Bratislava

Hrob Gustav Hackenberg

Autor: Ladislav Barabás, 05.11.2017
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor I, hrob č. 355
Nápis:
K. U. K.
Generalmajor
GUSTAV
HACKENBERG
von 1882 bis 1888
Genie-Chef des 5. Korps
gest. 27. Aug. 1910
im 78. Lebensjahre.

"Mein Jesu
Barmherzigkeit"

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Friedrich a Friedrich Tobis

Autor: Ladislav Barabás, 05.11.2017
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor 3, hrob č. 148
Nápis:
Hier ruhen in Gott
FRIEDRICH TOBIS
K. u. K. Oberst
Comandant des Inf. Reg. 33
beg. 12. Nov. 1860, gest. 20. Feb. 1916.

Dessen Vater
FRIEDRICH TOBIS
K. u. K. Oberstleutnant
des Ruhestandes
1804 - 1881
Ruhet sanft!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vavro Šrobár

Autor: Ladislav Barabás, 05.11.2017
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín sektor 3, hrob č. 182
Nápis:
MUDr. VAVRO ŠROBÁR
1867 - 1950
Poznámka:

Vavro Šrobár (9.8.1867 Lisková - 6.12.1950 Olomouc, pochovaný v Bratislave) politický a verejný činiteľ, publicista a lekár. Študoval na Lekárskej fakulte v Prahe, pre svoje aktivity bol väznený v Ružomberku (1906), Segedíne (1907-08) a internovaný v Cegléde (1918). Už koncom 19. storočia udržiaval kontakty s T. G. Masarykom. V dňoch prevratu 1918 bol v Prahe, stal sa členom predsedníctva Nár. výboru čs. i rev. NZ, neskôr sa stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska. Počas druhej svetovej vojny sa okolo neho sformovala odbojová skupina. Bol v styku s londýnskou exilovou vládou a nadviazal kontakt s dôstojníkmi slov. armády, nezískal však podporu vojenskej zložky odboja. V čase ústupu povstalcov ho hôr sa dostal do ZSSR a 30.1.1945 prišiel do Košíc ako člen delegácie SNR pre oslobodené územie, ako člen tejto delegácie sa zúčastnil v marci 1945 politických rokovaní v Moskve. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad republiky in memoriam (1969)
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ignác Gessay

Autor: Ladislav Barabás, 07.09.2009
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín sektor I, hrob č. 8
Nápis:
IGNÁC GESSAY
17.VI.1874 - 12.VIII.1928

JESTLI MOJA PRÁCA VZBUDILA
V NIEKOM ZÁPAL O POSVÄTNÚ
NAŠU NÁRODNÚ VEC,
VTEDY NEŽIL SOM NADARMO.

sign. MOTOŠKA
1930
Poznámka:

Ignác Gessay (17.6.1874 Tvrdošín - 12.8.1928 Bratislava) novinár a spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike. Pred perzekúciou uhorskými orgánmi odišiel do USA, kde sa zameriaval na kultúrne a politické povznesenie amerických Slovákov. Počas prvej svetovej vojny organizoval čs. zahraničný odboj a zostavoval slovenské dobrovoľnícke jednotky. Zúčastnil sa na príprave Clevelandskej dohody a bol jedným zo signatárov Pittsburgskej dohody a členom čs. národnej rady v USA. V rokoch 1919-20 bol členom čsl. delegácie na mierovej konferencii v Paríži.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, Ondrejský cintorín. Bratislava 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Josef Slunský

Autor: Ing. Petr Tichý, 31.07.2016
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín
Nápis:
bez textu
Poznámka:

Narozen 6. 10. 1877 v Hlohovci. Pocházel z rodu Slunských, který koncem 16. století přišel z dnešního Chorvatska kolonizovat moravsko-rakouské pomezí. Jeho předci, Moravští Charváté se většinou věnovali zemědělství, on se rozhodl pro kariéru vojáka.
Po absolvování právnické fakulty ve Vídni nastoupil jako jednoroční dobrovolník k Zeměbraneckému pěšímu pluku č. 8 (LIR Nr. 8 - Praha). Absolvoval vojenské vzdělání v Praze a ve Vídni. Postupoval na hodnostním žebříčku.
Během první světové války sloužil na ruské a později i italské frontě.
Krátce po válce se stal důstojníkem armády nově vzniklého Československa, ve štábních funkcích se účastnil bojů o Slovensko s Maďarskou republikou rad.
Později se podílel na výstavbě jednotek horské pěchoty v Ružomberoku a Popradě. Velel pěším brigádám ve Znojmě a Lučenci.
Během působení v armádě si zvyšoval vojenské vzdělání a postupoval na hodnostním žebříčku, až byl 31. 3. 1931 jmenován brigádním generálem.
Do výslužby odešel 1. 5. 1933, zemřel 31. 7. 1934 v Bratislavě. Jeho hrob byl časem zapomenut, byl znovu objeven až po 82 letech.
Brigádní generál Josef Slunský byl držitelem množství rakousko-uherských vyznamenání i vyznamenání Německého císařství. Později byl dekorován také řadou vyznamenání poválečného Československa a Rumunska.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý
Příprava dat: Mgr. František Trávníček

Hrob František Lernbecher

Autor: Ladislav Barabás, 23.02.2016
Umístění: Bratislava, Adámiho, cintorín, vľavo od chodnika
Nápis:
FRANTIŠEK LERNBECHER
1879 – 1940

ODPOČÍVAJTE V POKOJI!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'2.5'' E17°3'32.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Anton Kadnár

Autor: Ladislav Barabás, 23.02.2016
Umístění: Bratislava, Adámiho, cintorín, sektor 2, hrob číslo 60
Nápis:
ANTON KADNÁR
ŽIL 36 ROKOV.
ODIŠIEL VYRVANÝ NEĽÚTOSTNOU RUKOU
OSUDU DOBRÝ MANŽEL A OTEC, VERNÝ SYN
PRACUJÚCEHO ĽUDU SKÔR, NEŽ MOHOL
UZREŤ SLOBODU A SKÔR, NEŽ LÁSKOU
NAPLNIL ŠŤASTIE SVOJEJ RODINY.

ZOMREL, ABY NÁROD ŽIL.
Poznámka:

Anton Kadnár sa narodil v roku 1909 vo Vysokej pri Morave. Na jeseň roku 1942 bol ako člen ilegálnej komunistickej strany a za prechovávanie zbraní a streliva pre partizánov uväznený. Po roku väzenia ho prepustili, no 4. februára 1945 ho opäť uväznili. 31. marca 1945, teda štyri dni pred oslobodením Bratislavy bol posledným transportom väzňov z bratislavskej hlavnej stanice prevezený do Mauthausenu, kde zahynul.
Zdroj: karlovaves.ahoj.sk


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'2.2'' E17°3'31.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Mária Terézia

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2010
Umístění: Bratislava, Banskobystrická, Prezidentská záhrada
Nápis:
MÁRIA TERÉZIA

REKONŠTRUKCIA TORZA JAZDECKÉHO SÚSOŠIA
OD NEZNÁMEHO AUTORA Z 2. POLOVICE 18. STOROČIA
AUTOR REKONŠTRUKCIE – akad. soch. MIROSLAV ČERNÁK
r. 1992 reštaurátor
Poznámka:

Mária Terézia (13.5.1717 Viedeň – 29.11.1780 Viedeň) uhorská a česká kráľovná z rodu Habsburgovcov a rakúska arcivojvodkyňa. Pričinila sa o ekonomické a školské reformy, podporovala obchod a rozvoj poľnohospodárstva, zreorganizovala armádu. Pokračujúci konflikt s Pruským kráľovstvom viedol k sedemročnej vojne, ktorá prebiehala v rokoch 1756-63 a skončila neúspechom habsburskej monarchie.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Emil Vidra

Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Banskobystrická 8, bytový dom
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
JUDr. PhDr. EMIL VIDRA,
KTORÝ V ROKU 1968 ZALOŽIL
SLOVENSKÚ ORGANIZÁCIU
NA OCHRANU PRÁV
ĽUDSKÝCH A NÁRODNÝCH.
Poznámka:

Emil Vidra (23.3.1916 Šurany – 20.1.2002 Bratislava) právnik. V auguste 1958 bol uväznený a na základe vykonštruovaného procesu odsúdený za rozvracanie republiky na sedem rokov. V roku 1960 bol na základe amnestie prepustený. V roku 1968 bývalí politickí väzni založili v Prahe Klub 231. Slovenskí zástupcovia si aj pričinením Dr. Vidru založili v Bratislave Slovenskú organizáciu na ochranu ľudských práv (SONOĽP). Po vstupe okupačných vojsk v roku 1968 pre obavu o svoju bezpečnosť emigroval do Viedne. Po novembri 1989 sa vrátil do vlasti, predstavitelia VPN ho na novembrové tribúny nevpustili.
(zdroj: https://watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1219:pred-20-rokmi-zomrel-uriansky-rodak-dr-emil-vidra&catid=43:default&Itemid=64 https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/politicki-vazni-sa-postavili-na-celo-zapasu-o-dodrziavanie-ludskych-prav )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Strom Václava Havla

Autor: Ladislav Barabás, 12.10.2021
Umístění: Bratislava, Banskobystrická, Prezidentská záhrada
Nápis:
ALEJA PREZIDENTOV

STROM ZASADIL
PREZIDENT ČESKEJ REPUBLIKY
VÁCLAV HAVEL

17. SEPTEMBER 1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás