á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: sbírka PhDr. Jiřího Rajlicha, Ph.D.

Karel Janhuba (Janhuber)

* 15.8.1897 (Židenice)
† 1.1.1961 (Brno)

Pilot a učitel létání Karel Janhuba se narodil i zemřel se jménem Janhuba, ale po dobu služby u rakousko-uherského letectva, a pak ještě do roku 1927 používal jméno Janhuber. V roce 1927 vyšel ve Věstníku MNO, část osobní, pokyn k opravě jména na Janhuba, a to i zpětně.

- Karel Janhuba se narodil 15.8.1897 v Židenicích č. 194 (do roku 1919 samostatná obec, pak součást Brna), otec Josef Janhuba, tkadlec, nar. 23.8.1872, matka Josefa, rozená Šebelová, nar. 29.2.1870, oddáni 18.10.1896 (zdroj: Kniha narozených a pokřtěných římskokatolické církve Brno – Zábrdovice, Nanabevzetí Panny Marie, str. 46; ke čtení na ACTA PUBLICA kniha 17270, snímek 24)
- po určitou dobu své vojenské služby používal jméno Janhuber (je uvedeno i ve zprávě o Udělení odznaků pro piloty a pozorovatele ve Věstníku MNO, část osobní, 1924, str. 59, a podpis Karel Janhuber polní pilot, je i v knize Cheb 1917 – 1947 od Jiřího Rajlicha, str. 271)
- k letectvu nastoupil v srpnu 1915, letecký výcvik zahájil v říjnu 1915 v Německu, v letecké vojenské škole na letišti Hamburk - Fuhlsbüttel, pilotní školu pokračovací pak absolvoval ve Vídeňském Novém Městě (časopis Letec z 1.8.1925, článek Deset let pilotem Rtm. p. l. akr. Karel Janhuber a kniha Na křídlech Světové války od Jiřího Rajlicha, str. 87)
- pilotní diplom FAI - Rakousko č. 431 získal dne 30.8.1916, a 5.10.1916 byl odeslán na frontu. Létal a bojoval nad Albánií, Černou Horou a Dalmácií u jednotek Flik 6, Flik 6F, Flik 64F, Flik 64P, Fliegerpark 8 (zdroj: Na křídlech Světové války od Jiřího Rajlicha, str. 137)
- jako pilot rakousko-uherské armády odlétal 125 bojových letů „přes nepřítele“ (= let přes nepřátelské dělostřelecké pozice, trvající nejméně dvě hodiny, při němž byl splněn bojový úkol) celkově za války odlétal 2027 letů a 663 letových hodin, za což dostal řadu vyznamenání i Zlatou medaili za statečnost (zdroj: Na křídlech Světové války od Jiřího Rajlicha, str. 137, 150)
- po válce byl krátce velitelem letiště v jihoslovanském Mostaru (zdroj: kniha Cheb 1917 – 1947 od Jiřího Rajlicha, str. 271)
- do Československa se vrátil v roce 1919 a zúčastnil se bojů s Polskem na Těšínsku, a s bolševickým Maďarskem na Slovensku (zdroj: kniha Cheb 1917 – 1947 od Jiřího Rajlicha, str. 271, a časopis Letec z 1.8.1925, článek Deset let pilotem Rtm. p. l. akr. Karel Janhuber)
- za létání v bojích na Slovensku byl vyznamenán čs. válečným křížem s pochvalným dekretem (časopis Letec z 1.8.1925, článek Deset let pilotem Rtm. p. l. akr. Karel Janhuber)
- v roce 1920 je u 7. letecké roty v Užhorodě a Košicích (časopis Letec z 1.8.1925, článek Deset let pilotem Rtm. p. l. akr. Karel Janhuber)
- od roku 1921 byl učitelem létání v pilotní škole elementární Leteckého učiliště v Chebu, do roku 1925 vyškolil 45 nových letců, nalétal 9000 letů a 1200 hodin bez jediné nehody, a byl odměněn pochvalným uznáním MNO „za obětavou a zodpovědnou práci“ (časopis Letec z 1.8.1925, článek Deset let pilotem Rtm. p. l. akr. Karel Janhuber)
- dne 28. října 1923 (k pátému výročí vzniku republiky) byl rtm. Karlu Janhuberovi z leteckého učiliště, nadpočetnému v leteckém pluku 3, trvale udělen odznak polního pilota letce (Věstník MNO, část osobní 1924, číslo 8, str. 59) Pozn. trvale byl odznak udělen jen vybraným letcům, ostatním byl udělen na rok.
- dnem 1.3.1924 byl rotmistr letectva Karel Janhuber, nadpočetný v leteckém pluku č. 3 přidělen k leteckému učilišti, jako nadpočetný u dosavadního kmenového tělesa (Věstník MNO, část osobní 1924, číslo 47, str. 314)
- v Leteckém učilišti v Chebu a později v Prostějově celých 14 let cvičil nové letce (zdroj: kniha Cheb 1917 – 1947 od Jiřího Rajlicha, str. 271)
- dne 27.1.1927 oddán v Brně v kostele u sv. Jakuba s Amalií Sládkovou. Zde je uveden jako ženich Karel Janhuba, rotmistr pilot leteckého učiliště v Prostějově, bytem Prostějov, Dobrovského ul. 23. (zdroj: Kniha oddaných římskokatolické církve Brno – sv. Jakub, str. 469; ke čtení na ACTA PUBLICA kniha 16899, snímek 332)
- od roku 1927 zase začal používat rodné jméno Janhuba (dle knihy Cheb 1917 – 1947 od Jiřího Rajlicha, str. 271, to bylo od 24.3.1927). Ve Věstníku MNO – část osobní 1927, č. 19, str. 126 ze dne 16.4.1927 jsou uvedeny opravy jména Karel Janhuber na Karel Janhuba, a to zpětně až k roku 1919.
- dne 15.3.1935 přemístěn od VLU k LP3 (Věstník MNO, část osobní, 1935, číslo 12, str. 98), a sloužil u cvičné letky LP3 a na Povětrnostní (meteorologické) stanici v Piešťanech
- dne 1.2.1938 byl prap. Karel Janhuba povýšen na poručíka letectva – tehdy bylo výjimečně do důstojnické hodnosti povýšeno pět vynikajících dlouholetých učitelů létání, kteří neměli maturitu – s Janhubou ještě František Procházka, Bohumil Landa, Rudolf Němec a Vojtěch Svozil (Věstník MNO, část osobní, 1938, číslo 11, str. 95)
- s pořadím od 1.5.1945 a s účinností od 28.10.1946 Janhuba Karel 5438 (2225) kapitánem letectva (Věstník MNO, část osobní, 1948, číslo 67, str. 579)
- dne 30.11.1946 por. let. Janhuba Karel přemístěn 4638 k 4613 (Věstník MNO, část osobní, 1946, číslo 116, str. 1355)
- dne 31.12.1948 byl por. let. Karel Janhuba přemístěn 4613 (2225) (Věstník MNO, část osobní, 1948, číslo 12, str. 82)
- po druhé světové válce pracoval na povětrnostní službě v Praze, do výslužby odešel v roce 1953.
- jeho hodnost je uváděna: v roce 1924 jako rtm. Karel Janhuber (Věstník MNO, část osobní, 1924, str. 59), v roce 1931 prap. Karel Janhuba (kniha Generál nebe od Františka Fajtla, foto tabla školy pilotů 1929 - 1931)
- zemřel 1.1.1961 v Brně, Staňkova 12c (dle matriční knihy úmrtí, sv. II/3-1961-50-3, ke čtení na matrice UMČ Brno – střed). Pohřben byl 6.1.1961 do hrobu č. 296 ve skupině 26 na Ústředním hřbitově Brno (dle dokumentů v Archivu města Brna). Jméno na náhrobku již nemá, a v internetovém vyhledávači zesnulých je jeho jméno zkomoleno na Karel Jashuba.
Fotografie Karla Janhuby je ze sbírky PhDr. Jiřího Rajlicha, Ph.D., z knihy Cheb 1917-1947. Aviatici a letadla prvního vojenského letiště v Českých zemích. Svět křídel, Cheb 2020.

Zdroje (mimo informací z desek):
Dušan Schneider: Byl při tom… (Karel Janhuber – retrospektiva leteckého rodáka ze Židenic). Sborník k jubilejní výstavě založení československého letectva 1918 – 1998. Svaz letců ČR, Brno 1999, str. 16 – 36
Deset let pilotem Letec, roč. 1, č. 11 z 1.8.1925
Jiří Rajlich: Na křídlech světové války, vydání 2014
dále dle textu

VPM:
hrob - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.