Hlinsko

Blatenská, Budovcovo nábřeží, Hřbitovní, Karla Lidického

Pamětní deska Jan Sadílek

Autor: Ivo Šťastný, 21.05.2006
Umístění: Hlinsko, Blatenská, budova školy
Nápis:
MAJOR JAN SADÍLEK
BOJOVNÍK ZA SVOBODU VLASTI
NAROZEN 16.5.1884
ZEMŘEL HRDINNOU SMRTÍ 8.7.1940
Poznámka:

Sadílek Jan: *16.5.1884 Hlinsko. Zaměstnání: finanční úředník. RU armáda: ResJäg., TitPatrf., FJB. Nr. 2, 4. Komp. Zajetí: 20.10.1914 Halič. Přihlášení do legií: Tobolsk. Datum zařazení do legie: 25.8.1915. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích: Čs.družina. Poslední útvar v legiích: 12.stř.pl. První hodnost v legiích: vojín, poslední: kapitán. Konec v legiích: 15.6.1920. Dále služba v ČSA. Byl účastníkem bitvy u Zborova, kde byl zraněn. Po návratu do vlasti byl zařazen jako přednosta (náčelník) skupiny zpravodajského oddělení hlavního štábu. Stal se tak zakladatelem československého vojenského zpravodajství – předchůdce Františka Moravce. V této funkci působil až do roku 1924, kdy byl penzionován ze zdravotních důvodů. Po roce 1924 se věnoval soukromému podnikání, působil jako dozorčí důstojník branné výchovy v Praze XVI. Na podzim roku 1939 se zapojil do ilegální odbojové organizace Obrana národa. V řadách ON působil jako blízký spolupracovník Josefa Balabána, vydavatel ilegálního časopisu V boj a organizátor přechodů lidí přes hranice protektorátu do emigrace v cizině. Často se setkával i s Josefem Mašínem, Václavem Morávkem. Před svým zatčením (na jaře 1940 a v létě 1940) se ukrýval v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Gestapo po dlouhém pátrání dopadlo Jana Sadílka 4.7.1940 v Preslově ulici na Smíchově. I přes fakt, že byl v ilegalitě, chodil si na nedaleký poštovní úřad vyzvedávat svůj vojenský důchod. Předával mu jej nejspíše pokaždé před poštou poštovní doručovatel. Gestapo si zjistilo způsob předávání a toho dne (4.7.1940) sledovalo listonoše, který mu doručoval penzi a ke kterému se na ulici přihlásil. V inkriminovaný okamžik se osmice úředníků gestapa dostavila na místo a po krátké honičce a potyčce Sadílka přemohla. Po zatčení byl vězněn v Petschkově paláci a byl podroben brutálním výslechovým metodám ve snaze vytěžit z něj především informace o Josefu Balabánovi a jeho skupině. Po třech dnech věznění a výslechů spáchal major Jan Sadílek ve vězení sebevraždu. Vyznamenání: Československý válečný kříž 1914-1918, Československý válečný kříž 1939 in memoriam, Řád Sokola (Štefánikův řád) s meči.
(zdroj: VÚA, VHÚ, Legie 100, Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5302-06297
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 22.05.2002
Umístění: Hlinsko, Budovcovo nábřeží
Nápis:
ZEMŘELI, ABY ŽILI VĚČNĚ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5302-06308
Souřadnice: N49°45'40.58'' E15°54'24.46''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 19.04.2019
Umístění: Hlinsko, Hřbitovní, hřbitov s kostelem Narození Panny Marie
Nápis:
VÁM PODĚKOVÁNÍ
A LÁSKU VÁM…

K. F. FLAROVIČ
P. K. GAVRILOVIČ
S. K. ILJANROKOVJEVIČ
A. INOZENČEK
L. J. KOMAROV
I. F. LICENKO
K. D. MURAGASKY
A. MYCHA
S. A. PUŠKARJOV
A. M. UGOLKOV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5302-6285
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Vladimír Doležán

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 19.04.2019
Umístění: Hlinsko, Hřbitovní, hřbitov s kostelem Narození Panny Marie
Nápis:
VLADIMÍR
DOLEŽÁN
*27.6.1942 +16.7.1963
Poznámka:

Foto vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Michal Denk

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 19.04.2019
Umístění: Hlinsko, Hřbitovní, hřbitov s kostelem Narození Panny Marie
Nápis:
nrtm. MICHAL DENK
*21/1 1975 +4/8 2000

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Jan Kasal

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 19.04.2019
Umístění: Hlinsko, Hřbitovní, hřbitov s kostelem Narození Panny Marie
Nápis:
RODINA
KASALOVA
JAN 1894 – 1961
LEGIONÁŘ 1915 - 1921
Poznámka:

Foto vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Jan Imramovský

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 19.04.2019
Umístění: Hlinsko, Hřbitovní, hřbitov s kostelem Narození Panny Marie
Nápis:
JAN IMRAMOVSKÝ
FOTOGRAF
*25.2.1914
+21.2.1937
Poznámka:

Foto vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob (kenotaf) František Dvořák

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 19.04.2019
Umístění: Hlinsko, Hřbitovní, hřbitov s kostelem Narození Panny Marie
Nápis:
FRANTIŠEK
DVOŘÁK
ZEMŘEL ZA VLAST 11.9.1942
V LITOMĚŘICKÉM ŽALÁŘI
VE STÁŘÍ 59 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Bohumil Bříza

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 19.04.2019
Umístění: Hlinsko, Hřbitovní, hřbitov s kostelem Narození Panny Marie
Nápis:
BOHUMIL BŘÍZA
*1899 – PADL NA ITALII 1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Alois Holub

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 19.04.2019
Umístění: Hlinsko, Hřbitovní, hřbitov s kostelem Narození Panny Marie
Nápis:
PAMÁTCE JEJICH SYNA
ALOISE HOLUBA.
*6.8.1890 padl 7.8.1918
na Urále u stanice Kynu
Poznámka:

Alois Holub, nar. 6.8.1890 Hlinsko. V RU armádě sloužil u 2. praporu polních myslivců, vojín. Zajat 20.10.1914, Radimno. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Karabaši, zařazen byl 18.7.1918 jako vojín k 3. střeleckému pluku. Padl 7.8.1918 u stanice Kyn.
(zdroj VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Ing. František Jedlička