Brno

Hrob Alois Čermák

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 08.10.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 14, hrob č. 155-156
Nápis:
RODINA ČERMÁKOVA
ALOIS
*24.12.1898 +15.1.1935
Poznámka:

Fotografie v uniformě Italských legií.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob František Bařina

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 14.11.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 37, hrob č. 17
Nápis:
FRANTIŠEK BAŘINA
ITALSKÝ LEGIONÁŘ
*25.6.1897 +26.11.1971

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Jaroslav Pešán

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 21.11.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 33, urnový hrob č. 257
Nápis:
JAROSLAV PEŠÁN
28.1.1912 – 11.8.1972
Poznámka:

Jaroslav Pešán odešel po okupaci v roce 1939 do zahraničí, bojoval proti Německu ve Francii a po její porážce pak ve Velké Británii (žádná jiná země tehdy proti Německu nebojovala). V letech 1942 až 1944 prošel výcvikem pro sabotážní akce na nepřátelském území, a dne 17. února 1945 byl vysazen v rámci operace Platinum – Pewter do protektorátu, kde spolupracoval s Radou tří. Válku přežil, v poválečné Československé armádě sloužil např. jako velitel padákové školy, a dosáhl hodnosti štábního kapitána. Po „vítězném únoru 1948“ byl komunisty perzekuován, a v roce 1951 vyhozen z armády, z domova, zbaven hodnosti atd. Více o něm na Wikipedii v článcích „Jaroslav Pešán“ Jaroslav Pešán – Wikipedie (wikipedia.org) a „Operace Platinum-Pewter“ (odkaz v předchozím článku).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Josef Kosek - místo je zrušené

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 21.11.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 33, urnový hrob č. 361
Nápis:
JOSEF
PŘÍSLUŠNÍK 311. PERUTĚ, kpt. v.v.
*5.1.1909 +26.3.1972
RODINA KOSKOVA
Poznámka:

Palubní střelec Josef Kosek létal za války u 311. československé bombardovací perutě RAF. Proslavil se jako člen posádky, která 27.12.1943 potopila německou loď Alsterufer. S bombardérem Liberator proletěli hustou obranou palbou, a loď zasáhli pěti raketami a dvěma pumami. Boční střelec Josef Kosek po útoku pořídil fotografie hořící lodi. Tyto fotografie se potom dostaly i do novin, a dnes jsou k vidění na internetu, např. https://zpravy.aktualne.cz/galerie-a-videa/obrazem-presna-akce-cs-letcu-raf-pri-potopeni-lodi-alsterufe/r~76c3131601fb11e9a09cac1f6b220ee8/ (https://www.aktualne.cz/)
Fotografii Josefa Koska poskytl ze své sbírky PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.

Hrob byl zrušen a urna přenesena do Dubu nad Moravou.
https://www.vets.cz/vpm/44172-hrob-josef-kosek/#44172-hrob-josef-kosek


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Štefan Kolek

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 21.11.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 33, urnový hrob č. 597
Nápis:
BŮH UČINIL MĚ VOLNÝM…
ING. ŠTEFAN KOLEK
*8.5.1944 +7.11.1992
Poznámka:

Dle Statistiky úmrtí na stránkách www.army.cz zemřel ve službě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Rudolf Zháněl

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: www.vets.cz, archiv, 25.11.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 15, hrob č. 65-66
Nápis:
RODINA
ZHÁNĚLOVA
MUSILOVA
Poznámka:

Msgre ThDr. Rudolf Zháněl (1867 – 1956) byl katolický kněz, vojenský kaplan, papežský prelát a vojenský duchovní za obou světových válek. Více o něm na internetové encyklopedii dějin Brna https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=24688 a na Wikipedii.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Karel Janhuba

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 01.06.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 26, hrob č. 296
Nápis:
neznámý
[Karel Janhuba]
Poznámka:

Poznámka: Pilot a učitel létání Karel Janhuba (po určitou dobu Janhuber), byl od roku 1916 pilotem rakousko-uherské armády. V novém Československu se stal učitelem létání v Leteckém učilišti, a 14 let vychovával armádě nové piloty.
Zemřel 1.1.1961 a pohřben byl 6.1.1961. Jméno na náhrobku již nemá, hrobové místo 296 je spojeno v dvojhrob s místem 297 a není známo, zda je nájemce příbuzným Karla Janhuby. Hrob identifikoval Archiv města Brna. Na stránkách Správy hřbitovů města Brna je uveden jako pohřbený v tomto hrobě, ale s chybným jménem Karel Jashuba.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'16.17'' E16°35'39.31''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Slavko Polanský

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 09.05.2022
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 10, hrob č. 124-125, SH (společný hrob)
Nápis:
SPOLEČNÝ HROB
[Viktor Vítězslav Polanský]
Poznámka:

Ostatky (popel, urna) Slavko Polanského byly dle informací správy hřbitova uloženy do společného hrobu v roce 2005. V letech 1995? až 2005 byly uloženy v urnovém hrobu č. 100, ve skupině H6. Foto z vyhledávače přikládám, protože za měsíc už ho vyhledávač nenašel. Ostatní jsem zjistil přímo na správě hřbitova. Další informace nejsou známy.
Mohlo by jít o pilota kpt. Polanského od LP3, o němž se píše v kronice LP2 (ke čtení ve VHA Praha): Dne 17. dubna 1925 zemřel v Brně, jsa na dovolené, bývalý příslušník našeho pluku kpt. pil. let. Slávko Polanský leteckého pluku 3 na strnutí šíje. Ku pohřbu byli vysláni jako deputace kpt. Konečný a npor. K. Manhalter.
Pozn.: skutečné křestní jméno kpt. Polanského bylo Viktor Vítězslav, zkráceně Slavo, Slavko. Používání zkrácené podoby jména i v úředním styku nadělalo dost zmatků (např. dva pilotní průkazy, každý na jiné jméno).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Sylvestr Šebesta

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 22.04.2022
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 5, hrob č. 50
Nápis:
bez nápisu
[Sylvestr Šebesta]
Poznámka:

Francouzský legionář a letecký pozorovatel Sylvestr Šebesta létal za první světové války u francouzského letectva. Zemřel 14.6.1967, jméno na náhrobku již nemá. Hrob identifikoval správce hřbitova.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Otakar Sláma

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 10.05.2022
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 76, hrob č. 200
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Letecký mechanik čet. dsl. Otakar Sláma od LP5 zemřel 24.1.1938 při letecké nehodě u obce Borová u Přibyslavi. Spolu s ním zemřeli piloti plk. let. Jindřich Maršálek a npor. let. Václav Vyskočil (hrob na vets.cz). Otakar Sláma se narodil v Rakvicích, a byl pohřben 27.1.1938 v Brně. Jméno na náhrobku již nemá. Jeho hrob je identifikován dle písemností ústředního hřbitova, uložených v Archívu města Brna.
Další o jejich nehodě je na stránkách Letecké badatelny: http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/85/
a na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

V Lidových novinách ze dne 28.1.1938 je o psáno: Pohřeb obětí leteckého neštěstí u Borové. Včera odpoledne se konal v Brně na ústředním hřbitově pohřeb jedné ze tří obětí leteckého neštěstí u Borové, četaře Otakara Slámy za velké účasti obecenstva. Nad hrobem se s ním rozloučil za pluk poručík letectva Karel Buřival. Pohřeb letce plukovníka Maršálka se bude konat dnes o 14. hodině z divisní nemocnice na Karlově náměstí v Praze. Kremace v novém krematoriu ve Strašnicích je určena na 16. hodinu. Třetí oběť, nadporučík Vyskočil bude mít pohřeb rovněž dnes v rodné obci Smilovicích u Příbramě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček