Kolín

Brankovická, Havlíčkova, Heverova, Husova, Karlovo náměst, Karlovo náměstí, Karoliny Světlé, Ke Hřbitovu, Kmochova, Komenského, Komenského sady, Kouřimská, Kovářská, Kutnohorská, Luční, Na Hradbách, Ovčárecká, Pod Hroby, Politických vězňů, Pražská, Rorejcova, Sokolská, Škodova, Veltrubská, Zámecká, Zlatá, Žižkova

Hrob/kenotaf Karel Tokar

Autor: Ivo Šťastný, 16.04.2007
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu
Nápis:
KAREL TOKAR
LESNÍ ADJUNKT
PADL VE SVĚTOVÉ VÁLCE
V KARPATECH 6./7.1917,
VE VĚKU 22 ROKŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°02'13.78'' E15°12'26.50''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Emilie Březinová

Autor: Milan Lašťovka, 01.08.2018
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
EMÍLIE
BŘEZINOVÁ
umučena v Osvěčimi
v říjnu 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'14.21'' E15°12'21.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Josef Malý

Autor: Milan Lašťovka, 01.08.2018
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
JOSEF MALÝ
PADL VE SVĚTOVÉ VÁLCE
U GORLICE V HALIČI
12./12.1914. VE VĚKU 21 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'14.21'' E15°12'21.15''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Jan Balling

Autor: Milan Lašťovka, 01.08.2018
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
JUC. JAN BALLING
štábní kapitán ruských legií
+7.9.1935 v stáří 49. r.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'14.21'' E15°12'21.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Tomáš Maryška

Autor: Marek Skýpala, 02.02.2021
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, centrální hřbitov
Nápis:
fr. TOMÁŠ V. MARYŠKA
ČLEN ŘÁDU MILOSRDNÝCH BRATŘÍ
* 1913 + 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'9.8'' E15°12'24.43''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Václav Nosek

Autor: Marek Skýpala, 26.03.2021
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, městský hřbitov
Nápis:
Ph.Mr.
VÁCLAV NOSEK
LÉKÁRNÍK V KOLÍNĚ
ZEMŘEL 24. BŘEZNA 1945 V STÁŘÍ 59. R.
JAKO POLITICKÝ VĚZEŇ V EBRACHU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'10.44'' E15°12'18.79''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lukáš Doubrava, 20.07.2005
Umístění: Kolín, Kmochova, na budově Sokolovny
Nápis:
PRO SOKOLSKOU MYŠLENKU
A ZA SVOBODU VLASTI
SVÉ ŽIVOTY OBĚTOVALI
VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
1939 – 1945
TITO ČINOVNÍCI
SOKOLSKÉ ŽUPY TYRŠOVY

VÁCLAV JANDA, VZDĚLAVATEL
VÍTĚZSLAV LUKEŠ, MÍSTOSTAROSTA
FRANTIŠEK MEJSTŘÍK, JEDNATEL
JOSEF ŠTAFL, NÁČELNÍK
FRANTIŠEK VOLÁK, MÍSTOSTAROSTA

VĚČNÁ PAMĚŤ HRDINŮM!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-27759
Souřadnice: N50°01'47.09'' E15°11'47.00''
Pomník přidal: Lukáš Doubrava

Kameny zmizelých - rodina Medlova

Autor: Jiří Padevět, 16.07.2022
Umístění: Kolín, Kmochova 335, v chodníku vlevo od branky
Nápis:
ZDE ŽILA
BERTA MENDLOVÁ
NAROZENA 1879
DEPORTOVÁNA 14.7.1942
MALÝ TROSTINEC
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
MUDR. DAVID MENDL
NAROZEN 1876
DEPORTOVÁN 14.7.1942
MALÝ TROSTINEC
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Manželé Mendlovi byli deportováni do Ghetta Terezín 13.6.1942 transportem AAd. Do Malého Trostince byli deportováni 14.7.1942 transportem AAx.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/109439-berta-mendlova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/109440-david-mendl/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°1'41.76'' E15°11'44.36''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Markéta a Míša Löwyovi

Autor: Tomáš Langr, 02.11.2022
Umístění: Kolín, Kmochova 248, chodník
Nápis:
ZDE ŽILA
MARKÉTA LÖWY
NAR. 1905
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
MÍŠA LÖWY
NAR. 1933
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Markéta Löwyová, narozena 19.7.1905, poslední bydliště před deportací Kolín. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kolín. Transport AAd, č. 661 (13.6.1942, Kolín-Terezín). Transport Dr, č. 1342 (15.12.1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Michal Löwy, narozen 3.3.1933, poslední bydliště před deportací Kolín. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kolín. Transport AAd, č. 662 (13.6.1942, Kolín-Terezín). Transport Dr, č. 1344 (15.12.1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )

Míša Löwy se narodil 3.3.1933 v kolínské rodině MUDr. Vojtěcha Löwyho a Markéty, rozené Ledererové. Stihl vychodit pouze 1. třídu. Na podzim roku 1941 byl jeho tatínek Vojtěch Löwy z trestu zařazen do pražského transportu E – 3.11.1941 do Lodže. V Lodži se Vojtěchu Löwymu podařilo přežít a koncem května 1945 se vrátil do Kolína. Zde ho však nečekala ani žena Markéta, ani syn Míša. Oba byli zařazeni do kolínského transportu AAd, který odjel z Kolína 13. června 1942 do Terezína. Dále pak pokračovali transportem Dr – 15. prosince 1943 do Osvětimi, kde oba zahynuli. Kámen byl položen díky daru spolužačky Míši, která nyní žije ve Vídni.
(zdroj: město Kolín)

Tyto kameny zmizelých byly položeny dne 2. listopadu 2022.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Tomáš Langr
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Kámen zmizelých - Josef Doskočil

Autor: Tomáš Langr, 02.11.2022
Umístění: Kolín, Komenského 182, chodník
Nápis:
ZDE PRACOVAL
JOSEF DOSKOČIL
NAR. 1892
ZATČEN 27.10.1942
POPRAVEN 12.9.1944
V MNICHOVĚ
Poznámka:

Josef Doskočil (*1892 Žabonosy +1944 Mnichov, věznice Stadelheim) byl účastník protinacistického odboje během druhé světové války. Byl veřejně činný a působil jako zástupce Karla Hladečka v kolínské skupině Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ). Josef Doskočil se narodil v Žabonosích v dělnické rodině. Vyučil se strojníkem, pracoval však jako pokladník Okresní nemocenské pojišťovny v Kolíně. Byl redaktorem místního periodika Středočeské hlasy, členem okresního výboru a členem městské rady v Kolíně. Josef Doskočil byl také členem Kuratoria kolínské obchodní akademie a činovníkem Dělnické tělocvičné jednoty v Kolíně. V odbojové činnosti se zaměřoval zejména na přípravu revolučních národních výborů na Kolínsku. Gestapo jeho odbojovou činnost odhalilo a 27. října 1942 byl zatčen na svém pracovišti (Okresní nemocenská pojišťovna v Kolíně). Následovalo vyšetřování pro velezradu a věznění v Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, v Praze na Pankráci, v Malé pevnosti v Terezíně, v Norimberku a v Mnichově. Lidový soud v Norimberku odsoudil Josefa Doskočila k trestu smrti, na základě čehož byl v roce 1944 popraven. Kámen je položen díky daru a aktivitě Klubu Vojenské historie – Pevnost Mikulov.
(zdroj: město Kolín)

Tento kámen zmizelých byl položen dne 2. listopadu 2022.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Tomáš Langr
Příprava dat: Marek Lanzendorf