á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

kpt. Viktor Vítězslav (Slavo, Slavko) Polanský

* 1.6.1893 (Žďárec, okr. Brno - venkov)
† 17.4.1925 (Brno)

Pilot kpt. Viktor Vitězslav Polanský. Používal i křestní jméno Slavo, Slavko, odvozené od jména Vitězslav.
V knize narozených obce Žďárec 1893 (ke čtení na OÚ Dolní Loučky) je psáno, že Viktor Vítězslav Polanský se narodil 1.6.1893 ve Žďárci č. 4. Otec: učitel František Polanský, učitel ve Žďárci, syn Josefa Polanského, měšťana ve Frenštátě a manž. Viktorie, roz. Konečný. Matka: Josefa ?laskačová (pozn.: asi Mlaskačová, první písmeno nečitelné), dcera Františka ?laskače, domkáře z Maloměřic a manž. Kateřiny, rozené Poláček. Pod zápisem je uvedeno, že 25.10.1919 vystoupil z ř.k. církve a zůstává bez vyznání. Pozn.: jméno Vítězslav je pod jméno Viktor napsáno jiným inkoustem (podobným jako zápis o vystoupení z církve), takže je možné, že bylo dopsáno dodatečně až po vzniku Československé republiky, aby měl česky znějící jméno.
Dle věstníku MNO, část osobní, 1919, str. 52 se Vítězslav (Viktor) Polanský narodil 1893 ve Svinošicích na Moravě Pozn: To je chyba: ve Svinošicích se nenarodil, ale asi jen bydlel, protože jeho otec František Polanský (Franz Gabriel Polanský, nar. 24.3.1859 ve Frenštátě 381, zemřel 14.4.1937 v Brně; dle ř.k. matriky N Frenštát č.1400, 1854 – 1862, sken 162, str. 320) byl od roku 1902 ve Svinošicích učitelem.
Dle stránek Letci Tišnovska v zahraničním odboji / tisnov.safarikovi.org/ Viktor Polanský sloužil rakousko-uherského zeměbraneckého pěšího pluku č. 36, od 20.9.1917 ve škole pro letecké pozorovatele ve Vídeňském Novém Městě, pak u Fliegerkompanie 45, u Fliegerkompanie 53, od 1.8.1918 pilotní škola Arad, od 1.10.1918 u Fliegerarsatzkompanie 8, a v Československé armádě od 10.11.1918 u Leteckého oddílu Brno
Dne 1.6.1918 byl jako pozorovatel Fliegerkompanie 53 lehce zraněn na letišti San Pietro in Campo poblíž Belluna na italské frontě. Stalo se to při italském bombardování letiště (dle knihy Jiřího Rajlicha Na křídlech světové války, str. 380)
Dle Kroniky LP2 z roku 1919 (ke čtení ve VHA Praha) byl Slavko Polanský velitelem letecké setniny Brno, podléhající LP2, která byla později rozpuštěna pro nekázeň a demoralizaci.
Dle věstníku MNO, část osobní, 1919, str. 106 byl npor. Viktor Polanský, od býv. pěš. pl. čís. 36, jmenován Polním pilotem letcem ke dni 1.2.1919.
Dle věstníku MNO, část osobní, 1921, str. 337 byl dnem 1.11.1920 jmenován kapitánem Vítězslav Viktor Polanský od LP2, bývalý nadporučík (desátník čs. vojska na Rusi). Pozn.: desátník vojska na Rusi by byl ruský legionář, ale to je pravděpodobně chyba, protože legionář by nebyl zpět z Ruska už v roce 1919; legionářem byl jeho bratr Josef Polanský, nar. 11.8.1895 ve Žďárci.
V Kronice LP2 z roku 1920 (ke čtení ve VHA Praha) už Slavko Polanský není ke konci roku uveden jako příslušník LP2.
Dne 17.5.1921 projednána na výboru Československého Aviatického klubu žádost kpt. Slavko Polanského o vystavení pilotského diplomu – vyhovuje se (Letectví 1921, č. 6, str. 101)
Dle seznamu čs. diplomů pilotských byl Slavko Polanskému vydán pilotský diplom I. stupně č. 58, a Viktoru Polanskému vydán pilotský diplom II. stupně č. 48 (Letectví 1921, č. 10, str. 176) Pozn.: je vidět, že používání zkrácené podoby jména i v úředním styku vedlo ke zmatkům.
Dle věstníku MNO, část osobní, 1922, č.5, str. 41 byl kpt. Vítězslav Polanský zařazen od 1.2.1922 do kmenového počtu LP3 jako důstojník z povolání
Dle Věstníku MNO – část osobní, 1925, str. 205 zemřel 17.4.1925 v Brně polní pilot - letec kpt. Viktor Polanský od LP3.
Dle Kroniky LP2, část 1 (1918 – 1925), str.152: Dne 17. dubna 1925 zemřel v Brně, jsa na dovolené, bývalý příslušník našeho pluku kpt. pil. let. Slávko Polanský leteckého pluku 3 na strnutí šíje. Ku pohřbu byli vysláni jako deputace kpt. Konečný a npor. K. Manhalter.
Dle úmrtního protokolu, uloženého v Archivu města Brna, kpt. Viktorin Polanský zemřel na rozklad krve dne 17. 4. 1925 v 5 h. Jeho tělo bylo převezeno do Pardubic ke spálení v krematoriu (pozn.: v Pardubicích bylo tehdy jediné krematorium na Moravě). Urna s jeho popelem byla pravděpodobně uložena v Brně, kde ještě žil jeho otec.

Zdroje (mimo informací z desek):
dle textu

VPM:
hrob - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.