Kolín

Brankovická, Havlíčkova, Heverova, Karlovo náměstí, Ke Hřbitovu, Kmochova, Kutnohorská, Luční, Na Hradbách, Ovčárecká, Pod Hroby, Politických vězňů, Pražská, Rorejcova, Sokolská, Škodova, Veltrubská, Zámecká, Zlatá, Žižkova

Hrob Josef Slepička

Autor: Marek Skýpala, 26.03.2021
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF SLEPIČKA zam. ČSD * 9.1.1895 + 30.5.1955
Poznámka:

Josef Slepička se narodil v Kolíně. Po měšťance pracoval jako barvíř. Zajat byl jako vojín c.k. 12. zeměbraneckého pěšího pluku dne 6.6.1915 v Přemyšli. Do čs. vojska se přihlásil v Podolské gubernii dne 4.12.1917. Byl zařazen do 1. střeleckého pluku (ruských legií). Do ČSR se vrátil se stejnou jednotkou dne 17.2.1920.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'10.41'' E15°12'23.34''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Vojtěch Červinka

Autor: Marek Skýpala, 26.03.2021
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
VOJTĚCH ČERVINKA
ŘEDITEL PIVOVARU V.V.
* 25.4.1886 + 25.6.1962
Poznámka:

Vojtěch Červinka se narodil ve Smiřicích, ale domovskou obec měl v Kolíně. Po obchodní škole pracoval jako úředník. Zajat byl jako vojín c.k. 12. zeměbraneckého pěšího pluku dne 16.6.1916 u Kolek na řece Styr. Do čs. vojska se přihlásil v Poltavě a dne 19.7.1917 nastoupil k 7. střeleckému pluku (ruských legií). Dne 29.9.1920 byl demobilizován jako četař stejného pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'10.23'' E15°12'19.24''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Lupínek

Autor: Marek Skýpala, 26.03.2021
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
JAN
LUPÍNEK
* 17.7.1899 + 28.11.1949
Poznámka:

Bude zřejmě totožný s čs. domobrancem stejného jména, který má ve vojenských archivních dokumentech zapsán pouze rok narození 1899.
Jan Lupínek, nar. 1899 v Kolíně. Dne 23.11.1918 byl jako vojín zařazen k 6. pluku polního dělostřelectva čs. vojska v Itálii.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'11.26'' E15°12'19.07''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Emanuel Hrala

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2022
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
EMANUEL HRALA
ÚŘEDNÍK DRAH
* 26. IV. 1893 - + 30.XII. 1943.
Poznámka:

Emanuel Hrala se narodil v Záhoří u Humpolce, ale domovskou obec měl v Kolíně. Po měšťance pracoval jako obchodní příručí. Zajat byl jako vojín c.k. 12. zeměbraneckého pěšího pluku dne 6.7.1916 u Kolek. Do čs. vojska se přihlásil dne 27.3.1918 ve Vladivostoku. Dne 4.4.1918 byl zařazen k 8. střeleckému pluku (ruských legií). Do ČSR se vrátil v hodnosti vojína dne 29.7.1920. Byl členem jednoty ČsOL v Kolíně.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'10.43'' E15°12'17.24''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob čs. důstojníka

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2022
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
(nápis na urně nečitelný)
Poznámka:

Na fotografii se nalézá muž v uniformě čs. důstojníka či aspiranta.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'10.99'' E15°12'17.17''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jaroslav Faltys

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2022
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
JAROSLAV
FALTYS
POLIC. INSP.
+ 20/10 1934 V STÁŘÍ 37 R.
Poznámka:

Jde o hrob čs. legionáře Jaroslava Faltyse, nar. 25.7.1897 v Nebovidech u Kolína, který měl domovskou obec v Kolíně.
Zmíněný Jaroslav Faltys byl zajat dne 17.5.1917 jako vojín c.k. 12. zeměbraneckého pěšího pluku. Dne 16.8.1917 podal přihlášku do čs. vojska. Dne 24.4.1918 nastoupil k 31. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 31.12.1919 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)
Celým jménem Jaroslav Jindřich Faltys. Zemřel Vysočany 20.10.1934 na degeneraci srdečního svalu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'11.52'' E15°12'17.1''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Vítězslav Lukeš

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2022
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
SOKOLŠTÍ PRACOVNÍCI

VÍTĚZSLAV LUKEŠ
NAR. 29.4.1897 ZEMŘ. 3.6.1942

MARIE LUKEŠOVÁ roz. ŽÁKOVÁ
NAR. 11.12.1900 ZEMŘ. 22.2.1947
Poznámka:

Příbuzní Vítězslava Lukeše požádali o potvrzení o odbojové činnosti pro jeho osobu (316376/95) podle zákona č. 255/1947 sb.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'12.46'' E15°12'15.07''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Jandejsek

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2022
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
JAN JANDEJSEK
MISTR POKRÝVAČSKÝ
* 5.IX.1893 + 21.IX.1955.
Poznámka:

Pravděpodobně hrob čs.legionáře stejného jména, který se však podle voj. databáze narodil o den později - 6.9.1893. Posun o jeden den (narození - křest) se objevuje.
Jan Jandejsek se narodil v Kolíně. Po měšťance pracoval jako pokrývač. Zajat byl jako vojín c.k. 36. pěšího pluku dne 24.12.1914 v Karpatech. Do čs. vojska se přihlásil dne 1.4.1918 v Taganrogu a nastoupil k 8. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 1.10.1920 v hodnosti vojína. Byl členem jednoty ČsOL v Kolíně.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'13.03'' E15°12'14.82''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Toncl Knirsch a hrob Pavel Knirsch

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2022
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
TONCL
KNIRSCH
KADETASPIRANT
C. A K. POL. DĚL. PL. Č. 25
PADL VE SVĚTOVÉ VÁLCE
NA DNĚSTRU 31. PROSINCE
1915 VE VĚKU 21 1/2 R.

PAVEL
KNIRSCH
ŠT. KAP. JEZD. PL. Č. 10 V.V.
* 14. BŘEZNA 1890
+ 26. LISTOPADU 1931.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'15.04'' E15°12'14.13''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Svoboda

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2022
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
VÁCLAV SVOBODA
* 6.7.1885 + 16.6.1954
Poznámka:

Václav Svoboda se narodil v Kolíně. Po obecné škole pracoval jako slévač. Zajat byl jako vojín c.k. 36. pěšího pluku dne 20.10.1914 u Ostrova. Do čs. vojska se přihlásil v Omsku. Dne 27.4.1918 byl zařazen k invalidní rotě (ruských legií). Demobilizován byl jako četař invalidní roty dne 13.7.1920.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'11.15'' E15°12'18.63''
Pomník přidal: Marek Skýpala