Rokycany

Jiráskova, Litohlavská, Masarykovo náměstí, Míru, náměstí 5. května, Park U Plzeňské brány, Plzeňská, Pražská, Skautská, Stehlíkova, Svazu bojovníků za svobodu, Šťáhlavská, Třebízského, Voldušská, nezařazeno

Pomník obětem Třicetileté války

Autor: Miroslav Kaufner, 25.06.2007
Umístění: Rokycany, křižovatka ulic Litohlavská a Madlonova
Nápis:
HROB VOJÍNŮ
DECIMOVANÉHO PLUKU
MADLONOVA
14/12 1642
Poznámka:

Jeden z vpádů švédského vojska v době třicetileté války pod vedením generála Torstenssona se uskutečnil počátkem roku 1642. Nezasáhl území západních Čech, přesto však na něj najdeme na našem území zajímavou památku. Během vzájemných střetů s císařskými vojsky došlo 2. listopadu i k druhé bitvě u Breitenfeldu, v níž císařští utrpěli zdrcující porážku. Císařští velitelé arcikníže Leopold a kníže Piccolomini svedli vinu za porážku na Mandlonův pluk, který prý z bojiště předčasně uprchl. V souvislosti s tím došlo na okraji Rokycan 14. prosince 1642 k decimování tohoto pluku. Bylo zde provedeno 90 rozsudků smrti a to i v řadách důstojníků. Jejich společný hrob můžeme v Rokycanech dodnes spatřit. Nachází se na okraji bývalého Plzeňského (nebo též Kamenného) předměstí na křižovatce v Litohlavské ulici. Dnes je zde navršena kamenná mohyla, na níž stojí tzv. černý kříž. Událost připomíná i v kamení mohyly osazená pamětní deska. Mohyla s křížem se stala později i místem „posvátným“. Po velkém požáru 12. září roku 1784, kdy bylo skoro celé město poničeno (vyhořelo 260 domů a 1700 osob se octlo beze střechy nad hlavou), sem začali chodit každoročně vždy 12. září prosebná procesí za odvrácení ohně. Tato tradice s pobožnostmi se zde konala naposledy roku 1884. (zdroj http://www.vyletnik.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-06003
Souřadnice: N49°44'43.44'' E13°35'23.13''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník letcům

Autor: Miroslav Kaufner, 14.03.2017
Umístění: Rokycany, těsně pod vrcholem kóty Čilina (523 m), cca 30 m od zelené turistické trasy
Nápis:
Zde tragicky zahynuli 1. XI. 1962
major Václav Doskočil,
kapitán Václav Jírů,
letci stíhači - oba ve věku 31 let.
Čest jejich památce.
Poznámka:

1.11.1962 havaroval MiG-15UTI 5.slp (letiště Plzeň – Líně). Zahynuli oba piloti mjr. Václav Doskočil (*1931) a kpt. Václav Jírů (*1931). Příčinami bylo snížení výšky letu v kopcovitém terénu při nízké dohlednosti a oblačnosti. Více na http://svici.sweb.cz/havarie.htm.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'11.5'' E13°33'10''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 17.12.2019
Umístění: Rokycany, Jiráskova 4
Nápis:
1939 1945
NEZAPOMENEME
VAŠICH OBĚTÍ ZA SVOBODU

ČERNÝ FRANTIŠEK *11.10 1894
POPRAVEN 1943 V BERLÍNĚ
ČIHÁK JOSEF *29.10 1891
ZEMŘEL 1941 V BUCHENWALDU
KINCL MIROSLAV *13.8 1902
ZEMŘEL KRÁTCE PO OSVOBOZENÍ
VAVROCH ALOIS *4.2 1916
POPRAVEN 1945 V DRÁŽĎANECH
DRCHAL VÁCLAV *23.3.1919
POPRAVEN 24.12.1943 V BERLÍNĚ
KAŠÁK FRANTIŠEK *9.3.1911
ZEMŘEL 29.4.1945 V TEREZÍNĚ
KRYČ JOSEF *12.2.1921
POPRAVEN 2.5.1944 VE FLOSSENBURGU
STEHLÍK FRANTIŠEK *11.8.1925
POPRAVEN 28.5.1942 V LOBZÍCH
LIDÉ BDĚTE!
Poznámka:

Pomník popravených zaměstnanců městských železáren.
Stojí před bývalou administrativní budovou slévárny Škoda (bývalá městská válcovna), v současnosti prodejna firmy Šabata v Jiráskově ulici čp. 4. Byl odhalen 9.5.1951 za velké účasti zaměstnanců, zástupců místních úřadů a korporací. Návrh na památník vyšel od Josefa Kesla. Kámen na pomník opatřil zdarma Josef Černý, modelář z Volduch, který byl vězněn v Terezíně. Žulový kámen byl dovezen z Blatna u Jesenice. Do tvaru památníku ho opracoval Josef Benýr, topič slévárny. Model desky zhotovil a do bronzu odlil kovomodelář František Brož. Pomník má podobu vysokého úzkého pomníčku, v horní části nad textem byla pěticípá hvězda, která byla později odstraněna. Před pomníčkem je menší opracovaný kámen, na němž je připevněna hřbitovní lampička.
(zdroj: http://rokypedie.rokycanstipatrioti.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-21914
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Jan Žižka

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Rokycany, Jiráskova, park, z druhé strany ulice Hradební
Nápis:
1424 1924
Památce
Jana Žižky
z Trocnova

ČSL. SOCIALISTÉ V ROKYCANECH
Poznámka:

Pomník byl odhalen v parčíku v Jiráskově ulici dne 28.9.1924 u příležitosti 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Na kameni, který dodalo město, je bronzový reliéf Žižkovy hlavy zhotovený podle návrhu Československé strany socialistické. Po stránce umělecké měl dohled nad vzhledem pomníku plzeňský sochař Vojtěch Šíp, technické práce provedl Jan Struska, majitel kamenického závodu. Žižkův reliéf vypracoval v dílně Vojtěcha Šípa akademický sochař Václav Koukolíček a jeho bronzový odlitek zhotovila firma V. Rudolf v Plzni. Slavnostní odhalení proběhlo za účasti armády, zástupců mnoha spolků a občanů. Pomník byl nedávno rekonstruován, byly doplněny nové číslovky pro letopočty 1424–1924.
(zdroj: http://rokypedie.rokycanstipatrioti.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Miroslav Kaufner, 06.02.2009
Umístění: Rokycany, Jiráskova, na budově Základní umělecké školy, dříve budovy KSČ
Nápis:
NEZAPOMENEME NIKDY KOMUNISTŮ,
KTEŘÍ PADLI V LETECH 1939 - 1945

BĚLOHLÁVEK F.
ZÁHROBSKÝ A.
SIMANDL F.
TOMÁŠEK J.
ČERMÁK K.
KOTÝZA F.
LHOTKA J.
MARKUP K.
CIBULA V.
ŠMOLÍK M.
ČIHÁK J.
URBAN J.
ČERNÁ M.
HOŠEK F.
ČERNÝ F.
ŠIŠKA F.
MERHAUT J.
ROČEK F.
NOVÝ V.
GOTTLIEB V.
ŠMÍD A.
Poznámka:

Deska je umístěna na budově bývalého okresního výboru Komunistické strany Československa, v současné době základní umělecké škole v Jiráskově ulici čp. 181/I. Podnět ke zhotovení desky dal Městský výbor KSČ v Rokycanech, návrh byl schválen OV KSČ 15.10.1969. Deska má připomínat 21 komunistů, kteří zemřeli v boji proti fašistickým okupantům. Návrh bronzové desky provedla paní Špatová, pracovnice propagačního oddělení Domu techniky v Plzni. Deska byla slavnostně odhalena 8.5.1970 v 11.30 hod v rámci 25. výročí osvobození.
(zdroj: http://rokypedie.rokycanstipatrioti.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-21910
Souřadnice: N49°44'28.91'' E13°35'33.62''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Hrob Vilém Friedrich

Autor: Marek Lanzendorf, 13.10.2015
Umístění: Rokycany, Litohlavská, hřbitov
Nápis:
Podpl. VILÉM FRIEDRICH
*1881 +1954

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'59.84'' E13°34'59.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Miroslav Runt

Autor: Marek Lanzendorf, 13.10.2015
Umístění: Rokycany, Litohlavská, hřbitov
Nápis:
MUDr.MIROSLAV RUNT
NADPORUČÍK ZDRAVOTNICTVA
*17.X.1909 +4.X.1937

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'59.84'' E13°34'59.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Jan Světlík

Autor: Marek Lanzendorf, 13.10.2015
Umístění: Rokycany, Litohlavská, hřbitov
Nápis:
JAN SVĚTLÍK
KAPITÁN ĆSA V.V.
*7.XI.1902 +19.III.1979

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'59.84'' E13°34'59.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Vojtěch Beneš

Autor: Marek Lanzendorf, 13.10.2015
Umístění: Rokycany, Litohlavská, hřbitov
Nápis:
VOJTĚCH
BENEŠ
ITAL.LEGIONÁŘ 35.STŘEL.PLUKU
*26./7.1887 - +3.3.1933
Poznámka:

RU armáda: Inft.,IR.Nr.28. Zajetí:19.8.1917, Jelenik. Zařazení do jiné legie:11.6.1918. Legie: Čs.legie v Itálii. Útvar v legiích:35.p.pl. Hodnost v legiích: vojín. Konec v legiích: 29.10.1919.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'59.84'' E13°34'59.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Josef Lehner

Autor: Marek Lanzendorf, 13.10.2015
Umístění: Rokycany, Litohlavská, hřbitov, odd. III., číslo hrobu 92
Nápis:
JOSEF LEHNER
NADPOR.RUS.LEGIONÁŘ
MUŽ ZLATÉHO SRDCE
*17.XII.1894 - +2.IX.1934

Poznámka:

RU armáda: Korp.,k.k.LIR.Nr.7. Zajetí: 2.6.1916, San. Zařazení do jiné legie: 13.11.1917. Legie: Čs.legie v Rusku. První útvar v legiích: 3.stř.pl., poslední útvar v legiích: posádka Vladivostok. První hodnost v legiích: vojín, poslední hodnost v legiích: četař. Konec v legiích: 1920.
(VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'59.84'' E13°34'59.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser, Marek Lanzendorf