Hlinsko

Pamětní deska Vlasta Severin

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 19.04.2019
Umístění: Hlinsko, Karla Lidického 124, budova hasičského záchranného sboru
Nápis:
PAMÁTCE HASIČSKÉHO ČINOV-
NÍKA VLASTY SEVERINA, KTERÝ
BYL UMUČEN 19. BŘEZNA 1945 V
MALÉ PEVNOSTI V TEREZÍNĚ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5302-6309
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká