á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

npor. Sylvestr Šebesta

* 31.12.1888 (Borkovany)
† 14.6.1967 (Brno nebo Kuřim)

Sylvestr Šebesta byl letecký pozorovatel a příslušník československých legií ve Francii za první světové války.

Syn kováře Matěje Šebesty a jeho manželky Kateřiny
V roce 1910 se usadil v Paříži, kde pracoval jako obchodní příručí
Po vypuknutí války vstoupil 22.8.1914 do Cizinecké legie, a po výcviku v Bayonne odešel na frontu jako příslušník roty Nazdar (= 1. rota praporu C 2. pochodového pluku 1. pluku Cizinecké legie, jejíž čeští vojáci se zdravili sokolským pozdravem Nazdar, a tak vznikl tento neoficiální, ale vžitý název – francouzsky Compagnie Nazdar)
Dne 16.6.1915 byl v boji u Souchez zraněn a až do prosince 1915 se léčil v Lyonu. Tam se setkal s M.R. Štefánikem, který hledal české dobrovolníky k letectvu. Přihlásilo se sedm dobrovolníků, a Sylvestr Šebesta mezi nimi. (dále to byli: Bedřich Starý, Jan Štork, Václav Pilát, Theodor Jankovič, Ivan /Jan Kadavý, Jan Hofman)
Pilotní výcvik des. Sylvestr Šebesta zahájil v Pau, ale poté co rozbil dvě letadla, byl přeřazen k výcviku na leteckého pozorovatele. Ten absolvoval v Cazaux, školu nočního létání v Avordu a v Perthes, bombardovací a střelecký kurz v Cazaux.
Jako letecký pozorovatel bojoval od prosince 1916 u escadrille N82 v oblasti Argonne, od 15.4.1917 u escadrille VB113 (od března 1918 přezbrojena a přeznačena na BR113) na Sommě, v Alsasku, Artois a Champagne. Sylvestr Šebesta odlétal 68 nočních náletů.
Za své válečné působení 1914 – 1918 byl vyznamenán Řádem Čestné legie 5. tř., Válečným křížem se dvěma palmami a třemi hvězdami, Československým válečným křížem, Československou revoluční medailí a Medailí za vítězství.
Po válce se vrátil do nového Československa, kde vstoupil do nově budovaného letectva. Začátkem roku 1919 byl odeslán do Francie, kde ve Villacoublay velel přeškolování československých mechaniků na francouzskou leteckou techniku, kterou Československá armáda částečně dostala darem a částečně koupila.
Od dubna do května 1920 byl npor. Sylvestr Šebesta velitelem 4. letecké setniny v Chebu, vybavené letouny Voisin, na kterých Sylvestr Šebesta létal za války. (zdroje: Jiří Rajlich, Cheb 1917 – 1947, str. 138, 160; valka.cz)
V období 1919 - 1920 byl Sylvestr Šebesta zástupcem velitele pokračovací školy v Chebu, Francouze kpt. Henri Mangematina (Jiří Rajlich, Cheb 1917 – 1947, str. 138, 160)
Dle věstníku MNO, část osobní, 1922, č.5, str. 41 byl kpt. Sylvestr Šebesta zařazen od 1.2.1922 do kmenového počtu vel. ústř. školy pro vzduchopl., jako důstojník z povolání
Dle časopisu Letectví 1923, č. 4. str. 69 – 71 byl kpt. Sylvestr Šebesta, Praha II, Truhlářská 4 přijat za člena Čs. Aeroklubu
Dle věstníku MNO, část osobní, 1924, č.8, str. 61 byl kpt. Sylvestru Šebestovi, od voj. let. přej. spr.., npoč. v let. pl. čís. 3, udělen trvale odznak polního pozorovatele letce dnem 28.10,1923. Pozn.: trvale byl odznak udělen pouze devíti pozorovatelům, ostatním jen na rok.
V roce 1931 byl Sylvestr Šebesta ze zdravotních důvodů předčasně penzionován.
Po druhé světové válce opět nastoupil do činné služby, v letech 1946–1947 velel nemocničnímu zajateckému táboru v Kuřimi, avšak poté byl na vlastní žádost propuštěn do výslužby. Bylo mu již 59 let.

Zdroje (mimo informací z desek):
List obecního úřadu Borkovany „Borkovanský občasník“ 2016/2
dle textu

VPM:
hrob - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.