Kolín

Brankovická, Havlíčkova, Heverova, Husova, Karlovo náměst, Karlovo náměstí, Karoliny Světlé, Ke Hřbitovu, Kmochova, Komenského sady, Kouřimská, Kovářská, Kutnohorská, Luční, Na Hradbách, Ovčárecká, Pod Hroby, Politických vězňů, Pražská, Rorejcova, Sokolská, Škodova, Veltrubská, Zámecká, Zlatá, Žižkova

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Beneš, 20.07.2005
Umístění: Kolín, Politických vězňů
Nápis:
BOJOVNÍKŮM
ZA SVOBODU PADLÝM VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1920.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32586
Souřadnice: N50°01'36.65'' E15°11'54.35''
Pomník přidal: Zdeněk Beneš

Pamětní deska Otakar Moravec

Autor: Martin Brynych, 19.09.2016
Umístění: Kolín, Politických vězňů 109/20
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME

V tomto domě žil
Otakar Moravec - Robur,
italský legionář z 1. světové války.
Dne 2. září 1941 byl zatčen Gestapem
jako vedoucí odboje proti fašistickým
okupantům a následně 10. června 1943
v Drážďanech popraven.
* ČEST JEHO PAMÁTCE *
10. června 2003
Poznámka:

Otakar Moravec, nar. 25.12.1887 Vršovice okr. Praha, bydliště Kolín. V RU armádě sloužil u 8. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 20.10.1917, Canale. Do čs. legií v Itálii se přihlásil 7.3.1918, Foligno Padula. Zařazen 26.5.1917 jako desátník k 33. pěšímu pluku. Demobilizován 15.7.1921 jako poručík.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Martin Brynych
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kámen zmizelých - Růžena Mandelíková

Autor: Roman Šmejkal, 28.06.2018
Umístění: Kolín, Pražská 1, před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽILA
RŮŽENA
MANDELÍKOVÁ
NAR. 1873
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Roman Šmejkal
Příprava dat: Martin Brynych

Kámen zmizelých - Gustav Mandelík

Autor: Roman Šmejkal, 28.06.2018
Umístění: Kolín, Pražská 1, před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
GUSTAV
MANDELÍK
NAR. 1868
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 31.10.1942
Poznámka:

Gustav Mandelík
Zahynul. Narozen 21. 08. 1868
Poslední bydliště před deportací: Kolín
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kolín
Transport AAd, č. 138 (13. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Zahynul 31. 10. 1942 Terezín
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Roman Šmejkal
Doplnění informací: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Martin Brynych

Kámen zmizelých - Karel Hladeček

Autor: Josef Čáslava, 17.09.2021
Umístění: Kolín, Pražská 945
Nápis:
ZDE ŽIL
KAREL HLADEČEK
ZATČEN 14.10.1942
POPRAVEN 19.9.1944
V MNICHOVĚ
Poznámka:

Tento projekt inicioval Klub vojenské historie Pevnost Mikulov, který kámen zaplatil. ČSOL jednota Mikulov a ČSBS Břeclav jsou partneři projektu.

Karel Hladeček se narodil 13. března 1908 v Mostě.
- vystudoval Obchodní akademii v Teplicích-Šanově a Vysokou školu obchodní v Praze
- pedagog na Obchodní akademii v Kolíně
- skautský vůdce a organizátor studentských táborů v Lázních Bělohrad
- člen městského zastupitelstva, předseda Dělnické akademie, člen sociálně demokratické strany a zakladatel předválečné Společnosti pro kulturní a hospodářské styky se SSSR v Kolíně
- vystupoval s odbornými tématy v rozhlase a publikoval články se zaměřením na ekonomiku
- po roce 1938 se zapojil do protinacistického odboje, v Kolíně založil pobočku odbojové skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme
- v rámci odboje se Hladečkova skupina soustředila na získávání zpráv strategického významu (předávány pražskému ústředí) a přípravu národních revolučních výborů v kolínském okrese
- vlivem zrady Antonína Nerada došlo v roce 1941 k rozsáhlému zatýkání v pražském odbojovém ústředí
- Karel Hladeček byl zatčen 14.10. 1942, vyšetřován a vězněn v Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, na Pankráci, v Terezíně, v Norimberku a Mnichově
- v červnu 1944 byl odsouzen k trestu smrti, popraven 19. září 1944
(zdroj: https://csolmikulov.webnode.cz/akce/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Tomáš Langr
Doplnění informací: Helena Novotná

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 08.01.2005
Umístění: Kolín, Rorejcova, u vchodu na nádraží ČD
Nápis:
1939 - 1945

ZAMĚSTNANCI SLUŽEBEN ČSD V KOLÍNĚ
OBĚTI NĚMECKÉ OKUPACE

BALÁN FRANTIŠEK, BORŮVKA JOSEF, CIKÁNKOVÁ MARIE, ČEČETKA EMANUEL, ČERMÁK ANTONÍN, DRAŽIL JAROSLAV, EICHLER JOSEF, FIEDLER ANTONÍN, FORMÁNEK JAROSLAV, FOŘT STANISLAV, HOFFMAN HYNEK, HORÁK JAN, JAVŮREK JOSEF, KÝBL VÁCLAV, LADÝŘ BOHUSLAV, LINHART JOSEF, MAŠEK JOSEF, MATĚJEK JAN, MATOUŠEK JOSEF, MIKŠA LADISLAV, MIKYNA JOSEF, MORAVEC FRANTIŠEK, MRÁZEK JOSEF, POMICHÁLEK JOSEF, RŮŽIČKA FRANTIŠEK, SVOBODA JAN, SVOBODA VÁCLAV, SYROVÝ VÁCLAV, ŠTOLL JOSEF, TEICHMAN ADOLF, VRÁNA FRANTIŠEK, VÝBORNÝ JAN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32612
Souřadnice: N50°01'30.19'' E15°12'48.80''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lukáš Doubrava, 20.07.2005
Umístění: Kolín, Sokolská 4, před budovou bývalé ÚVS
Nápis:
1939 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32585
Souřadnice: N50°01'43.68'' E15°11'52.49''
Pomník přidal: Lukáš Doubrava

Kameny zmizelých - Ella Hübschová

Autor: Jiří Padevět, 10.10.2021
Umístění: Kolín, Škodova 259, v chodníku vpravo od branky
Nápis:
ZDE ŽILA
ELLA HÜBSCHOVÁ
NAR. 1904
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V TREBLINCE
Poznámka:

U Elly Hübschové uvádí databáze holocaust.cz pouze datum narození 31.12.1904.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/167873-ella-h-bschova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°1'23.61'' E15°12'20.52''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jan Kincl, 27.09.2009
Umístění: Kolín, Veltrubská, nový židovský hřbitov
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ 1939-1945

(levé desky)
ABELESOVÁ ARNOŠTKA 48
ADLER LEO 42
ADLER OTTO 55 - FRANTIŠKA 53; VLASTA 29
ADLER RUDOLF 62; MARIE 68; IDA 67; OLGA 61
ADLEROVÁ ŽOFIE 86; OTTO 49
ARNSTEIN OSKAR 46 - ANNA 35; PAVEL 5
ASCHERMANN FRANTIŠEK JUDR. 29
BASCHOVÁ ANNA 29
BAUEROVÁ MARIE 67
BAUEROVÁ MARTA 59
BECK ALFRED 60 - HERMÍNA 49; PETR 22; EVA 21
BECK ARNOŠT 75 - KAMILA 65; ANNA 45
BĚHAVÁ AMALIE 83
BEINENFELDOVÁ HELENA 37
BLÁBOLIVÁ KAMILA 64
BONDOVÁ HELENA 48
BONDY LEOPOLD 54 - FRANTIŠKA 54; ZDENKA 19; RŮŽENKA 14
BRAUN JOSEF 71
BRAUN MAX MUDR. 79; FRANTIŠEK JUDR. 45
BRAUN OTTA MUDR. 46 - JIŘINA 34; HELENA 6
BRAUNNER KAREL 46 - BERTA 56
BŘEZINA JAN 55 - OLGA 46
BŘEZINOVÁ EMILIE 77
BUDLOVSKÁ HANA 19
BUDLOVSKÝ ALOIS 33
DEČMAROVÁ OTILIE 34; IVAN 4
DIAMANTOVÁ ANNA 74; KAREL 49; JOSEF ING. 48
DUBOVÁ RŮŽENA 72
ECKSTEIN HUGO 50 - JULIE 42; STELLA 13; JIŘÍ 12
ECKSTEIN JULIUS 24 - FRANTIŠKA 23
EHRENHAFTOVÁ MALVA 44
EHRLICH HUGO 59 - OLGA 56; RUDOLF 24
ERLICH KAREL MUDR 52
EISLNER ADOLF 81
EISNER BOHUMIL 76
EISNEROVA FRANTIŠKA 76
EISNEROVA FLORA 60
ENGEL OTTO 50 - OLGA 47; LEO 21; EVA 19
ENGL ERVÍN 59 - REGINA 39
FANTL PAVEL MUDR PPL. 41; MARIE 33; TOMÁŠ 7
FEDROVÁ HILDA 54
FEDER EVŽEN 34 - RŮŽENA 29; JOSEF 3
FEDER VIKTOR 28 - MARKETA 26
FEDERMANN VIKTOR 54; MATYLDA 66
FIALA EMIL 70 - MARIE 63
FINKOVA HELENA 79; LEO 57; KAMIL 52; RICHARD 50
FISCHER ALFRED 42 - MARTA 42; EVŽENIE 11; EDITA 7
FISCHER ARNOŠT 68 - ELSA 57; JIŘÍ 20
FISCHER ARTUR 61 - KATEŘINA 50
FISCHER OTTO 40; OLGA 46
FISCHER RUDOLF 52 - HEDVIKA 49; SONJA 20; SAŠA 17
FISCHEROVÁ ELEONORA 67
FRANKENBUSCHOVÁ ELEONORA 89; MAX 58
FRANKOVÁ VILMA 72
FREUD VALTR 36
FREUND GUSTAV 72; OLGA 63
FREUND KAREL 43 - BOŽENA 35; IVAN 11; EVA 6
FREUND OTTA ING 40
FREUNDOVÁ JANA 67; KAROLINA 63
FREUNDOVÁ OLGA 60
FREUNDOVÁ OLGA 59; OSKAR 30
FRIEDMANN EMIL 77; KAROLINA 84
FRISCHMANN EMIL 59 - OLGA 56
FRONLICHOVÁ KLÁRA 81
FUCHSOVÁ BARBORA 82
FUCHSOVÁ BEDŘIŠKA 71
GÄRTNEROVÁ KAROLINA 71
GEIGROVÁ IRMA 42
GELBROVÁ HELENA 71
GLAS EDUARD 66 - KLÁRA 62
GLASER RUDOLF 51 - VILMA 48; TONNY 22; HANA 20
GOLDREICH KAREL 65 - BERTA 55
GOLIGER LUDVÍK 46 - HERMÍNA 41; HANA 14
GOLDSCHMIED EVŽEN 49
GOLDSCHMIEDOVÁ KAROLINA 74
GROSSMANN VIKTOR DR 41
GRÜNHUT KAREL 71 KAROLÍNA 71
GUTTMANN VERNER 44
HALBERSTADT ARNOŠT 52 - MARKETA 44
HALBERSTADTOVÁ ANNA 53 - TOMÁŠ 27
HAMMERSCHLAG FRANTIŠEK 54 - PAVLA 53
HAMMERSCHLAG LUDVÍK 42
HAMMERSCHLAGOVÁ AMALIE 69
HEKŠ EMIL 57 - HERMÍNA 55; MILADA 28; MALVÍNA 26; JINDŘICH 23; MIROSLAV 18
HELLER HANUŠ 17
HELLER KAREL 40 - TRUDA 30; PETR 4
HELLER PAVEL 45 - RUT 36; VALTR 15
HELLER REINHOLD 71 - BEDŘIŠKA 66
HELLEROVÁ ELSA 59; ANNA 38
HELLEROVÁ HELENA 56
HELLEROVÁ HERMÍNA 63; KAROLÍNA 39
HELLEROVÁ IDA 66
HENDRYCHOVÁ ELSA 48
HERRMANN LUDVÍK 67 - ROSALIE 60
HOFFMANN ARNOLD 76 - ŽOFIE 69
HOFFMANN KAREL 63
HOFFMANNOVÁ HEDVIKA 76
HOFFMANNOVÁ MARTA 48; VĚRA 25; BLANKA 20
HÜBSCH JULIUS 46 - MARIE 50
HUMBURGER IGNÁC 68
HUMBURGROVÁ ANNA 55
HYBSCHOVÁ ELLA 39
CHAJFLER LEOPOLD 51
JILOVSKÝ OTTO 59
KANTNER JULIUS 66 - MARIE 53
KANTOR RUDOLF 70
KATZ GUSTAV 60 - ANNA 49; JOSEFA 14; PAVEL 7
KAUFMANN BEDŘICH 38 - VĚRA 30
KLIMPL JOSEF 48 - ALŽBĚTA 43; ZUZANA 17
KLIMPLOVÁ JANA 75
KLINGER JOSEF 60 - OTILIE 54; JAN JUDR 33
KODÍČEK OTTO 56
KOHN JOSEF 18
KOHN MAX 62 - EMILIE 62; FRANTIŠEK 32; IRMA 28
KOHN OTTO 39 HELENA; ERICH 11
KOHN VILÉM JUDR 61
KOHNOVÁ BERTA 75; JULIE 39
KOHNOVÁ KLÁRA 57
KOLÍNSKÝ RUDOLF 60 - MALVA 43
KONSTEIN JAKUB 71 ; KAROLÍNA 67; MARKETA 31
KORNFELD JINDŘICH 43 - KAMILA 34; RENATA 7; MILOŠ 1; MILAN 1
KÖŠER GUSTAV 77
KOŠERAK HUGO 58 - BERTA 46; PAVEL 21
KOVANICOVÁ EMILIE 59
KRAUS ADOLF 77; VALERIE 43

(pravé desky)
KRAUS JINDŘICH 52 - MARTA 45; RITA 21
KRAUS ROBERT 48 - BERTA 51; JIŘÍ 22; VĚRA 18
LAUŠER FRANTIŠEK ING 43
LEDERER HUGO 63 - RŮŽENA 49; JOSEF 28; JIŘÍ 22
LEDEREROVÁ VALERIE 48
LEVIOVÁ FRANTIŠKA 77
LEVIT MAX 46
LÖFLER FRANTIŠEK 75 - RŮŽENA 68
LÖWY JULIUS 59 - AUGUSTA 57+ MAGDA 30; IRENA 27
LÖWYOVÁ MARKETA 38; MÍŠA 10
LUSTIG JOSEF VUDR 45
LUSTIG KAREL 50 - MARIE 40
LUSTIG LUDVÍK 81
MAHLER KAREL 55; KAMILA 57; BERTA 52
MANDELÍK GUSTAV 74- RŮŽENA 69
MARGOLIUS GUSTAV 75; RICHARD 46
MAUTNER RICHARD 55 - ANNA 48; EVA 14; HANA 13
MEISLOVÁ RŮŽENA 69; FRANTIŠEK 43; PAVEL 40
MENDL DAVID MUDR 66 - BERTA 63
MERDINGER ARMIN 30
MORAVEC HEŘMN 44 - TAUBÍNA MUDR 45
MORAVEC KAREL 24
MORGENSTERNOVÁ ALŽBĚTA 81
NEUGREŠLOVÁ ZDENKA 35
NEUNEROVÁ MALVINA 64; ARNOŠT 39
OESTERREICHROVÁ OLGA 62
ORNSTEIN KAREL JUDR 43- RITA 31; EVA 6
ORNSTEINOVÁ HERMÍNA 64
PACOVSKÁ JANA 81
PACOVSKÁ OTILIE 42; JAN 10
PAM ZDENĚK 30
PARKUS FRANTIŠEK 56 - MARTA 60; JAN 21; JULIE 17
PASCH JULIUS JUDR 67 - HERMÍNA 66
PASSROVÁ ROSALIE 76
PICK FRANTIŠEK MUDR 35
PICKOVÁ BERTA 62; KAREL 21
PICKOVÁ EMILIE 81
PICKOVÁ GISA 60; JIŘINA 30; PAVEL 29
PICKOVÁ PAVLA 76
POLÁČEK PAVEL 65 - HEDVA 61; FRANTIŠEK 36
POLÁČKOVÁ MARTA 48
POLÁK JULIUS 64
POLLÁK PAVEL 30
POLLÁKOVÁ BERTA 61
POLLÁKOVÁ EDITA 52
POLLÁKOVÁ IRENA 40; IVO 15; MIRKO 12
POPPER KAREL 63 - IRMA 55; JOSEF 22
POPPROVÁ JOSEFA 80; RŮŽENA 49; BERTA 41
POTIK LEON 52
PREMSLER LUDVÍK 56 - IDA 53
PRESS ADOLF 67 - LAURA 62
PROCHÁZKA BOHUMIL 64 - ŽOFIE 62
RAPPERPOT LUDVÍK 89; TEREZIE DR 55
REDLINGER LADISLAV ING 42
REICHNER RICHARD 77 - RIVA 70
REIHNALTOVÁ KAMILA 72
REINIŠ PAVEL 34
REISS JINDŘICH JINDŘICH ŠTKPT.54 - VILMA 43; NELLY 19; ERIKA 17
REISSOVÁ HILDA 46; ZUZANA 11
REITLEROVÁ MARTA 52
ROTH BEDŘICH 57
ROTH PAVEL 57 - RŮŽENA 54; FRANTIŠEK 23
ROUBÍČEK ŠIMON 75 - KLOTILDA 71
ROUBÍČEK VIKTOR 53 - RŮŽENA 47; JIŘÍ 23
ROUDNICKÝ JAN 49
RÜBENSTEIN JIŘÍ 49; ELSA 41
RÜBENSTEIN ROBERT 59; MARTA 45; EDITA 15
RUDOLFOVÁ ŽOFIE 77
RŮŽKOVÁ IDA 45
RŮŽKOVÁ MARIE 74
SACHSLOVÁ BEDŘIŠKA 67; IDA 63
SEGER MOŘIC 72 - FRANTIŠKA 70
SEGROVÁ KLÁRA 79
SCHIFFERESOVÁ ELEONORA 73
SCHHIFFOVÁ MARIE 59; IRMA 53
SCHLAPPL MAX 67
SCHULHOF BOHUMIL 53 - JANA 47
SCHULHOF RUDOLF 50 - ANNA 46; JOSEF 18; LUBOMIR 12
SCHWARZ JULIUS 58; ROSALIE 57; VILEM 31
SCHWARZ OLDŘICH JUDR 63
SINGER MAX 60 - GISELA 55
SKUČOVÁ ANTONIE 89
SMRČKA KAMIL 41 - MARTA 39; MILAN 6
SMRČKOVÁ BERTA 80
SPIROVÁ JOSEFA 71
SPIROVÁ OTILIE 63
SPITROVÁ BERTA 56
STEIN OTTO 56 - MARTA 57; VILÉM 28; JOSEF 23
STEINOVÁ JOSEFA 47
STEPPROVÁ MARIE 70
STERNOVÁ IRENA 48
STRAKA KAREL 46
STRÁNSKÁ EMILIE 59
STRÁNSKÝ KAREL 69; ALOISIE 43; HERMÍNA 39
ŠEFČÍKOVÁ REGINA 42
ŠIDLOF OTTO 45 - ALOISIE 41; HANA 8
ŠIDLOFOVÁ IRMA 52
ŠIRCOVÁ FRANTIŠKA 34
ŠMOLKA KAREL 82
ŠPINDLEROVÁ ELLA 63
ŠTĚRBOVÁ BERTA 76
TAUSSIG OTTO 58 - AMÁLIE 51; HANA 12
TAUSSIG VILÉM 39 - ANNA 38
TAUSSIGOVÁ BERTA 59
TELLER HUGO MUDR 45 - KAROLINA 32; JIŘÍ 11; RITA 9
TODERESOVÁ IRMA 62
TRIGROVÁ HERTA 33
TURNOVSKÁ HERMÍNA 58
ULLMANN KURT 20
VELEMINSKÝ RICHARD 30
VYSKOČIL PAVEL JUDR 34
WEIGNER ANTONÍN 69
WEIGNER KAREL 59 - BEDŘIŠKA 50; OTTO 26; JIŘÍ 23; ANNA 20
WEIGNER RICHARD 59 - RŮŽENA 49; MARIE 21
WEINBERGER KAMIL 49 - KAROLINA 47
WEINBERGER KAREL 61 - ANNA 62
WEINBERGROVÁ JULIE 62; ARNOLD 40; RUDOLF 33
WEINROVÁ HERMÍNA 67; MARTA 39
WEISS JULIUS 59
WEISS KAREL 32; VILÉM JUDR 28
WEISS OSKAR 50
WEISSBERGER RUDOLF 63 - IDA 60; FRANTIŠEK 32
WEISSBERGROVÁ BERTA 76
WEISSBERGROVÁ ŽOFIE 70
WEISSENSTEIN JOSEF JUDR 35
WEISSENSTEINOVÁ EMILIE 85; MARIE 47
WERNEROVÁ KAMILA 60
WERTNER KAREL 63 - IRMA 52; HANA 22; JOSEF 18
WERTNEROVÁ ANNA 65
WINTER OSKAR 55
WINTERNITZ RUDOLF 70 - HERMÍNA 65
ZEISLOVÁ AUGUSTA 84

(kameny na zemi)
OSVĚTIM, MALÁ PEVNOST, TEREZÍN, MAJDANKY, VARSAVA, LODŽ
Poznámka:

Nový židovský hřbitov t. č. již neužívaný, leží na severním okraji Zálabského přeměstí. Vybudován v letech 1886-1887, nahradil Starý hřbitov.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32642
Pomník přidal: Spolek pro VPM
Příprava dat: Jan Kincl

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 23.04.2007
Umístění: Kolín, Veltrubská, na zdi vrátnice evangelického hřbitova
Nápis:
NAŠI BRATŘI,
PADLÍ VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 – 1918.
JOSEF ČÁBELKA KOLÍN, MIROSLAV HOLLAS KOLÍN, VLADISLAV NOVOTNÝ KOLÍN, VÁCLAV ZAJÍC KOLÍN, ALOIS BLECHA ŠTÍTARY, BEDŘICH BLECHA ŠTÍTARY, VÁCL. KŘIČKA SENDRAŽICE, JAR. VEVERKA SENDRAŽICE, VÁCL. KUBIŠTA J. LHOTA, JERONÝM ŠPIČKA J. LHOTA, BED. DITTRICH VELTRUBY, JOSEF SVOBODA VELTRUBY, JAROSL. TICHÝ TŘI DVORY, EMANUEL ŠESTÁK KOLÍN

Většího milování nad to žádný nemá, než
aby duši svou položil za přátely své.
Ev. sv. Jana 15.13

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-33210
Souřadnice: N50°02'19.67'' E15°12'06.24''
Pomník přidal: Ivo Šťastný