámka:

Štefan Major (13.12.1887 Vráble – 19.9.1963 Bratislava) komunistický politik, diplomat a učiteľ. Študoval na Učiteľskom ústave v Modre, v rokoch 1933-35 na Medzinárodnej leninskej škole v Moskve. Organizátor štrajkov robotníkov, v rokoch 1931-33 väznený. V rokoch 1938-45 žil v emigrácii v ZSSR ako redaktor a hlásateľ slovenského a maďarského rozhlasového vysielania v Moskve a Kujbyševe. Vyznamenanie: Rad SNP I. triedy, Rad MR I. stupňa s rubínmi.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)
Autorom busty je sochár Vojtech Baďura.
Dom, na ktorom bola pamätná tabuľa bol zbúraný.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Strom Václava Havla

Autor: Ladislav Barabás, 12.10.2021
Umístění: Bratislava, Banskobystrická, Prezidentská záhrada
Nápis:
ALEJA PREZIDENTOV

STROM ZASADIL
PREZIDENT ČESKEJ REPUBLIKY
VÁCLAV HAVEL

17. SEPTEMBER 1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Andrej Bagar

Autor: Ladislav Barabás, 23.03.2010
Umístění: Bratislava, Beňovského, Park Družby
Nápis:
NÁRODNÝ UMELEC
ANDREJ BAGAR
1900 - 1966
Poznámka:

Socha pôvodne stála na Hviezdoslavovom námestí. Jej autorom je sochár Ferdinand Bollo, architektom celkového riešenia je Dušan Kuzma.
Andrej Bagar (29.10.1900 Trenčianske Teplice - 31.7.1966 Bratislava) herec, režisér, divadelný pedagóg, verejný činiteľ, národný umelec. Za aktívny odpor proti fašizmu v apríli 1939 zatknutý, do októbra 1940 väznený. Počas SNP zakladateľ a vedúci Frontového divadla, ktoré uskutočnilo okolo 50 predstavení a umelecko-agitačnou formou posilňovalo bojového a revolučného ducha povstalcov. Po ústupe SNP do hôr politický komisár 2. skupiny oddielu mjr. Petrova v spojených pertizánskych brigádach Smrť fašizmu. Riadil stranícku prácu v part. oddieloch aj na časti okupovaného územia stredného Slovenska. Vyznamenania: Čs. voj. kríž 1939, Rad SNP I. tr., Rad 25. februára, Rad republiky, Rad práce
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ján Borodáč

Autor: Ladislav Barabás, 15.03.2020
Umístění: Bratislava, Borodáčova, základná škola
Nápis:
NA PAMIATKU
NÁRODNÉHO UMELCA
JANKA BORODÁČA
VÝZNAMNÉHO SLOVEN-
SKÉHO DIVADELNÉHO
HERCA, REŽISÉRA
A PEDAGÓGA 1892 - 1964
Poznámka:

Ján Borodáč (18.6.1892 Prešov – 18.2.1964 Bratislava) bol dôstojník rakúsko-uhorskej armády. V roku 1915 padol do ruského zajatia.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)

Autorkou pamätnej tabule je Klára Pataki.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'13.1'' E17°10'27.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás