Kolín

Brankovická, Havlíčkova, Heverova, Husova, Karlovo náměst, Karlovo náměstí, Karoliny Světlé, Ke Hřbitovu, Kmochova, Komenského, Komenského sady, Kouřimská, Kovářská, Kutnohorská, Luční, Na Hradbách, Ovčárecká, Pod Hroby, Politických vězňů, Pražská, Rorejcova, Sokolská, Škodova, Veltrubská, Zámecká, Zlatá, Žižkova

Kámen zmizelých - Edita Rübensteinová

Autor: Tomáš Langr, 02.11.2022
Umístění: Kolín, Komenského 187, chodník
Nápis:
ZDE ŽILA
EDITA
RÜBENSTEINOVÁ
NAR. 1927
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V TRAWNIKÁCH
Poznámka:

Edita Rübensteinová, narozena 21.5.1927. Poslední bydliště před deportací Kolín. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kolín. Transport AAb, č. 429 (5.6.1942, Kolín-Terezín). Transport AAk, č. 522 (12.6.1942, Terezín-Trawniki). Zahynula.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )

Edita Rübensteinová se narodila Robertu Rübensteinovi a jeho manželce Martě Engelové, 21. 5. 1927 v Podmoklech (od roku 1942 součást Děčína). Rodiče zde měli velkoobchod s textilem. Když došlo k zabrání Sudet, přestěhovali se do Kolína, kde žili příbuzní otce. Obchod převezli a provozovali ho pak v Kolíně. Edita zde chodila do měšťanské školy ve Školské ulici. Když došlo ke konečnému řešení židovské otázky v podobě transportů, odjížděla rodina Rübensteinových z Kolína prvním transportem 5. 6. 1942 do Terezína a po týdnu hned 12. 6. 1942 do Trawniků, kde všichni zahynuli. Kámen byl položen díky daru Editiny spolužačky z měšťanské školy.
(zdroj: město Kolín)

Tento kámen zmizelých byl položen dne 2. listopadu 2022.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Tomáš Langr
Doplnění informací: Marek Lanzendorf, Tomáš Langr
Příprava dat: Marek Lanzendorf

Pomník Anastáz Opasek

Autor: Jiří Padevět, 16.07.2022
Umístění: Kolín, Komenského sady, mezi kostelem Nejsvětější trojice a budovou Komerční banky
Nápis:
JAN NEPOMUK
ANASTÁZ OPASEK

NARODIL SE 20. DUBNA 1913 VE VÍDNI.
V KOLÍNĚ NAD LABEM ŽIL V LETECH 1919 AŽ 1932.
PO MATURITĚ NA KOLÍNSKÉM REÁLNÉM GYMNÁZIU
VSTOUPIL DO BŘEVNOVSKÉ BENEDIKTINSKÉ KOMUNITY.
ŘÁDOVÁ STUDIA ABSOLVOVAL V LETECH 1933 AŽ 1938 V PRAZE A V ŘÍMĚ.
PO KNĚŽSKÉM SVĚCENÍ R. 1938 BYL JMENOVÁN KONVENTUÁLNÍM PŘEVOREM.
ROKU 1947 BYL ZVOLEN ČLENY KONVENTU OPATEM.
V ZÁŘÍ 1949 BYL ZATČEN A NÁSLEDUJÍCÍ ROK ODSOUZEN
ZA VELEZRADU NA DOŽIVOTÍ.
V ROCE 1960 BYL AMNESTOVÁN A POTÉ PRACOVAL V DĚLNICKÝCH PROFESÍCH.
V PROSINCI 1968 ODEŠEL DO ZAHRANIČÍ, ROKU 1969 PROMOVAL
NA LATERÁNSKÉ UNIVERZITĚ V ŘÍMĚ.
V ROCE 1972 INICIOVAL VZNIK SDRUŽENÍ OPUS BONUM.
ÚPLNĚ REHABILITOVÁN BYL AŽ ROKU 1990.
TEHDY SE VRÁTIL ZPĚT DO BŘEVNOVA A OBNOVIL KOMUNITU BENEDIKTINŮ.
V ROCE MILENIA KLÁŠTERA R. 1993 POVÝŠIL SVATÝ OTEC JAN PAVEL II.
OPATSTVÍ NA ARCIOPATSTVÍ A OPASKA JMENOVAL ARCIOPATEM.
ZEMŘEL 24. SRPNA 1999 PŘÍ NÁVŠTĚVĚ KLÁŠTERA V BAVORSKÉM ROHRU.
POCHOVÁN JE NA BŘEVNOVSKÉM HŘBITOVĚ.
Poznámka:

Anastáz Opasek byl nejdříve vězněm, později aktivním odpůrcem komunistického režimu.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Anast%C3%A1z_Opasek , http://www.pametnimista.usd.cas.cz/kolin-pomnik-anastaze-opaska/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°1'34.78'' E15°12'16.3''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Premslerova

Autor: Jiří Padevět, 24.07.2022
Umístění: Kolín, Kouřimská 9a, v chodníku před vchodem
Nápis:
ZDE ŽIL
LUDVÍK PREMSLER
NAR. 1886
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V RAASICE

ZDE ŽILA
IDA PREMSLEROVÁ
NAR. 1889
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V RAASICE
Poznámka:

Manželé Premslerovi byli do Ghetta Terezín deportováni 9.6.1942 transportem AAc. Do Raasiku byli deportováni 1.9.1942 transportem Be.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116113-ludvik-premsler/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116111-ida-premslerova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°2'76.9'' E15°20'11.03''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Oldřich Schwarz

Autor: Jiří Padevět, 24.07.2022
Umístění: Kolín, Kouřimská 9b, v chodníku před vchodem
Nápis:
ZDE ŽIL
JUDR. OLDŘICH SCHWARZ
NAR. 1879
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V TRAWNIKÁCH
Poznámka:

Oldřich Schwarz byl do Ghetta Terezín deportován 5.6.1942 transportem AAb. Do tábora Trawniki byl deportován 12.6.1942 transportem AAk.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/123105-oldrich-schwarz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'75.6'' E15°20'0.91''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Fischerova

Autor: Jiří Padevět, 24.07.2022
Umístění: Kolín, Kouřimská 20, v chodníku na nároží s Karlovým náměstím
Nápis:
ZDE BYDLELA
EUGENIE FISCHEROVÁ
NAR. 1931
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 8.10.1942
V TREBLINCE

ZDE BYDLELA
MARTA FISCHEROVÁ
NAR. 1900
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 8.10.1942
V TREBLINCE

ZDE BYDLEL
ALFRED FISCHER
NAR. 1900
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 8.10.1942
V TREBLINCE

ZDE BYDLELA
EDITA FISCHEROVÁ
NAR. 1935
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 8.10.1942
V TREBLINCE
Poznámka:

Rodina Fischerova byla do Ghetta Terezín deportována 13.6.1942 transportem AAd. Do vyhlazovacího tábora Treblinka 8.10.1942 transportem Bu.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/84158-evzenie-fischerova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/84450-marta-fischerova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/83985-alfred-fischer/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/84099-edita-fischerova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Souřadnice: N50°2'76.13'' E15°20'13.74''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Hellerova a Marie Lustigová

Autor: Jiří Padevět, 24.07.2022
Umístění: Kolín, Kovářská, v chodníku před parkovištěm
Nápis:
ZDE ŽILA
HERMÍNA
HELLEROVÁ
NAR. 1879
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽILA
MARIE LUSTIGOVÁ
NAR. 1902
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
KAROLINA
HELLEROVÁ
NAR. 1903
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V MALÉM TROSTINCI
Poznámka:

Všechny tři ženy byly do Ghetta Terezín deportovány 13.6.1942 transportem AAd. Hermína a Karolina Hellerovy byly do Malého Trostince deportovány 17.7.1942 transport AAx. Marie Lustigová byla do Auschwitz Birkenau deportována T5.10.1943 transportem Dn/a.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/92937-hermina-hellerova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108031-marie-lustigova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/93033-karolina-hellerova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°2'83.92'' E15°19'95.36''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Weignerova a Marie Davidová

Autor: Jiří Padevět, 24.07.2022
Umístění: Kolín, Kovářská 95, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽILA
RŮŽENA
WEIGNEROVÁ
NAR. 1893
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V TREBLINCE

ZDE ŽIL
RICHARD WEIGNER
NAR. 1883
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V RAASICE

ZDE ŽILA
MARIE DAVIDOVÁ
NAR. 1921
POLITICKÁ VĚZENKYNĚ
ZAHYNULA
Poznámka:

Manželé Weignerovi byli do Ghetta Terezín deportováni 13.6.1942 transportem AAd. Růžena Weignerová byla do Treblinky deportována 22.10.1942 transportem Bx. Richard Weigner byl deportován 25.8.1942 transportem Bc do Raasiky.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/132110-ruzena-weignerova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/132106-richard-weigner/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°2'87.42'' E15°19'94.19''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Procházkova

Autor: Jiří Padevět, 24.07.2022
Umístění: Kolín, Kovářská 96, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽILA
ŽOFIE PROCHÁZKOVÁ
NAR. 1880
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽIL
BOHUMIL PROCHÁZKA
NAR. 1879
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V MALÉM TROSTINCI
Poznámka:

Manželé Procházkovi byli do Ghetta Terezín deportováni 5.6.1942 transportem AAb. Do Malého Trostince byli deportováni 25.8.1942 transportem Bc.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116214-zofie-prochazkova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116208-bohumil-prochazka/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°2'86.12'' E15°19'93.86''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Václav Morávek

Autor: Ivo Šťastný, 09.04.2006
Umístění: Kolín, Kutnohorská, budova Obchodní akademie
Nápis:
V TÉTO BUDOVĚ,
KDE DO ROKU 1953 SÍDLILO KOLÍNSKÉ GYMNÁZIUM,
MATUROVAL V ROCE 1923
POZDĚJŠÍ ŠTÁBNÍ KAPITÁN ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
VÁCLAV MORÁVEK,
HRDINA PROTINACISTICKÉHO ODBOJE.
NARODIL SE 8. SRPNA 1904 V KOLÍNĚ
A ZAHYNUL V BOJI S GESTAPEM 21. BŘEZNA 1942 V PRAZE.
Poznámka:

podrobně viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Morávek


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32614
Souřadnice: N50°01'36.71'' E15°12'16.84''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kameny zmizelých - rodina Meislova a Hedvika Hofmanová

Autor: Jiří Padevět, 16.07.2022
Umístění: Kolín, Kutnohorská 31, v chodníku před vchodem
Nápis:
ZDE ŽILA
RŮŽENA
MEISLOVÁ
NAR. 1874
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V TEREZÍNĚ

ZDE ŽIL
FRANTIŠEK MEISL
NAR. 1900
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
HEDVIKA
HOFMANOVÁ
NAR. 1867
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 6.12.1943

ZDE ŽIL
PAVEL MEISL
NAR. 1902
POLITICKÝ VĚZĚN
ZAHYNUL
Poznámka:

Růžena Meislová byla do Ghetta Terezín deportována 13.6.1942 transportem AAd. V ghettu zahynula 11.1.1943.
František Meisl byl do Ghetta Terezín deportován 7.5.1942 transportem At. Do Auschwitz Birkenau byl deportován 18.12.1943 transportem Ds.
Pavel Meisl zahynul 19.12.1941 v koncentračním táboře Mauthausen.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/109258-ruzena-meislova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/109193-frantisek-meisl/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/167885-pavel-meisl/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Souřadnice: N50°1'38.73'' E15°12'7.02''
Pomník přidal: Jiří Padevět