Brno

Hrob Jaroslav Pešán

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 21.11.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 33, urnový hrob č. 257
Nápis:
JAROSLAV PEŠÁN
28.1.1912 – 11.8.1972
Poznámka:

Jaroslav Pešán odešel po okupaci v roce 1939 do zahraničí, bojoval proti Německu ve Francii a po její porážce pak ve Velké Británii (žádná jiná země tehdy proti Německu nebojovala). V letech 1942 až 1944 prošel výcvikem pro sabotážní akce na nepřátelském území, a dne 17. února 1945 byl vysazen v rámci operace Platinum – Pewter do protektorátu, kde spolupracoval s Radou tří. Válku přežil, v poválečné Československé armádě sloužil např. jako velitel padákové školy, a dosáhl hodnosti štábního kapitána. Po „vítězném únoru 1948“ byl komunisty perzekuován, a v roce 1951 vyhozen z armády, z domova, zbaven hodnosti atd. Více o něm na Wikipedii v článcích „Jaroslav Pešán“ Jaroslav Pešán – Wikipedie (wikipedia.org) a „Operace Platinum-Pewter“ (odkaz v předchozím článku).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Josef Kosek - místo je zrušené

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 21.11.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 33, urnový hrob č. 361
Nápis:
JOSEF
PŘÍSLUŠNÍK 311. PERUTĚ, kpt. v.v.
*5.1.1909 +26.3.1972
RODINA KOSKOVA
Poznámka:

Palubní střelec Josef Kosek létal za války u 311. československé bombardovací perutě RAF. Proslavil se jako člen posádky, která 27.12.1943 potopila německou loď Alsterufer. S bombardérem Liberator proletěli hustou obranou palbou, a loď zasáhli pěti raketami a dvěma pumami. Boční střelec Josef Kosek po útoku pořídil fotografie hořící lodi. Tyto fotografie se potom dostaly i do novin, a dnes jsou k vidění na internetu, např. https://zpravy.aktualne.cz/galerie-a-videa/obrazem-presna-akce-cs-letcu-raf-pri-potopeni-lodi-alsterufe/r~76c3131601fb11e9a09cac1f6b220ee8/ (https://www.aktualne.cz/)
Fotografii Josefa Koska poskytl ze své sbírky PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.

Hrob byl zrušen a urna přenesena do Dubu nad Moravou.
https://www.vets.cz/vpm/44172-hrob-josef-kosek/#44172-hrob-josef-kosek


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Štefan Kolek

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 21.11.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 33, urnový hrob č. 597
Nápis:
BŮH UČINIL MĚ VOLNÝM…
ING. ŠTEFAN KOLEK
*8.5.1944 +7.11.1992
Poznámka:

Dle Statistiky úmrtí na stránkách www.army.cz zemřel ve službě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Rudolf Zháněl

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: www.vets.cz, archiv, 25.11.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 15, hrob č. 65-66
Nápis:
RODINA
ZHÁNĚLOVA
MUSILOVA
Poznámka:

Msgre ThDr. Rudolf Zháněl (1867 – 1956) byl katolický kněz, vojenský kaplan, papežský prelát a vojenský duchovní za obou světových válek. Více o něm na internetové encyklopedii dějin Brna https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=24688 a na Wikipedii.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Karel Janhuba

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 01.06.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 26, hrob č. 296
Nápis:
neznámý
[Karel Janhuba]
Poznámka:

Poznámka: Pilot a učitel létání Karel Janhuba (po určitou dobu Janhuber), byl od roku 1916 pilotem rakousko-uherské armády. V novém Československu se stal učitelem létání v Leteckém učilišti, a 14 let vychovával armádě nové piloty.
Zemřel 1.1.1961 a pohřben byl 6.1.1961. Jméno na náhrobku již nemá, hrobové místo 296 je spojeno v dvojhrob s místem 297 a není známo, zda je nájemce příbuzným Karla Janhuby. Hrob identifikoval Archiv města Brna. Na stránkách Správy hřbitovů města Brna je uveden jako pohřbený v tomto hrobě, ale s chybným jménem Karel Jashuba.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'16.17'' E16°35'39.31''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Slavko Polanský

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 09.05.2022
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 10, hrob č. 124-125, SH (společný hrob)
Nápis:
SPOLEČNÝ HROB
[Viktor Vítězslav Polanský]
Poznámka:

Ostatky (popel, urna) Slavko Polanského byly dle informací správy hřbitova uloženy do společného hrobu v roce 2005. V letech 1995? až 2005 byly uloženy v urnovém hrobu č. 100, ve skupině H6. Foto z vyhledávače přikládám, protože za měsíc už ho vyhledávač nenašel. Ostatní jsem zjistil přímo na správě hřbitova. Další informace nejsou známy.
Mohlo by jít o pilota kpt. Polanského od LP3, o němž se píše v kronice LP2 (ke čtení ve VHA Praha): Dne 17. dubna 1925 zemřel v Brně, jsa na dovolené, bývalý příslušník našeho pluku kpt. pil. let. Slávko Polanský leteckého pluku 3 na strnutí šíje. Ku pohřbu byli vysláni jako deputace kpt. Konečný a npor. K. Manhalter.
Pozn.: skutečné křestní jméno kpt. Polanského bylo Viktor Vítězslav, zkráceně Slavo, Slavko. Používání zkrácené podoby jména i v úředním styku nadělalo dost zmatků (např. dva pilotní průkazy, každý na jiné jméno).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Sylvestr Šebesta

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 22.04.2022
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 5, hrob č. 50
Nápis:
bez nápisu
[Sylvestr Šebesta]
Poznámka:

Francouzský legionář a letecký pozorovatel Sylvestr Šebesta létal za první světové války u francouzského letectva. Zemřel 14.6.1967, jméno na náhrobku již nemá. Hrob identifikoval správce hřbitova.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Otakar Sláma

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 10.05.2022
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 76, hrob č. 200
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Letecký mechanik čet. dsl. Otakar Sláma od LP5 zemřel 24.1.1938 při letecké nehodě u obce Borová u Přibyslavi. Spolu s ním zemřeli piloti plk. let. Jindřich Maršálek a npor. let. Václav Vyskočil (hrob na vets.cz). Otakar Sláma se narodil v Rakvicích, a byl pohřben 27.1.1938 v Brně. Jméno na náhrobku již nemá. Jeho hrob je identifikován dle písemností ústředního hřbitova, uložených v Archívu města Brna.
Další o jejich nehodě je na stránkách Letecké badatelny: http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/85/
a na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

V Lidových novinách ze dne 28.1.1938 je o psáno: Pohřeb obětí leteckého neštěstí u Borové. Včera odpoledne se konal v Brně na ústředním hřbitově pohřeb jedné ze tří obětí leteckého neštěstí u Borové, četaře Otakara Slámy za velké účasti obecenstva. Nad hrobem se s ním rozloučil za pluk poručík letectva Karel Buřival. Pohřeb letce plukovníka Maršálka se bude konat dnes o 14. hodině z divisní nemocnice na Karlově náměstí v Praze. Kremace v novém krematoriu ve Strašnicích je určena na 16. hodinu. Třetí oběť, nadporučík Vyskočil bude mít pohřeb rovněž dnes v rodné obci Smilovicích u Příbramě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Vojenský hřbitov vojáků Brněnské posádky a zemřelých v Brně na následky 1. světové války

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov)
  • Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   více o hřbitovu:
   https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=318
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 25.09.2005
Umístění: Brno, Vídeňská 96, ústřední hřbitov, sk. 73
Nápis:
VOJÁKŮM
BRNĚNSKÉ
POSÁDKY
Poznámka:

V této části vojenských hřbitovů jsou soustředěny hroby a pomníky vojáků rakousko – uherské armády z období 1914 – 1918 a hroby vojáků brněnské posádky zemřelých po roce 1918.
Seznam pohřbených osob v 175 VPM (detaily viz http://valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-lokality?id=1155363, kde chybí jména, jedná se o neidentifikované oběti)
CZE-6203-30501 Hrob čs. vojáka postřeleného na hranici po Mnichovském diktátu, Tomáš Morávek, CZE-6203-32152 Alois Hubáček, CZE-6203-32153 Augustin Špaček, CZE-6203-32154 Karel Malásek, CZE-6203-32155 Jaroslav Douša, CZE-6203-32156 Jakub Řídký, CZE-6203-32157, CZE-6203-32160 Karel Lyko, CZE-6203-32161 Viktor Weiss, CZE-6203-32162 Oldřich Dvořák, CZE-6203-32163 Ivanovič Afanasij Sučenko, CZE-6203-32164 Leonid Semjenov, CZE-6203-32166 Karel Svoboda, CZE-6203-32167 Emil Starý, CZE-6203-32168 Janoš Bognar, CZE-6203-32169 Josef Kramář, CZE-6203-32170 Bernard Koukal, CZE-6203-32171 ,CZE-6203-32172 Josef Sychra, CZE-6203-32174 František Bubla, CZE-6203-32175 Josef Jurčík, CZE-6203-32176 Alois Rosendorf, CZE-6203-32177 Ferdinand Jarolím, CZE-6203-32178 František Krška, CZE-6203-32179 Josef Kubeš, CZE-6203-32180 František Cabák, CZE-6203-32181 František Daněk, CZE-6203-32182 ,CZE-6203-32183 František Novák, CZE-6203-32184 Julius Kozák, CZE-6203-32185 Josef Prokopec, CZE-6203-32186 Augustin Voůf, CZE-6203-32187 Karel Černý, CZE-6203-32188 Bohumil Dohnal, CZE-6203-32189 Josef Odloucký, CZE-6203-32190 Eduard Slaneček, CZE-6203-32191 Vilém Kupčík, CZE-6203-32192 Jan Šuda, CZE-6203-32193 František Višňa, CZE-6203-32202 Jan Válek, CZE-6203-32203 František John, CZE-6203-32204 Jan Chalupa, CZE-6203-32205 František Hodný, CZE-6203-32206 Josef Thien, CZE-6203-32207 Antonín Kvíčala, CZE-6203-32208 František Gabriel, CZE-6203-32209 František Chmela, CZE-6203-32210 Karel Picha, CZE-6203-32211 Vincenc Kovář, CZE-6203-32212 František Hora, CZE-6203-32213 Antonín Sedláček, CZE-6203-32214 Jan Kozák, CZE-6203-32215 Štěpán Brázda, CZE-6203-32216 Bohumil Fišer, CZE-6203-32217 Pavel Mach, CZE-6203-32218 Rudolf Birampla, CZE-6203-32219 František Kořínek, CZE-6203-32220 Jan Přeslička, CZE-6203-32221 Jan Čaloud, CZE-6203-32222 Florian Dudaš, CZE-6203-32223 Jakub Kroupa, CZE-6203-32224 František Mrázek, CZE-6203-32225 Gustav Toufar, CZE-6203-32226 Emanuel Škarvada, CZE-6203-32227 Jan Macha, CZE-6203-32228 Jan Straník, CZE-6203-32229 Karel Vychopoň, CZE-6203-32230 Gustav Veselý, CZE-6203-32231 Josef Dvořák, CZE-6203-32232 Josef Hubner, CZE-6203-32233 Josef Hájek, CZE-6203-32234 Václav Dlapal, CZE-6203-32235 Antonín Hlas, CZE-6203-32236 Jaroslav Mrňous, CZE-6203-32237 Antonín Kmoch, CZE-6203-32238 Alois Vávra, CZE-6203-32239 František Vaníček, CZE-6203-32240 Jan Brabec, CZE-6203-32241 Josef Myslím, CZE-6203-32242 František Vaňura, CZE-6203-32243 Pantofil Kornea, CZE-6203-32244 Jan Tranda, CZE-6203-32245 Richard Jurda, CZE-6203-32246 František Žákovský, CZE-6203-32247 Jan Samolák, CZE-6203-32248 Antonín Vystavěl, CZE-6203-32249 Antonín Steliga, CZE-6203-32255 Alois Jakubec, CZE-6203-32256 Jan Vališ, CZE-6203-32257 Alois Zapletal, CZE-6203-32259 Eduard Fiala, CZE-6203-32260 Karel Vysloužil, CZE-6203-32261 Josef Spaniel, CZE-6203-32262 Rudolf Orálek, CZE-6203-32264 Bedřich Kincl, CZE-6203-32265 Inocenc Skabalík, CZE-6203-32267 Ferdinand Schober, CZE-6203-32269 František Abrahámek, CZE-6203-32270 Alois Kříž, CZE-6203-32271 František Štěpán, CZE-6203-32272 Vendelín Adamec, CZE-6203-32273 Karel Král, CZE-6203-32274 František Chládek, CZE-6203-32275 Rudolf Přidalík, CZE-6203-32276 Karel Bláha, CZE-6203-32277 František Jurnikl, CZE-6203-32278 Jan Brázda, CZE-6203-32279 Jan Vantor, CZE-6203-32280 Jan Vala, CZE-6203-32281 Jan Roháč, CZE-6203-32282 František Hobler, CZE-6203-32283 František Drabík, CZE-6203-32284 Rudolf Oharek, CZE-6203-32285 Václav Křípal, CZE-6203-32286 Josef Gross, CZE-6203-32290 Jan Wolkenstein, CZE-6203-32291 Jan Horák, CZE-6203-32293 Jan Bursar, CZE-6203-32294 Jan Blechšmid, CZE-6203-32295 František Hrabovský, CZE-6203-32296 František Cibulka, CZE-6203-32297 Josef Rohlíček, CZE-6203-32298 Jan Václavek, CZE-6203-32299 Josef Pokorný, CZE-6203-32300 Jaroslav Sutwirth, CZE-6203-32301 Josef Heindl, CZE-6203-32302 Jan Petrůj, CZE-6203-32303 Karel Opatrný, CZE-6203-32306 Antonín Horák, CZE-6203-32307 Josef Hanuš, CZE-6203-32308 Robert Weinhofer, CZE-6203-32309 Julius Petříček, CZE-6203-32311 Jan Suchánek, CZE-6203-32312 Čěněk Kocmann, CZE-6203-32316 František Mazura, CZE-6203-32317 Antonín Kopelent, CZE-6203-32318 Leopold Šírek, CZE-6203-32319 Adolf Novotný, CZE-6203-32320 Jan Lacina, CZE-6203-32321 Hynek Linska, CZE-6203-32322 Ferdinand Radšuk, CZE-6203-32323 Kašpar Kosa, CZE-6203-32324 Antonín Nepraš, CZE-6203-32325 Michal Pernica, CZE-6203-32327 Jan Sedlický, CZE-6203-32328 Karel Moravec, CZE-6203-32329 Josef Řezáč, CZE-6203-32330 František Martínek, CZE-6203-32331 František Kolaja, CZE-6203-32332 Tomáš Fučík, CZE-6203-32333 Štěpán Kaderka, CZE-6203-32342 František Líbal, CZE-6203-32343 František Šimčík, CZE-6203-32344 Šebestian Krajíček, CZE-6203-32345 Josef Vendig, CZE-6203-32346 Alois Mohelský, CZE-6203-32354 František Nedorostka, CZE-6203-32355 Antonín Láb, CZE-6203-32356 Vilém Schwarz, CZE-6203-32357 Karel Irran, CZE-6203-32358 Karel Běhunčík, CZE-6203-32359 František Dozbaba, CZE-6203-32361 Adolf Kubica, CZE-6203-32363 Ludvík Horký, CZE-6203-32364 František Koláček, CZE-6203-32365 Cyryl Pospíšil, CZE-6203-32366 Václav Ježek, CZE-6203-32382 Josef Rafaj, CZE-6203-32383 František Trtílek, CZE-6203-32385 František Krajíček, CZE-6203-32386 Antonín Máša, CZE-6203-32387 Antonín Kos, CZE-6203-32389 František Matouš, CZE-6203-37785 Stanislav Hotárek, CZE-6203-37867 Jan Junek
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, dle seznamu
Toto místo je počítáno jako 175 VPM
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Vojenský hřbitov Obětí 1. světové války

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov)
  • Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   více o hřbitovu:
   https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=318
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 25.09.2005
Umístění: Brno, Vídeňská 96, ústřední hřbitov, sk. 66
Nápis:
PADLÝM OBĚTEM
SVĚTOVÉ VÁLKY

jméno pro sekci Jména z pomníků:
Josef Fína
Poznámka:

V této části vojenských hřbitovů jsou soustředěny hroby a pomníky vojáků rakousko – uherské armády z období 1914 - 1918.
Seznam pohřbených osob v 1957 VPM (detaily viz http://valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-lokality?id=859448, kde chybí jména, jedná se o neidentifikované oběti)
CZE-6203-28898 Ondřej Beran, CZE-6203-28899 Oskar Reichelt, CZE-6203-28900 Karel Šrámek, CZE-6203-28901 Michael Filzweiser, CZE-6203-28902 Jan Skrzyniasz, CZE-6203-28903 , CZE-6203-28904František Lehner, CZE-6203-28905 Bedřich Hartl, CZE-6203-28907 František Veselý, CZE-6203-28909 Michael Gneiszt, CZE-6203-28910 Jan Promer, CZE-6203-28919 Josef Kilian, CZE-6203-28920 František Kubát, CZE-6203-28921 František Oberbauer, CZE-6203-28922 Jan Dubský, CZE-6203-28923 Josef Pilz, CZE-6203-28924 Jakob Dumat, CZE-6203-28925 Jindřich Stawacz, CZE-6203-28926 Karel Jung, CZE-6203-28927 Josef Hobart, CZE-6203-28928 Alois Bartoš, CZE-6203-28929 František Stana, CZE-6203-28930 Jan Pecka, CZE-6203-28931 Leopold Heidinger, CZE-6203-28932 Rufolf Žurek, CZE-6203-28933 Rudolf Wagner, CZE-6203-28934 Josef Tengelits, CZE-6203-28935 Jan Kiss, CZE-6203-28936 Vilém Pudil, CZE-6203-28937 Josef Ovesný, CZE-6203-28938 Rudolf Weber, CZE-6203-28956 František Houška, CZE-6203-28957 Julius Pretorg, CZE-6203-28958 Štěpán Tybinka, CZE-6203-28963 Antonín Kalcher, CZE-6203-28964 Jan Hattinger, CZE-6203-28965 Alfred Forst, CZE-6203-28966 František Staminger, CZE-6203-28967 Vojtěch Komárek, CZE-6203-28968 Jan Hillebrand, CZE-6203-28969 František Fuksa, CZE-6203-28970 Libor Kunda, CZE-6203-28971 Rudolf Valnefel, CZE-6203-28972 František Fár, CZE-6203-28973 Jan Bartsek, CZE-6203-28974 Jan Chareš, CZE-6203-28975 František Kuziel, CZE-6203-28976 Josef Herzmann, CZE-6203-28977 Jan Tinz, CZE-6203-28978 František Kobler, CZE-6203-28979 Antonín Luser, CZE-6203-28980 Emerich Schmidt, CZE-6203-28981 , CZE-6203-28982 Augustin Veber, CZE-6203-28983 Jan Kirth, CZE-6203-28984 Ludvík Mec, CZE-6203-28985 Alois Schatz, CZE-6203-28986 Pavel Veber, CZE-6203-28987 Alois Steiniger, CZE-6203-28988 Josef Kovacs, CZE-6203-28991 František Wagner, CZE-6203-28992 Ruckel, CZE-6203-28993 Pavel Bronski, CZE-6203-28994 František Fabiš, CZE-6203-28996 Štěpán Voros, CZE-6203-28997 Michal Spindinov, CZE-6203-28999 Jan Galat, CZE-6203-29000 Karel Tichovský, CZE-6203-29009 Demeter Tokarczyk, CZE-6203-29010 Štěpán Jaroš, CZE-6203-29012 Štěpán Kuželo, CZE-6203-29013 Bedřich Wagner, CZE-6203-29014 Jan Vavřenič, CZE-6203-29015 Antonín Bagus, CZE-6203-29016 Ludvík Dylak, CZE-6203-29018 Matyáš Lindenthaler, CZE-6203-29019 Pavel Lakotka, CZE-6203-29021 František Seintner, CZE-6203-29023 Jan Rusniak, CZE-6203-29024 Josef Motyczka, CZE-6203-29026 Josef Kaprysna, CZE-6203-29027 Josef Ruckert, CZE-6203-29028 Josef Csisár, CZE-6203-29029 Jan Kobilka, CZE-6203-29030 Štěpán Kočib, CZE-6203-29031 František Guyr, CZE-6203-29032 Petr Reitbauer, CZE-6203-29033 Josef Almasi, CZE-6203-29046 Martin Gyorgy, CZE-6203-29054 František Borczyk, CZE-6203-29055 Jan Vojtasik, CZE-6203-29056 Vasil Szesubelka, CZE-6203-29057 František Wawru, CZE-6203-29058 Augustin Blaňka, CZE-6203-29059 Josef Valtosz, CZE-6203-29060 Antonín Stařecký, CZE-6203-29061 Rudolf Obšík, CZE-6203-29082 František Ilek, CZE-6203-29083 Jan Zstupík, CZE-6203-29084 Rochus Neunrurer, CZE-6203-29085 Ludvík Schoberwalter, CZE-6203-29086 Josef Maurer, CZE-6203-29087 Eduard Mallinger, CZE-6203-29088 Elek Boer, CZE-6203-29089 Josef Maňák, CZE-6203-29093 Bartoloměj Polanský, CZE-6203-29094 Cesare Bisoffi, CZE-6203-29096 Michal Lazarczyk, CZE-6203-29097 Josef Stolařík, CZE-6203-29099 Josef Dreiszker, CZE-6203-29100 Štěpán Faro, CZE-6203-29104 František Losenberger, CZE-6203-29105 Jan Szabo, CZE-6203-29106 Martin Rajto, CZE-6203-29107 Emerich Dolgosz, CZE-6203-29108 František Jelínek, CZE-6203-29110 Daniel Dubravec, CZE-6203-29111 Śimon Terészack, CZE-6203-29112 Ondřej Várga, CZE-6203-29116 Jan Rirsch, CZE-6203-29122 Josef Zelenka, CZE-6203-29123 Ondřej Oravecz, CZE-6203-29124 Josef Gallty, CZE-6203-29125 Jan Ullmann, CZE-6203-29126 Bohumil Kargl, CZE-6203-29127 Artur Landberder, CZE-6203-29129 Jan Enekes, CZE-6203-29131 František Severa, CZE-6203-29132 Stanislav Stromický, CZE-6203-29133 Antonín Hereš, CZE-6203-29134 Vilém Schleger, CZE-6203-29135 František Leitner, CZE-6203-29136 Alois Chesi, CZE-6203-29137 Josef Koudelka, CZE-6203-29138 Jan Schmeitz, CZE-6203-29141 Alexandr Garay, CZE-6203-29142 Josef Gstrein, CZE-6203-29143 Alexandr Jenisz, CZE-6203-29144 Jan Volejník, CZE-6203-29145 Jan Mackův, CZE-6203-29146 František Zagyi, CZE-6203-29147 František Augustin, CZE-6203-29148 Emanuel Pavlík, CZE-6203-29149 Michael Nagy, CZE-6203-29150 Stanislav Pelz, CZE-6203-29151 Janoš Nemet, CZE-6203-29152 Jan Bruckl, CZE-6203-29153 Štěpán Kovacs, CZE-6203-29154 Josef Steurer, CZE-6203-29155 František Urban, CZE-6203-29156 Václav Bombela, CZE-6203-29157 Jan Rainer, CZE-6203-29158 Jan Heller, CZE-6203-29159 Umberto Giori, CZE-6203-29160 Rudolf Punčochář, CZE-6203-29161 Jan Šaško, CZE-6203-29162 František Forstner, CZE-6203-29165 Pavel Kovacs, CZE-6203-29171 Julius Hauser, CZE-6203-29172 Alois Galasz, CZE-6203-29173 Petro Seppi, CZE-6203-29174 Alexandr Lippart, CZE-6203-29175 Jan Bocnan, CZE-6203-29176 Teodor Chanás, CZE-6203-29177 Štěpán Bologh, CZE-6203-29178 Matěj Braumayer, CZE-6203-29179 Jiří Kostya, CZE-6203-29180 Jan Myška, CZE-6203-29181 Josef Prokeš, CZE-6203-29183 Augusto Ciola, CZE-6203-29184 Josef Macek, CZE-6203-29185 Rudolf Ritsch, CZE-6203-29186 Vojtěch Šrámek, CZE-6203-29188 Karel Aschenbrener, CZE-6203-29190 Josef Nemeth, CZE-6203-29191 Ondřej Herka, CZE-6203-29192 Jan Szymanski, CZE-6203-29193 Jiří Švidryk, CZE-6203-29195 Josef Lonczak, CZE-6203-29196 Jan Dallinger, CZE-6203-29197 Jan Bůj, CZE-6203-29198 Jan Klemencz, CZE-6203-29199 Hričko Jazenak, CZE-6203-29200 Mikuláš Dzuba, CZE-6203-29201 Tomáš Kojda, CZE-6203-29202 Viktor Kiss, CZE-6203-29203 Jan Králík, CZE-6203-29204 Jan Maresz, CZE-6203-29205 Ludvík Toth, CZE-6203-29206 Ludvík Huber, CZE-6203-29208 Josef Tyaz, CZE-6203-29209 Reimund Scholz, CZE-6203-29210 Vasil Hrynek, CZE-6203-29214 Petro Streliec, CZE-6203-29215 Michal Semuel, CZE-6203-29217 Jan Matys, CZE-6203-29219 Demetro Bulyk, CZE-6203-29221 František Schneider, CZE-6203-29222 Jindřich Eberl, CZE-6203-29223 Josef Piller, CZE-6203-29224 Ondřej Repaski, CZE-6203-29227 , CZE-6203-29228 Michal Kopeičuk, CZE-6203-29229 Josef Frisz, CZE-6203-29230 Mikuláš Rjaszka, CZE-6203-29231 Jiří Baller, CZE-6203-29232 Petr Zuch, CZE-6203-29233 Emerich Svos, CZE-6203-29234 Josef Ferenz, CZE-6203-29235 František Skypala, CZE-6203-29236 Josef Novák, CZE-6203-29237 František Kopeček, CZE-6203-29238 Nikola Papasnyak, CZE-6203-29239 Štěpán Melzer, CZE-6203-29240 Matyas Steffel, CZE-6203-29241 Jan Ungur, CZE-6203-29242 Karel Helping, CZE-6203-29243 Jakob Pietricky, CZE-6203-29244 František Fojtík, CZE-6203-29245 Jan Benay, CZE-6203-29248 Josef Svaldi, CZE-6203-29249 Ondřej Ferenz, CZE-6203-29250 Michael Balog, CZE-6203-29251 Josef Roldecz, CZE-6203-29252 Gabriel Monczuk, CZE-6203-29253 Karel Skřičík, CZE-6203-29255 Michael Siewert, CZE-6203-29256 Ludvík Henyel, CZE-6203-29258 Alois Brandl, CZE-6203-29259 Jiří Ondráček, CZE-6203-29260 Stanislav Janicki, CZE-6203-29261 Jan Eros, CZE-6203-29262 Emerich Gyongy, CZE-6203-29263 Josef Loffler, CZE-6203-29264 Josef Weinbock, CZE-6203-29265 Josef Polcar, CZE-6203-29266 Ferdinand Kranz, CZE-6203-29267 Jan Niezgoda, CZE-6203-29268 Jan Toth, CZE-6203-29269 Josef Hrtan, CZE-6203-29270 Michael Misik, CZE-6203-29271 Antonio Compagno, CZE-6203-29273 Bedřich Schwedler, CZE-6203-29274 Adolf Plch, CZE-6203-29275 Josef Trčka, CZE-6203-29278 Antonín Šebestík, CZE-6203-29279 Karel Harmuth, CZE-6203-29280 Josef Muller, CZE-6203-29281 Method Vlasič, CZE-6203-29282 Michal Skaczyszyn, CZE-6203-29283 Josef Prutký, CZE-6203-29284 Michal Hernyk, CZE-6203-29285 František Račkovský, CZE-6203-29286 Bedřich Jokl, CZE-6203-29287 Josef Szabo, CZE-6203-29288 František Autek, CZE-6203-29289 Josef Greiner, CZE-6203-29291 Gustav Lasák, CZE-6203-29292 Jakub Puchala, CZE-6203-29293 Jan Kašpar, CZE-6203-29297 Josef Viederin, CZE-6203-29298 Josef Balasko, CZE-6203-29299 Štěpán Jurkovič, CZE-6203-29300 Josef Magrisch, CZE-6203-29301 Samuel Groer, CZE-6203-29302 Ambrož Knot, CZE-6203-29303 Jiří Mates, CZE-6203-29304 František Bauer, CZE-6203-29305 František Králíček, CZE-6203-29306 Jan Glatz, CZE-6203-29307 Ruppert Wallner, CZE-6203-29308 Jan Loeb, CZE-6203-29309 Pavel Špalek, CZE-6203-29310 Josef Liška, CZE-6203-29311 Vincenc Majda, CZE-6203-29312 Vladislav Hartl, CZE-6203-29313 Ivan Tétel, CZE-6203-29315 Jaroslav Boula, CZE-6203-29316 Pavel Taivarko, CZE-6203-29317 Josef Popelka, CZE-6203-29318 Antonín Kastl, CZE-6203-29319 Antonín Kastl, CZE-6203-29320 Konrád Maresch, CZE-6203-29321 Pavel Hasz, CZE-6203-29322 Ignác Curynar, CZE-6203-29323 Michal Kulenecz, CZE-6203-29324 Michael Garba, CZE-6203-29325 John Trupl, CZE-6203-29326 Jan Ignasz, CZE-6203-29327 Josef Čáp, CZE-6203-29328 Jan Turczan, CZE-6203-29329 Petr Hodan, CZE-6203-29330 Jiří Steinbach, CZE-6203-29331 Josef Smidl, CZE-6203-29332 Jiří Bodar, CZE-6203-29333 Ludvík Binderberger, CZE-6203-29334 Aron Nagy, CZE-6203-29335 Antonín Czipara, CZE-6203-29336 Jan Urbanke, CZE-6203-29337 Gallus Wyrostek, CZE-6203-29338 Václav Šour, CZE-6203-29339 Jindřich Flehschurz, CZE-6203-29340 Alexandr Barson, CZE-6203-29341 Martin Setlak, CZE-6203-29342 František Vandouch, CZE-6203-29343 Josef Zyka, CZE-6203-29344 Josef Lžičař, CZE-6203-29345 Jan Lohvasser, CZE-6203-29346 Jinřich Riegler, CZE-6203-29347 Martin Zastarni, CZE-6203-29348 Michal Kovácz, CZE-6203-29349 Tomáš Lukasiewicz, CZE-6203-29350 František Gerstl, CZE-6203-29351 František Řezníček, CZE-6203-29352 Ludvík Jahůdka, CZE-6203-29353 Alois Frammer, CZE-6203-29354 Rudolf Stockinger, CZE-6203-29355 Jindřich Kopp, CZE-6203-29356 Štěpán Pál, CZE-6203-29357 Jindřich Niermann, CZE-6203-29358 Jáchym Frauen, CZE-6203-29359 Ludvík Lettenbichler, CZE-6203-29360 Pavel Seifried, CZE-6203-29361 František Gerstbauer, CZE-6203-29362 Gustav Bonsch, CZE-6203-29363 Josef Popelka, CZE-6203-29364 Antonín Lorenz, CZE-6203-29365 Josef Kocher, CZE-6203-29366 Jiří Juhasz, CZE-6203-29367 Jan Aninger, CZE-6203-29368 Josef Weber, CZE-6203-29369 Jan Matoušek, CZE-6203-29370 František Laburda, CZE-6203-29371 Alexandr Harant, CZE-6203-29372 Blažej Parobek, CZE-6203-29373 Jan Trejbal, CZE-6203-29374 František Kroupa, CZE-6203-29375 Josef Haas, CZE-6203-29376 František Weishaupt, CZE-6203-29377 Michael Marszalek, CZE-6203-29378 Josef Harvat, CZE-6203-29379 Jan Smagar, CZE-6203-29380 František Piaček, CZE-6203-29381 Jan Zezuszinka, CZE-6203-29382 Albín Weissenstein, CZE-6203-29383 Jiří Morodar, CZE-6203-29384 Alois Winkler, CZE-6203-29385 Jan Podolak, CZE-6203-29386 Palma Rigotti, CZE-6203-29387 Josef Fodor, CZE-6203-29388 Jiří Bugnar, CZE-6203-29389 Jan Troksiar, CZE-6203-29390 František Ujszaszi, CZE-6203-29392 František Králík, CZE-6203-29393 Lera Damaskin, CZE-6203-29394 Jan Šimek, CZE-6203-29396 František Erhardt, CZE-6203-29397 Julius Siposz, CZE-6203-29398 Michael Kaliczák, CZE-6203-29399 Josef Biegur, CZE-6203-29400 Tomáš Weinhold, CZE-6203-29401 František Kolomazník, CZE-6203-29402 Antonín Tagliber, CZE-6203-29418 Demeter Ourea, CZE-6203-29421 Ondřej Felek, CZE-6203-29423 Josef Strnad, CZE-6203-29424 Leopold Hauer, CZE-6203-29428 Štěpán Kerschbammer, CZE-6203-29430 Desider Pateky, CZE-6203-29432 Antonín Keivert, CZE-6203-29433 August Halbwirth, CZE-6203-29434 Eliáš Marian, CZE-6203-29435 Bedřich Streitzel, CZE-6203-29437 Josef Gigler, CZE-6203-29438 František Nagy, CZE-6203-29439 Ladislav Lesko, CZE-6203-29440 Jiří Horzni, CZE-6203-29441 Michal Palot, CZE-6203-29442 Jiří Kiss, CZE-6203-29443 Leopold Hubený, CZE-6203-29444 Alexandr Kascis, CZE-6203-29450 Antonín Bernhofer, CZE-6203-29451 Votěch Schrober, CZE-6203-29452 František Kriechbaumer, CZE-6203-29453 Ondřej Pravda, CZE-6203-29454 Vasil Sojta, CZE-6203-29455 Šimon Tasser, CZE-6203-29456 Alexandr Csiky, CZE-6203-29458 Josef Lorenzi, CZE-6203-29459 Jiří Munteanu, CZE-6203-29462 Živo Babicz, CZE-6203-29463 Stěpán Puskár, CZE-6203-29464 Arnošt Kruger, CZE-6203-29465 Štěpán Malko, CZE-6203-29466 Alois Gyapyas, CZE-6203-29472 Štěpán Hardos, CZE-6203-29473 Michal Varga, CZE-6203-29474 Fabian Fiala, CZE-6203-29475 Rudolf Walcher, CZE-6203-29476 Šalamon Kunz, CZE-6203-29477 Michal Gausch, CZE-6203-29484 Michal Kozlík, CZE-6203-29485 Pavel Humening, CZE-6203-29486 František Fassl, CZE-6203-29487 Josef Maier, CZE-6203-29488 Jindřich Muller, CZE-6203-29489 Josef Bus, CZE-6203-29490 Antonín Svoboda, CZE-6203-29491 Karel Kacso, CZE-6203-29492 Josef Vondra, CZE-6203-29493 Jiří Perzeca, CZE-6203-29494 František Kartous, CZE-6203-29495 Alexandr Czaki, CZE-6203-29496 Jiří Oberndorfinmger, CZE-6203-29497 Alfred Helzel, CZE-6203-29498 Leopold Haslmayer, CZE-6203-29499 Jan Dubový, CZE-6203-29500 Iyatc Szucs, CZE-6203-29501 Josef Dlabač, CZE-6203-29502 František Gutsche, CZE-6203-29503 Maté Nyari, CZE-6203-29505 Albert Florian, CZE-6203-29506 František Patkolo, CZE-6203-29507 Jan Gunesch, CZE-6203-29508 Josef Petráš, CZE-6203-29509 Jiří Panis, CZE-6203-29510 Gustav Lagin, CZE-6203-29511 Michal Russwurm, CZE-6203-29512 Jan Tam, CZE-6203-29513 Alois Bruckner, CZE-6203-29514 Vasil Halibčák , CZE-6203-29517Josef Weisshandel, CZE-6203-29518 Vendelín Ecsek, CZE-6203-29519 Leo Stall, CZE-6203-29520 Petr Bogdan, CZE-6203-29521 Karel Grausgruber, CZE-6203-29522 Michal Pilnik, CZE-6203-29523 Alois Stingeder, CZE-6203-29524 Julius Palfi, CZE-6203-29525 Alois Walch, CZE-6203-29526 Jan Dragomír, CZE-6203-29531 Fantišek Hartinger, CZE-6203-29532 Ondřej Hulak, CZE-6203-29533 František Macík, CZE-6203-29534 Metod Stinka, CZE-6203-29535 Josef Vašíček, CZE-6203-29536 Václav Kostal, CZE-6203-29537 Josef Binder, CZE-6203-29538 Jeremiáš Purkár, CZE-6203-29539 Mikuláš Bulca, CZE-6203-29540 Jan Bauer, CZE-6203-29541 Jan Pohanka, CZE-6203-29542 Josef Doležal, CZE-6203-29543 Jan Peptan, CZE-6203-29544 Pavel Bauer, CZE-6203-29545 Jan Behrens, CZE-6203-29546 Ondřej Malec, CZE-6203-29547 Jindřich Schaffhauser, CZE-6203-29548 Konstantin Romega, CZE-6203-29549 Antonín Dolíhal, CZE-6203-29550 Petr Kalakon, CZE-6203-29551 Richard Muller, CZE-6203-29552 Jan Šimina, CZE-6203-29553 Mikuláš Vegony, CZE-6203-29554 Jan Strohmayer, CZE-6203-29555 Jan Daj, CZE-6203-29556 Karel Hoiten, CZE-6203-29557 František Sembenico, CZE-6203-29558 Jindřif Fussek, CZE-6203-29559 Vilém Gross, CZE-6203-29560 Adolf Mazura, CZE-6203-29561 Jan Rogner, CZE-6203-29562 František Bláha, CZE-6203-29563 Šimon Bozdiok, CZE-6203-29564 Stanislav Leroch, CZE-6203-29566 Alois Kern, CZE-6203-29567 Karel Fiddike, CZE-6203-29568 Vasile Bestir, CZE-6203-29569 Demeter Nitezu, CZE-6203-29571 Josef Gerik, CZE-6203-29572 František Schreiber, CZE-6203-29573 František Jenci, CZE-6203-29574 Josef Veres, CZE-6203-29575 Josef Goboles, CZE-6203-29576 Marek Szotinga, CZE-6203-29577 Josef Ortelt, CZE-6203-29578 Vojtěch Mikeška, CZE-6203-29634 Jan Havlíček, CZE-6203-29635 Lukáš Giel, CZE-6203-29636 Ludvík Šianský, CZE-6203-29637 Petko Kret, CZE-6203-29638 Augustin Černý, CZE-6203-29639 Jan Potatzi, CZE-6203-29640 Cyril Osek, CZE-6203-29641 Jakub Hochfilzel, CZE-6203-29661 Vilém Bednář, CZE-6203-29662 Josef Mayerhofer, CZE-6203-29663 Jiří Henter, CZE-6203-29664 Tomáš Friza, CZE-6203-29665 František Procházka, CZE-6203-29666 Karel Šenkýř, CZE-6203-29667 Ferdinand Chorvat, CZE-6203-29668 Jan Rauch, CZE-6203-29669 Jan Kasan, CZE-6203-29670 František Eliáš, CZE-6203-29672 Max Knoblich, CZE-6203-29673 Nestor Kočimbka, CZE-6203-29674 Karel Formann, CZE-6203-29675 Josef Preda, CZE-6203-29676 Alois Schinagl, CZE-6203-29677 Josef Frics, CZE-6203-29678 Vladislav Frankiewicz, CZE-6203-29679 Martin Kranzler, CZE-6203-29681 Mikoláš Lapatina, CZE-6203-29682 Jan Hesan, CZE-6203-29683 Josef Keprt, CZE-6203-29685 Alois Janík, CZE-6203-29686 Vincenc Wišňovsky, CZE-6203-29687 Michal Duka, CZE-6203-29688 František Diekan, CZE-6203-29689 Štěpán Streit, CZE-6203-29690 Jiří Csulear, CZE-6203-29691 Jan Huck, CZE-6203-29692 František Schuster, CZE-6203-29693 Vasil Socz, CZE-6203-29703 Sebestian Zweinig, CZE-6203-29704 František Hummer, CZE-6203-29706 Alois Weissinger, CZE-6203-29707 Petr Szabo, CZE-6203-29708 Jan Balog, CZE-6203-29709 Petr Fodor, CZE-6203-29710 Karel Bauer, CZE-6203-29711 Josef Doležal, CZE-6203-29712 Sofron Opruca, CZE-6203-29713 Jan Siegel, CZE-6203-29714 Bedřich Švehla, CZE-6203-29715 Josef Hovadík, CZE-6203-29716 Jindřich Vaněra, CZE-6203-29717 Karel Weber, CZE-6203-29718 Ignác Csoszor, CZE-6203-29719 Michael Ersek, CZE-6203-29720 Bernard Kašpar, CZE-6203-29721 František Leitner, CZE-6203-29722 Jan Dohnal, CZE-6203-29723 Jan Ošmera, CZE-6203-29724 Rupert Kaltenbruner, CZE-6203-29725 Jiří Rács, CZE-6203-29726 Leopold Herzog, CZE-6203-29727 Jan Leasha, CZE-6203-29728 Dragan Negru, CZE-6203-29729 Havril Baran, CZE-6203-29730 Josef Kletus, CZE-6203-29731 Josef Šoban, CZE-6203-29732 Jan Schier, CZE-6203-29733 Karel Daněk, CZE-6203-29734 Hynek Řehoř, CZE-6203-29735 Bromil Kadlubowski, CZE-6203-29736 Ivan Hrecink, CZE-6203-29737 Lazar Megulein, CZE-6203-29738 Josef Machala, CZE-6203-29739 Matyas Kern, CZE-6203-29740 František Kozárek, CZE-6203-29741 Michal Kramarzik, CZE-6203-29742 Augustin Kožela, CZE-6203-29743 Vilém Šoustal, CZE-6203-29744 Demetrio Skumatczuk, CZE-6203-29745 Jan Toma, CZE-6203-29746 Nikola Popp, CZE-6203-29747 Eliáš Kiss, CZE-6203-29748 Alois Tatzel, CZE-6203-29749 Alois Orlovský, CZE-6203-29750 František Jelínek, CZE-6203-29751 Pavol Szie, CZE-6203-29752 Petr Lesniak, CZE-6203-29753 Jan Vašík, CZE-6203-29754 Glora Raska, CZE-6203-29755 Leopold Zwengwr, CZE-6203-29756 Václav Ducháč, CZE-6203-29757 Stanislav Boguslawski, CZE-6203-29758 Pavel Brebu, CZE-6203-29759 Pasku Sucs, CZE-6203-29760 František Burian, CZE-6203-29761 Šimon Guja, CZE-6203-29762 Ondřej Ghes, CZE-6203-29763 Teodor Marosan, CZE-6203-29764 Demetr Bodnaruk, CZE-6203-29765 Jan Pleskač, CZE-6203-29766 Jan Baba, CZE-6203-29767 Otakar Ptáček, CZE-6203-29768 Ivan Hobrej, CZE-6203-29769 Antonín Hartig, CZE-6203-29770 Lukáš Hodeš, CZE-6203-29771 Petr Posa, CZE-6203-29772 Karel Kovář, CZE-6203-29773 Antonín Doula, CZE-6203-29774 Ferdinand Curček, CZE-6203-29775 Michael Lichacz, CZE-6203-29776 Michal Zehrin, CZE-6203-29777 Michal Treszkowski, CZE-6203-29778 Jaroslav Pulec, CZE-6203-29779 Alois Legiša, CZE-6203-29780 Petr Csokina, CZE-6203-29781 Jiří Suto, CZE-6203-29782 Josef Konig, CZE-6203-29783 Dominik Bollere, CZE-6203-29784 Jan Mazáč, CZE-6203-29785 Cyril Klička, CZE-6203-29786 Josef Swan, CZE-6203-29787 Jan Kadanka, CZE-6203-29788 Josef Wawra, CZE-6203-29789 Josef Jankowitz, CZE-6203-29790 Kašpar Kepplinger, CZE-6203-29791 Jan Botz, CZE-6203-29792 Simon Mircsa, CZE-6203-29793 Jan Dorn, CZE-6203-29794 Michal Pavlovsky, CZE-6203-29795 Wasil Jawir, CZE-6203-29796 Karel Kopecký, CZE-6203-29797 Rudolf Griger, CZE-6203-29798 Petr Opočenský, CZE-6203-29799 Teodor Galan, CZE-6203-29800 Vasil Dobra, CZE-6203-29801 Štěpán Koloděj, CZE-6203-29802 Jiří Plotina, CZE-6203-29804 Markus Paljuk, CZE-6203-29813 Jakob Giurgin, CZE-6203-29814 Michal Schunn, CZE-6203-29815 Josef Dyntar, CZE-6203-29816 Andělín Kniersch, CZE-6203-29817 Michal Drogobeckij, CZE-6203-29818 Petr Bosentock, CZE-6203-29819 Jan Filipot, CZE-6203-29820 Demeter Jaworski, CZE-6203-29825 František Nenadál, CZE-6203-29826 Gregor Kulek, CZE-6203-29827 Emanuel Petrželka, CZE-6203-29828 Jan Grzeszik, CZE-6203-29829 Otto Krátký, CZE-6203-29830 Michal Fischinger, CZE-6203-29831 Jakub Peter, CZE-6203-29832 Ondřej Takácz, CZE-6203-29833 Jan Kovánek, CZE-6203-29834 Josef Loffler, CZE-6203-29835 František Dvořák, CZE-6203-29836 Jiří Dittrich, CZE-6203-29837 Vojtěch Kosydar, CZE-6203-29838 Josef Tymkow, CZE-6203-29839 Alois Monschein, CZE-6203-29840 Petr Gmeiner, CZE-6203-29841 František Peršolja, CZE-6203-29842 Štěpán Borak, CZE-6203-29843 Micael Bayerl, CZE-6203-29844 josef Sager, CZE-6203-29846 Alexandr Comsa, CZE-6203-29847 Jiří Muszka, CZE-6203-29848 josef Šťastný, CZE-6203-29849 Erantišek Schreier, CZE-6203-29850 Antonín Pauk, CZE-6203-29851 Petr Farkas, CZE-6203-29855 Jan Gierling, CZE-6203-29856 Ladislav Kopacz, CZE-6203-29857 Antonín Artner, CZE-6203-29858 Ilija Popovicz, CZE-6203-29859 Jakub Havlíček, CZE-6203-29860 Václav Havlíček, CZE-6203-29861 Šimon Wilibald, CZE-6203-29893 Petr Procik, CZE-6203-29894 Michal Schnitzhofer, CZE-6203-29895 josef Grunberger, CZE-6203-29896 Josef Doležal, CZE-6203-29897 Alois Asanger, CZE-6203-29898 Jan Lambart, CZE-6203-29899 Jiří Bauer, CZE-6203-29900 Eduard Kosch, CZE-6203-29901 Konstantin Halibej, CZE-6203-29902 Ludvík Ruckensteiner, CZE-6203-29903 Michal Walechner, CZE-6203-29904 Antonín Zelinka, CZE-6203-29905 František Lacha, CZE-6203-29906 František Tuřena, CZE-6203-29907 Jindřich Caha, CZE-6203-29908 Martin Talaš, CZE-6203-29909 Leopold Schenekl, CZE-6203-29910 Teodor Hamulak, CZE-6203-29911 Vasil Demetrijizuk, CZE-6203-29912 Vasil David, CZE-6203-29913 Karel Weitzer, CZE-6203-29914 František Beneš, CZE-6203-29915 Jiří Isveleca, CZE-6203-29916 Leopold Antl, CZE-6203-29917 Josef Paczynski, CZE-6203-29918 Vasile Jepura, CZE-6203-29919 František Fousek, CZE-6203-29920 Josef Paták, CZE-6203-29921 Jan Lehrach, CZE-6203-29922 Jan Adamovicz, CZE-6203-29923 František Wimmer, CZE-6203-29924 Andor Cseh, CZE-6203-29925 Cyril Hynek, CZE-6203-29926 Jan Macko, CZE-6203-29927 IIvan Pologia, CZE-6203-29928 Josef Bilinski, CZE-6203-29929 Josef Pietyra, CZE-6203-29930 Nikolaj Nožyk, CZE-6203-29931 Kužma Synykarezink, CZE-6203-29932 Josef Mošna, CZE-6203-29933 Jan Stoica, CZE-6203-29934 Šimon Pop, CZE-6203-29935 Josef Tomášek, CZE-6203-29936 Josef Kulich, CZE-6203-29937 Štěpán Cyhaniuk, CZE-6203-29938 Bohumil Eichhorn, CZE-6203-29939 Ondřej Janusz, CZE-6203-29940 Jan Tichy, CZE-6203-29941 Václav Melichárek, CZE-6203-29942 Josef Schmidt, CZE-6203-29943 Štěpán Migl, CZE-6203-29944 František Pajntar, CZE-6203-29946 Jan Smudek, CZE-6203-29947 Jaroslav Náplava, CZE-6203-29948 Josef Bilinski, CZE-6203-29949 Toma Szurcz, CZE-6203-29950 Pavel Zažulča, CZE-6203-29951 Jan Bruns, CZE-6203-29952 Evžen Assmann, CZE-6203-29953 Josef Pospíšil, CZE-6203-29954 Antonín Leppich, CZE-6203-29955 Jan Sanač, CZE-6203-29956 Demeter Cardargin, CZE-6203-29957 Kašpar Apoštol, CZE-6203-29960 Josef Michlbauer, CZE-6203-29961 Antonín Kadlčík, CZE-6203-29962 Viktor Migas, CZE-6203-29963 Ludvík Bednář, CZE-6203-29964 Jan Danko, CZE-6203-29965 František Beguš, CZE-6203-29966 Eliáš Kuszma, CZE-6203-29967 Teodor Masluk, CZE-6203-29968 František Talaš, CZE-6203-29969 Ivan Steilmach, CZE-6203-29970 Antonín Jukal, CZE-6203-29971 František Nowak, CZE-6203-29972 Josef česák, CZE-6203-29973 Cyril Nápleva, CZE-6203-29974 Ludvik Formánek, CZE-6203-29975 Albín Zbrana, CZE-6203-29976 František Polívka, CZE-6203-29977 Jiří Budaska, CZE-6203-29978 František Winkler, CZE-6203-29979 Josef Nagel, CZE-6203-29980 Antonín Nalepa, CZE-6203-29981 František Schweighofer, CZE-6203-29982 František Spurek, CZE-6203-29983 Jan Pissenberger, CZE-6203-29984 Karel Schiner, CZE-6203-29985 Josef Nivnický, CZE-6203-29986 Jiří Petin, CZE-6203-29987 Josef Machala, CZE-6203-29988 Petr Szejka, CZE-6203-29989 Ondřej Orendt, CZE-6203-29990 Jakub Tesařík, CZE-6203-29991 Oskar Fleischer, CZE-6203-29992 Josef Šlahora, CZE-6203-29993 František Schmalmuller, CZE-6203-29994 Otto Knefl, CZE-6203-29995 Vavřinca Wiacek, CZE-6203-29996 Jiří Langwieser, CZE-6203-30029 Jiří Ivader, CZE-6203-30030 Jan Doležal, CZE-6203-30031 Tomáš Čermák, CZE-6203-30032 Jan Stoila, CZE-6203-30033 Jan Kraváček, CZE-6203-30035 Josef Kaliman, CZE-6203-30036 Petr Otlakar, CZE-6203-30037 Tomáš Viktor, CZE-6203-30041 Jakub Sojka, CZE-6203-30042 Michael Wieser, CZE-6203-30050 Ivan Medančič, CZE-6203-30051 Pavel Šťastný, CZE-6203-30053 František Juba, CZE-6203-30054 Antonín Barta, CZE-6203-30057 Mikuláš Vasulicz, CZE-6203-30058 Jan Bobek, CZE-6203-30059 Lazar Baba, CZE-6203-30060 Josef Neulinger, CZE-6203-30061 František Rebek, CZE-6203-30062 Jan Brozan, CZE-6203-30064 Antonín Daniel, CZE-6203-30065 Jan Brumgruber, CZE-6203-30066 Peretyl Danesu, CZE-6203-30068 Jan Muhllener, CZE-6203-30069 Josef Málek, CZE-6203-30070 Jan Barbat, CZE-6203-30072 Alois Klučka, CZE-6203-30073 Jan Drohtleff, CZE-6203-30075 Josef Lepka, CZE-6203-30076 Antonín Veleba, CZE-6203-30077 František Florus, CZE-6203-30078 Josef Wagner, CZE-6203-30079 Josef Boček, CZE-6203-30080 František Soukup, CZE-6203-30081 Alois Křížek, CZE-6203-30082 Vojtěch Pal, CZE-6203-30083 Ondřej Maciot, CZE-6203-30084 Martin Macek, CZE-6203-30085 Josef Šoman, CZE-6203-30086 Alexandr Aughel, CZE-6203-30090 Leopold Reiter, CZE-6203-30091 Michael Seniov, CZE-6203-30092 Josef Daniel, CZE-6203-30093 Josef Steinmetz, CZE-6203-30094 Augustin Hrazdíra, CZE-6203-30095 Lukáš Konářík, CZE-6203-30096 Blažej Blabanek, CZE-6203-30097 Gabriel Skoblicky, CZE-6203-30098 Martin Pannek, CZE-6203-30099 Josef Tutsch, CZE-6203-30100 Josef Procházka, CZE-6203-30101 Jan Dušek, CZE-6203-30102 Jiří Draga, CZE-6203-30103 Petr Florkiewicz, CZE-6203-30105 Rudolf Hladil, CZE-6203-30106 Josef Vlach, CZE-6203-30107 František Mandl, CZE-6203-30108 Eliáš Martiniuk, CZE-6203-30109 Jan Jurczak, CZE-6203-30110 Metoděj Konečný, CZE-6203-30112 Albert Konečný, CZE-6203-30113 Florian Bláha, CZE-6203-30114 Petr Holub, CZE-6203-30115 Michael Schmiedt, CZE-6203-30116 Václav Veselý, CZE-6203-30117 Ondřej Malik, CZE-6203-30118 Nikolaus Zarzycky, CZE-6203-30119 Jan Marcziniuk, CZE-6203-30120 Josef Adámek, CZE-6203-30121 Josef Pokoj, CZE-6203-30122 Jiří Simpaner, CZE-6203-30123 Jan Mandelík, CZE-6203-30124 Jan Tost, CZE-6203-30125 Ivan Jerema, CZE-6203-30126 Ludvík Ortner, CZE-6203-30127 Jan Makuch, CZE-6203-30128 Antonín Langegger, CZE-6203-30129 Vojtěch Adamský, CZE-6203-30130 Šimon Kimaszevski, CZE-6203-30131 Dmytro Baran, CZE-6203-30132 Vojtěch Fiedler, CZE-6203-30133 František Almaszan, CZE-6203-30135 Alexandr Hluboning, CZE-6203-30137 Mikuláš Toman, CZE-6203-30138 František Ostřílek, CZE-6203-30139 Vasil Kowal, CZE-6203-30140 Felix Drzewiecki, CZE-6203-30141 Josef Profin, CZE-6203-30142 Josef Drápal, CZE-6203-30143 Nikolaus Dutczak, CZE-6203-30144 Antonín Frenzel, CZE-6203-30147 Nikolas Cawalk, CZE-6203-30148 Vasile Costea, CZE-6203-30149 Josef Kovařík, CZE-6203-30150 Leopold Winhofer, CZE-6203-30151 Karel Mayer, CZE-6203-30152 Josef Bilica, CZE-6203-30153 Jurko Romak, CZE-6203-30154 Jan Burger, CZE-6203-30155 Sylvestr Bradáč, CZE-6203-30157 Vojtěch Bohm, CZE-6203-30158 Jan Knapp, CZE-6203-30159 František Knappandi, CZE-6203-30160 František Stuřak, CZE-6203-30161 Jan Chovanec, CZE-6203-30164 Jan Gambesean, CZE-6203-30165 Josef Zapletač, CZE-6203-30166 František Schweizer, CZE-6203-30167 Quirino Brasiari, CZE-6203-30168 František Zwitta, CZE-6203-30169 Michal Fork, CZE-6203-30170 Jakub Holík, CZE-6203-30171 Nikolai Dancin, CZE-6203-30172 Jan Schedonski, CZE-6203-30178 Jan Bancior, CZE-6203-30180 Sylvestr Breineder, CZE-6203-30181 Leopold Harnisch, CZE-6203-30182 Adolf Pachel, CZE-6203-30183 Ivan Koszofaček, CZE-6203-30184 Michal Lopczuk, CZE-6203-30185 Jakub Mikulec, CZE-6203-30186 Karel Palmetzhofer, CZE-6203-30187 Jan Ragasch, CZE-6203-30192 Tomáš Certz, CZE-6203-30194 Alois Korb, CZE-6203-30195 Jan Lambacker, CZE-6203-30200 Petr Pavlík, CZE-6203-30201 Eliáš Rof, CZE-6203-30202 Karel Tkaczek, CZE-6203-30204 Josef Stern, CZE-6203-30205 Josef Kotas, CZE-6203-30428 František Schoisswohl, CZE-6203-30429 Josef Smrkal, CZE-6203-30430 František Kawa, CZE-6203-30431 Antonín Baumgartner, CZE-6203-30432 Leopold Eder, CZE-6203-30433 František Aureiter, CZE-6203-30434 Alexin Pasku, CZE-6203-30435 František Něnec, CZE-6203-30436 Petr Kvarda, CZE-6203-30437 Václav Rotter, CZE-6203-30442 Metoděj Slouka, CZE-6203-30443 Jan Stummer, CZE-6203-30444 Jiří Kolář, CZE-6203-30445 Vasil Grigorie, CZE-6203-30446 Jan Stoika, CZE-6203-30447 Roman Rauter, CZE-6203-30448 josef Heitinger, CZE-6203-30449 Michael Langer, CZE-6203-30450 Dominik Čermák, CZE-6203-30451 Karel Holub, CZE-6203-30452 Stanislav Kowal, CZE-6203-30453 František Lang, CZE-6203-30454 Jakub Hadatsch, CZE-6203-30455 Jan Auer, CZE-6203-30456 Laslo Dimka, CZE-6203-30457 Arnošt Křetínský, CZE-6203-30458 Petr Kaifacz, CZE-6203-30459 Leopold Hamerle, CZE-6203-30460 Jan Halbmayer, CZE-6203-30461 Antonín Marschal, CZE-6203-30462 Josef Strasser, CZE-6203-30463 Josef Beránek, CZE-6203-30464 Bohumil Suchoň, CZE-6203-30465 Vasil Kuluszicki, CZE-6203-30466 Karel Pyrzik, CZE-6203-30467 Michael Baseczen, CZE-6203-30469 Jan Neubauer, CZE-6203-30470 František Schirl, CZE-6203-30471 František Procházka, CZE-6203-30472 Pavel Durnberger, CZE-6203-30473 Josef Pernegger, CZE-6203-30474 Jan Konečný, CZE-6203-30475 Karel Gerstberger, CZE-6203-30476 Jan Wippel, CZE-6203-30477 Jan Elšák, CZE-6203-30478 Josef Čech, CZE-6203-30479 Leopold Gruber, CZE-6203-30480 Rudolf Walner, CZE-6203-30481 Karel Keppert, CZE-6203-30482 František Huber, CZE-6203-30483 Josef Reichenberger, CZE-6203-30484 Jan Charous, CZE-6203-30485 Vasil Balanik, CZE-6203-30486 Josef Langthaler, CZE-6203-30487 Jiří Halmagy, CZE-6203-30491 Tymko Wus, CZE-6203-30492 Jan Hochstrasser, CZE-6203-30493 Jan Kratochvíl, CZE-6203-30494 Jan Prášil, CZE-6203-30495 Alois Bohn, CZE-6203-30496 Matiaš Olša, CZE-6203-30497 Alois Řezník, CZE-6203-30498 Josef Schenk, CZE-6203-30499 Josef Průša, CZE-6203-30508 Otmar Kritzmayer, CZE-6203-30509 František Burian, CZE-6203-30510 Petro Moser, CZE-6203-30511 František Hackl, CZE-6203-30512 Vincenc Smejkal, CZE-6203-30513 Klement Villnik, CZE-6203-30515 Josef Eigner, CZE-6203-30516 František Navrátil, CZE-6203-30517 Karel Krummer, CZE-6203-30520 Karel Ryschavý, CZE-6203-30521 Leopold Herzog, CZE-6203-30522 Michael Manastirski, CZE-6203-30523 Klement Furlanut, CZE-6203-30524 Jan Hurecki, CZE-6203-30525 Richard Ramharter, CZE-6203-30529 František Wavřík, CZE-6203-30530 František Cerlan, CZE-6203-30531 Josef Kirchmaier, CZE-6203-30532 Antonín Tkadlzcek, CZE-6203-30534 Alois Bilek, CZE-6203-30535 František Magarewicz, CZE-6203-30536 Michael Klodžinský, CZE-6203-30537 Josef Bleyer, CZE-6203-30538 Štěpán Pulties, CZE-6203-30569 Václav Pekař, CZE-6203-30570 Vasil Udut, CZE-6203-30571 Alois Krč, CZE-6203-30572 Martin Hauserer, CZE-6203-30573 Josef Břinek, CZE-6203-30574 Václav Bock, CZE-6203-30575 Demeter Sluka, CZE-6203-30577 Josef Spidla, CZE-6203-30607 Petr Tylek, CZE-6203-30608 Josef Šimek, CZE-6203-30609 Jiří Fromm, CZE-6203-30611 Demeter Kwasicz, CZE-6203-30613 Kyrilo Macyszin, CZE-6203-30614 František Krecik, CZE-6203-30615 František Indra, CZE-6203-30616 Antonín Martínek, CZE-6203-30617 Václav Hille, CZE-6203-30618 Alois Aufrecht, CZE-6203-30619 Karel Krátký, CZE-6203-30620 František Příhoda, CZE-6203-30621 Nikolaj Podbielski, CZE-6203-30622 Onufrej Maciborka, CZE-6203-30623 Václav Langr, CZE-6203-30624 Josef Janora, CZE-6203-30626 Filip Duprej, CZE-6203-30628 Josef Kašpar, CZE-6203-30633 Jan Schonberger, CZE-6203-30634 Jiří Stogbauer, CZE-6203-30635 Josef Rober, CZE-6203-30636 František Zetek, CZE-6203-30637 František Czechara, CZE-6203-30650 Josef Polívka, CZE-6203-30651 František Sykora, CZE-6203-30652 Leopold Langr, CZE-6203-30653 Jindřich Vančura, CZE-6203-30654 Alexandr Bracher, CZE-6203-30655 Vasil Stefaniuk, CZE-6203-30656 Václav Onský, CZE-6203-30657 Valentin Steiner, CZE-6203-30658 Jan Herza, CZE-6203-30663 Šimon Holak, CZE-6203-30664 Josef Leutgeb, CZE-6203-30665 Václav Minks, CZE-6203-30666 Štěpán Šilhan, CZE-6203-30667 Nikita Jewasiw, CZE-6203-30668 Matouš Gessler, CZE-6203-30669 Jan Chawalko, CZE-6203-30671 Nikolaus Pawluk, CZE-6203-30672 Filip Muller, CZE-6203-30673 Roman Koutný, CZE-6203-30675 Jan Pokorný, CZE-6203-30676 Antonín Staněk, CZE-6203-30677 Karel Weber, CZE-6203-30678 Michael Gluszek, CZE-6203-30680 František Hamšík, CZE-6203-30681 Lambert Semotam, CZE-6203-30682 Josef Hermann, CZE-6203-30684 Antonín Křivonoška, CZE-6203-30685 Jan Grunwald, CZE-6203-30686 František Erijavec, CZE-6203-30688 Barto Wolaniuk, CZE-6203-30689 Václav Bureš, CZE-6203-30690 Hubert Schweighofer, CZE-6203-30691 Mikuláš Dubnik, CZE-6203-30692 Antonín Pian, CZE-6203-30693 Isidor Přikryl, CZE-6203-30694 Vasil Marzalnik, CZE-6203-30714 Jan Smutek, CZE-6203-30715 Antonín Schamta, CZE-6203-30716 Andělín Grindl, CZE-6203-30717 Leopold Mlýnek, CZE-6203-30718 Leopold Fahrenberger, CZE-6203-30719 Michael Kudla, CZE-6203-30720 Jan Konařík, CZE-6203-30721 Josef Žofka, CZE-6203-30722 František Sýkora, CZE-6203-30747 Alois Slavík, CZE-6203-30748 Bohumil Christin, CZE-6203-30749 František Novák, CZE-6203-30750 Antonín Fuchs, CZE-6203-30751 Demetr Szerban, CZE-6203-30752 Ferdinand Jašek, CZE-6203-30753 Antonín Schlogl, CZE-6203-30754 Karel Dohl, CZE-6203-30755 Fulvia Mauzering, CZE-6203-30756 Antonín Roth, CZE-6203-30815 František Prosser, CZE-6203-30816 Alois Lukšík, CZE-6203-30817 Karel Kolesa, CZE-6203-30818 , CZE-6203-30819 Karel Fleischer, CZE-6203-30820 Josef Sedlák, CZE-6203-30821 František Wagner, CZE-6203-30822 František Duller, CZE-6203-30823 Vojtěch Kot, CZE-6203-30824 Jan Niederhenner, CZE-6203-30825 Nikolaus Kozokar, CZE-6203-30826 Jindřich Blatný, CZE-6203-30827 František Samstag, CZE-6203-30828 Antonín Laukota, CZE-6203-30829 Antonín Schafer, CZE-6203-30830 Bohumil Kříž, CZE-6203-30831 Jan Černý, CZE-6203-30832 Josef Nestřeba, CZE-6203-30833 Leopold Hudeček, CZE-6203-30834 Petr Perossa, CZE-6203-30835 Alois Buchta, CZE-6203-30836 Alois Hloušek, CZE-6203-30837 Karel Zwingenberger, CZE-6203-30838 Antonín Wind, CZE-6203-30839 František Vojtašek, CZE-6203-30847 Jan Burstmayer, CZE-6203-30848 Rudolf Wittek, CZE-6203-30849 Jan Odehnal, CZE-6203-30850 Demeter Nosal, CZE-6203-30851 Stanislav Chlebda, CZE-6203-30852 Ludvík Rieger, CZE-6203-30853 Josef Dostál, CZE-6203-30854 Otakar Kinzel, CZE-6203-30855 Antonín Zerjal, CZE-6203-30856 Bedřich Reiss, CZE-6203-30858 Kašpar Hasil, CZE-6203-30859 Jan Staňa, CZE-6203-30860 Jan Kreinmayer, CZE-6203-30861 Josef Aichberger, CZE-6203-30862 Jan Schuster, CZE-6203-30863 Martin Ručka, CZE-6203-30864 Vladimír Šanca, CZE-6203-30865 Petr Kuběna, CZE-6203-30866 Josef Mička, CZE-6203-30867 Alois Nemeth, CZE-6203-30868 Josef Fanta, CZE-6203-30869 Jan Kutil, CZE-6203-30870 Adolf Pacinek, CZE-6203-30871 Karel Wagner, CZE-6203-30872 Josef Fina, CZE-6203-30873 František Kostlan, CZE-6203-30874 Jakob Taszuk, CZE-6203-30875 Ludvík Hennenbuchler, CZE-6203-30876 Josef Smejkal, CZE-6203-30877 Christian Bernetič, CZE-6203-30878 Štěpán Czoldas, CZE-6203-30879 Alexandr Diduch, CZE-6203-30880 Petr Basta, CZE-6203-30881 Leopold Wittner, CZE-6203-30882 Štěpán Papoušek, CZE-6203-30883 Nikola Timiow, CZE-6203-30885 Nestor Kostyk, CZE-6203-30886 Augustin Plum, CZE-6203-30887 Ladislav Hodek, CZE-6203-30888 Jan Matika, CZE-6203-30889 Heřman Raiskup, CZE-6203-30890 Jiří Mitterhumer, CZE-6203-30891 Antonín Mikčič, CZE-6203-30892 Jan Zelinka, CZE-6203-30893 Josef Štěpán, CZE-6203-30894 Josef Kuhnel, CZE-6203-30895 Damien Belej, CZE-6203-30896 Alois Tomaj, CZE-6203-30897 František Kleinbock, CZE-6203-30898 Eduard Vašek, CZE-6203-30899 Stanislav Pant, CZE-6203-30900 Šimon Pegrin, CZE-6203-30901 Elek Brotný, CZE-6203-30902 Alexandr Dorosz, CZE-6203-30903 Jan Oszog, CZE-6203-30904 Florian Sturbel, CZE-6203-30905 Arnošt Lappy, CZE-6203-30906 Karel Bašťák, CZE-6203-30907 Vasyl Krawczuk, CZE-6203-30908 Josef Valentič, CZE-6203-30909 Jan Mikeš, CZE-6203-30910 Karel Strachal, CZE-6203-30911 Jan Peprla, CZE-6203-30912 Jan Sawczyn, CZE-6203-30913 Karel Slůvka, CZE-6203-30914 Bedřich Honig, CZE-6203-30915 Robert Matyáš, CZE-6203-30916 Stanislav Potepa, CZE-6203-30917 Vasyl Stosyszyn, CZE-6203-30918 Šimon Staszczyszyn, CZE-6203-30919 Antonín Mičánek, CZE-6203-30920 Natal Milahanič, CZE-6203-30921 Jakub Muhlbauer, CZE-6203-30922 Petr Machaček, CZE-6203-30923 Jan Fric, CZE-6203-30924 Václav Měchura, CZE-6203-30925 Antonín Michánek, CZE-6203-30926 Bedřich Holzer, CZE-6203-30928 Adolf Tippelt, CZE-6203-30929 Jan Wačinga, CZE-6203-30930 Cyril Kinzl, CZE-6203-30931 Jan Brothuber, CZE-6203-30932 Ondřej Zič, CZE-6203-30935 Josef Větrovský, CZE-6203-30936 Nikolaj Morsav, CZE-6203-30937 Richard Aufgebauer, CZE-6203-30938 Demeter Kuruliak, CZE-6203-30939 Ludvík Rab, CZE-6203-30940 Gragor Ymytrow, CZE-6203-30941 Stanislav Rozmiata, CZE-6203-30942 Matyáš Bauer, CZE-6203-30946 Josef Kattauer, CZE-6203-30947 Antonín Kohout, CZE-6203-30948 Josef Hloušek, CZE-6203-30949 František Trněný, CZE-6203-30950 Wasil Samariuk, CZE-6203-30951 Tomáš Jamros, CZE-6203-30952 František Strachal, CZE-6203-30954 Jan Nevota, CZE-6203-30955 Josef Pliš, CZE-6203-30956 Ondřej Jankovec, CZE-6203-30959 Vasyl Dumanski, CZE-6203-30960 Blažej Pavlín, CZE-6203-30961 Matyáš Weisbauer, CZE-6203-30962 Jan Jankler, CZE-6203-30963 Karel Hrbán, CZE-6203-30964 Bernard Kobler, CZE-6203-30965 Josef Cacek, CZE-6203-30966 František Zahn, CZE-6203-30967 Leopold Kastler, CZE-6203-30968 František Beglinger, CZE-6203-30969 Karel Fuchs, CZE-6203-30970 František Křížek, CZE-6203-30971 Stanislav Šebek, CZE-6203-30972 Josef Sedlák, CZE-6203-30973 Josef Gregor, CZE-6203-30974 Josef Kocourek, CZE-6203-30975 Ivan Mihajlov, CZE-6203-30976 Alfred Skupal, CZE-6203-30977 Josef Novotný, CZE-6203-30978 Demeter Olejnyk, CZE-6203-30979 Josef Hájek, CZE-6203-30980 Antonín Riesner, CZE-6203-30981 Antonín Hamerling, CZE-6203-30982 Jan Zemanský, CZE-6203-30983 Ferdinand Bader, CZE-6203-30984 Jakim Remesch, CZE-6203-30985 Václav Reiter, CZE-6203-30987 Teodor Kovář, CZE-6203-30988 Jan Scheucher, CZE-6203-30989 , CZE-6203-30990 Josef Schansberger, CZE-6203-30991 František Puntík, CZE-6203-30992 Heřman Schwetler, CZE-6203-30993 Tomáš Procházka, CZE-6203-30994 Cyril Čech, CZE-6203-30995 Vasyl Prijstay, CZE-6203-30996 Karel Novotný, CZE-6203-30997 Augustin Brezowski, CZE-6203-30998 Alexandr Schmidt, CZE-6203-31000 Cyril Pařenica, CZE-6203-31001 Ludvík Chaloupka, CZE-6203-31003 Jan Kroupa, CZE-6203-31004 František Retshnitzegar, CZE-6203-31005 František Horych, CZE-6203-31006 Antonín Ledvina, CZE-6203-31008 Jan Petermann, CZE-6203-31009 Jurko Bojczuk, CZE-6203-31010 Václav Žižlavský, CZE-6203-31011 Jindřich Schmid, CZE-6203-31012 Ondřej Holčák, CZE-6203-31013 Josef Riegler, CZE-6203-31015 Antonín Gotvald, CZE-6203-31016 Karel Martin, CZE-6203-31018 Josef Kalina, CZE-6203-31019 František Baďura, CZE-6203-31020 Karel Pupek, CZE-6203-31021 František Havel, CZE-6203-31022 František Steyrer, CZE-6203-31023 Jan Speiser, CZE-6203-31024 Alois Cibulka, CZE-6203-31025 Teodor Kovář, CZE-6203-31026 Heřman Enzinger, CZE-6203-31027 Stanislav Jahoda, CZE-6203-31028 Jan Surovec, CZE-6203-31029 Antonín Polák, CZE-6203-31030 František Tesař, CZE-6203-31031 Vladimír Pešl, CZE-6203-31032 František Kraus, CZE-6203-31033 Leopold Holzhubler, CZE-6203-31034 František Pfleger, CZE-6203-31035 Josef Kovařík, CZE-6203-31036 František Kastberger, CZE-6203-31037 Adolf Ambros, CZE-6203-31038 František Hirner, CZE-6203-31039 Antonín Limburský, CZE-6203-31040 Arnošt Kaukl, CZE-6203-31041 Bohumír Zeitlinger, CZE-6203-31042 Martin Wakolbinger, CZE-6203-31043 Julius Modl, CZE-6203-31044 Marek Markus, CZE-6203-31045 Josef Hrbáček, CZE-6203-31047 František Josefin, CZE-6203-31048 František Schrenk, CZE-6203-31049 Bedřich Pruckner, CZE-6203-31050 Jan Čupr, CZE-6203-31051 Santo Fulin, CZE-6203-31052 Jan Daněk, CZE-6203-31053 Michal Wuwsianka, CZE-6203-31054 Ahmed Minoglu Kurd, CZE-6203-31055 Petr Pařízek, CZE-6203-31056 Tymko Szwec, CZE-6203-31057 Jiří Kupczanko, CZE-6203-31058 Ondřej Paul, CZE-6203-31059 Roman Petruňak, CZE-6203-31060 Josef Selischek, CZE-6203-31061 Tomáš Kůra, CZE-6203-31062 František Kaip, CZE-6203-31063 Petr Kablak, CZE-6203-31064 Mikuláš Kovacz, CZE-6203-31082 Jan Prostak, CZE-6203-31083 František Kilian, CZE-6203-31084 František Strich, CZE-6203-31085 František Kuty, CZE-6203-31086 Antonín Gregr, CZE-6203-31088 Antonín Šen, CZE-6203-31089 Karel Mosliner, CZE-6203-31090 Jan Petsching, CZE-6203-31091 Matyáš Bína, CZE-6203-31092 Šimon Milotič, CZE-6203-31093 Otto Karschulin, CZE-6203-31094 Max Greier, CZE-6203-31095 Petr Ardelean, CZE-6203-31096 Pavel Reszytarski, CZE-6203-31097 Matyáš Siller, CZE-6203-31098 Peter Reichsthaler, CZE-6203-31099 Matyáš Breit, CZE-6203-31101 Severino Petrik, CZE-6203-31102 Eduard Chandler, CZE-6203-31103 Antonín Rosenkranz, CZE-6203-31104 Arnošt Tonoš, CZE-6203-31105 Demeter Ostrowski, CZE-6203-31106 Jaroslav Konečný, CZE-6203-31107 Jan Szastek, CZE-6203-31108 František Prudil, CZE-6203-31109 , CZE-6203-31110 Václav Hebelka, CZE-6203-31111 Stanislav Rebatz, CZE-6203-31112 Josef Letmaier, CZE-6203-31113 Michael Korbut, CZE-6203-31115 Dominik Awakowicz, CZE-6203-31116 Dominik Pučič, CZE-6203-31117 Hynek Vaculík, CZE-6203-31118 Roman Semowniuk, CZE-6203-31119 Josef Karus, CZE-6203-31120 Arnošt Palme, CZE-6203-31121 Jan Choutka, CZE-6203-31122 Josef Fischer, CZE-6203-31123 Jan Rudy, CZE-6203-31124 Antonín Richter, CZE-6203-31125 Vasiů Brugiera, CZE-6203-31126 Jan Džiki, CZE-6203-31127 Jakub Steiner, CZE-6203-31128 František Sukani, CZE-6203-31136 Martin Michálek, CZE-6203-31138 Antonín Eckelt, CZE-6203-31139 Alois Hodhreiter, CZE-6203-31140 Michal Getesz, CZE-6203-31141 Jan Holub, CZE-6203-31142 Pavel Michajluk, CZE-6203-31143 Štěpán Hupalao, CZE-6203-31144 Primo Zanella, CZE-6203-31146 Michael Pakanezek, CZE-6203-31147 Pavel Dmytrow, CZE-6203-31148 Jan Sladký, CZE-6203-31149 Ilič Hnatiuk, CZE-6203-31150 Karel Pintscher, CZE-6203-31151 Štěpán Štefanczuk, CZE-6203-31152 Leopold Hagel, CZE-6203-31153 Michael Wowczuk, CZE-6203-31154 Nikolaus Lungut, CZE-6203-31155 Karel Tauber, CZE-6203-31156 Josef Kranzl, CZE-6203-31157 Karel Václavík, CZE-6203-31158 Alexius Reitschmidt, CZE-6203-31159 Jakub Pacák, CZE-6203-31160 Bedřich Šťastný, CZE-6203-31161 Jan Bělohrad, CZE-6203-31162 Antonín Pavlacký, CZE-6203-31163 Josef Uhlíř, CZE-6203-31164 František Fíbek, CZE-6203-31165 Ferdinand Bartl, CZE-6203-31166 František Šťastný, CZE-6203-31167 Josef Pančešen, CZE-6203-31168 František Jurak, CZE-6203-31169 Rudolf Stixs, CZE-6203-31170 Ludvík Strohmeier, CZE-6203-31171 Lorenc Socha, CZE-6203-31172 Matyáš Salát, CZE-6203-31173 František Hejl, CZE-6203-31174 Ludvík Dupal, CZE-6203-31175 Alois Mařák, CZE-6203-31176 Rudolf Henčl, CZE-6203-31177 Pavel Hladký, CZE-6203-31178 Jakub Kučera, CZE-6203-31179 František Reiter, CZE-6203-31180 Čeněk Sádecký, CZE-6203-31181 Jan Kudla, CZE-6203-31182 Augustin Moraň, CZE-6203-31183 Julius Vyskot, CZE-6203-31184 Jan Maliha, CZE-6203-31186 Rudolf Štreit, CZE-6203-31187 Lorenc Mazurek, CZE-6203-31188 Rudolf Krištof, CZE-6203-31189 Leopold Walther, CZE-6203-31190 Josef Černíček, CZE-6203-31191 Josef Polák, CZE-6203-31195 Jan Laštovica, CZE-6203-31196 Ludvík Zelenka, CZE-6203-31197 Karel Čechal, CZE-6203-31198 Ferdinand Dorazil, CZE-6203-31199 Bojenko Timofej, CZE-6203-31200 Nikita Zarushinsky, CZE-6203-31201 , CZE-6203-31202 Michael Nazarko, CZE-6203-31203 Nikolaj Čenko, CZE-6203-31204 Štefan Deresvjanska, CZE-6203-31205 Vojtěch Makula, CZE-6203-31206 Tranj Vrána, CZE-6203-31207 Bruno Motyka, CZE-6203-31208 Bohumil Hanák, CZE-6203-31209 Jan Holenda, CZE-6203-31210 Vilém Vystrčil, CZE-6203-31211 Karl Wunsch, CZE-6203-31212 Josef Císař, CZE-6203-31213 Emanuel Grim, CZE-6203-31215 Josef Živnostek, CZE-6203-31216 Jan Doppler, CZE-6203-31217 Gregor Mintian, CZE-6203-31218 Karel Dirnberger, CZE-6203-31219 Václav Hemer, CZE-6203-31220 Adolf Vilím, CZE-6203-31221 František Dvořáček, CZE-6203-31222 Josef Fajmann, CZE-6203-31223 Leopold Kilimnik, CZE-6203-31224 Emil Brázda, CZE-6203-31225 Josef Kalenda, CZE-6203-31226 Jan Klusák, CZE-6203-31227 Demeter Kossovan, CZE-6203-31228 Fedor Pidlizny, CZE-6203-31229 Jakub Gumia, CZE-6203-31230 Harasin Kriwiak, CZE-6203-31231 Petr Duniec, CZE-6203-31232 Ferdinand Ignato, CZE-6203-31233 Gregor Lyczuk, CZE-6203-31234 Lukian Merunda, CZE-6203-31235 Jakub Seč, CZE-6203-31236 Luč Kostocki, CZE-6203-31237 František Treimberger, CZE-6203-31238 Karel Marka, CZE-6203-31239 František Klappner, CZE-6203-31240 Josef Kohlhauser, CZE-6203-31241 Jan Divácký, CZE-6203-31242 Leopold Weisenbacker, CZE-6203-31243 Ilie Todasi, CZE-6203-31244 Michal Almuszal, CZE-6203-31245 Adolf Kaloušek, CZE-6203-31246 Josef Fabian, CZE-6203-31248 Michal Stach, CZE-6203-31249 Alexandr Koczala, CZE-6203-31250 Jan Krempowitz, CZE-6203-31251 Martin Fiala, CZE-6203-31252 František Procházka, CZE-6203-31253 Jiří Jesenko, CZE-6203-31254 Nikolaj Buczynski, CZE-6203-31255 Vlastislav Nekrin, CZE-6203-31256 Jan Skrzymowsky, CZE-6203-31257 František Krazina, CZE-6203-31258 Adolf Dlabal, CZE-6203-31259 František Hroch, CZE-6203-31260 Alois Malanik, CZE-6203-31261 Ivan Naccy, CZE-6203-31262 Teodor Thaler, CZE-6203-31263 Jan Frank, CZE-6203-31264 Antonín Holzinger, CZE-6203-31265 Antonín Syrnik, CZE-6203-31266 Karel Bejček, CZE-6203-31267 Hryc Mandyn, CZE-6203-31268 Julius Hofbauer, CZE-6203-31269 Emanuel Král, CZE-6203-31270 Ferdinand Haas, CZE-6203-31271 Petr Kolarica, CZE-6203-31272 Hryčko Voznak, CZE-6203-31273 Thadaus Futter, CZE-6203-31274 Štěpán Druniuk, CZE-6203-31275 Ludvík Ostrowski, CZE-6203-31276 Jan Dubrovič, CZE-6203-31277 Jan Orszulak, CZE-6203-31278 František Vetter, CZE-6203-31279 Cyril Čech, CZE-6203-31280 Rudolf Schiffl, CZE-6203-31281 Daniel Kaczmaryk, CZE-6203-31282 Josef Sovětínský, CZE-6203-31283 Panko Hali, CZE-6203-31284 Ludvík Schneider, CZE-6203-31285 Rudolf Přikryl, CZE-6203-31286 František Klement, CZE-6203-31492 Harasyn Gudzy, CZE-6203-31493 Ferdinand Rychnovský, CZE-6203-31494 Michal Hladysz, CZE-6203-31495 Vasile Kimpian, CZE-6203-31496 Theodor Iftinca, CZE-6203-31497 Antonio Cathoi, CZE-6203-31498 Osman Alioglu, CZE-6203-31499 Stanislav Kožuch, CZE-6203-31500 Antonín Burchofsky, CZE-6203-31501 Petr Novotný, CZE-6203-31502 Adolf Grossel, CZE-6203-31503 Marco Tuntar, CZE-6203-31504 Jan Jonáš, CZE-6203-31505 Maxmilian Beschka, CZE-6203-31506 Jan Okoun, CZE-6203-31507 Antonín Schuh, CZE-6203-31508 Josef Vožný, CZE-6203-31509 Jan Veit, CZE-6203-31510 Stanislav Šveda, CZE-6203-31512 Ondřej Duszynski, CZE-6203-31513 Augustin Holík, CZE-6203-31514 Karel Kowalski, CZE-6203-31515 Julius Ruckler, CZE-6203-31516 Matěj Gocsal, CZE-6203-31517 Alfred Koutný, CZE-6203-31518 František Tomášek, CZE-6203-31519 Jan Vítek, CZE-6203-31520 Tomáš Kopanajgo, CZE-6203-31521 Josef Schleuz, CZE-6203-31522 Antonín Schindler, CZE-6203-31523 Pavel Adamec, CZE-6203-31524 Martin Patry, CZE-6203-31525 Robert Kolačný, CZE-6203-31526 Jan Sobotka, CZE-6203-31527 Antonín Zatanski, CZE-6203-31528 Theophil Fuhrmann, CZE-6203-31529 František Nohel, CZE-6203-31530 Jan Henkl, CZE-6203-31531 František Říha, CZE-6203-31532 František Sulzberger, CZE-6203-31533 Jan Demaczuk, CZE-6203-31534 Alois Musil, CZE-6203-31535 František Hartl, CZE-6203-31536 Martin Polanský, CZE-6203-31537 Josef Holzinger, CZE-6203-31538 Jan Roszdowicz, CZE-6203-31539 Emil Jantsche, CZE-6203-31540 Alois Nagy, CZE-6203-31541 Josef Stepnička, CZE-6203-31542 Andělín Winter, CZE-6203-31543 Josef Miškřík, CZE-6203-31544 Nazario Vascotto, CZE-6203-31545 Jan Rech, CZE-6203-31546 Josef Šmok, CZE-6203-31547 Jan Pichler, CZE-6203-31548 Ludvík Buchbauer, CZE-6203-31549 Josef Brdlík, CZE-6203-31550 Josef Jaroš, CZE-6203-31551 František Gruber, CZE-6203-31552 Josef Eichinger, CZE-6203-31553 František Hudeček, CZE-6203-31554 Josef Michanec, CZE-6203-31555 František Mlček, CZE-6203-31556 Alois Rather, CZE-6203-31557 Tomáš Saučen, CZE-6203-31558 Tomáš Sudal, CZE-6203-31559 Oskar Damm, CZE-6203-31560 František Wenas, CZE-6203-31561 Josef Březík, CZE-6203-31562 Josef Sedlák, CZE-6203-31563 František Weberschenke, CZE-6203-31564 Josef Moisl, CZE-6203-31565 Josef Makuč, CZE-6203-31566 Ferdinand Kabela, CZE-6203-31567 Josef Onak, CZE-6203-31568 Antonín Věrný, CZE-6203-31569 František Cergolji, CZE-6203-31570 Florian Kočí, CZE-6203-31571 Mario Sala, CZE-6203-31572 Michael Wiesar, CZE-6203-31573 Julius Darzer, CZE-6203-31574 Wasyl Solovka, CZE-6203-31575 Václav Petrůj, CZE-6203-31576 Jan Frensony, CZE-6203-31577 František Szatankiewicz, CZE-6203-31578 Jan Woloszyn, CZE-6203-31579 Florian Zimermann, CZE-6203-31580 Karel Mrowica, CZE-6203-31581 Leopold Pinta, CZE-6203-31582 Jan Litera, CZE-6203-31583 Josef Lex, CZE-6203-31584 Karel Beneš, CZE-6203-31585 Otto Augsten, CZE-6203-31586 Bronislav Mazuskiewisz, CZE-6203-31587 Karel Frenndl, CZE-6203-31588 Vratislav Petr, CZE-6203-31589 Josef Hejsek, CZE-6203-31590 Vladimír Leontowicz, CZE-6203-31592 Alfréd Buczovský, CZE-6203-31593 Otakar Matzek, CZE-6203-31594 Jan Bittner, CZE-6203-31595 Werner Thirk, CZE-6203-31598 Emanuel Sauer, CZE-6203-31599 Bedřich Degner, CZE-6203-31600 Karel Frank, CZE-6203-31602 František Lusko, CZE-6203-31603 František Wiedermann, CZE-6203-31604 Karel Boublík, CZE-6203-31605 Ferdinand Boguslavsky, CZE-6203-31606 Josef Bubník, CZE-6203-31607 Štěpán Turk, CZE-6203-31608 Ferdinand Illek, CZE-6203-31609 Hubert Donek, CZE-6203-31611 Antonín Fadrus, CZE-6203-31612 Jan Knapek, CZE-6203-31613 Vilém Kaudler, CZE-6203-31614 Alois Kunc, CZE-6203-31615 Eduard Volkmann, CZE-6203-31616 Jiří Borbely, CZE-6203-31618 Evžen Boublík, CZE-6203-31619 Theodor Muller, CZE-6203-31620 Bedřich Schaffer, CZE-6203-31621 Augustin Winkler, CZE-6203-31622 Valter Dressler, CZE-6203-31623 Bruno Studený, CZE-6203-31624 Alois Krejčíř, CZE-6203-31625 Karel Drápal, CZE-6203-31626 Bruno Schredr, CZE-6203-31627 Robert Schranek, CZE-6203-31628 Vilém Langer, CZE-6203-31629 Jan Sobek, CZE-6203-31630 Karel Jarosch, CZE-6203-31631 František Wirh, CZE-6203-31632 Bedřich Weiskirchner, CZE-6203-31633 Josef Čech, CZE-6203-31634 Jinřich Kainz, CZE-6203-31635 Teodor Kocmánek, CZE-6203-31636 František Neužil, CZE-6203-31637 Karel Bauer, CZE-6203-31638 Osvald Dittmar, CZE-6203-31639 Ivan Hřeščák, CZE-6203-31640 Leopold Hospůdka, CZE-6203-31641 Karel Černý, CZE-6203-31642 František Tausch, CZE-6203-31643 Jan Bohm, CZE-6203-31644 Alois Grňa, CZE-6203-31645 František Zlatohlávek, CZE-6203-31646 Alois Hanačík, CZE-6203-31650 František Procházka, CZE-6203-31651 Štěpán Kaminski, CZE-6203-31652 Julius Sochran, CZE-6203-31653 František Erben, CZE-6203-31654 Alois Gaussmann, CZE-6203-31655 Josef Srom, CZE-6203-31656 Karel Kleitz, CZE-6203-31657 František Kunz, CZE-6203-31658 Antonín Hanák, CZE-6203-31659 Julius Skoblicki, CZE-6203-31660 Pavel Smotak, CZE-6203-31661 Karel Dorfbauer, CZE-6203-31662 Josef Slováček, CZE-6203-31663 Josef Pschorn, CZE-6203-31664 Josef Dwojak, CZE-6203-31665 Alois Petyrek, CZE-6203-31666 Josef Nitschke, CZE-6203-31667 František Kabát, CZE-6203-31668 Valentin Girardeli, CZE-6203-31669 Wasil Dackiw, CZE-6203-31670 Uresz Sztojka, CZE-6203-31671 Josef Bekk, CZE-6203-31672 Thodor Semkow, CZE-6203-31673 František Dvořák, CZE-6203-31674 František Marek, CZE-6203-31675 Nikola Budny, CZE-6203-31676 Karel Borek, CZE-6203-31677 Michael Machal, CZE-6203-31678 Antonio Čepil, CZE-6203-31679 Klement Osika, CZE-6203-31681 Jiří Maudrij, CZE-6203-31682 Jan Veselý, CZE-6203-31683 Klement Němec, CZE-6203-31684 František Kahr, CZE-6203-31685 František Vetešník, CZE-6203-31686 Jan Svobodník, CZE-6203-31687 Josef Gabrlík, CZE-6203-31688 Antonín Zlobický, CZE-6203-31689 Ferdinand Omasta, CZE-6203-31690 Vojtěch Podgurský, CZE-6203-31691 František Řiháček, CZE-6203-31692 Ludvík Sitava, CZE-6203-31693 Klement Vrzal, CZE-6203-31694 Rudolf Polák, CZE-6203-31695 Ferdinand Orawetz, CZE-6203-31696 Eduard Večeřa, CZE-6203-31697 Ivan Hryczyszyn, CZE-6203-31698 Václav Pokruta, CZE-6203-31699 František Pliva, CZE-6203-31700 Hawrylo Jačuk, CZE-6203-31701 Michael Faitl, CZE-6203-31702 Tomáš Filip, CZE-6203-31703 Ilič Jakob, CZE-6203-31704 František Bartuněk, CZE-6203-31705 Josef Podlaskowicz, CZE-6203-31706 Jaroslav Střihavka, CZE-6203-31707 Tomáš Rafaj, CZE-6203-31708 Josef Enzenberger, CZE-6203-31709 Ladislav Waleszuk, CZE-6203-31710 Josef Taubeck, CZE-6203-31711 Josef Dvořák, CZE-6203-31712 Theodor Oczulenko, CZE-6203-31713 Karel Woraček, CZE-6203-31714 František Muller, CZE-6203-31715 Adolf Schneider, CZE-6203-31716 František Klimek, CZE-6203-31717 Josef Wahl, CZE-6203-31718 František Fudali, CZE-6203-31719 Jan David, CZE-6203-31720 Jan Kolouch, CZE-6203-31721 Antonín Kučiva, CZE-6203-31722 Jan Buček, CZE-6203-31723 Rudolf Baier, CZE-6203-31724 Michal Zacharko, CZE-6203-31725 Jan Wolak, CZE-6203-31726 Albín Landrak, CZE-6203-31727 Antonio Romisch, CZE-6203-31728 František Skalitzký, CZE-6203-31730 Josef Fossl, CZE-6203-31731 Bedřich Kempinger, CZE-6203-31732 Filip Mikulík, CZE-6203-31733 Josef Holzbauer, CZE-6203-31734 Josef Čížek, CZE-6203-31735 Vincenc Schmidt, CZE-6203-31736 Alois Stoiber, CZE-6203-31737 František Kroupa, CZE-6203-31738 Valentin Burdsy, CZE-6203-31739 Robert Petrásek, CZE-6203-31740 Augustin Bauer, CZE-6203-31741 Jakub Kuniczek, CZE-6203-31742 František Tanzer, CZE-6203-31743 Karel Gregora, CZE-6203-31744 František Koradač, CZE-6203-31745 Jiří Kozumplík, CZE-6203-31746 František Krešina, CZE-6203-31747 Jakub Gaspari, CZE-6203-31748 Antonín Weidermann, CZE-6203-31749 Makar Medwig, CZE-6203-31750 Josef Hobza, CZE-6203-31751 Augustin Hájek, CZE-6203-31752 František Rzehovský, CZE-6203-31753 Rudolf Siegl, CZE-6203-31754 Karel Uhlíř, CZE-6203-31755 Josef Pazděra, CZE-6203-31756 Alois Slavíček, CZE-6203-31757 Jan Guliani, CZE-6203-31758 Josef Polášek, CZE-6203-31760 Jan Schich, CZE-6203-31761 Dominik Sanfabro, CZE-6203-31762 Jiří Vorlíček, CZE-6203-31763 Alois Vokál, CZE-6203-31764 František Eibert, CZE-6203-31765 Antonín Iwan, CZE-6203-31766 Josef Jetelina, CZE-6203-31767 František Válek, CZE-6203-31768 Valtr Schmidt, CZE-6203-31769 Jan Trotzauer, CZE-6203-31770 Jan Tellinger, CZE-6203-31771 Jan Prokeš, CZE-6203-31772 Jan Raida, CZE-6203-31773 Emil Kurelak, CZE-6203-31774 Štěpán Panhofer, CZE-6203-31775 Josef Rath, CZE-6203-31776 Leopold Plank, CZE-6203-31777 Stanislav Szerementa, CZE-6203-31778 Ludvík Malušek, CZE-6203-31779 Vojtěch Warmusz, CZE-6203-31780 Jan Pulkerab, CZE-6203-31781 Jan Cibulka, CZE-6203-31782 Antonín Kocman, CZE-6203-31783 Edgar Pernhofer, CZE-6203-31784 Kašpar Šupina, CZE-6203-31785 Lorenz Kostrzewa, CZE-6203-31786 František Kouřil, CZE-6203-31787 Adam Gruner, CZE-6203-31788 Michal Otočan, CZE-6203-31789 Petr Loschek, CZE-6203-31790 Šimon Křivák, CZE-6203-31791 Josef Mlček, CZE-6203-31792 Alois Mrkvička, CZE-6203-31793 Jan Bubenič, CZE-6203-31794 Jurko Babyczuk, CZE-6203-31795 Jan Birisek, CZE-6203-31796 Ladislav Gizecki, CZE-6203-31797 Matyaš Judex, CZE-6203-31798 Karel Schmiergl, CZE-6203-31799 Antonín Karabaič, CZE-6203-31800 Augustin Ševčík, CZE-6203-31801 František Kapusta, CZE-6203-31802 Karel Andrysek, CZE-6203-31803 , CZE-6203-31804 František Janků, CZE-6203-31805 František Kamauf, CZE-6203-31806 Karel Qwitta, CZE-6203-31807 Jakub Huber, CZE-6203-31808 František Čížek, CZE-6203-31809 Jan Kovařák, CZE-6203-31810 Augustin Čermák, CZE-6203-31811 Jiří Semotjuk, CZE-6203-31812 Petr Turzek, CZE-6203-31813 František Musil, CZE-6203-31814 Štěpán Palatín, CZE-6203-31815 Martin Polanský, CZE-6203-31816 Josef Gnojek, CZE-6203-31817 Josef Adamec, CZE-6203-31818 Alios Griesperg, CZE-6203-31819 František Marcík, CZE-6203-31820 František Knespl, CZE-6203-31821 Josef Kompejs, CZE-6203-31822 Jan Ryszka, CZE-6203-31833 Vasyl Popa, CZE-6203-31834 Mikuláš Staszkow, CZE-6203-31835 Wasyl Dutka, CZE-6203-31836 Petr Mikusz, CZE-6203-31837 Antonín Eckbauer, CZE-6203-31838 František Mach, CZE-6203-31839 Alois Vala, CZE-6203-31840 Metoděj Kula, CZE-6203-31841 Wasyl Zukowski, CZE-6203-31842 Vilém Kurdějovský, CZE-6203-31843 Jan Pratsche, CZE-6203-31844 Metoděj Všianský, CZE-6203-31845 Cyril Baďura, CZE-6203-31846 Josef Moser, CZE-6203-31848 Karel Koller, CZE-6203-31850 Jan Reindl, CZE-6203-31851 František Kreis, CZE-6203-31852 Iwan Melnyk, CZE-6203-31853 Ondřej Mandiuk, CZE-6203-31854 Martin Kobliha, CZE-6203-31855 Konstantyn Pawlyszyn, CZE-6203-31856 Jan Kokuruc, CZE-6203-31857 Pavel Hladki, CZE-6203-31858 Jan Greulberger, CZE-6203-31859 Vincenc Holub, CZE-6203-31860 Demeter Sarmann, CZE-6203-31863 Pietro Zanoni, CZE-6203-31864 Jan Svoboda, CZE-6203-31865 Augustin Benat, CZE-6203-31866 Theodor Eisl, CZE-6203-31867 Petr Holejczuk, CZE-6203-31868 Petr Machodziuk, CZE-6203-31869 Karel Novák, CZE-6203-31870 Arnold Kozák, CZE-6203-31873 Alois Bohm, CZE-6203-31874 Josef Pokorný, CZE-6203-31875 František Aujezdský, CZE-6203-31876 Josef Kozák, CZE-6203-31877 Karel Hruban, CZE-6203-31878 Jan Lietgeb, CZE-6203-31879 Matyáš Svoboda, CZE-6203-31880 Gustav Guestner, CZE-6203-31881 Kajetán Matz, CZE-6203-31882 František Knopp, CZE-6203-31883 Jan Hurzný, CZE-6203-31884 Jan Janoušek, CZE-6203-31886 Josef Paulík, CZE-6203-31887 Rajmund Patzelt, CZE-6203-31888 Jan Peretiatko, CZE-6203-31889 Josef Koza, CZE-6203-31890 Leopold Schauhuber, CZE-6203-31891 Josef Hacker, CZE-6203-31892 Josef Konig, CZE-6203-31893 Tomáš Drak, CZE-6203-31894 Adolf Kroupa, CZE-6203-31895 Josef Kuttelwascher, CZE-6203-31896 Jan Bura, CZE-6203-31897 Josef Zehetner, CZE-6203-31898 František Nečesan, CZE-6203-31899 Jan Matoušek, CZE-6203-31900 Pavel Suszicki, CZE-6203-31903 Viktor Jara, CZE-6203-31904 Emil Pospíšil, CZE-6203-31905 Albín Kohler, CZE-6203-31906 Josef Šilhan, CZE-6203-31907 Jindřich Soběslavský, CZE-6203-31908 František Jedon, CZE-6203-31909 Ondřej Czesnik, CZE-6203-31910 Josef Trmač, CZE-6203-31911 František Stříž, CZE-6203-31912 Alois Wagner, CZE-6203-31913 Emanuel Zwacek, CZE-6203-31914 Demeter Babiuk, CZE-6203-31915 František Mily, CZE-6203-31916 František Hanuš, CZE-6203-31917 Vilém Krejčíř, CZE-6203-31918 Alois Vykoupil, CZE-6203-31919 Ivan Ivelja, CZE-6203-31920 František Halbroth, CZE-6203-31921 Josef Kolbl, CZE-6203-31922 Antonín Lachinger, CZE-6203-31923 Ladislav Režný, CZE-6203-31924 Demeter Kowalski, CZE-6203-31925 Josef Mychlovski, CZE-6203-31926 Vincenc Zbořil, CZE-6203-31927 Vojtěch Abast, CZE-6203-31928 Josef Kupka, CZE-6203-31929 Jan Mozgva, CZE-6203-31930 Josef Valenta, CZE-6203-31931 Josef Fruhvirth, CZE-6203-31932 Josef Szczynka, CZE-6203-31933 Josef Strmen, CZE-6203-31934 Hynek Gramel, CZE-6203-31935 František Miko, CZE-6203-31936 František Humpolíček, CZE-6203-31937 Štěpán Maruszczak, CZE-6203-31938 Leandr Polanský, CZE-6203-31939 Antonín Gintner, CZE-6203-31940 Hrynko Kmit, CZE-6203-31941 Jan Slimák, CZE-6203-31942 Antonín David, CZE-6203-31943 Filip Kobza, CZE-6203-31944 Venerio Demarin , CZE-6203-31945 Michael Kaliczan, CZE-6203-31946 Jan Serainik, CZE-6203-31947 Leopold Stumfol, CZE-6203-31948 Václav Foubík, CZE-6203-31949 Josef Hirschmann, CZE-6203-31950 Antonín Gittl, CZE-6203-31951 Ambrož Volf, CZE-6203-31952 Josef Pelz, CZE-6203-31953 František Sekyrka, CZE-6203-31954 Jan Musial, CZE-6203-31955 Martin Jadrzezowski, CZE-6203-31956 Jan Kogler, CZE-6203-31965 Antonín Celba, CZE-6203-31966 František Koděra, CZE-6203-31969 Alois Zeman, CZE-6203-31970 Alois Humer, CZE-6203-31971 Jan Ryczek, CZE-6203-31973 František Mikuš, CZE-6203-31974 Josef Olejník, CZE-6203-31975 František Aicher, CZE-6203-31976 , CZE-6203-31977 , CZE-6203-31978 , CZE-6203-31979 , CZE-6203-31980 , CZE-6203-31981 , CZE-6203-31982 , CZE-6203-31983 , CZE-6203-31984 , CZE-6203-31985 , CZE-6203-31986 , CZE-6203-31987 , CZE-6203-31988 , CZE-6203-31989 , CZE-6203-31990 , CZE-6203-31991 , CZE-6203-31992, CZE-6203-31993 , CZE-6203-31994 , CZE-6203-31995 , CZE-6203-32005 Václav Marek, CZE-6203-32006 Viktor Soneck, CZE-6203-32007 Bedřich Scholler, CZE-6203-32008 Alfons Muhlinghaus, CZE-6203-32009, CZE-6203-32010 Richard Schmitz, CZE-6203-32011 Josef Schvab, CZE-6203-32012 Rudolf Rohrer, CZE-6203-32013 Rudolf Kirsch, CZE-6203-32373 Petr Kolodka
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, dle seznamu
Toto místo je počítáno jako 1957 VPM
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička