Kolín

Brankovická, Havlíčkova, Heverova, Husova, Karlovo náměst, Karlovo náměstí, Karoliny Světlé, Ke Hřbitovu, Kmochova, Komenského, Komenského sady, Kouřimská, Kovářská, Kutnohorská, Luční, Na Hradbách, Ovčárecká, Pod Hroby, Politických vězňů, Pražská, Rorejcova, Sokolská, Škodova, Veltrubská, Zámecká, Zlatá, Žižkova

Hrob Josef Lopata

Autor: Marek Skýpala, 02.02.2021
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, centrální hřbitov
Nápis:
JOSEF LOPATA ZAHRADNÍK * 1876 + 1959
Poznámka:

Josef Lopata se narodil dne 23.3.1876 v Kuklenách u Hradce Králové. Po měšťance pracoval jako zahradník. Domovskou obec měl v Kolíně. Zajat byl jako vojín c.k. 11. pěšího pluku dne 19.8.1917 u Monte Falcone. Do čs. vojska se přihlásil v dubnu 1918 v Padule. Dne 28.5.1918 byl zařazen k depozitní rotě. Dne 1.3.1919 dostal dovolenou na neurčito. Tehdy byl vojínem.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'9.35'' E15°12'24.65''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Kemza

Autor: Marek Skýpala, 02.02.2021
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, centrální hřbitov
Nápis:
Jan KEMZA
* 14.2.1888 + 19.2.1943
Poznámka:

Jan Kemza se narodil v Třech Dvorech u Kolína. Po obecné a pokračovací škole pracoval jako zedník. Zajat byl jako svobodník c.k. 36. pěšího pluku dne 25.12.1914 v Karpatech. Dne 11.11.1915 se v Alexandrii Chersonské přihlásil do čs. vojska. Dne 9.12.1917 nastoupil jako vojín k 4. střeleckému pluku (ruských légií). Dne 23.9.1920 byl demobilizován v hodnosti svobodníka.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'10.23'' E15°12'23.33''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Kmoch

Autor: Marek Skýpala, 02.02.2021
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, centrální hřbitov
Nápis:
KAPITÁN
JAN KMOCH
+ 8.3.1943. ve stáří 56 let.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'10.63'' E15°12'23.42''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Slepička

Autor: Marek Skýpala, 26.03.2021
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF SLEPIČKA zam. ČSD * 9.1.1895 + 30.5.1955
Poznámka:

Josef Slepička se narodil v Kolíně. Po měšťance pracoval jako barvíř. Zajat byl jako vojín c.k. 12. zeměbraneckého pěšího pluku dne 6.6.1915 v Přemyšli. Do čs. vojska se přihlásil v Podolské gubernii dne 4.12.1917. Byl zařazen do 1. střeleckého pluku (ruských legií). Do ČSR se vrátil se stejnou jednotkou dne 17.2.1920.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'10.41'' E15°12'23.34''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Vojtěch Červinka

Autor: Marek Skýpala, 26.03.2021
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
VOJTĚCH ČERVINKA
ŘEDITEL PIVOVARU V.V.
* 25.4.1886 + 25.6.1962
Poznámka:

Vojtěch Červinka se narodil ve Smiřicích, ale domovskou obec měl v Kolíně. Po obchodní škole pracoval jako úředník. Zajat byl jako vojín c.k. 12. zeměbraneckého pěšího pluku dne 16.6.1916 u Kolek na řece Styr. Do čs. vojska se přihlásil v Poltavě a dne 19.7.1917 nastoupil k 7. střeleckému pluku (ruských legií). Dne 29.9.1920 byl demobilizován jako četař stejného pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'10.23'' E15°12'19.24''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Lupínek

Autor: Marek Skýpala, 26.03.2021
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
JAN
LUPÍNEK
* 17.7.1899 + 28.11.1949
Poznámka:

Bude zřejmě totožný s čs. domobrancem stejného jména, který má ve vojenských archivních dokumentech zapsán pouze rok narození 1899.
Jan Lupínek, nar. 1899 v Kolíně. Dne 23.11.1918 byl jako vojín zařazen k 6. pluku polního dělostřelectva čs. vojska v Itálii.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'11.26'' E15°12'19.07''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Emanuel Hrala

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2022
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
EMANUEL HRALA
ÚŘEDNÍK DRAH
* 26. IV. 1893 - + 30.XII. 1943.
Poznámka:

Emanuel Hrala se narodil v Záhoří u Humpolce, ale domovskou obec měl v Kolíně. Po měšťance pracoval jako obchodní příručí. Zajat byl jako vojín c.k. 12. zeměbraneckého pěšího pluku dne 6.7.1916 u Kolek. Do čs. vojska se přihlásil dne 27.3.1918 ve Vladivostoku. Dne 4.4.1918 byl zařazen k 8. střeleckému pluku (ruských legií). Do ČSR se vrátil v hodnosti vojína dne 29.7.1920. Byl členem jednoty ČsOL v Kolíně.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'10.43'' E15°12'17.24''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob čs. důstojníka

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2022
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
(nápis na urně nečitelný)
Poznámka:

Na fotografii se nalézá muž v uniformě čs. důstojníka či aspiranta.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'10.99'' E15°12'17.17''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jaroslav Faltys

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2022
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
JAROSLAV
FALTYS
POLIC. INSP.
+ 20/10 1934 V STÁŘÍ 37 R.
Poznámka:

Jde o hrob čs. legionáře Jaroslava Faltyse, nar. 25.7.1897 v Nebovidech u Kolína, který měl domovskou obec v Kolíně.
Zmíněný Jaroslav Faltys byl zajat dne 17.5.1917 jako vojín c.k. 12. zeměbraneckého pěšího pluku. Dne 16.8.1917 podal přihlášku do čs. vojska. Dne 24.4.1918 nastoupil k 31. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 31.12.1919 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)
Celým jménem Jaroslav Jindřich Faltys. Zemřel Vysočany 20.10.1934 na degeneraci srdečního svalu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'11.52'' E15°12'17.1''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Vítězslav Lukeš

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2022
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
SOKOLŠTÍ PRACOVNÍCI

VÍTĚZSLAV LUKEŠ
NAR. 29.4.1897 ZEMŘ. 3.6.1942

MARIE LUKEŠOVÁ roz. ŽÁKOVÁ
NAR. 11.12.1900 ZEMŘ. 22.2.1947
Poznámka:

Příbuzní Vítězslava Lukeše požádali o potvrzení o odbojové činnosti pro jeho osobu (316376/95) podle zákona č. 255/1947 sb.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'12.46'' E15°12'15.07''
Pomník přidal: Marek Skýpala